Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ NIEPEŁNOSPRAWNYCH"— Zapis prezentacji:

1 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ NIEPEŁNOSPRAWNYCH
„DAJMY IM RADOŚĆ”

2 Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych „Dajmy im radość” działa na terenie miasta Słupsk oraz powiatu słupskiego od sierpnia 2005 roku. Członkami Stowarzyszenia są rodzice oraz nauczyciele z Ośrodków Szkolno-Wychowawczych ze Słupska i Damnicy.

3 Misją Stowarzyszenia jest wszechstronne wspieranie osób niepełnosprawnych w jak najpełniejszym rozwoju psychomotorycznym oraz w godnym i radosnym uczestnictwie w życiu rodzinnym i społecznym.

4 Cele Stowarzyszenia: udzielanie pomocy niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz wyrównywania szans społecznych tych osób działalność charytatywna na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin i opiekunów podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej wśród osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin i opiekunów ochrona zdrowia i promowanie zdrowego stylu życia promowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych upowszechnianie oraz ochrona wolności i praw człowieka działalność na rzecz wspomagania nauki, edukacji, rewalidacji oświaty i wychowania na rzecz osób niepełnosprawnych propagowanie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej propagowanie kultury i sztuki wśród osób niepełnosprawnych upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród osób niepełnosprawnych wspomaganie integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między osobami niepełnosprawnymi oraz ich rodzinami i opiekunami promowanie wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych

5 DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ STOWARZYSZENIE
ROK 2006 4 czerwca 2006 r. zorganizowano - z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka - miejską zabawę integracyjną, która odbyła się w słupskiej hali „Gryfia. Była to pierwsza tego typu impreza zorganizowana przez Stowarzyszenie.

6 4 czerwca 2006 r. Miejski Dzień Dziecka w słupskiej hali „Gryfia”

7 DZIEŃ DZIECKA 4 czerwca 2006

8 DZIEŃ DZIECKA 2006

9 DZIEŃ DZIECKA 2006

10 DZIEŃ DZIECKA 2006

11 DZIEŃ DZIECKA 2006

12 7 czerwca 2006 r. współorganizowano - z Firmą GOMED - pokaz sprzętu rehabilitacyjnego dla dzieci i dorosłych. W trakcie tego roku propagowano liczne miejskie konkursy: plastyczne, literackie oraz „Przyjaciel Osoby Niepełnosprawnej”- ogłaszane przez Prezydenta Miasta Słupsk.

13 ROK 2007 Włączenie się Stowarzyszenia
do Ogólnopolskiego Programu Rehabilitacji Małych Dzieci z Wadą Słuchu „Dźwięki Marzeń” Głównymi celami programu są: wyposażenie najmłodszych dzieci z wadą słuchu w aparaty słuchowe od momentu stwierdzenia wady słuchu zapewnienie dzieciom z wadą słuchu wczesnej rehabilitacji podniesienie świadomości społecznej odnośnie potrzeb rozwojowych i znaczenia podjęcia wczesnej terapii u małych dzieci.

14 „DŹWIĘKI MARZEŃ” W ramach realizacji programu – jego uczestnicy - dzieci z wadą słuchu w wieku od 0 do 6 r. ż.– mają zapewnioną systematyczną rehabilitację mowy i słuchu prowadzoną dwa razy w tygodniu na terenie środowiska domowego przez wykwalifikowanych specjalistów - logopedów , surdologopedów oraz surdopedagogów.

15 Ponadto w ramach programu
- utworzono 18 Banków Aparatów Słuchowych w placówkach medycznych w całej Polsce, zajmujących się dopasowywaniem aparatów słuchowych u małych dzieci, finansowane są również Letnie Turnusy Rehabilitacyjne a także prowadzone są szkolenia: specjalistów zajmujących się terapią słuchu i mowy

16 REALIZACJA PROJEKTU „DŹWIĘKI MARZEŃ”
Od momentu podpisania umowy do dnia dzisiejszego w ramach programu „ Dźwięki Marzeń” Stowarzyszenie objęło opieką łącznie dziewięcioro dzieci z różnym stopniem ubytku słuchu - od lekkiego po głęboki niedosłuch zmysłowo– nerwowy. Współpracę ze Stowarzyszeniem przy rehabilitacji domowej podjęło siedmiu rehabilitantów mowy i słuchu: w tym - jeden surdologopeda, dwóch logopedów, trzech surdopedagogów, jeden pedagog specjalny.

17 W ramach programu „Dźwięki Marzeń” prowadzona jest również kampania społeczno-informacyjna popularyzująca zagadnienia związane z problemem wady słuchu u dzieci.

18 Koordynatorem programu
na terenie powiatu: słupskiego, bytowskiego, lęborskiego i człuchowskiego - z ramienia Stowarzyszenia Przyjaciół Niepełnosprawnych „Dajmy im radość” - jest logopeda i jednocześnie rehabilitant domowy programu Renata Karbownik - Sulikowska

19 2007 rok to również: udział w miejskich obchodach Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej współorganizacja - z Biurem Promocji i Integracji Europejskiej UM w Słupsku – miejskiej imprezy z okazji Dnia Dziecka opracowanie i realizacja programu profilaktycznego i pomocowego pt. „Unijny Mikołaj” dla ok. 200 uczniów SOSW im. UNICEF w Słupsku włączenie się do międzynarodowej kampanii: „1 milion podpisów na rzecz osób niepełnosprawnych”, której zakończenie odbyło się października w Brukseli w postaci masowej manifestacji obywateli 30 krajów w tym samym roku, podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych - 3 grudnia 2007 roku, z rąk Prezydenta Miasta Słupsk - otrzymała odznaczenie „Przyjaciel osoby niepełnosprawnej” ówczesna wiceprezes Stowarzyszenia Renata Wismont

20 DZIEŃ DZIECKA 2007 współorganizowany z Biurem Promocji i Integracji Europejskiej UM w Słupsku

21 DZIEŃ DZIECKA 2007

22 DZIEŃ DZIECKA 2007

23 ROK 2008 udział w miejskich obchodach Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej udział we wrześniowej ogólnopolskiej kampanii parkingowej na rzecz niepełnosprawnych podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych – w grudniu 2008 roku, z rąk Prezydenta Miasta Słupsk - otrzymała odznaczenie „Przyjaciel osoby niepełnosprawnej” Renata Karbownik – Sulikowska – koordynator programu „Dźwięki marzeń”

24 Rok 2008 UDZIAŁ W „DNIU GODNOŚCI OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” W SŁUPSKU

25 DZIEŃ GODNOŚCI OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
ROK 2008 DZIEŃ GODNOŚCI OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

26 DZIEŃ GODNOŚCI ... Słupsk 2008

27 DZIEN GODNOŚCI ... SŁUPSK 2008

28 DZIEŃ GODNOŚCI ... SŁUPSK 2008

29 ROK 2009 udział w miejskich obchodach Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej udział we wrześniowej ogólnopolskiej kampanii parkingowej na rzecz niepełnosprawnych Organizacja obchodów I Powiatowego Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej pt. "Spotkanie z godnością" pod patronatem Starosty Słupskiego , które odbyły się w Damnicy 14 maja 2009 roku z udziałem licznie zgromadzonych gości, młodzieży z okolicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz uczniów i opiekunów z Ośrodków Szkolno - Wychowawczych z woj. pomorskiego. Impreza odbywała się na terenie boiska gminnego w Damnicy, a rozpoczęła się barwnym korowodem z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy.

30 DZIEŃ GODNOŚCI OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ DAMNICA 14 MAJA 2009

31 POWIATOWY DZIEŃ GODNOŚCI ... DAMNICA 14 MAJA 2009

32 POWIATOWY DZIEŃ GODNOŚCI ... DAMNICA 14 MAJA 2009

33 POWIATOWY DZIEŃ GODNOŚCI ... DAMNICA 14 MAJA 2009

34 POWIATOWY DZIEŃ GODNOŚCI ... DAMNICA 14 MAJA 2009

35 POWIATOWY DZIEŃ GODNOŚCI ... DAMNICA 14 MAJA 2009

36 POWIATOWY DZIEŃ GODNOŚCI ... DAMNICA 14 MAJA 2009

37 POWIATOWY DZIEŃ GODNOŚCI ... DAMNICA 14 MAJA 2009

38 POWIATOWY DZIEŃ GODNOŚCI ... DAMNICA 14 MAJA 2009

39 POWIATOWY DZIEŃ GODNOŚCI ... DAMNICA 14 MAJA 2009

40 POWIATOWY DZIEŃ GODNOŚCI ... DAMNICA 14 MAJA 2009

41 POWIATOWY DZIEŃ GODNOŚCI ... DAMNICA 14 MAJA 2009

42

43 POWIATOWY DZIEŃ GODNOŚCI ... DAMNICA 14 MAJA 2009

44 ZIELONY TYDZIEŃ „Zdrowie to radość, ruch i wiedza”
Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych „Dajmy im radość”– w partnerstwie ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym im. Marynarza Polskiego w Damnicy - zorganizowało w dniach maja 2009r. na terenie Ośrodka cykl imprez pt. „Zielony tydzień.” Głównym zadaniem zrealizowanego projektu była prezentacja zachowań prozdrowotnych wśród uczniów i wychowanków Ośrodka oraz społeczności lokalnej. Odbyły się bardzo ciekawe spotkania, prelekcje, pokazy (w tym pokaz sprzętu ratowniczego), zawody sportowe oraz konkursy plastyczne i sprawdzające wiedzę na temat zdrowia.

45

46 „ZIELONY TYDZIEŃ”

47 „ZIELONY TYDZIEŃ”

48 „ZIELONY TYDZIEŃ”

49 „ZIELONY TYDZIEŃ”

50 „ZIELONY TYDZIEŃ”

51 „ZIELONY TYDZIEŃ”

52 „ZIELONY TYDZIEŃ”

53 „ZIELONY TYDZIEŃ”

54 „ZIELONY TYDZIEŃ”

55 „ZIELONY TYDZIEŃ”

56 „ZIELONY TYDZIEŃ”

57 „ZIELONY TYDZIEŃ”

58 „ZIELONY TYDZIEŃ”

59 „ZIELONY TYDZIEŃ”

60 „ZIELONY TYDZIEŃ”

61 „ZIELONY TYDZIEŃ”

62 „ZIELONY TYDZIEŃ”

63 „ZIELONY TYDZIEŃ”

64 „ZIELONY TYDZIEŃ” POKAZ RATOWNICTWA

65 „ZIELONY TYDZIEŃ” POKAZ RATOWNICTWA

66 „ZIELONY TYDZIEŃ” POKAZ RATOWNICTWA

67 „ZIELONY TYDZIEŃ” POKAZ SPRZĘTU RATOWNICZEGO

68 „ZIELONY TYDZIEŃ”

69 „ZIELONY TYDZIEŃ”

70 „ZIELONY TYDZIEŃ”

71 „ZIELONY TYDZIEŃ”

72 „ZIELONY TYDZIEŃ”

73 Podsumowanie „Zielonego tygodnia” wręczanie upominków uczestnikom

74 Podsumowanie „Zielonego tygodnia” wręczanie upominków uczestnikom

75 WARSZTATY PLENEROWE „Poznajemy kulturę kaszubską”
Projekt organizowany był w dn. 11 V - 18 VI 2009r. Odbyły się liczne spotkania tematyczne, skierowane do młodzieży ze Szkoły Specjalnej Przygotowującej do Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy.

76 Poznajemy kulturę kaszubską...
spotkania z młodzieżą miały na celu przybliżenie uczniom wiedzy nt. naszej małej ojczyzny, jaką są KASZUBY efektem końcowym projektu był wyjazd grupy młodzieży na warsztaty plenerowe do wsi Borucino  oraz do Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku na KASZUBACH podsumowaniem warsztatów była wystawa fotograficzna prezentowana w holu ratusza Starostwa Słupskiego

77 PROJEKT „POZNAJEMY KULTURĘ KASZUBSKĄ”

78 PROJEKT „POZNAJEMY KULTURĘ KASZUBSKĄ”

79 PROJEKT „POZNAJEMY KULTURĘ KASZUBSKĄ”

80 Realizacja projektu miejskiego „Terapia metodą Tomatisa”
Czas trwania projektu: r. Projekt ma na celu prowadzenie grupowych zajęć terapeutycznych, które rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem dzieci z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi, w tym dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem i zaburzeniami komunikacji.

81 Terapia metodą Tomatisa
Terapia ta polega na słuchaniu odpowiednio przygotowanego materiału dźwiękowego przez specjalne słuchawki, gdzie dźwięki podawane są drogą powietrzną oraz kostną przy użyciu specjalistycznego oprogramowania i sprzętu. Do treningów słuchowych zakwalifikowano dzieci z miasta Słupska będących pod opieką Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. UNICEF w Słupsku

82 Trening słuchowy metodą Tomatisa
Projekt jest dofinansowany ze środków PEFRON Realizowany jest na terenie Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. UNICEF w Słupsku

83

84 Trening słuchowy metodą Tomatisa

85

86 Zarząd Stowarzyszenia na II kadencję VII 2009r. – VI 2013 r.
1. R E N A T A W I S M O N T prezes 2. R E N A T A K A R B O W N I K – S U L I K O W S K A wiceprezes 3. G R A Ż Y N A G A Z I C K A wiceprezes 4. W Ł A D Y S Ł A W A H A N U S Z E W I C Z sekretarz 5. M A Ł G O R Z A T A W Ó J T O W I C Z członek 6. M A R I A S T O S I O członek

87 UL. ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGO 19 76–200 SŁUPSK
STOWARZYSZENIE   PRZYJACIÓŁ NIEPEŁNOSPRAWNYCH „DAJMY IM RADOŚĆ” UL. ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGO 19 76–200 SŁUPSK NIP REGON Bank Polska Kasa Opieki SA I O/Słupsk NR fax (059) tel. (059)

88 Dziękujemy za uwagę Prezentację opracowała:
Agnieszka Morzyńska-Burak - członek Stowarzyszenia


Pobierz ppt "STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ NIEPEŁNOSPRAWNYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google