Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MŚP – współpracując z ISW 9.00 – 9.30 Rejestracja 9.30-9.45 Rozpoczęcie dnia 9.45 - 10.15 Wstęp – Poznawanie się, wymiana uwag, używanie motywu róży (płatki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MŚP – współpracując z ISW 9.00 – 9.30 Rejestracja 9.30-9.45 Rozpoczęcie dnia 9.45 - 10.15 Wstęp – Poznawanie się, wymiana uwag, używanie motywu róży (płatki."— Zapis prezentacji:

1

2 MŚP – współpracując z ISW 9.00 – 9.30 Rejestracja 9.30-9.45 Rozpoczęcie dnia 9.45 - 10.15 Wstęp – Poznawanie się, wymiana uwag, używanie motywu róży (płatki i kolce) – Twoja edukacja była płatkiem czy kolcem? 10 minut na refleksje, 10 minut na dyskusję z partnerem po prawej stronie, 5 minut na wnioski w grupie. 10.15 – 11.00 KORZYŚCI/PO CO? 10.15– 10.30 – Rozwiązywanie problemów Film jak MSP rozwiązuje problemy z pomocą ISW Podsumowująca prezentacja multimedialna 10.30 – 10.45 - Ekspertyzy/ Badania/Sprzęt prezentacja multimedialna: Jeden slajd na każdy temat(Ekspertyzy, badania, sprzęt) 10.45 – 11.00 - Wiarygodność Studium przypadku, film 11.00 – 11.15 - Międzynarodowe sieci B+R Prezentacja multimedialna podkreślająca sieci takie jak FP7 i korzyści z nich. 11.15– 11.30 - Przerwa kawowa 11.30 – 13.00 Wyzwania 11.30 – 12.00 - Współczesny uniwersytet i biznes – Interakcje i wspólne wyzwania(MLU) Wykres przepływów & prezentacja Power point 12.00 – 12.30 - Zrozumienie wyzwań badawczych? Konieczność określenia kosztów. Film i dyskusja (interaktywne) Wydruk arkusza kalkulacyjnego żeby rozpocząć proces myślowy(link do popołudniowej sesji praktycznej) 12.30 - 13.00 - Prawa własności intelektualnej Prezentacja techniczna 13.00 LUNCH

3

4

5

6 Ułatwienia – plan prezentacji Programy ISW Oczekiwane rezultaty Animator/facylitator – kto to jest? Facylitatorzy MSP i ISW: podstawowe podmioty i stronnicy Programy rządowe angażujące ISW&MSP Programy Zaangażowania Biznesu ISW Programy Transferu Technologii

7 Ułatwienia – plan prezentacji Naukowe Centrum Innowacji NCN Jednostki wsparcia biznesu Organizacje pozarządowe Quasi - autonomiczne organizacje pozarządowe Agencje przedsiębiorczości Inkubatory przedsiębiorczości Prywatni Inwestorzy

8 Programy ISW Zaangażowanie MSP i ISW do obopólnej korzystnej współpracy Zagwarantowanie dostępu MSP do badań i innowacji Zapewnienie uczelni o finansowaniu i rentowności inwestycji w badania.

9 Programy ISW Poprawienie wiarygodności biznesowej ISW Programy ISW identyfikujące bariery we współpracy MSP i ISW Program ISW Management Stuff często pochodzi z kręgów biznesowych aby wykorzystywać swoje doświadczenie biznesowe

10 Oczekiwane rezultaty Pokonywanie barier we współpracy między MSP a ISW Dostęp do innowacji i badań naukowych dla MSP Zrozumienie funkcjonowania ISW przez MSP Tworzenie wspólnoty współpracy ISW i MSP

11 Oczekiwane rezultaty Finansowy zwrot inwestycji ISW w badania Samozatrudnienie w sektorze ISW– studenci i startujące firmy Rozrost MSP

12 Oczekiwane rezultaty Włączenie opracowanych materiałów do różnych kursów i studiów Zaangażowanie się w badania organizacji sektorowych Działanie MSP w ramach Inkubatorów Przedsiębiorczości, Centrów Innowacji, pozyskiwania inwestorów takich jak firmy typu venture capital

13 Animator – kto to taki? Animator (facylitator) to osoba, która pomaga grupie ludzi zrozumieć ich wspólne cele i pomaga im zaplanować ich osiągnięcie bez podejmowania określonego stanowiska w dyskusji. Animacja w biznesie, rozwoju organizacyjnym (RO) i konsensusie podejmowania decyzji odnosi się do procesu projektowania i prowadzenia udanego spotkania.

14 Facylitatorzy ISW/MSP Podstawowe podmioty Programy rządowe Programy Zaangażowania Biznesu ISW Programy Transferu Technologii Naukowe Centrum Innowacji NCN Jednostki Wsparcia Biznesu

15 Facylitatorzy ISW i MSP Podstawowe Podmioty Organizacje pozarządowe Agencje przedsiębiorczości Inkubatory przedsiębiorczości Prywatni inwestorzy: Anioły Biznesu, Organizacje Venture Capital Naukowe Centrum Innowacji NCN Jednostki wsparcia biznesu Non-Governmental Organizations Quasi-Autonomiczne Organizacje Pozarządowe

16 Programy rządowe angażujące ISW i MSP Fundusze są dystrybuowane przez instytucje zarządzające w Polsce, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Przykład programu: EUROSTARS

17 Programy Zaangażowania Biznesu ISW Mają na celu wspieranie transferu wiedzy Wspierają projekty, które mają szansę na zrealizowanie w gospodarce. Stymulują współpracę między naukowcami a przedsiębiorcami Zwiększają wydatki na prace badawcze i rozwojowe Wzmacniają współpracę między przedsiębiorstwami a uczelniami

18 Transfer Technologii Transfer Technologii – proces przekazywania umiejętności, wiedzy, technologii

19 Podstawowe typy Transferu Technologii i jego programy Wertykalny transfer technologii Horyzontalny transfer technologii Niektóre programy rządowe są ustanowione dla finansowania transferu technologii na rynku Wiele TTPów jest realizowanych w inkubatorach Różne kraje mają różne metody komercyjnego wykorzystywania Umowy licencyjne Utworzenie spółek joint ventures i partnerstw spin-offs spin-outs

20 Przykłady Programu Transferu Technologii Technologia Fishing Rod

21 Naukowe Centra Innowacji NCN

22 Na temat NCN Zadania NCN

23 Jednostki Wsparcia Biznesu (BSU) Czym są Jednostki Wsparcia Biznesu? Co robią? Jakie korzyści dają?

24 Organizacje pozarządowe (NGO) Czym są organizacje pozarządowe? Jakie korzyści dają?

25 Non-Governmental Organizations What can NGOs do for you?

26 Quasi-Autonomiczne Organizacje pozarządowe Przykłady quasi-autonomicznych organizacji pozarządowych

27 Agencje Przedsiębiorstw Czym są Agencje Przedsiębiorstw? Co robią? Jakie dają korzyści?

28 Inkubatory przedsiębiorczości– mogą się tobą zaopiekować Czym są Inkubatory Przedsiębiorczości? Czym robią? Jakie dają korzyści?

29 Prywatni Inwestorzy Kim są prywatni inwestorzy? Co robią? Jakie dają korzyści?

30 Private Investors Business Angels Who are they and how can you approach them? What are the ways they can help you? What are the benefits of having their help? What they will ask you for?

31 Prywatni Inwestorzy Organizacje Venture Capital (VCO) Jaka jest specyfika VCOs i jak mogę one nam pomóc?

32 Dziękuję za uwagę !


Pobierz ppt "MŚP – współpracując z ISW 9.00 – 9.30 Rejestracja 9.30-9.45 Rozpoczęcie dnia 9.45 - 10.15 Wstęp – Poznawanie się, wymiana uwag, używanie motywu róży (płatki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google