Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Potrzeby i braki energetyczne społeczności wiejskich i podmiejskich w Polsce Biała Księga.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Potrzeby i braki energetyczne społeczności wiejskich i podmiejskich w Polsce Biała Księga."— Zapis prezentacji:

1 Potrzeby i braki energetyczne społeczności wiejskich i podmiejskich w Polsce Biała Księga

2 IDEA FREE FREE – ogólnoeuropejska inicjatywa, wpisująca się w politykę Unii Europejskiej w zakresie redukcji emisji CO 2 oraz wspierająca rozwój obszarów wiejskich FREE - zapoczątkowane zostało przez SHV Gas – globalnego lidera rynku LPG, w Polsce mecenasem FREE jest Gaspol S.A. FREE to rozwinięcie rozpoczętego w 2009 roku programu Gaspol Kibicuje Klimatowi Patronem FREE w Polsce jest Ministerstwo Gospodarki FREE wspierane jest przez niezależnych ekspertów oraz szereg organizacji i firm jako partnerów i koalicjantów

3 CELE FREE Zwrócenie uwagi społeczeństwa na ograniczony dostęp do nowoczesnych, efektywnych oraz bezpiecznych rozwiązań energetycznych na obszarach pozamiejskich Budowanie szerokiej koalicji społecznej wokół problemów dostępu do nowoczesnych rozwiązań energetycznych Zwiększenie świadomości polskich polityków, władz wykonawczych (ogólnopolskich i regionalnych), a także mediów w kwestii potrzeb i braków energetycznych na obszarach pozamiejskich Ograniczenie stosowania przestarzałych technologii energetycznych, poprzez edukację mieszkańców terenów niezurbanizowanych

4 DZIAŁANIA FREE Przeprowadzenie badań Efektywna energia na terenach niezurbanizowanych przez TNS OBOP Wydanie Białej Księgi pt. Potrzeby i braki energetyczne społeczności wiejskich i podmiejskich w Polsce Cykl szkoleń dla przedstawicieli z branży grzewczej (Road Show)

5 BIAŁA KSIĘGA Podsumowuje wyniki badań TNS OBOP Zawiera opinie i komentarze ekspertów do wyników badań i obecnej sytuacji energetycznej społeczności wiejskich i podmiejskich Rozpoczyna dyskusję na temat polskiej polityki energetycznej w kontekście potrzeb energetycznych mieszkańców obszarów niezurbanizowanych Prezentuje 8 postulatów powstałych w oparciu o wnioski z przeprowadzonych badań, analizy obecnej kondycji polskiej polityki energetycznej oraz dyskusji i przemyśleń zaangażowanych ekspertów i przedstawicieli Forum Rozwoju Efektywnej Energii

6 POSTULATY FREE 1/2 1.Uwzględnienie terenów pozamiejskich w Polityce Energetycznej Polski do 2030 roku 2.Efektywne Źródła Energii gwarantem zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnych i elementem społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców 3.Samorządy lokalne świadome energetycznie – Energetyczny kodeks samorządowca 4.Wspieranie innowacji poprawiających efektywność i bezpieczeństwo nośników oraz rozwiązań energetycznych

7 POSTULATY FREE 2/2 5.Rozwój przedsiębiorczości w oparciu o Efektywne Źródła Energii 6.Ujęcie w Polityce Energetycznej Polski do 2030 roku gazu płynnego jako niskoemisyjnego źródła energii, zapewniającego różnorodność zastosowań i zwiększającego dywersyfikację źródeł dostaw 7.Edukacja na temat korzyści płynących z Efektywnych Źródeł Energii, jako element budowania świadomości i postaw społecznych w trosce o środowisko naturalne 8.Dostosowanie rozwiązań prawnych i administracyjnych wspierających rozwój efektywnych źródeł energii

8 WYNIKI BADANIA TŁO BADANIA WYKORZYSTANIE ENERGII NA TERENACH POZAMIEJSKICH POZIOM ŚWIADOMOŚCI W ODNIESIENIU DO ŹRÓDEŁ ENERGETYCZNYCH ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA POTRZEBY EDUKACYJNE W ZAKRESIE EFEKTYWNYCH ROZWIĄZAŃ ENERGETYCZNYCH OPINIE MIESZKAŃCÓW O ŻYCIU NA TERENACH POZAMIEJSKICH

9 Tło badania Cele Badania: poznanie postaw i opinii oraz zwyczajów związanych z wykorzystaniem różnych źródeł energii do ogrzewania budynków na terenach pozamiejskich porównanie dwóch grup użytkowników: użytkownicy tradycyjnych źródeł energii (drewno, węgiel, koks, ekogroszek, torf, wierzba energetyczna) użytkownicy pozostałych źródeł energii (gaz płynny (LPG), energia słoneczna, energia geotermalna (pompy ciepła), energia elektryczna, olej opałowy, energia pozyskiwana z wiatru, energia pozyskiwana z wody, biomasa) Metodologia: wywiad bezpośredni z wykorzystaniem ankiety papierowej (PAPI face-to-face) długość wywiadu: 25 minut próba badawcza: łącznie N=800 Respondent: mieszkający w gospodarstwie domowym bez dostępu do gazu ziemnego z sieci osoba w gospodarstwie domowym odpowiedzialna za podejmowanie decyzji odnośnie remontów i modernizacji budynku w wieku 25-65 lat

10 Charakterystyka badanych grup tradycyjnipozostali Wykształcenie częściej wykształcenie podstawowe i zawodowe częściej wykształcenie wyższe Status zawodowyczęściej rolnicy, robotnicy i emeryci częściej właściciele firm, wolne zawody, managerowie Średni dochód netto gospodarstwa 2200 zł2700 zł Subiektywna ocena sytuacji materialnej 18% twierdzi, że stać ich na ekstra wydatki 40% twierdzi, że stać ich na ekstra wydatki Źródła informacji o świecieczęściej rodzina i sąsiedzi częściej Internet, radio i gazety codzienne Średni wiek budynku43 lata25 lat Średnia powierzchnia budynku120 m 2 150 m 2

11 WYKORZYSTANIE ENERGII NA TERENACH POZAMIEJSKICH

12 Wykorzystywane źródła energii Którego źródła energii używa Pan/i obecnie do ogrzewania budynku, w którym Pan/i mieszka? Podstawa: wszyscy respondenci, N=800 drewno węgiel koks ekogroszek torf wierzba energetyczna gaz płynny (LPG) energia słoneczna energia geotermalna energia elektryczna olej opałowy energia pozyskiwana z wiatru energia pozyskiwana z wody biomasa/pelety

13 Wykorzystywane źródła energii Którego źródła energii używa Pan/i obecnie do ogrzewania budynku, w którym Pan/i mieszka? Użytkownicy tradycyjnych źródeł energii Użytkownicy pozostałych źródeł energii Podstawa: wszyscy respondenci, N=800

14 Preferowane źródło energii Proszę powiedzieć, używaniem których z tych źródeł energii był/aby Pan/i zainteresowany gdyby Pana/i decyzja nie była ograniczona kosztem danego źródła energii ani jego dostępnością w Pana/i miejscu zamieszkania? częściej pozostali częściej tradycyjni Podstawa: wszyscy respondenci, N=800

15 Ważność czynników przy wyborze źródła Proszę powiedzieć jak ważne są według Pana(i) następujące czynniki przy wyborze źródeł energii do ogrzewania budynku? częściej pozostali Podstawa: wszyscy respondenci, N=800

16 Opinie o źródłach energii Przedstawię teraz Panu(i) różne stwierdzenia, które wymienili inni ludzie o źródłach energii służących do ogrzewania budynków. Dla każdego stwierdzenia proszę powiedzieć, do jakiego źródła lub źródeł energii pasuje każde z tych stwierdzeń. Węgiel Drewno - niski koszt instalacji i uruchomienia - szeroko dostępne źródło energii - łatwa obsługa urządzeń - bardzo zanieczyszcza środowisko - kłopotliwe odpady ze spalania - konieczność magazynowania paliwa - wymaga dużego nakładu pracy i czasu - + - niski koszt instalacji i uruchomienia - niskie koszty eksploatacji - szeroko dostępne źródło energii - konieczność magazynowania paliwa - wymaga dużego nakładu pracy i czasu - mała wydajność energetyczna Podstawa: wszyscy respondenci, N=800

17 Opinie o źródłach energii Przedstawię teraz Panu(i) różne stwierdzenia, które wymienili inni ludzie o źródłach energii służących do ogrzewania budynków. Dla każdego stwierdzenia proszę powiedzieć, do jakiego źródła lub źródeł energii pasuje każde z tych stwierdzeń. Gaz płynny LPG Olej opałowy Energia słoneczna - czystość użytkowania źródła - łatwa obsługa urządzeń - mniej zanieczyszcza środowisko - konieczność magazynowania paliwa - wysoki koszt instalacji i uruchomienia - wysokie koszty eksploatacji po uruchomieniu - + - czystość użytkowania źródła - łatwa obsługa urządzeń - duża ilość energii z małej ilości paliwa - konieczność magazynowania paliwa - wysoki koszt instalacji i uruchomienia - wysokie koszty eksploatacji po uruchomieniu - niskie koszty eksploatacji - przyszłościowe źródło energii - czystość użytkowania źródła - nie zanieczyszcza środowiska - wysoki koszt instalacji i uruchomienia Podstawa: wszyscy respondenci, N=800

18 POZIOM ŚWIADOMOŚCI W ODNIESIENIU DO ŹRÓDEŁ ENERGETYCZNYCH

19 Znajomość źródeł energii do ogrzewania Które źródła energii do ogrzewania budynków Pan/i zna choćby tylko ze słyszenia? A teraz proszę spojrzeć na tę listę i powiedzieć, które źródła energii do ogrzewania budynków Pan/i zna choćby tylko ze słyszenia? Podstawa: wszyscy respondenci, N=800

20 Odnawialne źródła energii Czy spotkał(a) się Pan(i) z terminem odnawialne źródła energii? Jakie zna Pan(i) odnawialne źródła energii? częściej pozostali częściej tradycyjni Odnawialne źródła energii częściej pozostali Znajomość terminu odnawialne źródła energii Podstawa: wszyscy respondenci, N=800

21 ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA

22 Ekologiczne rozwiązanie energetyczne Które z tych źródeł energii służących do ogrzewania budynku mieszkalnego określił/aby Pan/i mianem ekologiczne rozwiązanie energetyczne? częściej pozostali Podstawa: wszyscy respondenci, N=800

23 Świadomość niekorzystnych dla środowiska skutków używania źródeł energii Jakie są Pana/i zdaniem niekorzystne dla środowiska naturalnego skutki używania …… do ogrzewania budynku mieszkalnego? Węgiel (N=518) Drewno (N=536) Ekogroszk (N=38) Gaz płynny (N=46) Olej opałowy (N=124) brud, osad na budynkach, oknach57%50%22% 18% duża emisja CO245%39%21%29%25% składowanie - pozostałość po spalaniu np. popiół 40%35%28%17%12% nieprzyjemny zapach21%20%4%15%19% zmniejszona przejrzystość powietrza22%20%9%8%12% problemy z oddychaniem12%11%9% 8% negatywny wpływ na produkty żywnościowe 3% 0%8%1% nie ma żadnych niekorzystnych skutków 11%18%29%62%51% Podstawa: wszyscy respondenci korzystający z danego źródła

24 Wyznawane wartości życiowe Ludzie kierują się w swoim życiu różnymi wartościami. Proszę spojrzeć na tę listę i powiedzieć, które z wymienionych tu wartości są dla Pana/i najważniejsze w życiu. Proszę wymienić maksymalnie pięć wartości. Podstawa: wszyscy respondenci, N=800

25 Zainteresowanie ekologicznymi źródłami Czy kiedykolwiek szukał/a Pan/i informacji na temat różnych ekologicznych nośników energii służących do ogrzewania budynków mieszkalnych? Gdzie, w jakich źródłach szukał/a Pan/i tych informacji? częściej pozostali częściej tradycyjni Źródła wiedzy o ekologicznych źródłach energii Szukanie informacji o ekologicznych źródłach energii częściej pozostali częściej tradycyjni Podstawa: wszyscy respondenci, N=800

26 Powody zainteresowania ekologicznymi źródłami energii Dlaczego szukał/a Pan/i informacji o ekologicznych źródłach energii? Podstawa: wszyscy respondenci, N=800

27 POTRZEBY EDUKACYJNE W ZAKRESIE EFEKTYWNYCH ROZWIĄZAŃ ENERGETYCZNYCH

28 Potrzeby edukacyjne mieszkańców Jakie Pana/i zdaniem są potrzeby terenów pozamiejskich w zakresie źródeł energii? O jakich formach działalności władz centralnych Pan/i słyszał/a w zakresie źródeł energii dla terenów pozamiejskich? O jakich formach działalności władz lokalnych, samorządowych Pan/i słyszał/a w zakresie źródeł energii dla terenów pozamiejskich? Podstawa: wszyscy respondenci, N=800

29 Znajomość i korzystanie z dopłat do nowoczesnych rozwiązań energetycznych Proszę powiedzieć o jakich możliwościach pozyskania środków finansowych na wprowadzenie w budynkach nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań energetycznych służących m.in. do ogrzewania budynków Pan/i słyszał/a? Czy kiedykolwiek Pan/i korzystał/a z możliwości pozyskania tego typu środków finansowych Podstawa: wszyscy respondenci, N=800

30 OPINIE MIESZKAŃCÓW O ŻYCIU NA TERENACH POZAMIEJSKICH

31 Zadowolenie z życia na terenach pozamiejskich W jakim stopniu, ogólnie, jest Pan/i zadowolony/a z życia w swoim miejscu zamieszkania, czyli miejscowości położonej na terenach pozamiejskich? 7% 80% Podstawa: wszyscy respondenci, N=800

32 Zalety życia na terenach pozamiejskich Z jakich aspektów jest Pan/i zadowolony z życia w miejscowości położonej na terenach pozamiejskich? Podstawa: wszyscy respondenci, N=800

33 Wady życia na terenach pozamiejskich Z jakich aspektów nie jest Pan/i zadowolony z życia w miejscowości położonej na terenach pozamiejskich? Podstawa: wszyscy respondenci, N=800

34 Stosunek do życia na terenach pozamiejskich Odczytam Panu/i kilka stwierdzeń, które wypowiedzieli inni ludzie o życiu na terenach pozamiejskich, w małych miejscowościach. Proszę powiedzieć, w jakim stopniu zgadza się Pan/i z każdym z tych stwierdzeń. Na terenach pozamiejskich…. Podstawa: wszyscy respondenci, N=800

35 Więcej informacji jest dostępne na www.rural-energy.euwww.rural-energy.eu


Pobierz ppt "Potrzeby i braki energetyczne społeczności wiejskich i podmiejskich w Polsce Biała Księga."

Podobne prezentacje


Reklamy Google