Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inteligentne rozwiązania dla wymagających Klientów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inteligentne rozwiązania dla wymagających Klientów"— Zapis prezentacji:

1 Inteligentne rozwiązania dla wymagających Klientów

2 Wujek SAM z Ameryki ratuje świat, czy aby na pewno?
Beata Kielan Prezes Zarządu GO TFI S.A.

3 Wojna walutowa USA – – QE3 czyli jak Wujek SAM świat ratuje Strefa Euro – otoczenie inflacyjne Emerging Market – import inflacji i odpływ kapitałów Czy żywienie gospodarcze w Polsce ma szansę się utrzymać 3 najlepsze inwestycje – 3 najgorsze inwestycje na review

4 Najlepsze i najgorsze aktywa Stopa zwrotu II kw. 2011
Inflacyjne środowisko oraz chłodzenie gospodarek Emerging Market to podstawowa przyczyna dysparytetu wzrostów w krajch rozwijajacych się i rozwiniętych. Problemy Greckie, Włoskie i Hiszpańskie wręcz wzmocniły rynki największych gospodarek. Stopa zwrotu – lokalna waluta – Q2 2011r. Źródło: Opracowanie własne, J.P. Morgan Asset Management

5 Stopa zwrotu Emerging Markets vs. małe spółki USA
Jak długo emerging market będzie zachowywał się gorzej niż spółki amerykańskie? Stopa zwrotu Emerging Markets vs. małe spółki USA

6 GO Barometr–CPI wyżej, PKB niżej
Źródło: Bloomberg, Consencus Forecasts INC. JP Morgan Asset Management

7 Dopóki inflacja w Emerging Market będzie szaleć
Inflacyjne środowisko Dopóki inflacja w Emerging Market będzie szaleć

8 Wskaźnik PMI dla światowej gospodarki
Barometr Gospodarczy Wskaźnik PMI dla światowej gospodarki 52,3 ( czerwiec 2011) marzec '11 maj '11 czerwiec ‘11 Globalne PMI 55,8 53,0 52,3 Nowe Zamówienia 55,1 51,9 50,9 PPI 75,4 66,7 60,8 Zatrudnienie 53,6 53,4 Globalny PMI osiąga poziomy notowane ostatnio w 2009 r. Widać wyraźny spadek nowych zamówień oraz cen i poziomu zatrudnienia Źródło: JP Morgan Chase

9 Wskaźniki wyprzedzające JPmorgan
Ogólna Sytuacja Wskaźniki wyprzedzające JPmorgan Źródło: JP Morgan Chase

10 Ogólna Sytuacja w USA – efekty poluzowania poliytyki monetarnej więcej szkody niż pożytku
CPI – zmiana % r/r 3,6% maj ‘11 Agregaty pieniężne M1 oraz M2 – zmiana % r/r zaczęły rosnąć Od przełomu marca i kwietnia widać rosnącą stopę bezrobocia Stopa bezrobocia w ujęciu miesięcznym 9,2 % czerwiec ‘11 Dopóki gospodarka nie wygeneruje odpowiedniej lliczby miejsc pracy i wzrostu konsumpcji mamy pewność luzowania polityki pieniężnej, następna runda QE3 już nadchodzi–W długim termoinie może to być dobre tylko dla USA,

11 Spadająca dynamika produkcji przemysłowej – to efekt eksportu inflacji
Produkcja przemysłowa od początku 2010 roku notuje dodatnią, ale mocno spadającą dynamikę wzrostu, Spadek dynamiki konsumpcji spowodowany wzrostem cen, jak również zaburzeniami dostaw z Japonii, na kórym zyskują wyłącznie spółki amerykańskie. 1,9% maj ‘11 Produkcja przemysłowa w USA (zmiana % r/r) Sprzedaż detaliczna USA ( z samochodami) r/r

12 Obniżenie ratingu USA - przyczyny
deficit budżetowy strefa Euro 4,60% USA 11% I w takim to środowisku: USA ogłaszają QE3 a w Senacie trwa batalia o zwiększenie limitu zadłużenia

13 Obniżenie ratingu - przyczyny
Jakie czynniki mogą doprowadzić do tak optymistycznego obrazu? Najwyraźniej autor prognozy zakładał silny wzrost PKB w USA  Te czynniki to efekt QE3 – szalejąca inflacja surowcowa, osłabiony dolar

14 Rozwiązanie – słaby dolar
założony wzrost PKB – z eksportu, możliwy wyłącznie przy spadającym dolarze. obniżenie ratingu kredytowego w rzeczywistości doprowadzi do szybszego osłabienia dolara, i dewaluację zadłużenia w dolarze, wszyscy zapłacimy za wzrost gospodarczy USA wyższą inflacją obniżeniem relatywnego wzrostu

15 Wojna walutowa Słaby dolar? U.S. Dollar Index EUR/USD
Rok 2010 to umocnienie USD do EUR, GBP oraz osłabienie do Yena Poprawiająca się sytuacja na rachunku bieżącym Niemiec Możliwe podwyższki stóp procentowych w strefie Euro Oczekiwania co do zwiększenia podaży pieniądza w USA Prawdopodobnie zatrzymają spadek Euro i umocnienie dolara EUR/USD US Dollar Index od 1994 r. U.S. Dollar Index GBP/USD USD/JPY 2011 – bardzo prawdopodobne ponowne osłabienie dolara, w szczególności do walut europejskich, z dużą jednak okresową zmiennością w związku z niepewnością dotyczącą finansowania deficytu oraz banków europejskich. Źródło: finance.yahoo.com

16 Czy widać pukanie od dołu
EUR\CHF 2 lata EUR\CHF 30 lat EUR\CHF 5 lat EUR/CHF w 30 letnim trendzie spadkowym Możliwe dośjcie do EUR/CHF=1 A przyczyną tego jest różnica inflacyjna

17 Czy widać pukanie od dołu
Cena forward wyliczona na bazie różnicy inflacji wskazuje na dalsze osłabienie EUR/CHF, USD/EUR, oraz złotego do wszysrtkich walut Spot z dnia 14.07, forward w okresie rocznym EUR/PLN 4,0288 USD/PLN 2,8658 CHF/PLN 3,4472 F 4,087643 2,882397 3,570559 EUR/USD 1,4224 EUR/CHF 1,159 F 1,434865 1,135301 EUR/CHF w 30 letnim trendzie spadkowym Możliwe dośjcie do EUR/CHF=1 A przyczyną tego jest różnica inflacyjna

18 Sytuacja na rynku surowców – efekt nadpłynności w USA + efekt paniki jądrowej, eksport inflacji do krajów EM, wyczerpujące się złoża Na dalszy wzrost cen gazu i ropy będzie miał wpływ wzmożony popyt ze strony przemysłu energetycznego, efekty spekulacyjne oraz wyczerpujace się złoża, pogorszy to sytuację wszystkich krajów importujących, np: Chin, które nie dopuściły do zmniejszenia efektu inflacji poprzez efekt transmisji walutowej Zmiany cen złota i miedzi * złoto miedź Zużycie surowców w Chinach (% światowego zużycia)* aluminium miedź cynk ołów nikiel stal Średnia cena baryłki ropy na świecie (USD)** *źródło: J P Morgan **źródło: U.S. Energy Information Administration

19 Co z ropą ? Spadek produkcji ropy w procentach po kryzysach na Bliskim Wschodzie i Afryce Północnej oraz i ilość miesięcy potrzebnych na powrót do poziomów produkcji sprzed danego wydarzenia * Strajk w Iranie 1978 r. Załamanie przemysłu w Iranie 1979 r. Wojna Iracko-Irańska 1980 r. Wojna w Zat. Perskiej 1980 r. Strajki w Wenezueli r. Realne ceny ropy naftowej , dane BP* Ostatnie zawirowania polityczne na Bliskim Wschodzie oraz Afryce Północnej wywindowały ceny ropy naftowej. Jak stabilne są to poziomy ? Prezentujemy wyniki badań amerykańskich naukowców E. Gholza i D. Press’a, którzy w 2007 badali wpływ kryzysów politycznych ba Bliskim wschodzie na poziom produkcji oraz ceny ropy naftowej Zmiany procentowe ceny baryłki po wydarzeniach analizowanych powyżej oraz ilość miesięcy potrzebnych do powrotu cen do poziomów sprzed danego wydarzenia* Strajki w Wenezueli r. Iran r. Wojna Iracko-Irańska 1980 r. Wojna w Zat. Perskiej 1980 r. źródło: Energy Alarmism. The Myths That Make Americans Worry about Oil, Policy Analysis, April 2007 ** źródło: J.P. Morgan

20 Sytuacja na rynku nieruchomości w USA nadpłynność widać na tym rynku również
Indeks S&P/Case-Shiller (dla 20 metropolii)- zmiana % r/r - 3,3 % luty ‘11 Rynek nieruchomości, po spadku cen o około 10% odzyskał płynność- Sprzedaż domów na rynku pierwotnym – zmiana % m/m Sprzedaż domów na rynku wtórnym – zmiana % m/m 3,7 % styczeń ‘ 11 -11,1 % marzec ‘11 (według wstępnych obliczeń)

21 Ceny żywności – jedyny kierunek w górę
Food Price Index w ujęciu realnym – indeks opracowywany przez Organizację Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa Popyt ze strony amerykańskich funduszy; Złe warunki pogodowe w Chinach Uderza to najbardziej w kraje Emerging Market Primary Commodity Prices – indeks opracowywany przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy

22 Dalsze działania w kierunku zwiększenia podaży pieniądza Więcej kasy!!!!!
W najbliższym czasie zmiana charakteru polityki FED nie jest przewidywana. Pomimo wzrostu inflacji oraz wzrostu podaży pieniądza, USA rozpoczną QE3 tak aby osłabić dolara i zwiększyć popyt, w głownej mierze korzystają z tego przedsiębiorstwa amerykańskie spadek produkcji Japońskich przedsiębiorstw (np: Toyota), wyrównany przez amerykańskie ( Ford ), szwedzkie (Volvo) i nie ma wpływu na globalny popyt. Rynki azjatyckie mogą chwilowo uzupełnić łańcuch dostaw japońskich komponentów – głównie Indie oraz Tajwan. Dalszy wzrost cen gazu, ropy oraz energii elektrycznej Już widać efekty nadpłyności w postaci wyższej inflacji, osłabienia dolara i wzrostu cen surowców. Nawet jeśli mamy chwilowe korekty Z drugiej strony wyższe stopy procentowe w krajch EM oraz oslabienie popytu mogą przełożyc się na niższą inflacjęw tym regionie, a względnie słabszy USD będzie prowokował do nabywania aktywów poza granicami USA

23 Informacje ogólne o rynku Strefy Euro
Dynamika produkcji przemysłowej r/r Unia Europejska to dwa przeciwstawne bieguny – z jednej strony: Grecja, Hiszpania Portugalia, Irlandia ze swoimi deficytami i wysokim bezrobociem. Natomiast z drugiej strony Niemcy – ze wzrostem eksportu i generacją nadwyżki z tytułu eksportu. Saldo budżetu %PKB dla Strefy Euro Stopa bezrobocia

24 Niemcy – czyżby emerging market
Niemcy – czyżby emerging market? Te wzrosty są silnie skorelowane z USD/Euro Podwyżki stóp? Kondycję niemieckiej gospodarki doskonale obrazują poniższe dane. – tak silny wzrost aż się prosi o podwyżki stóp procentowych – strefa Euro też zostanie dotknięta wyższą inflacją - obroną jest silne Euro, to z kolei schłodzi gospodarkę Niemiec i zwiększy napięcia budżętowe na strefach peryferyjnych. Poziom zaufania konsumentów dla wybranych krajów UE* Dynamika PKB Niemiec Sytuacja finansów publicznych Niemiec vs kryterium z Maastricht Prognozy makro* *źródło: UniCredit

25 Gdzie popłyną inwestycje ?
Poniżej zestawienie atrakcyjności inwestycyjnej danego kraju łącznie z ryzykiem danego kraju przygotowane przez analityków Expandera. Kraje PIIGS wyraźnie najmniej atrakcyjne Zostaje? Źródło: Expander

26 Podczas gdy Emerging Market głównie oszczędza – nie inwestuje
Poziom oszczędności jako % rozporządzalnych dochodów

27 Podczas gdy Emerging Marketv żyje głównie oszczędza
Waluty krajów emerging market vs $ od grudnia 2010 do końca 2011 – globalne umocnienie Rosnący apetyt na ryzyko Kondycja makroekonomiczna krajów EM znacznie lepsza od krajów rozwiniętych atrakcyjne wyceny aktywów EM Słabnący dolar Zostaje? Prognozy Walutowe na 2011, źródło: Societe Generale

28 Sytuacja w Polsce – inflacja i podwyżki stóp procentowych
PKB niewyrównany sezonowo, za dany kwartał w stosunku do analogicznego kwartału roku poprzedniego* Dynamika sprzedaży detalicznej* 4,4 % ( Q1 2011) 8,5 % ( V 2011) Źródło: bankier.pl Produkcja przemysłowa (r/r)* Wskaźnik optymizmu konsumentów* 7,7% ( V 2011) 79,09 % ( V 2011) *Źródło: bankier.pl

29 Sytuacja w Polsce – Polska to anstępny kraj o zbyt wysokim deficycie budżetowym
Zmniejszenie transferów do OFE tylko trochę zmniejszy deficyt Walka o obniżenie deficytu samorządowego to obniżenie inwestycji a więc i przyszłego wzrostu gospodarczego Tak więc polski rząd będzie chciał inflacyjnie obniżyć zobowiązania Deficyt/Nadwyżka sektora instytucji rządowych (dane GUS)

30 Poprawia się też sytuacja przedsiębiorstw
Kondycja finansowa spółek giełdowych coraz lepsza Wyniki spółek z WIG 20 za 3 kwartał 2010* Na podstawie wyników za III kwartał 2010 wszystkich spółek z warszawskiego parkietu, około 60 proc. spółek poprawiło wyniki, a 74 proc. zanotowało zysk netto. Poziom gotówki wskazuje jednak na utrzymującą się jeszcze wśród przedsiębiorstw niepewność co do koniunktury gospodarczej. Po trzecim kwartale 2010 spółki giełdowe miały 28 mld zł wolnej gotówki, o 40% więcej niż przed rokiem**. Zmiany poziomu gotówki dla wybranych branż, na koniec 3Q ‘10** Zmiany poziomu inwestycji dla wybranych branż, na koniec 3Q ‘10** *źródło: ** źródło:

31 Sytuacja przedsiębiorstw
Kondycja finansowa spółek giełdowych coraz lepsza, dobre wyniki za IV kwartał 2010 r. – to może zostać zepsute przez obraz pierwszego kwartału 2011 *źródło:

32 Najlepsze i najgorsze rekomendacje na 2011 rok
Podsumowując, na wybór w co warto zainwestować mają wpływ następujace czynniki: Rosnąca podaż pieniądza w USA, QE3 wpłynie znacząco na inflację Produkty japońskie z łatwością zostały zastąpione innymi, np: amerykańskimi (przyklad sprzedaż FORD versus Toyota); Rosnąca zmienność na walucie i możliwe osłabienie USD – gorsze perspektywy kredytowe zwiększają prawdopobieństwo znacznego osłabienia dolara, pomimo kryzysu Europejskiego Poziom apetytu na ryzyko, szczególnie inwestorów amerykańskich – wysokie, jednak selektywne, większe prawdopobieństwo przeniesienia części środków do krajów emerging market Możliwe dalsze podwyżki stóp procentowych w strefie Euro Schładzanie gospodarek Emerging Market nie ma już tak negatywnego wydźwięku

33 W związku z tym rośnie apetyt na inne formy inwestycji
Nie lubimy obligacji skarbowych – szczególnie europejskich, główny powód, ekstremalnie wielka podaż ze wszystkich europejskich krajów, czyli globalny efekt wypychania – Chiński popyt może być nie wystarczający; W tym środowisku, OBLIGACJE KORPORACYJNE dzięki tym czynnikom wydają się nadal tanie. Tutaj podaż też będzie dość duża ale malejąca ze względu na powolne zwiększanie akcji kredytowej. Wykres: Stopa zwrotu obligacji korporacyjnych – od początku roku do Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z CITI CORP

34 Wyceny - akcje Szacowane P/E na tle średniej 5letniej
Szacowane P/E w zestawieniu ze średnią 5-letnią P/E wyceny stają się coraz bardziej noiedoszacowane, ze względu na poprawiające się dane o zyskach spółek. Źródło: Thomson Datastream, MSCI, J.P. Morgan Asset Management

35 Wyceny- akcje Dywidend yield – grudzień 2010
DY w wielu krajach jest wyższy lub porównywalny z rentownością obligacji 10letnich – co zwiększa atrakcyjność inwestycji w akcje. Źródło: Thomson Datastream, MSCI, Bloomberg, J.P. Morgan Asset Management

36 Wyceny Szacowane P/E względem średnia 5letnia
Szacowane P/E* w zestawieniu ze średnią 5-letnią P/E wyceny spadły ze względu na spadek cen oraz rosnących zysków, obecnie rynek staje się coraz bardziej atrakcyjny dla akcji Szacowane P/E* wskazuje na oczekiwania wzrostu zysku co najmniej 6-18% rocznie – aktualnie spółki pokazują znacznie lepsze dane niż oczekiwano *Źródło: Thomson Datastream, MSCI, Bloomberg, J.P. Morgan Asset Management

37 Wyceny- akcje Dywidend yield – lipiec 2010
DY w wielu krajach jest wyższy lub poównywalny z rentownością obligacji 10letnich – co zwiększa atrakcyjność inwestycji w akcje. Rentowność obligacji na Źródło: Thomson Datastream, MSCI, Bloomberg, J.P. Morgan Asset Management

38 Struktura obrotów GPW – To nie OFE decydują o wzroście
Struktura obrotów GPW (akcje) w mld zł Obroty na GPW wyraźnie zmalały, jednak udział inwestorów zagranicznych jest dominujący, TO NIE OFE kreowało popyt Struktura obrotów GPW (akcje) – udział grup inwestorów (%)

39 Inwestorzy zagraniczni – struktura
Inwestorzy instytucjonalni – struktura I półrocze 2010 I półrocze 2010 II półrocze 2010 II półrocze 2010 *źródło:

40 Zagraniczne Inwestycje portfelowe, osiągnęły maksimum w zeszłym roku
Zagraniczne inwestycje portfelowe – instrumenty udziałowe (mld zł)* * Dane za 3 kwartały 2010 Jednak głównie nabywane akcje na rynku pierwotnym Jest to bardzo gorący pieniądz Zagraniczne inwestycje portfelowe – instrumenty dłużne (mld zł)* * Dane za 3 kwartały 2010 *Źródło: NBP

41 Wycena polskiego rynku akcji
Wskaźnik P/E dla polskiego rynku akcji vs 1/ rentowność obligacji 10-letnich Źródło: obliczenia własne, gpw.pl. Stooq.pl

42 Alokacja i stock picking jako jeden z najeważniejszych czynników
Zwiększona płynność będzie owocować zwiększonym popytem na akcje, jednak wyboru warto dokonywać selektywnie. Nie lubimy akcji dużych spółek – szczególnie europejskich, w tym całego sektora bankowego ryzyko związane z tym sektorem nie spadło, w Europie banki znowu mogą wykazywać problemy, a w USA wiele według nowych kryteriów stało się niepłynnych. Spółki te są bardziej skorelowane z GDP. Lubimy – small cap ( USA) – które to rynki wykazują znaczy potencjał wzrostu w związku z implementacją technologii, większą elastycznością oraz QE3 Rynki Emerging Market – ucieczka kapitału portfelowego i osłabienie waluty oraz zmiana polityki monetarnej – do końca III kwartału 2011 mogą być w defensywie.

43 Rynki kapitałowe – Poziomy techniczne, trend wzrostowy zachowany,
Index S&P 500 iShares MSCI Emerging Markets Index

44 Rynki kapitałowe – Poziomy techniczne, trend wzrostowy zachowany,
VOLATILITY S&P 500 za ostatnie 5 lat VOLATILITY S&P 500 od początku roku

45 USD/PLN, WIG 20 Czynniki Rynkowe
WIG20 oraz USD/PLN na przestrzeni ostatnich 5 lat Pomiędzy Wig20 a PLN istnieje dodatnia korelacja – mocny złoty oznacza większą chęc na na inwestycje w Polsce. W cyklu podwyżek stóp procentoiwych należy oczekiwać umocnienia złotego i napływu kapitału na rynek akcji, pomimo zmian w II-gim filarze. Niestety wysoka inflacja nie sprzyja kursowi WIG 20 USD/PLN

46 Dalczego złoty nie rośnie ?
Zwiększajace się dynamicznie zadłuzenie zagraniczne – to może jeszcze przyspieszyć w wyniku reformy emerytalnej Zagrożenie inflacją Opóźnione podwyżki stóp procentowych

47 Wybrane indeksy GPW WIG Energetyka
Zachowanie wybranych indeksów warszawskiej giełdy za ostatnie 5 lat Wig 20 i WIG ciągnione przez KGHM i PKN w 2011 roku Energetyka – duże zagrożenie ze strony podaży prywatyzacyjnej ale – jest to sektor, kóry jest i będzie beneficjentem sytuacji globalnej, najbliższe 6 miesięcy należą do sektora energetycznego WIG Banki WIG WIG 20 WIG Paliwa

48 Zasoby energetyczne Polski, inwestycje
Polska wyraźnie niedoinwestowana energetycznie ? Średnia UE (27) – 1,6 Średnia Strefa Euro (16) – 1,74 Źródło: Ernst&Young, 2010

49 Polska energetyka – energia odnawialna
Źródło: DI BRE Bank S.A.

50 Polska energetyka – energia odnawialna
Inwestycje w odnawialne źródła energii w spółkach energetycznych Źródło: DI BRE Bank S.A.

51 Wyceny- Surowce Podobnie jak akcje – zwiększona płynność oznacza wyższy popyt. Złoto i srebro – jako główny czynnik zabezpieczenia przed inflacją. Żywność i energia

52 Ogólna Sytuacja Rekomendacje Podsumowanie – aktywa Niedoważone
Niedoważone Neutralne Przeważone USA małe spółki AKCJE Hong Kong (przeważone) Emerging Markets OBLIGACJE Wielka Brytania, USA - skarbowe High yield – silna rekomendacja  (neutralne duration) Japonia - skarbowe Emerging Markets – wycena na średniej SUROWCE Złoto, Paliwa, Gaz

53 Dziękujemy za uwagę GoTFI S.A.
ul. Stawki 2 (Budynek Intraco) Warszawa Tel Fax

54 Inteligentne rozwiązania dla wymagających Klientów
Nowe emisje GOTFI Obligacje rządowe Obligacje korporacyjne Wierzytelności Portfel 50/25 /25 obligacje rządowe/obligacje korporacyjne/wierzytelnosci Zysk 5% 7% 25% 18% Ryzyko 3,0% 4,50% 10% 4% Inteligentne rozwiązania dla wymagających Klientów

55 subGO Fund Wierzytelności
Rodzaj Funduszu FIZ niepubliczny Czas trwania Funduszu Fundusz utworzony na czas nieokreślony, pierwsze umorzenie – r., kolejne – ostatni dzień roboczy każdego kolejnego półrocza, fundusz będzie wypłacał dywidendę Cena emisyjna 1 Certyfikatu serii I 1,49 PLN Min. wpłata certyfikatów inwestycyjnych Opłaty Koszty wydania Certyfikatów do 5 %, wartości wpłat na objęcie Certyfikatów Inwestycyjnych, (dla wpłat powyżej negocjowane). Prowizja za zarządzanie do 2 % w skali roku, brak opłat za umorzenie Stopa Zwrotu 42% na dzień r. ( od r.) Subskrypcja certyfikatów serii F r r. Wpłaty r r. ,aby być pewnym skuteczności zapisu prosimy o wpłaty do r.

56 subGO Obligacje1 Rodzaj Funduszu FIZ niepubliczny
Czas trwania Funduszu Fundusz utworzony na czas nieokreślony, najbliższe umorzenie – r., kolejne – ostatni dzień roboczy każdego półrocza Cena emisyjna 1 Certyfikatu serii K 1,149 PLN Min. zapis certyfikatów inwestycyjnych Wykup Certyfikatów Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych w okresach półrocznych, w terminie T+2 od daty wyceny Opłaty Koszty wydania Certyfikatów do 2%, wartości wpłat na objęcie Certyfikatów Inwestycyjnych (dla wpłat powyżej negocjowane). Prowizja za zarządzanie do 0,5 % w skali roku, brak opłat za umorzenie Przewidywana stopa zwrotu Od 8%-12% w skali roku w następnym okresie, dotychczasowa 14% (wycena na r.) Terminy, wpłaty r r., aby być pewnym skuteczności zapisu prosimy o wpłaty do Polityka Inwestycyjna Fundusz zakłada docelowo co najmniej 99% alokację w dłużne zabezpieczone papiery wartościowe a do 1% będzie lokowane w skarbowe papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, a także w celu zapewnienia odpowiedniej płynności w depozyty bankowe.

57 subGO Micro Rodzaj Funduszu FIZ niepubliczny Czas trwania Funduszu
Fundusz utworzony na czas nieokreślony Cena emisyjna 1 Certyfikatu serii K 1,50 PLN Min. zapis certyfikatów inwestycyjnych Wykup Certyfikatów Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych w okresach półrocznych, Opłaty Koszty wydania Certyfikatów do 5 %, wartości wpłat na objęcie Certyfikatów Inwestycyjnych (dla wpłat powyżej negocjowane). Brak opłaty za zarządzanie, brak opłat za umorzenie Terminy, wpłaty r r., aby być pewnym skuteczności zapisu prosimy o wpłaty do Polityka Inwestycyjna Fundusz zakłada inwestowanie od 0% do 100% Aktywów subGO Micro w udziały lub akcje i prawa do akcji spółek niepublicznych, zamierzających wprowadzić swoje akcje do alternatywnego systemu obrotu, na rynku NewConnect lub spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu, na rynku NewConnect.

58 Strategia Inwestycyjna subGO Obligacje1
Docelowy Przedmiot inwestycji: zabezpieczone dłużne korporacyjne papiery wartościowe Przedmiotem inwestycji są dłużne papiery wartościowe zabezpieczone w następujący sposób: ( do 99% wartości aktywów) hipoteka na nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, zastaw lub zastaw rejestrowy, zabezpieczenie finansowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku o niektórych zabezpieczeniach finansowych, cesja wierzytelności, w tym wierzytelności przyszłych, przewłaszczenie na zabezpieczenie praw majątkowych, w przypadku gdy prawa majątkowe będące przedmiotem przewłaszczenia stanowią jedną z dopuszczalnych kategorii lokat Subfunduszu, a w wyniku przewłaszczenia Subfundusz będzie spełniać limity inwestycyjne uwzględniające przedmiot przewłaszczenia. gwarancja lub poręczenie osoby trzeciej w tym gwarancje i poręczenia bankowe lub z funduszy doręczeniowych. Łączna wartość zabezpieczeń musi wynosić co najmniej 100% wartości emisji dłużnych papierów wartościowych. Pozostałe aktywa będą lokowane w instrumenty rynku pieniężnego a także w celu zapewnienia odpowiedniej płynności w depozyty bankowe –od 1%.

59 Strategia Inwestycyjna subGoObligacje1
Pierwszy Powód OBLIGACJE RZĄDOWE – osiągnęły już bardzo niski poziom rentowności a gospodarki w związku z napływem pieniądza będą zachowywać się lepiej, mogą też wystąpić wzrosty stóp procentowych. . Wykres: Stopy zwrotu dla obligacji rządowych ( w lokalnej walucie)– YTD

60 Strategia Inwestycyjna subGoObligacje1
II. Drugi Powód - zmiana preferencji Inwestorów, spodziewane obniżenie ryzyka inwestycyjnego tego segmentu Wyniki spółek z WIG 20 za 3 kwartał 2010* Wyniki spółek z WIG 20 za 3 kwartał 2010* Na podstawie wyników za III kwartał 2010 wszystkich spółek z warszawskiego parkietu, około 60 proc. spółek poprawiło wyniki, a 74 proc. zanotowało zysk netto. Na podstawie wyników za III kwartał 2010 wszystkich spółek z warszawskiego parkietu, około 60 proc. spółek poprawiło wyniki, a 74 proc. zanotowało zysk netto. *źródło: *źródło:

61 Strategia Inwestycyjna SubGoObligacje1
III. Trzeci Powód – ograniczenie prawdopodobieństwa defaultu Portfele zabezpieczone mają niskie prawdopodobieństwo defaultu Dane statystyczne pokazują, iż obligacje zabezpieczone w co najmniej 50% swojej wartości nominalnej mają bardzo niskie, poniżej 1% współczynniki defaultu. Poprawiająca się koniunktura gospodarcza pozwoli na zmniejszenie proporcji defaultów w całej gospodarce. Płynne papiery –obligacje nabywane przez fundusz muszą znaleźc się na rynku Catalyst Nie zamierzamy utrzymywać obligacji do wykupu Poprawienie profilu ryzyka dla Inwestora

62 subGO OBLIGACJE 1 Kryteria doboru emitentów
Stosujemy sprawdzony system scoringowy: Spółki których obligacje znajdują się w portfelu muszą charakteryzować się następującymi kryteriami: wypracowywanie zysków wysoka marża na sprzedaży oraz wysokie ROE stabilny cashflow Stosowane są tak zwane covenanse – to znaczy określone wskaźniki np: maksymalny poziom długu/EBIDTA Wartość zabezpieczenia w chwili emisji musi przewyższać wartość emisji obligacji o co najmniej 100%

63 subGO OBLIGACJE 1 Benchmark i Stopy zwrotu Funduszy Obligacyjnych

64 Inteligentne rozwiązania dla wymagających Klientów
subGO Fund Portfeli Wierzytelności – pierwszy taki fundusz w Polsce! Inteligentne rozwiązania dla wymagających Klientów

65 Dlaczego warto? Zarabiać na długach? Zarabiać na długach?
To możliwe i od dawna robią to inni – spółki windykacyjne, banki, kancelarie prawne itp. Teraz rynek wierzytelności dostępny jest również dla Klientów Indywidualnych! Dlaczego warto?

66 Rynek wierzytelności Rynek wierzytelności w Polsce jest jednym z najbardziej perspektywicznych rynków finansowych. Nieregulowane długi Polaków wynoszą blisko 89 MLD PLN. (na dzień 31 marca 2010) W ostatnich latach odnotowaliśmy ogromny wzrost wierzytelności bankowych i telekomunikacyjnych o niskiej wartości jednostkowej. Średnia wartość zadłużenia przeciętnego Polaka wynosi ok złotych. Zazwyczaj długi wynikają z tytułu nieuregulowanych kredytów konsumenckich, zaległych rat oraz niezapłaconych rachunków za telefon komórkowy, telewizję lub internet (dane z raportu "Windykacja 2009" grupy Kruk). Niska wartość jednostkowa długów ma bezpośredni wpływ na skuteczność ich odzyskiwania – zdecydowanie łatwiej i szybciej spłacane są małe zobowiązania. W 2010 roku liczba dłużników notowanych w KRD przekroczyła milion.

67 Rynek wierzytelności

68 Rynek wierzytelności

69 Rynek wierzytelności Czynniki sprzyjające dalszej koniunkturze rynku to między innymi: niskie ceny przy zakupie całych pakietów wierzytelności wprowadzone w 2010 roku ułatwienia prawne umożliwiające szybkie odzyskiwanie należności (e-sąd, KRD) optymistyczne dane historyczne - dotychczasowy zwrot z inwestycji w tym segmencie rynku przynosił zwroty znacznie ponad 20% rocznie Oczekiwana stopa zwrotu z subGO Fund Portfeli Wierzytelności to min. 20% rocznie w okresie 36 miesięcy. Możliwa wypłata dywidendy

70 Rynek wierzytelności Główne obszary ryzyka inwestycyjnego mającego wpływ na rynek wierzytelności masowych to m.in. ryzyko: związane z osłabieniem koniunktury branżowej i makroekonomicznej obniżenia wysokości odsetek ustawowych polityki podatkowej wprowadzenia ograniczeń w sprzedaży wierzytelności niewypłacalności znaczącego dłużnika związane z przyjęciem niewłaściwej strategii związane z opóźnieniami w odzyskiwaniu wierzytelności subGO Fund Wierzytelności

71 Charakterystyka Funduszu
Celem inwestycyjnym Subfunduszu subGO Fund Portfeli Wierzytelności jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości akcji celowych spółek komandytowo- akcyjnych, powołanych do nabywania i obsługi portfeli wierzytelności masowych tj. telekomunikacyjnych, bankowych, utilities o niskiej wartości jednostkowej. Spółki dysponować będą aktywami pozyskanymi w ramach kapitału akcyjnego uzyskanego w drodze objęcia akcji spółek komandytowo-akcyjnych przez jedynego akcjonariusza – subGO Fund Portfeli Wierzytelności. Spółki komandytowo-akcyjne są platformą do nabywania i obsługi portfeli wierzytelności. Spółki dysponować będą aktywami pozyskanymi w ramach kapitału akcyjnego uzyskanego w drodze objęcia akcji spółek komandytowo-akcyjnych przez jedynego akcjonariusza – fundusz.

72 Dotychczasowe wyniki Wierzyciel Portfel 1 Portfel 2 Portfel 3 Sektor
Przykładowe portfele nabyte przez fundusz Wierzyciel Portfel 1 Portfel 2 Portfel 3 Sektor Detal Wartość nominalna portfela 4,6 mln PLN 2 mln PLN 1 mln PLN 5 mln PLN Cena zakupu od 15% do 25%

73 Oczekiwane Stopy zwrotu
Oczekiwana stopa zwrotu z subGO Fund Wierzytelności - przy założeniu dotychczasowej skuteczności serwisantów Partnera Zarządzającego: Oczekiwana stopa zwrotu z aktualnych inwestycji to 40% w skali roku przed odjęciem kosztów i około 35% w skali roku po odjęciu kosztów - przy założeniu dotychczasowej skuteczności serwisantów Partnera Zarządzającego: Inwestycja I rok w PLN II rok w PLN wartość portfela wierzytelności* ,40 ,40 suma odzysków ,00 ,00 wartość inwestycji ,40 ,40 stopa zwrotu roczna 112,70% 27,82% *Wycena portfela odbywa się metodą DCF dla portfeli wierzytelności, przy założeniu kosztu kapitału =20%.

74 Charakterystyka Funduszu
Najistotniejszym zadaniem Funduszu jest wycena i zakup portfela wierzytelności. Podstawowym kryterium wyceny portfela jest porównanie go do tzw. portfela referencyjnego (bazowego), tj. portfela o największym współczynniku zgodności (rozumianym jako historia portfela pod względem branży, z której pochodzi, struktury, wielkości, wartości długów itp.), kupionego na rynku i serwisowanego w ciągu ostatnich lat. Zespół analityczno – finansowy GO TFI SA przeprowadza kolejną niezależną analizę wraz z wyceną portfela z wykorzystaniem narzędzi analitycznych i metod statystycznych. Trzecią stroną wyceniającą portfel jest wybrany podmiot zarządzający – firma specjalizująca się w odzyskiwaniu wierzytelności. Łączny wynik tych wycen zestawiony z oczekiwanymi przez spółkę stopami zwrotu stanowi podstawę złożenia oferty na zakup portfela. Zakładane jest zarządzanie portfelem wierzytelności przez wyspecjalizowaną firmę. Daje to możliwość zlecania różnych portfeli do różnych serwisantów, jak również podział portfela i zlecanie odzysku kilku firmom.

75 Korzyści dla Inwestora
Pierwszy i jedyny w Polsce fundusz dający osobom fizycznym dostęp do inwestycji na rynku windykacji długów masowych. To segment wierzytelności najlepiej spłacalnych - zwłaszcza gdy średnia wartość długu jest niska. Stabilna i długoterminowa inwestycja (optymalnie okres ok. 3 lat) – długi gospodarstw domowych zawsze były i będą, a hossa na tym rynku trwa. Skuteczna strategia windykacji wierzytelności przez profesjonalnego serwisanta oraz nowe regulacje prawne ułatwiające szybki odzysk długów dają Funduszowi możliwość osiągania ponad przeciętnych zwrotów – powyżej 20% w skali roku. Produkt pozbawiony zmienności rynkowej – fundusz ma niską korelację z rynkiem kapitałowym. Doskonałe narzędzie do dywersyfikacji ryzyka – część środków ulokowanych w tym unikalnym i stabilnym Funduszu pozwoli na optymalizację portfela Inwestora.

76 Co już zrobiliśmy i dlaczego warto zainwestować teraz
Certyfikat jeszcze sprzedawany bez wyceny wierzytelności po 1,15 zł – następna emisja będzie droższa, bo zostaną wycenione nabyte portfele Fundusz nabywa – portfele telekomunikacyjne Oczekiwane IRR z już nabytych portfeli – 25%- 35% w skali roku.

77 Profil Inwestora Fundusz stworzony jest z myślą o Inwestorach indywidualnych, jak i korporacyjnych, Klientach poszukujących: stabilnej i długoterminowej inwestycji (optymalnie okres ok lat) sposobu na zmniejszenie zmienności portfela – fundusz nie jest skorelowany z rynkiem kapitałowym, dzięki czemu jest odporny na zmienności rynkowe optymalnej oferty dla dywersyfikacji ryzyka portfela nowatorskich produktów finansowych o alternatywnej polityce inwestycyjnej

78 Inteligentne rozwiązania dla wymagających Klientów
subGO Micro Inteligentne rozwiązania dla wymagających Klientów

79 subGO Micro Subfundusz subGO Micro to najnowsza oferta GO TFI S.A
Przedmiotem inwestycji subGo Micro będą: Celem inwestycjncym subGoMicro jest wzrost wartości w wyniku wzrostu lokat subGO Micro, jako subfundusz elastycznego inwestowania, będzie docelowo alokował od 0% do 100% aktywów w udziały lub akcje i prawa do akcji spółek niepublicznych, zamierzających wprowadzić swoje akcje do alternatywnego systemu obrotu, na rynku NewConnect lub spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu, na rynku NewConnect. Subfundusz subGO Micro zamierza osiągnąć stopę zwrotu wyższą niż indeks NCINDEX. Polityka alokacyjna będzie zmierzała do uzyskania stopy zwrotu powyżej zera. W tym celu w krótkich okresach czasu sufundusz subGO Micro będzie utrzymywał niską alokację w akcje lub udziały w spółkach z o.o. inwestując w Instrumenty Rynku Pieniężnego

80 Dlaczego New Connect ? NCINDEX WIG WIG 20
Indeks rynku NewConncet za ostatni rok NCINDEX Uzyskiwane na najmniejszych spółkach stopy zwrotu są w dłuższym terminie wyższe niż na spółkach bardziej rozwiniętych Dodanie nowego typu aktywa zwiększa potencjał wzrostowy WIG stopa zwrotu NCINDEX 24,0% WIG20 8,7% WIG 13,8% WIG 20 Źródło: obliczenia własne, money.pl

81 Europejski rynek IPO w 2010r.
Dlaczego New Connect ? Liczba debiutów Polska przoduje w liczbie debiutów, lecz większość z nich to niewielkie emisje na New Connect. Od 2008 roku, zarysował się trend, w którym spółki wolą dokonać wyceny na ASO a następnie przejść na rynek główny, na którym poza ofertami prywatyzacyjnymi podaż jest mała. *bez spółek, które przeszły z rynku NC Źródło: Liczba i wartość IPO na giełdach europejskich (łącznie rynki alternatywne i regulowane) Europejski rynek IPO w 2010r. Giełda Liczba debiutów Wartość (mln EUR) Wartość (mln EUR) Grupa LSE 123 12650 GPW 38 1594 112 3808 NYSE Euronext 36 1908 Luksemburg 37 797 25 1660 32 417 20 1296 OMX 24 2029 Nasdaq OMX 11 66 Deutsche Boerse 2413 Borsa Italiana 6 137 Oslo Bors 16 2445 5 53 BME 12 1562 SIX Swiss 4 - 3 19 Wiener Borse 1 2 91 Athens SE 10 Źródło:

82 stopa zwrotu w dniu debiutu stopa zwrotu w dniu debiutu
Dlaczego New Connect ? Dyskonto w emisjach niepublicznych jest wyższe, niż w ofercie publicznej, a tym samym wyższe są uzyskiwane stopy zwrotu. Stopy zwrotu z debiutów na GPW w 2010r. Stopy zwrotu z debiutów na New Connect w 2010r. Spółka stopa zwrotu w dniu debiutu 1 GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH* 25,6% 2 Ferro 18,6% 3 INTERBUD-LUBLIN 15,3% 4 PZU 15,2% 5 Harper Hygenics 14,6% 6 Eko Holding 7 Zakłady Przemysłu Cukierniczego OTMUCHÓW 7,3% 8 MILKILAND N.V. 6,9% 9 POLMED 6,3% 10 Berling 4,3% 11 OPTeam 3,9% 12 ZUE 1,3% 13 FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP 0,9% 14 ROBYG 0,5% 15 ABC Data 0,4% Spółka stopa zwrotu w dniu debiutu 1 OPONIX 208,6% 2 DEPEND 127,7% 3 POLSKI HOLDING REKRUTACYJNY 117,1% 4 IPO 109,1% 5 ALKAL 108,2% 6 CSY 108,0% 7 11 BIT STUDIOS 105,7% 8 STANUSCH TECHNOLOGIES 99,8% 9 BIO INVENTIONS 98,0% 10 PROMET 80,0% 11 AZTEC INTERNATIONAL 12 SZAR 13 ASSETUS 73,9% 14 ANALIZY ONLINE 73,5% 15 REMEDIS 73,3% Źródło: oraz obliczenia własne

83 stopa zwrotu w dniu debiutu stopa zwrotu w dniu debiutu
subGO Micro - zarabiaj na NewConnect! Dyskonto w emisjach niepublicznych jest wyższe, niż w ofercie publicznej, a tym samym wyższe są uzyskiwane stopy zwrotu. Stopy zwrotu z debiutów na GPW w 2011r.* Stopy zwrotu z debiutów na NewConnect w 2011r.  l.p Spółka stopa zwrotu w dniu debiutu 1 Izostal 28,55% 2 Megaron 14,17% 3 Avia Solutions Group AB 6,06% 4 IDEA TFI 5,00% 5 E-Star Alternative Energy Service 4,82% 6 Open Finance 2,28% 7 Inpro 1,52% 8 BSC Drukarnia Opakowań -0,63% l.p  Spółka stopa zwrotu w dniu debiutu 1 Runicom 97,5% 2 Direct eServices 91,5% 3 Fabryka Formy 85,0% 4 Nemex 84,2% 5 Balticon 80,0% 6 Bioerg 75,0% 7 iCom Vision Holding 66,1% 8 Dom Lekarski 56,5% * Bez debiutów spółek przechodzących z NewConnect Źródło: oraz obliczenia własne

84 subGO Micro Kryteria doboru lokat:
Top down – spółki z najbardziej obiecujących sektorów, np: energia odnawialna, utylizacja śmieci Spółki o przychodach powyżej 10 milionów złotych Doświadczona kadra zarządzająca

85 Korzyści dla Inwestora
Średnioterminowa inwestycja (optymalnie okres ok lat), najkrócej 1 rok. Dywersyfikacja na trudnym lecz potencjalnie najbardziej dochodowym rynku – nabywanie tych certyfikatów daje możliwości dobrego i skutecznego monitotorowania i ogrniczania ryzyka, fundusz to obowiązkowo co najmniej inwestycji.

86 Dlaczego z GoTFI S.A.? Beata Kielan Licencjonowany doradca inwestycyjny, licencja numer 31 Pełniła funkcję Członka Zarządu w Nordea PTE Sprawowała funkcję Wiceprezesa Skarbiec TFI, zarządzając 14-toma rodzajami funduszy, między innymi pierwszymi w Polsce produktami strukturyzowanymi, zakładała Skarbiec TFI S.A. Doradca w departamencie inwestycji kapitałowych w BRE odpowiedzialna za projekty prywatyzacyjne, nowe inwestycje i restrukturyzację portfela Doradca w CDM Pekao SA Tomasz Kołodziejak Posiada licencję doradcy inwestycyjnego, licencję maklera papierów wartościowych oraz międzynarodowy tytuł CIIA (Certified International Investment Analyst) Zarządzał funduszem emerytalnym w Nordea PTE Zarządzał funduszami INVESCO TFI SA Zbigniew Bakota Pełni funkcję Wiceprezesa GO TFI odpowiedzialnego za sprzedaż Pełnił funkcję Dyrektora Sprzedaży w Banku BPH Zarządzał sprzedażą w Biurze Maklerskim BPH Jako Menedżer w Ernst & Young Business Advisory odpowiadał za projekty strategii instytucji finansowych oraz rozwój kanałów dystrybucji


Pobierz ppt "Inteligentne rozwiązania dla wymagających Klientów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google