Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wielbić Pana chcę Radosną śpiewać pieśń On źródłem życia jest

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wielbić Pana chcę Radosną śpiewać pieśń On źródłem życia jest"— Zapis prezentacji:

1 Panie wielbię Cię i chcę z dnia na dzień bliżej Ciebie być z Tobą zawsze żyć

2 Wielbić Pana chcę Radosną śpiewać pieśń On źródłem życia jest

3 Uwielbiam Twoje imię Uwielbiam Twoje serce Uwielbiam Święte rany, zadane w krwawej męce Uwielbiam Twoją drogę i z krzyża siedem słów sławię Twoją miłość O Zbawco mój

4 Niechaj miłość Twa, jak potężna fala, Spłynie tu przez łaski Twej zdrój, Chryste dotknij mnie.

5 Wy jesteście na ziemi światłem Mym Aby ludzie widzieli dobre czyny w was I chwalili Ojca, który w niebie jest.

6 Nie było miejsca dla Ciebie W Betlejem w żadnej gospodzie I narodziłeś się Jezu W stajni, w ubóstwie i chłodzie. Nie było miejsca choć szedłeś Jako Zbawiciel na ziemię, By wyrwać z czarta niewoli Nieszczęsne Adama plemię.

7 2. Nie było miejsca, choć chciałeś
Ludzkość przytulić do łona I podać z krzyża grzesznikom Zbawcze, skrwawione ramiona. Nie było miejsca, choć szedłeś Ogień miłości zapalić I przez swą mękę najdroższą Świat od zagłady ocalić.

8 I łaską Swą obdarzasz mnie, Ty pokonałeś zło,
Ty Panie dałeś życie mi, I łaską Swą obdarzasz mnie, Ty pokonałeś zło, Ty pokonałeś grzech i śmierć. Ty darzysz mnie miłością Swą, Prostujesz każdą ścieżkę złą, Ty pokochałeś mnie, Ty Panie kochasz, kochasz mnie.

9 Jezu mój, Chcę wywyższać Imię Twe, Boś ty dobrym Bogiem jest, Boś wspaniałym Panem jest.

10 Będę śpiewał Tobie, Mocy moja
Będę śpiewał Tobie, Mocy moja! Ty, Panie, jesteś mą nadzieją Tobie ufam i bać się nie będę

11 Szaweł bardzo kochał Boga, kochał Go ze wszystkich sił Ale nie mógł w to uwierzyć, że Pan Jezus Bogiem był Aż pewnego razu Szaweł w końcu też uwierzył w to Kiedy w drodze do Damaszku osobiście spotkał Go

12 Szaweł bardzo był gorliwy chciał wypełnić całe prawo Święty Paweł je wypełnił i dla Niego brawo! Kiedyś mieczem walczył Szaweł – ołejo Dziś miłością walczy Paweł – ołejo

13 Jesteś najważniejszy Jezu reszta to są tylko śmieci
Wie już o tym święty Paweł wiedzą o tym nawet dzieci Kiedyś mieczem walczył Szaweł – ołejo Dziś miłością walczy Paweł – ołejo Stary Szaweł Nowy Paweł aj jaj ja jaj x2 Święty Paweł aj jaj aj jaj x 2

14 Bo on godzien chwały jest On uwalnia mnie sam od wrogów mych
Wielbić mego Pana chcę Bo on godzien chwały jest On uwalnia mnie sam od wrogów mych Mój Pan żyje Opoką moją jest Niechaj będzie wywyższony mój Zbawiciel Niechaj będzie wywyższony Zbawca mój Zbawca mój

15 Przyjdźmy tam gdzie miejsce najświętsze Przez Baranka Krew wejdźmy tam Przyjdźmy doń śpiewaniem Go wielbiąc Wywyższając Boży Tron Wznosząc ręce swe wielbiąc Króla chwał Chwała (Ci chwała) Ci Jezu (Jezu) /2x

16 Uwielbiajcie Pana ludzkich serc bijące dzwony
Uwielbiajcie Pana ludzkich serc bijące dzwony. Padnij na kolana przed Nim ludu utrudzony. On osuszy twoje łzy, On ratunkiem będzie ci. U Jego stóp padnie wróg, bo On Bóg niezwyciężony.

17 Niepojęty w Swej mądrości Święty, Święty Bóg miłości
Niepojęty w Swej mądrości Święty, Święty Bóg miłości. Śpiewaj Panu ziemio, chwalcie wszystkie świata strony.

18 1. W kruszynie chleba Panie jesteś, Schowany, wielki Ty Pan
1. W kruszynie chleba Panie jesteś, Schowany, wielki Ty Pan. Przychodzisz do nas już przez wieki, By ofiarować Siebie nam. 2. Gdy w kroplach wina Twoja Krew Przelana za nas, Panie mój. Tak wiele jej na krzyżu było, By odkupić nas od win.

19 3. Ty, Panie, miłością jesteś. Ty, Panie, kochasz nas
3. Ty, Panie, miłością jesteś. Ty, Panie, kochasz nas! I proszę Ciebie, by tak było Wciąż przez wiele lat.

20 1. Mój Pan mocą moją jest, Pieśnią i zbawieniem, On Bogiem mym. /2x Ref. Dla Ciebie otwieram serce swe. /3x 2. Mój Pan Królem był i jest, Na zawsze i na wieki. Amen.

21 1. Weź do ręki swą gitarę, Wydaj z siebie dźwięków parę, Proste chwyty, proste słowa, Proste Bogu się podoba! To na cześć i chwałę nieba Anioł jako żywy śpiewa. Ref.: Hej, la, la, la, hej, la, la, la, To dla Ciebie dobry Boże Pioseneczka ta

22 2. Jedni grają dla oklasków I dla innych ziemi blasków
2. Jedni grają dla oklasków I dla innych ziemi blasków. My na chwałę nieba gramy I najwięcej z tego mamy! To na cześć i chwałę nieba Anioł jako żywy śpiewa. Ref.: Hej, la, la, la, hej, la, la, la, To dla Ciebie dobry Boże Pioseneczka ta

23 3. Dałeś nam się cieszyć Boże, Z tobą smutno być nie może
3. Dałeś nam się cieszyć Boże, Z tobą smutno być nie może. Powiedz, jak dziękować mamy, Tobie gramy i śpiewamy. To na cześć i chwałę nieba Anioł jako żywy śpiewa. Ref.: Hej, la, la, la, hej, la, la, la, To dla Ciebie dobry Boże Pioseneczka ta

24 Ogłaszamy Królestwo Boże w nas /x4
Wśród nas jest (wśród nas jest)/x2 Głusi znów słyszą, niewidomi widzą, Zmarli powstają by żyć. Ubogim głosimy tę dobrą nowinę: Jezus jest Królem ! Amen!

25 Wszystkie narody klaskajcie w dłonie,
Wykrzykujcie Bogu radosnym głosem, Bo Pan najwyższy jest Królem nad całą ziemią. / x2 Śpiewajcie (wszystkie narody) Śpiewajcie (radosnym głosem) Śpiewajcie Królowi

26 Bo Bóg króluje nad narodami, Bóg zasiada na Swym świętym tronie
Bo Bóg króluje nad narodami, Bóg zasiada na Swym świętym tronie. Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi, Więc hymn śpiewajcie... Śpiewajcie (wszystkie narody) Śpiewajcie (radosnym głosem) Śpiewajcie Królowi

27 1.Zjednoczeni w Duchu, zjednoczeni w Nim, /2x Módlmy się, aby jedność była odnowiona w nas Aby świat cały poznał uczniów Chrystusa w nas, Aby świat cały ujrzał miłość w nas.

28 2.Wraz z innymi pójdziemy, podaj mi swoją dłoń, /2x Wszystkim głosić będziemy tę radosną dla nas wieść, Że nasz Pan kroczy z nami, że nasz Pan z nami jest, Że nasz Pan zawsze z nami wszędzie jest.

29 3.Chcemy razem pracować, chcemy złączyć swój trud, /2x By nie stracić godności, którą Pan obdarzył nas, Aby strzec ludzkiej dumy, aby strzec dumy swej, Żeby człowiek zachował godność swą.

30 4. Niechaj chwała brzmi Ojcu,
4.Niechaj chwała brzmi Ojcu, który stworzył ten świat, /2x Chwała też Chrystusowi, który Synem Jego jest I Duchowi też chwała, który jednoczy nas, I Duchowi też, który łączy nas.

31 Godzien, o godzien jest Bóg, Siedzący na tronie Baranek wśród chwał Przyjąć wdzięczność, siłę i moc Błogosławieństwo i cześć. On Panem jest od wieków na wieki (x3) Amen

32 Będziemy niezmiennie wciąż trwać, w miłości i w prawdzie Oddając Mu hołd, miłość, wdzięczność, siłę i moc, Błogosławieństwo i cześć On Panem jest od wieków na wieki (x3) Amen

33 Pan jest mocą swojego ludu, Pieśnią moją jest Pan
Pan jest mocą swojego ludu, Pieśnią moją jest Pan. Moja tarcza i moja moc, On jest mym Bogiem, Nie jestem sam, W Nim moja siła, nie jestem sam.

34 Jak ożywczy deszcz Duchu Święty przyjdź
Jak ożywczy deszcz Duchu Święty przyjdź. Dotknij naszych serc rozpal ognia żar. Ref: Dziś przenikaj nas tchnieniem mocy swej. Bądź nam światłem dnia i nadzieją serc.

35 Miłość Twa tak cudowna jest Twa miłość jest Wyższa niż szczyty najwyższych gór Głębsza niż dno najgłębszych mórz Szersza niż przestrzeń dokoła nas

36 Pan jest Pasterzem moim, niczego mi nie braknie, na niwach zielonych pasie mnie. Nad wody spokojne prowadzi mnie

37 1.Ty wskazałeś drogę do miłości, Ty Panie, Ty zmieniłeś świat swym zmartwychwstaniem, Ty Panie! Panie, Tylko Ty jeden wiesz, co w mym sercu dzieje się, Tylko Ty, Panie tylko Ty. /2x

38 2.Ty oddałeś życie za nas wszystkich, Ty Panie, I dlatego jesteś tak mi bliski, Ty Panie. U Twych stóp cały świat, Ty wiesz, co czeka nas, Tylko Ty, Panie, tylko Ty.

39 3.W moim sercu jesteś w dzień i w nocy, Ty, Panie, Choć mym oczom jesteś niewidoczny, Ty, Panie. Panie, Tylko Ty jeden wiesz, co w mym sercu dzieje się, Tylko Ty, Panie tylko Ty. /2x

40 Miłosierdzie Boże /x3 O, piękności niestworzona, kto Ciebie raz poznał ten nic innego pokochać nie może. Czuję, że tonę w Nim jako jedno ziarenko piasku w bezdennym oceanie. Czuję, że nie ma ani jednej kropli krwi we mnie która by nie płonęła miłością ku Tobie.

41 Jezus zwyciężył to wykonało się Szatan pokonany Jezus złamał śmierci moc Jezus jest Panem o Alleluja Po wieczne czasy Królem Królów jest Jezus jest Panem, Jezus jest Panem /2x Tylko Jezus Jest Panem, Jezus jest Panem On jest Panem ziemi tej

42 Jezus Chrystus przyszedł na świat Aby zniszczyć na wieki potęgę zła Chrystus w nas zwycięzcą jest Więc radujmy się dziś Bo Jego Królestwo jest w nas

43 Wszelki grzech Pan zwyciężył, Alleluja Pan zwyciężył
Wszelki grzech Pan zwyciężył, Alleluja Pan zwyciężył! Śmierci moc pokonał, Alleluja - pokonał Nad chorobą triumfuje, Alleluja – triumfuje Jezus Królem jest!

44 Imię Pana, moc Jego krwi Nad szatanem daruje zwycięstwo nam Musi pierzchnąć złego moc Chrystus Panem tu jest I Jego zwycięstwo jest w nas

45 Wszelki grzech Pan zwyciężył, Alleluja Pan zwyciężył
Wszelki grzech Pan zwyciężył, Alleluja Pan zwyciężył! Śmierci moc pokonał, Alleluja - pokonał Nad chorobą triumfuje, Alleluja – triumfuje Jezus Królem jest!

46 Zwycięzca śmierci piekła i szatana Wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana Naród niewierny trwoży się przestrasza Na znak Jonasza Alleluja! O! Alleluja / 2x

47 Ziemia się trzęsie straż się grobu miesza Anioł zstępuje niewiasty pociesza Patrzcie jak mówi grób ten pusty został! Pan zmartwychpowstał Alleluja! O! Alleluja / 2 x

48 Przez Twe chwalebne Chryste zmartwychwstanie Daj w łasce twojej wszystkim nam wytrwanie I w Twojej chwale z Tobą tam będziemy Zmartwychwstaniemy! Alleluja! O! Alleluja / 2 x

49 Miałem zawsze Pana przed oczami swymi, zawsze miałem Pana
Miałem zawsze Pana przed oczami swymi, zawsze miałem Pana. Gdyż On stoi po mojej prawicy, abym się nie zachwiał. I dlatego cieszy się me serce i raduje język Także ciało moje spoczywa w nadziei, spoczywa w nadziei

50 że nie zostawisz duszy mej w otchłani, Panie, nie zostawisz
że nie zostawisz duszy mej w otchłani, Panie, nie zostawisz. Ani nie dasz świętemu Twemu ulec skażeniu. Dałeś mi poznać drogi życia, drogi Twego życia. I napełniasz mnie radością Napełniasz mnie radością przed Twoim obliczem.

51 Jezus / 4x Pokonał śmierć, pokonał mój grzech zmartwychwstał Pan On Królem jest

52 Czcijmy Jezusa, czcijmy Go
Czcijmy Jezusa, czcijmy Go. /x4 Powstał z martwych, powstał z martwych I On żyje na wieki już. Więc razem się radujmy Świętując zmartwychwstania ten dzień.

53 Ref.: Oto są baranki młode. Oto ci, co zawołali: Alleluja!
Dopiero przyszli do zdrojów, światłością się napełnili. Alleluja, Alleluja! Na Baranka Pańskich godach – w szat świątecznych czystej bieli, po krwawego morza wodach nieśmy Panu pieśń weseli.

54 Ref.: Oto są baranki młode. Oto ci, co zawołali: Alleluja!
Dopiero przyszli do zdrojów, światłością się napełnili. Alleluja, Alleluja! W Swej miłości wiekuistej On nas Swoją Krwią częstuje. Nam też Ciało Swe przeczyste Chrystus Kapłan ofiaruje, 

55 Ref.: Oto są baranki młode. Oto ci, co zawołali: Alleluja!
Dopiero przyszli do zdrojów, światłością się napełnili. Alleluja, Alleluja! Byś nam wiecznie, Jezu drogi, Wielkanocną był radością, strzeż od grzechu, śmierci srogiej, odrodzonych Twą miłością.

56 Ref.: Oto są baranki młode. Oto ci, co zawołali: Alleluja!
Dopiero przyszli do zdrojów, światłością się napełnili. Alleluja, Alleluja! Chwała Ojcu i Synowi, który z martwych żywy wstaje, i Świętemu też Duchowi niech na wieki nie ustaje.

57 Nic nie widać kiedy gasną światła Wszyscy czekamy to niezwykła Pascha To jest noc Niezwykła noc Tej nocy zobaczymy Zmartwychwstania moc! Hip hip hura Alleluja / 4x

58 Nic nie słychać kiedy milkną głosy Wszyscy czekamy tej Niezwykłej nocy To jest noc Niezwykła noc Tej nocy zobaczymy Zmartwychwstania moc! Hip hip hura Alleluja…

59 Teraz Faraon w końcu pokonany I zatopione jego rydwany To jest noc Niezwykła noc Tej nocy zobaczymy Zmartwychwstania moc! Hip hip hura Alleluja…

60 Jest między nami nasz Ojciec Bóg I Jezus Żywy - Zmartwychwstania cud To jest noc Niezwykła noc ZMARTWYCHWSTANIA moc! Hip hip hura Alleluja…

61 chcę słuchać Twoich słów, Twe Królestwo ujrzeć chcę,
Hej, Jezu, Królem Tyś życie Twe uwalnia mnie, będę sławić cały dzień doskonałe drogi Twe. Hej, Jezu, Panem Tyś, chcę słuchać Twoich słów, Twe Królestwo ujrzeć chcę, wola Twa niech spełni się.

62 Chwała Barankowi, cześć, weź mnie do ziemi swej
Chwała Barankowi, cześć, weź mnie do ziemi swej. Zwyciężymy w imię Twe, ogłosimy rządy Twe.

63 Hej, o hej, o Lwie Judy, jak potężnym jesteś Ty, hej, o hej, o Lwie Judy, jak wspaniałym jesteś Ty Jak potężnym jesteś Ty / x 2 Jak wspaniałym jesteś Ty!

64 Jezu, wspaniały jesteś Ty Jezu, Tyś cudowny jest Wywyższam Imię Twe Ponad wszelkim imieniem dziś Tyś cudowny jest Obecny tu

65 Przyjdźcie, radośnie przyjdźcie, Radośnie przyjdźcie, radośnie wielbić Go / 2x Przyjdźcie, radujmy się! przyjdźcie radujmy się! przyjdźcie, radujmy się, wielbijmy Go. / 2 Bracia, bracia wstańcie. Wywyższajmy Jego Imię / 4x Dzisiaj tu / Dzisiaj tu, radosnym sercem.

66 Archanioł Boży Gabryjel, Posłan do Panny Maryi
Archanioł Boży Gabryjel, Posłan do Panny Maryi. Z majestatu Trójcy Świętej, Tak sprawował poselstwo k'Niej; Zdrowaś, Panno, łaskiś pełna, Pan jest z Tobą to rzecz pewna.

67 Panna się wielce zdumiała, Z poselstwa, które słyszała; Pokorniuchno się skłoniła, Jako Panna świątobliwa; Zasmuciła się z tej mowy, Nic nie rzekła Aniołowi.

68 Ale poseł z wysokości, Napełnion Boskiej mądrości
Ale poseł z wysokości, Napełnion Boskiej mądrości. Rzekł Jej:"Nie bój się Maryja, Najszczęśliwszaś, Panno miła, Znalazłaś łaskę u Pana, Oto poczniesz Jego Syna."

69 Wspaniały Dawco miłości Składamy na Twoim stole Wszystko co mamy Wszystko co mamy: Choć i tak od wieków jest Twoje.

70 Wspaniały Dawco miłości Składamy na Twoim stole Radość i szczęście, trudy i znoje Choć i tak od wieków są Twoje.

71 Albowiem tak Bóg umiłował świat że Syna Jednorodzonego dał
Albowiem tak Bóg umiłował świat że Syna Jednorodzonego dał. Aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, lecz życie wieczne miał. Lecz, by mógł żyć na wieki, by mógł żyć na wieki. /2x

72 Marana tha, przyjdź Jezu Panie w swej chwale do nas zejdź
Marana tha, przyjdź Jezu Panie w swej chwale do nas zejdź! Marana tha, usłysz wołanie, gdy się wypełnią wieki! Jak rosy chłód na spragniony grunt, jak dobry chleb na głodnego dłoń W Kościele Twym, gdzie dajesz się nam, przez Ciała Krwi tajemniczą moc.

73 Jak Dawid przed Arką zatańcz Panu, niech ciało twe chwali Tego, który dobry jest. /2x Śpiewaj całym sercem, Oddaj Jemu chwałę Podnieś swoje ręce, uwielbiając Pana, który z nami jest.

74 Jak Dawid przed Arką zatańcz Panu, niech ciało twe chwali Tego, który dobry jest. /2x Zostaw swoje troski, Złóż nadzieję w Panu Radość niech zagości Uwielbiając Pana, który z nami jest.

75 Jak Dawid przed Arką zatańcz Panu, niech ciało twe chwali Tego, który dobry jest. /2x Wiem, że Jego moc ogarnia mnie, gdy wielbię Go i pragnę być harfą co brzmi na Jego chwałę

76 Jak Dawid przed Arką zatańcz Panu, niech ciało twe chwali Tego, który dobry jest. /2x

77 Mój Jezu, mój Zbawco, któż jest tak wielki jak Ty
Mój Jezu, mój Zbawco, któż jest tak wielki jak Ty? Przez wszystkie dni wysławiać chcę wspaniałe dzieła Twoich rąk. Mój Panie, Obrońco, źródło mych natchnień i sił. Niech cały świat, wszystko co jest, zawsze wielbi Imię Twe.

78 Krzycz na cześć Pana, rozraduj się w Nim, Ogłaszaj wszędzie, że On Panem jest. Góry ustąpią na dźwięk Jego słów, Gdy przemówi Stwórca ziem. Patrzę z podziwem na dzieła Twych rąk, Zawsze chcę kochać Cię, przy Tobie być. Co może równać się z tym, co u Ciebie x3 mam

79 Ref. : Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam,. Gdzie Ziemię Obiecaną daje ci Pan
Ref.: Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, Gdzie Ziemię Obiecaną daje ci Pan! Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, Gdzie Ziemia Obiecana jest! 1. Wyruszył kiedyś tam Abram ze swego Ur Chaldejskiego, Bo wierzył, że (3x) Będzie taki czas i usłyszy:

80 Ref. : Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam,. Gdzie Ziemię Obiecaną daje ci Pan
Ref.: Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, Gdzie Ziemię Obiecaną daje ci Pan! Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, Gdzie Ziemia Obiecana jest! 2. Już czekasz tyle lat, By raz chociaż przeżyć z Bogiem chwilę, Bo wierzysz, że Będzie taki czas i usłyszysz:

81 Ref. : Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam,. Gdzie Ziemię Obiecaną daje ci Pan
Ref.: Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, Gdzie Ziemię Obiecaną daje ci Pan! Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, Gdzie Ziemia Obiecana jest! 3. Szukaj Boga wciąż, Niech On będzie szansą dla ciebie wielką. I uwierz, że Będzie taki czas i usłyszysz.

82 W lekkim powiewie przychodzisz do mnie, Panie, /2x Nie przez wicher ogromny, nie przez ogień, Ale w lekkim powiewie przychodzisz do mnie, nawiedzasz duszę mą.

83 Pomódl się, Miriam, aby Twój Syn żył we mnie, pomódl się, by Jezus we mnie żył. Gdzie Ty jesteś, zstępuje Duch Święty. Gdzie Ty jesteś, niebo staje się.

84 Miriam, Tyś jest bramą do nieba. Moim niebem jest Twój Syn.
   Miriam, Tyś jest bramą do nieba. Moim niebem jest Twój Syn. Weź mnie, weź mnie, do swego łona, bym bóstwem Jezusa zajaśniał jak Ty.

85 1. Przed obliczem Pana uniżmy się. /2x Ref. : Pan sam wywyższy nas
1. Przed obliczem Pana uniżmy się. /2x Ref.: Pan sam wywyższy nas. Jego jest ziemia i czas, Pan sam wywyższy nas. /2x

86 2. Wszystkie swoje troski oddajmy Mu /2x Ref. : Pan sam wywyższy nas
2. Wszystkie swoje troski oddajmy Mu /2x Ref.: Pan sam wywyższy nas. Jego jest ziemia i czas, Pan sam wywyższy nas. /2x

87 3. Z pokorą stań przed Panem swym. /2x Ref. : Pan sam wywyższy nas
3. Z pokorą stań przed Panem swym. /2x Ref.: Pan sam wywyższy nas. Jego jest ziemia i czas, Pan sam wywyższy nas. /2x

88 Mama czuwa Mama wie czego każde dziecko chce Mama kocha Mama wie najlepiej Czego mi brakuje, czego potrzebuję

89 Nie potrzebne Mamie brylanty złoto i korona Ona piękna jest bez tego i Błogosławiona Można Ciebie namalować, można o Tobie śpiewać Bo Ty jesteś najpiękniejsza, bo Ty jesteś Królową Nieba

90 Ty jesteś Skałą zbawienia mego, Ty dajesz mi w życiu moc.
Tyś mą nadzieją i mym natchnieniem, do Ciebie wznoszę mój głos. Panie wierzę Ci, wciąż wierzę Ci, bo Twa miłość wierna jest. Gdy wzywałem Cię, pomogłeś mi, więc teraz też wspomóż mnie.

91 1. Maryjo, śliczna Pani, Matko Boga i ludzi na ziemi Tyś świata Królową, Tyś gwiazdą na niebie, Ty nas wiedziesz przed Jezusa wieczny tron. Ref.: Maryja, Ave Maryja, u Boga nam wybłagaj zdroje łask, by świat lepszy był, by w miłości żył. O Maryjo, miej w opiece dzieci swe.

92 2. Maryjo, śliczna Pani, świat dziś czuje na swych ustach gorzkie łzy, w sercu ból, smutek, żal, a w oczach wciąż strach. Usłysz, Pani, błaganie, pomóż nam. Ref.: Maryja, Ave Maryja, u Boga nam wybłagaj zdroje łask, by świat lepszy był, by w miłości żył. O Maryjo, miej w opiece dzieci swe.

93 1. Maryjo Królowo Polski / x2 Jestem przy Tobie, Pamiętam o Tobie
I czuwam na każdy czas 2. Maryjo jesteśmy młodzi / x 2 Już dzisiaj zależy Od polskiej młodzieży Następne tysiąc lat

94 3. Maryjo Królowo nasza / x 2 Ciebie prosimy, Uświęcaj rodziny Uświęcaj każdego z nas

95 Gdybyś wiarę tak maleńką miał, jak ziarenko gorczycy jest powiedział byś tej górze: „Przenieś się” a z hukiem by zmieniła miejsce swe.

96 Kocham, więc nie muszę się bać Zabierz mój strach /3x /2x Jezus mówi Ci, że miłość Ta Zabiera strach /3x /2x Jezus Jezus /3x

97 Jezus daje Ci miłość swą, Nie lękaj się /3x Jezus mówi Ci
Jezus daje Ci miłość swą, Nie lękaj się /3x Jezus mówi Ci... Jezus mówi Ci, że miłość Ta Zabiera strach /3x /2x Jezus Jezus /3x

98 1.Gdy drogi pomyli los zły i oczy mgłą zasnuje
Miej w sobie tę ufność nie lękaj się. A kiedy gniew świat ci przysłoni i zazdrość jak chwast zakiełkuje mniej w sobie tę ufność nie lękaj się. Ty tylko mnie poprowadź, Tobie powierzam swą drogę. Ty tylko mnie poprowadź Panie mój.

99 2.Poprowadź jak jego prowadzisz przez drogi najprostsze z możliwych
I pokaż mi jedną tę jedną z nich. A kiedy już głos Twój usłyszę I karmić się będę nim co dzień. Mniej w sobie tę ufność nie lękaj się. Ty tylko mnie poprowadź, Tobie powierzam mą drogę. Ty tylko mnie poprowadź Panie mój.

100 Błogosławione jest Imię Twe, /2x I wywyższone nad wszelką chwałę i cześć. Tyś jedynie Panem jest. Powstań! I Pana chwal, chwal Go na wieki. Powstań! Chwal Boga wciąż, On jedynie jest Panem. Powstań chwal Boga wciąż, On Panem wszechświata jest.

101 Pan kiedyś stanął nad brzegiem
Szukał ludzi gotowych pójść za Nim, By łowić serca słów Bożych Prawdą. Ref. O, Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię, Swoją barkę pozostawiam na brzegu, Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów.

102 2. Jestem ubogim człowiekiem, Moim skarbem są ręce gotowe Do pracy z Tobą i czyste serce. Ref. O, Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię, Swoją barkę pozostawiam na brzegu, Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów.

103 Każdą chwilę dnia Drogę, co pod wiatr Marzenia plany sny U Twoich Panie składam drzwi Mój wielki-mały świat Ofiaruję Ci Przyjmij z moich ust Totus Tuus

104 Przyjmij dzisiaj, Panie, nasze dary: pobłogosław wino to i chleb, wszystko co czynimy, wszystko, co śpiewamy, przyjmij w darze, dobry Boże nasz. Wszystkie moje troski i kłopoty w Twoje ręce składam, Panie mój. Bardzo cieszę się, że właśnie nas wybrałeś byśmy idąc nieśli Imię Twe.

105 Przyjmij dzisiaj, Panie, nasze dary: pobłogosław wino to i chleb, wszystko co czynimy, wszystko, co śpiewamy, przyjmij w darze, dobry Boże nasz.

106 Zawsze chciałem zostać apostołem, Było to pragnieniem w życiu mym
Zawsze chciałem zostać apostołem, Było to pragnieniem w życiu mym. Gdy odejdziesz, to napiszemy Ewangelię, Aby Imię Twe znał cały świat.

107 Oto Pan Bóg przyjdzie z rzeszą Świętych k’nam przybędzie
Oto Pan Bóg przyjdzie z rzeszą Świętych k’nam przybędzie. Wielka światłość w dzień ów będzie. Alleluja, Alleluja.

108 Kto chodzi po wodzie, buduje na skale
Szanują go ludzie, kochają górale Kto modli się stale przynosi nadzieję Kto walczy wytrwale na końcu się śmieje

109 Ref: Santo subito - Santo
Ref: Santo subito - Santo! Subito santo – Santo Święty natychmiast - święty! Santo - nie ma to tamto

110 Kto niebo otwiera dla innych ludzi Chociaż wcale nie krzyczy ze snu ich budzi Ref: Santo subito - Santo! Subito santo – Santo Święty natychmiast - święty! Santo - nie ma to tamto

111 Kto pokój przynosi, kto pogodzi narody Chociaż lata mijają On ciągle jest młody Santo subito - Santo! Subito santo - Santo! Święty natychmiast - święty! Santo - nie ma to tamto

112 Jesteś życiem mym, więc każdy ruch Robię w Tobie, Jezu, Ty pozwalasz wciąż oddychać mi. Jesteś drogą mą, więc każdy krok Stawiam w Tobie, Jezu,

113 Fale Twojej łaski, Panie, Gdzie nie spojrzę, Tam wciąż widzę Cię, Twa miłość mnie uwiodła, Jezu jakże to możliwe jest.

114 Every move I make I make in You, You make me move Jesus Every Breath I take I Breath in You Every step I take I take in You, You are my way Jesus

115 Waves of Mercy Waves of Grace Everywhere I Look, I See Your Face Your Love has captured Me Oh My God this Love, How can it Be!

116 To nasz Bóg, to nasz Pan, chwałę oddajmy Mu, Wznieśmy ręce i serca, wywyższajmy Go. /2x Bo Jezus odkupił nas, /2x dał życie swe, Do końca ukochał nas /2x, wielbijmy Go.

117 Jest jedno ciało, jest jeden Pan Jednoczy nas w Duchu, byśmy razem szli Usta głoszą chwałę mu, w ręku Słowa Jego miecz W moc odziani tak idziemy, zdobywamy ziemię tę

118 Jesteśmy ludem Króla Chwał, Jego świętym narodem Wybranym pokoleniem, by objawiać Jego cześć Wielbijmy Jezusa, On jest Królem całej ziemi tej.

119 Oblubieniec czeka już, pierzmy szaty
Oblubieniec czeka już, pierzmy szaty. Blisko dzień wesela, zaproszonych gości tłum stanie u bram, które Pan otwiera. Jezus Oblubieńcem naszym jest, a Kościół świętą Panną, którą umiłował. a Kościół świętą Panną, którą zdobył swoją Krwią.

120 Tylko Oblubieniec wie, kto naprawdę jest w Nim zakochany
Tylko Oblubieniec wie, kto naprawdę jest w Nim zakochany. W dniu wesela znajdzie i wniesie przez próg, przez żywota bramy. Jezus Oblubieńcem naszym jest, a Kościół świętą Panną, którą umiłował. a Kościół świętą Panną, którą zdobył swoją Krwią.

121 Ty co leczysz chorych duchem,
ulecz proszę mnie Wejrzyj dziś na moją skruchę Panie, zmiłuj się  Ty, co dla nas Ojca swego powstrzymujesz gniew Wysłuchaj wołania mego Chryste, zmiłuj się Ty, co tych do siebie wzywasz, co źle mają się Moją słabość proszę wybacz, Panie, zmiłuj się.

122 Ty, co tych do siebie wzywasz,
co źle mają się Moją słabość proszę wybacz, Panie, zmiłuj się.

123 Chwalę Ciebie Panie I uwielbiam Wznoszę w górę swoje ręce Uwielbiając imię Twe Bo wielkiś Ty Wielkie dzieła czynisz dziś Nie dorówna Tobie nikt

124 Jesteś mą nadzieją, wiarą życia Daj mi poznać Twoje drogi Bym nie zbłądził nigdy już Bo wielkiś Ty Wielkie dzieła czynisz dziś Nie dorówna Tobie nikt

125 Ofiaruję Tobie Panie mój całe życie me cały jestem twój - aż na wieki
Ofiaruję Tobie Panie mój całe życie me cały jestem twój - aż na wieki. Oto moje serce, przecież wiesz Tyś miłością mą jedyną jest.

126 Przed ołtarzem świętym niosę Ci całą duszę mą, Ty zamieniasz je w krew i ciało Oto moje serce przecież wiesz Tyś miłością mą jedyną jest!

127 Idzie mój Pan, idzie mój Pan On teraz biegnie, by spotkać mnie
Idzie mój Pan, idzie mój Pan On teraz biegnie, by spotkać mnie.(x2) Mija góry, łąki, lasy, By Komunii stał się cud On chce Chlebem nas na karmić By nasycić życia głód.

128 Śmiały bądź, /2x mężny bądź, /2x bo Twój Bóg i Pan jest z tobą
Śmiały bądź, /2x mężny bądź, /2x bo Twój Bóg i Pan jest z tobą. / 2x Więc nie boję się, - nie, nie, nie! nie zachwieję się - o nie! Zawsze w wierze i zwycięstwie chodzić chcę. / 2x Bo mój Bóg, mój Pan jest ze mną.

129 Jesteś Królem / 4x Królem jest Bóg
Jesteś Królem / 4x Królem jest Bóg. Podnieśmy wszyscy nasze serca, Podnieśmy wszyscy nasze dłonie, Stawajmy przed obliczem Pana, Wielbiąc Go. /2x

130 Jesteś Królem / 4x Królem jest Bóg
Jesteś Królem / 4x Królem jest Bóg. Podnieśmy wszyscy nasze serca, Podnieśmy wszyscy nasze dłonie, Stawajmy przed obliczem Pana, Wielbiąc Go. /2x

131 1.Prawda jedyna, słowa Jezusa z Nazaretu, że Swego Syna posłał z niebios Bóg na świat, aby niewinnie cierpiąc zmarł za nasze grzechy i w pohańbieniu przyjął winy wszystkich nas. Ref. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, Który Jezus cierpiał za mnie, Jezus cierpiał za mnie. /2x

132 2.Uwierz w Jezusa, przecież On za ciebie umarł I z miłości do nas przyszedł z nieba na ten świat. Błogosławiony ten, kto wierzy choć nie widział, Zaufaj dziś Bogu, a na wieki będziesz żyć. Ref. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, Który Jezus cierpiał za mnie, Jezus cierpiał za mnie. /2x

133 Chcemy Cię uwielbiać tak jak małe dzieci które nie potrafią jeszcze nic powiedzieć a gu gu x4 a gu gu a gu guuu! a to nasze gu gu Boże ty rozumiesz małe modli się najlepiej duże modli się jak umie

134 a gu gu ...! namów swoją Mamę namów Tatę swego niech spróbują tak jak dzieci modlić się do niego a gu gu ...! Naj naj naj naj naj…

135 Jezu, Baranku zraniony moim grzechem Uwielbiam Cię Najczulszy Synu Ojca, Błogosławię Cię. Umiłowany Panie mój, Kocham Cię.

136 Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody, już teraz we mnie Twe królestwo jest.

137 Bo góry mogą ustąpić x 2 i pagórki się zachwiać x 2 Ale miłość Moja, miłość Moja nigdy nie odstąpi od ciebie - mówi Pan.

138 Ziemia, którą nam dajesz, nie jest fikcją ani bajką Wolność, którą mam w Tobie jest prawdziwa Wszystkie góry na drodze muszą, muszą ustąpić, Bo wiara góry przenosi, a ja wierzę Tobie

139 Ref: Będę tańczył przed Twoim tronem I oddam Tobie chwałę I nic już nie zamknie mi ust Żaden mur i żadna ściana Największa nawet tama Już nie, nie zatrzyma mnie już

140 Większy, większy ode mnie Ten, który mnie umacnia Żaden goliat nie może Z nim równać się

141 Ref: Będę tańczył przed Twoim tronem I oddam Tobie chwałę I nic już nie zamknie mi ust Żaden mur i żadna ściana Największa nawet tama Już nie, nie zatrzyma mnie już

142 Jesteś blisko mnie, tęsknię za Duchem Twym Kocham kroki Twe, wiem jak pukasz do drzwi. Przychodzisz jak ciepły wiatr otwieram się i czuję znów, że

143 Twoja miłość jak ciepły deszcz, Twoja miłość jak morze gwiazd za dnia, Twoja miłość sprawia, że nieskończenie dobry Święty Duch Ogarnia mnie. /2x

144 Jezus, najwyższe Imię, nasz Zbawiciel, Książę pokoju, Emmanuel, Bóg jest z nami, Odkupiciel, Słowo żywota. Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy, Jedyny Ojca Syn umiłowany. Zgładził grzech Baranek na wieki, Królów Król i panów Pan.

145 Jezus Chrystus to Panów Pan Całej ziemi Król /x4 Jedyny Pan, władca narodów Jedyny Pan i Bóg W innym imieniu nie ma zbawienia Bo Jezus to Panów Pan. Jezus to Panów Pan /x2 Alleluja, alleluja, alleluja /x4

146 Jak się nie bać, powiedz jak Kiedy w strachu żyje świat
Zaufaj Panu już dziś Jak uwierzyć, powiedz mi Kiedy już nie wierzę w nic Jak mam kochać, powiedz jak Kiedy rani mnie mój brat, Zaufaj… Jak być dobrym, powiedz mi, Kiedy świat jest taki zły, zaufaj…

147 Ref: Zaufaj Panu już dziś x 2 2
Ref: Zaufaj Panu już dziś x 2 2. Jak mam walczyć, powiedz jak Kiedy silnej woli brak, Zaufaj Panu… Jak pokonać własny grzech Kiedy pokus tyle jest, Zaufaj Panu…. Jak się cieszyć, powiedz mi Kiedy płyną gorzkie łzy, Zaufaj… Jak do ładu z sobą dojść Kiedy siebie mam już dość, Zaufaj…

148 3. Jak nie zbłądzić, powiedz mi Kiedy nie wiem dokąd iść
Zaufaj Panu już dziś! x 2 3. Jak nie zbłądzić, powiedz mi Kiedy nie wiem dokąd iść Zaufaj Panu już dziś Jak nadzieję w sercu mieć Kiedy wszystko wali się Ref: Zaufaj Panu już dziś! X 4

149 3. Jak nie zbłądzić, powiedz mi Kiedy nie wiem dokąd iść Zaufaj Panu już dziś Jak nadzieję w sercu mieć Kiedy wszystko wali się Ref: Zaufaj Panu już dziś, zaufaj Panu już dziś!

150 Miłość Twa od najwyższych gór wyższa jest Wielka jest wierność Twa, do nieba sięga wzwyż. głębsza niż ocean bez dna, gdy do mnie zniżasz się.

151 Blisko, blisko, blisko Jesteś Panie mój Blisko tak, że czuję tchnienie Twe I przychodzisz do mnie Już dotykasz mnie Łaską przebaczenia karmisz moją duszę.

152 Wielbić imię Pana dziś chcę x3 To mój Bóg
Wielbić imię Pana dziś chcę x3 To mój Bóg! Imię Pana jest twierdzą Warowną twierdzą Skałą zbawienia I schronieniem mym

153 Jedyny Pan, prawdziwy Bóg Wszystko co mam oddaję Mu On jedynym Panem jest Sh’ma Izrael / 2x

154 Pan mnie strzeże, Pan mnie strzeże Czuwa nade mną Bóg, On jest moim cieniem. Czuwa nade mną Bóg Czuwa nade mną Bóg, mój Bóg

155 Ref. : Nie boję się gdy ciemno jest Ojciec za rękę prowadzi mnie. 1
Ref.: Nie boję się gdy ciemno jest Ojciec za rękę prowadzi mnie. 1.Dziękuję Ci Tato za wszystko, co robisz, że bawisz się ze mną, na rękach mnie nosisz. Dziękuję Ci za to i wiem to na pewno, przez cały dzień czuwasz nade mną. 2. Nasz Ojciec mieszka w Niebie, On kocha mnie i ciebie, On nas kocha, kocha mnie i Ciebie!

156 Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń, Chwała Barankowi
Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń, Chwała Barankowi. Alleluja, /3x chwała i cześć.

157 Chrystus Pan, Boży Syn, Zbawca nasz zgodził się wziąć mój grzech, za mnie umrzeć chciał, ażebym znał mój ogrom win i wiedział, że Krew Jego zbawia, oczyszcza i leczy.

158 Wywyższony bądź, Jezu, Baranku mój. Tyś jedyny odkupiciel, Tyś mój Król! Wywyższony bądź, Boży Baranku! Przed Twym tronem, dziś Najwyższy składam hołd!

159 Rysuję krzyż z kropelką krwi i jedną dużą łzą
Za krzyżem drzwi - do nieba drzwi, dla mnie otwarte są.

160 Za ten krzyż i Twoje łzy, za serdeczne krople krwi - Jezu dziękuję Ci Za otwarte nieba drzwi, drogę, którą szedłeś Ty -

161 1. Zbawienie przyszło przez Krzyż, Ogromna to tajemnica
1. Zbawienie przyszło przez Krzyż, Ogromna to tajemnica. Każde cierpienie ma sens, Prowadzi do pełni życia. Jeżeli chcesz mnie naśladować, To weź swój krzyż na każdy dzień I chodź ze Mną zbawiać świat, Kolejny już wiek.

162 2. Codzienność wiedzie przez Krzyż, Większy im kochasz goręcej
2. Codzienność wiedzie przez Krzyż, Większy im kochasz goręcej. Nie musisz ginąć już dziś, Lecz ukrzyżować swe serce. Jeżeli chcesz mnie naśladować, To weź swój krzyż na każdy dzień I chodź ze Mną zbawiać świat, Kolejny już wiek.

163 3. Każde spojrzenie na Krzyż, Niech niepokojem zagości, Bo wszystko w życiu to nic, Wobec tak wielkiej miłości. Jeżeli chcesz mnie naśladować, To weź swój krzyż na każdy dzień I chodź ze Mną zbawiać świat, Kolejny już wiek.

164 Rozpięty na ramionach jak sokół na niebie, Chrystusie, Synu Boga, spójrz proszę na ziemię

165 Na ruchliwe ulice, zabieganych ludzi gdy noc się już kończy, a ranek się budzi. Uśmiechnij się przyjaźnie z wysokiego krzyża do ciężko pracujących, cierpiących na pryczach.

166 Rozpięty na ramionach jak sokół na niebie, Chrystusie, Synu Boga, spójrz proszę na ziemię

167 2. Pociesz zrozpaczonych, chleb daj głodującym, modlących się wysłuchaj, wybacz umierającym. Spójrz, Cierpienia Sokole, na wszechświat, na ziemię, na cichy ciemny kościół, dziecko wzywające Ciebie.

168 Rozpięty na ramionach jak sokół na niebie, Chrystusie, Synu Boga, spójrz proszę na ziemię

169 1.Przyjmij Panie dzisiaj nasze dary
Pobłogosław wino to i chleb Wszystko co czynimy wszystko co śpiewamy Przyjmij w darze dobry Boże nasz (x2)

170 2. Daj nam Panie Twymi być uczniami
Bo zyskuje kto przy Tobie trwa A Ty karmiąc nas Swoim ciałem życie dajesz Tym co dla świata zmarli już (x2)

171 Ref.: Matko, która nas znasz, Z dziećmi Twymi bądź, Na drogach nam nadzieją świeć, Z Synem Twym z nami idź! 1. Z wszystkich niewiast wybrana - Przyjdź i drogę wskaż! Córko ludu Bożego, Do Syna Twego nas prowadź. Służebnico pokorna, Pokój światu daj.

172 Ref.: Matko, która nas znasz, Z dziećmi Twymi bądź, Na drogach nam nadzieją świeć, Z Synem Twym z nami idź! 2. Królowo ognisk rodzinnych, Przyjdź i drogę wskaż! Dziewico, wzorze prostoty, Do Syna Twego nas prowadź. Oblubienico cieśli. Pokój światu daj.

173 Ref.: Matko, która nas znasz, Z dziećmi Twymi bądź, Na drogach nam nadzieją świeć, Z Synem Twym z nami idź! 3. Królowo narodu naszego, Przyjdź i drogę wskaż! Uciśnionych nadziejo, Do Syna Twego nas prowadź. Światło łaknących prawdy. Pokój światu daj.

174 Nakarmiłeś mnie Panie, nakarmiłeś mnie. Ochroniłeś moje sanktuarium. Tyś Jezu – pokarm żywy mój /4x -

175 1. Golgoto, Golgoto, Golgoto
1. Golgoto, Golgoto, Golgoto. W tej ciszy przebywam wciąż rad, W tej ciszy daleki jest świat. Ty koisz mój ból, usuwasz mój strach, Gdy widzę Cię Zbawco przez łzy.

176 Ref.: To nie gwoździe Cię przebiły, lecz mój grzech, To nie ludzie Cię skrzywdzili, lecz mój grzech To nie gwoździe Cię trzymały lecz mój grzech. Choć tak dawno to się stało, widziałeś mnie. (x2)

177 2. Ja widzę Cię Zbawco mój tam, Tak wiele masz sińców i ran, Miłości Twej moc, zawiodła Cię tam, Uwolnić mnie z grzechów i win.

178 Ref.: To nie gwoździe Cię przebiły, lecz mój grzech, To nie ludzie Cię skrzywdzili, lecz mój grzech To nie gwoździe Cię trzymały lecz mój grzech. Choć tak dawno to się stało, widziałeś mnie. (x2)

179 3. Tak często wspominam ten dzień, Golgotę i słodki jej cień, Gdyż przyszłam pod krzyż Z ciężarem mych win, Uwolnił mnie tam Boży Syn.

180 Ref.: To nie gwoździe Cię przebiły, lecz mój grzech, To nie ludzie Cię skrzywdzili, lecz mój grzech To nie gwoździe Cię trzymały lecz mój grzech. Choć tak dawno to się stało, widziałeś mnie. (x2)

181 1. Przyjacielu mój, chcę być tego wart, Zszedłeś na dno, bym odnalazł Twój ślad Czy tak musi być, piekło wyzwisk, ran Trzeba przejść by zwyciężyć ten świat?

182 Zdarli szaty, by Ci było wstyd Rozgłaszali, że Twe słowa to mit Zamiast berła w ręce wbili Ci gwóźdź Prócz miłości nie zostało nic już Nic więcej, nic więcej oprócz Twej miłości / x 3 Tylko ona ocaliła mnie

183 2. Przyjacielu mój, dobrze że jesteś tu, Choć dwa tysiące dzielą nas lat Kompas krzyża wskazał cichy punkt Wśród milionów jaskrawych gwiazd

184 Już nie szata lecz cień Piotra moc uzdrawiać ma Bez berła Twe królestwo w sercach do dziś trwa Twoje słowa od pokoleń uczą nas jak żyć Prócz miłości Twej nie trzeba już nic

185 Nic więcej, nic więcej oprócz Twej miłości /x3 Tylko ona ocaliła mnie!

186 Matko Miłosierdzia Ostrobramska Pani Co świecisz w obrazie przybranym gwiazdami Dziś w Drzonkowie jesteś by mocą miłości Razem dzielić z nami żale i dzielić radości

187 Boże! coś Polskę przez tak liczne wieki Otaczał blaskiem potęgi i chwały, Coś ją otaczał łaską swej opieki Od nieszczęść, które przygnębić ją miały. Przed Twe ołtarze zanosim błaganie: Ojczyznę, wolną pobłogosław Panie

188 Boże! coś Polskę przez tak liczne wieki Okrytą blaskiem potęgi i chwały, Nagle spod swojej usunął opieki I wzniósł te ludy, co jej służyć miały. Przed Twe ołtarze zanosim błaganie: Ojczyznę, wolną pobłogosław Panie.

189 1.Wśród nocnej ciszy, głos się rozchodzi:
Wstańcie pasterze, Bóg się wam rodzi Czym prędzej się wybierajcie, Do Betlejem pospieszajcie przywitać Pana. 2.Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie, Z wszystkimi znaki danymi sobie. Jako Bogu cześć Mu dali A witając zawołali z wielkiej radości:

190 3.Ach, witaj Zbawco z dawna żądany, Wiele tysięcy lat wyglądany, Na Ciebie króle, prorocy Czekali, a Tyś tej nocy nam się objawił. 4. I my czekamy na Ciebie, Pana, A skoro przyjdziesz na głos kapłana, Padniemy na twarz przed Tobą, Wierząc, żeś jest pod osłoną chleba i wina.

191 1. Gdy śliczna Panna Syna kołysała,
Z wielkim weselem tak Jemu śpiewała: Lili, lili, laj, moje Dzieciąteczko, Lili, lili, laj, śliczne Paniąteczko.

192 2. Wszystko stworzenie, śpiewaj Panu swemu, pomóż radości wielkiej sercu memu. Li li li li laj, wielki królewicu, li li li li laj, niebieski dziedzicu !

193 3. Sypcie się z nieba, śliczni aniołowie, śpiewajcie Panu, niebiescy duchowie: Li li li li laj, mój wonny kwiateczku, li li li li laj, w ubogim żłobeczku.

194 4. Cicho wietrzyku, cicho południowy
4. Cicho wietrzyku, cicho południowy. Cicho powiewaj, niech śpi Panicz nowy. Lili lili laj, mój wdzięczny Synaczku, Lili lili laj, miluchny robaczku.

195 1.Przybieżeli do Betlejem pasterze, Grają skocznie Dzieciąteczku na lirze: Ref. Chwała na wysokości, Chwała na wysokości, A pokój na ziemi. /2x

196 2. Oddawali swe ukłony w pokorze, Tobie z serca ochotnego, o Boże. Ref
2. Oddawali swe ukłony w pokorze, Tobie z serca ochotnego, o Boże. Ref. Chwała na wysokości, Chwała na wysokości, A pokój na ziemi. /2x

197 3. Anioł Pański sam ogłosił te dziwy, Których oni nie słyszeli, jak żywi. Ref. Chwała na wysokości, Chwała na wysokości, A pokój na ziemi. /2x

198 4. Dziwili się napowietrznej muzyce i myśleli, co to będzie za Dziecię
4. Dziwili się napowietrznej muzyce i myśleli, co to będzie za Dziecię? Ref. Chwała na wysokości, Chwała na wysokości, A pokój na ziemi. /2x

199 5. Oto mu się wół i osioł kłaniają, Trzej królowie podarunki oddają
5. Oto mu się wół i osioł kłaniają, Trzej królowie podarunki oddają. Ref. Chwała na wysokości, Chwała na wysokości, A pokój na ziemi. /2x

200 1. Triumfy Króla Niebieskiego, zstąpiły z nieba wysokiego
1. Triumfy Króla Niebieskiego, zstąpiły z nieba wysokiego. X 2 Pobudziły pasterzy, pobudziły pasterzy, śpiewaniem Pobudziły pasterzy, dobytku swego stróżów, śpiewaniem Pobudziły - pobudziły - pobudziły pasterzy, śpiewaniem

201 2. Chwała bądź Bogu w wysokości, a ludziom pokój na niskości
2. Chwała bądź Bogu w wysokości, a ludziom pokój na niskości. x 2 Narodził się nam, narodził się nam Zbawiciel x 2 Niesłychana to nowina Panna porodziła Syna Jezusa x 2 Niesłychana to nowina Panna porodziła Syna x 4

202 3. Niebieskim światłem oświeceni pokornie przed nim uniżeni x 2 Aniołowie się radują, x 2 radują Jezusowi pieśń śpiewają, x 2 śpiewają Niesłychana to nowina Panna porodziła Syna – Jezusa x 2

203 1.Pójdźmy wszyscy do stajenki, Do Jezusa i Panienki,
Powitajmy Maleńkiego I Maryję, Matkę Jego. /2x 2.Witaj Jezu ukochany, od patriarchów czekany. Od proroków ogłoszony, od narodów upragniony.

204 3.Witaj Dzieciąteczko w żłobie, wyznajemy Boga w Tobie.
Coś się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy. 4. Witaj, Jezu nam zjawiony, Witaj dwakroć narodzony, Raz z Ojca przed wieków wiekiem, A teraz z Matki człowiekiem.

205 Lulajże, Jezuniu, moja perełko, Lulaj, ulubione me pieścidełko.
Ref. Lulajże, Jezuniu, lulajże lulaj, A Ty Go, Matulu, w płaczu utulaj. /2x 2. Zamknijże znużone płaczem powieczki, Utulże zemdlone łkaniem usteczki. Ref. Lulajże, Jezuniu…

206 3. Lulajże piękniuchny mój aniołeczku, Lulajże wdzięczniuchny świata kwiateczku. Ref. Lulajże, Jezuniu… 4. Lulajże różyczko najozdobniejsza, Lulajże, lilijko najprzyjemniejsza.

207 1. Anioł pasterzom mówił: Chrystus się wam narodził
1.Anioł pasterzom mówił: Chrystus się wam narodził. W Betlejem nie bardzo podłym mieście, Narodził się w ubóstwie, Pan wszego stworzenia.

208 2. Chcąc się dowiedzieć tego poselstwa wesołego, bieżeli do Betlejem skwapliwie, znaleźli Dziecię w żłobie, Maryję z Józefem.

209 3. Taki Pan chwały wielkiej uniżył się Wysoki, pałacu kosztownego żadnego nie miał zbudowanego Pan wszego stworzenia.

210 4. Słuchajcież Boga Ojca jako nam Go zaleca: Ten ci Syn mój najmilszy, jedyny, wam w raju obiecany, tego wy słuchajcie.

211 5. O dziwne narodziny Nigdy nie wysłowione Poczęła Panna syna w czystości Porodziła w całości Panieństwa swojego.

212 Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem wesoła nowina,
Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem wesoła nowina, Że Panna czysta, że Panna czysta porodziła Syna. Ref. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi. Anieli grają, króle witają, Pasterze śpiewają, bydlęta klękają, Cuda, cuda ogłaszają. 

213 2. Maryja Panna Dzieciątko piastuje I Józef święty Ono pielęgnuje. Ref
2. Maryja Panna Dzieciątko piastuje I Józef święty Ono pielęgnuje. Ref. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi. Anieli grają, króle witają, Pasterze śpiewają, bydlęta klękają, Cuda, cuda ogłaszają.

214 3. Choć w stajeneczce Panna Syna rodzi, Przecież On wkrótce ludzi oswobodzi. Ref. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi. Anieli grają, króle witają, Pasterze śpiewają, bydlęta klękają, Cuda, cuda ogłaszają.

215 4. I Trzej Królowie, i Trzej Królowie, od wschodu przybyli, I dary Panu, i dary Panu kosztowne złożyli. Ref. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi. Anieli grają, króle witają, Pasterze śpiewają, bydlęta klękają, Cuda, cuda ogłaszają.

216 5. Pójdźmy też i my, pójdźmy też i my przywitać Jezusa, Króla nad królmi, Króla nad królmi uwielbić Chrystusa. Ref. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi. Anieli grają, króle witają, Pasterze śpiewają, bydlęta klękają, Cuda, cuda ogłaszają.

217 1. Zaprowadź mnie prosto do Betlejem, Zaprowadź mnie, gdzie Bóg narodził się Zaprowadź mnie nie mogę spóźnić się, Nie mogę spóźnić się! Ref. Świeć gwiazdeczko mała świeć Do Jezusa prowadź mnie.

218 2.Narodził się Bóg zstąpił na ziemię, Narodził się by uratować mnie, Narodził się i nie zostawił mnie I nie zostawił mnie. Ref. Świeć gwiazdeczko mała świeć Do Jezusa prowadź mnie.

219 3. Czekają tam Józef i Maryja, Śpiewają nam, śpiewają gloria
3.Czekają tam Józef i Maryja, Śpiewają nam, śpiewają gloria. To gloria, święta historia Święta historia. Ref. Świeć gwiazdeczko mała świeć Do Jezusa prowadź mnie.

220 1.Hej w dzień narodzenia Syna Jedynego Ojca Przedwiecznego, Boga prawdziwego, Wesoło śpiewajmy, chwałę Bogu dajmy, Hej kolęda, kolęda! 2. Panna porodziła niebieskie Dzieciątko W żłobie położyła małe Pacholątko. Pasterze śpiewają, na multankach grają, Hej, kolęda, kolęda!

221 3. Skoro pastuszkowie o tym usłyszeli, Zaraz do Betlejem czym prędzej bieżeli, Witając Dzieciątko, małe Pacholątko, Hej, kolęda, kolęda! 4.Kuba nieboraczek nierychło przybieżał Śpieszno bardzo było, wszystkiego odbieżał. Panu nie miał co dać, kazali mu śpiewać. Hej kolęda! Kolęda!

222 5. Dobył tak wdzięcznego głosu baraniego, Że się Józef stary przestraszył od niego, Już uciekać myśli, ale drudzy przyszli. Hej kolęda! Kolęda!

223 6. Mówi mu Staruszek: nie śpiewaj tak pięknie, Bo się głosu twego Dzieciątko przelęknie, Lepiej Mu zagrajcie, Panu chwałę dajcie. Hej kolęda! Kolęda!

224 Jezus malusieńki, leży wśród stajenki, Płacze z zimna, nie dała Mu matusia sukienki. Bo uboga była, rąbek z głowy zdjęła, W który dziecię uwinąwszy, siankiem Je okryła,

225 3. Nie ma kolebeczki, ani poduszeczki, We żłobie Mu położyła siana pod główeczki. 4. Gdy dziecina kwili, patrzy w każdej chwili, Na dzieciątko boskie w żłóbku, oko Jej nie myli

226 5. Panienka truchleje, a mówiąc łzy leje: O mój synu
5. Panienka truchleje, a mówiąc łzy leje: O mój synu ! Wola Twoja, nie moja się dzieje

227 1.Oj, maluśki, maluśki, maluśki, jako rękawicka, Albo-li tez jakoby, jakoby kawałecek smycka. Śpiewajmy i grajmy Mu, małemu, małemu.

228 2. Cy nie lepiej Tobie by, Tobie by, siedzieć było w niebie, Wsak Twój Tatuś kochany, kochany, nie wyganiał Ciebie. Śpiewajmy i grajmy Mu, małemu, małemu.

229 3. Tam Ci w niebie słuzyły, słuzyły, prześliczne anioły, A tu lezys sam jeden, sam jeden jak ten palec goły. Śpiewajmy i grajmy Mu, małemu, małemu.

230 4. Tam kukiołki jadałeś, jadałeś z czarnuską i miodem, Tu się tylko zasilać, zasilać musis samym głodem Śpiewajmy i grajmy Mu, małemu, małemu.

231 5. Tam se w niebie spijałeś, spijałeś, słodkie małmazyje, A tu się Twa gębusia, gębusia gorzkich łez napije. Śpiewajmy i grajmy Mu, małemu, małemu.

232 Chojka, chojka, zieleni się trowka, zieleni się trowka Siedzą sobie pastuszkowie jedzą kaszę z worka x2 Przyszedł do nich anioł i tak im powiedział że sie Jezusek narodził co by każdy wiedział x 2

233 Łoni się go zlękli, na kolana klękli Wszystkie łyżki i ważyszki wypadły im z ręki. x 2 Wypadły im z ręki, jak się dowiedzieli I z darami do Betlejem wszyscy pobieżeli. x 2

234 Chojka, chojka, zieleni się trowka, zieleni się trowka Siedzą sobie pastuszkowie jedzą kaszę z worka

235 1. Mędrcy świata, monarchowie, gdzie spiesznie dążycie
1.Mędrcy świata, monarchowie, gdzie spiesznie dążycie? Powiedzcież nam, Trzej Królowie, chcecie widzieć Dziecię? Ono w żłobie nie ma tronu i berła nie dzierży, A proroctwo Jego zgonu już się w świecie szerzy.

236 2. Mędrcy świata, złość okrutna Dziecię prześladuje
2.Mędrcy świata, złość okrutna Dziecię prześladuje. Wieść okropna, wieść to smutna, Herod spisek knuje. Nic monarchów nie odstrasza, do Betlejem spieszą. Gwiazda Zbawcę im ogłasza nadzieją się cieszą

237 3. Przed Maryją stoją społem, Niosą Panu dary
3. Przed Maryją stoją społem, Niosą Panu dary. Przed Jezusem biją czołem, składają ofiary. Trzykroć szczęśliwi królowie, Któż wam nie zazdrości? Cóż my damy, kto nam powie, pałając z miłości.

238 1. O gwiazdo Betlejemska, zaświeć na niebie mym
1. O gwiazdo Betlejemska, zaświeć na niebie mym. Tak szukam Cię wśród nocy, tęsknię za światłem Twym. Zaprowadź do stajenki, Leży tam Boży Syn, Bóg - Człowiek z Panny świętej, dany na okup win.

239 2. O nie masz Go już w szopce, nie masz Go w żłóbku tam
2. O nie masz Go już w szopce, nie masz Go w żłóbku tam? Więc gdzie pójdziemy Chryste? gdzie się ukryłeś nam? Pójdziemy przed ołtarze, Wzniecić miłości żar, I hołd Ci niski oddać: to jest nasz wszystek dar.

240 3. Ja nie wiem; o mój Panie, któryś miał w żłobie tron, Czy dusza moja biedna milsza Ci jest, niż on. Ulituj się nade mną, błagać Cię kornie śmiem, Gdyś stajnią nie pogardził, nie gardź i sercem mym.

241 1. Dlaczego dzisiaj wśród nocy dnieje I jako słońce - niebo jaśnieje?
 Chrystus, Chrystus nam się narodził,  Aby nas od piekła oswobodził  (2x)  2. Dlaczego dzisiaj Boży aniele, Ogłaszasz ludziom wielkie wesele?

242 3. Czegóż pasterze do szopy śpieszą I podarunki ze sobą niosą?
 Chrystus, Chrystus nam się narodził,  Aby nas od piekła oswobodził  (2x) 4. Dlaczego gwiazda nad podziw świeci     I przed Królami tak szybko leci?

243 Był pastuszek bosy, na fujarce grał,
w górach pasał owce i w szałasie spał. Nagle aniołowie z nieba w bieli przyfrunęli obudzili go gdy spał, gdy spał. Obudzili go gdy spał, gdy spał.

244 Ref. Dziś do Betlejem trzeba nocą iść, bo narodzenia czas wypełnił dni, tam gdzie stajenka razem z bydlątkami leży dzieciąteczko i na sianku śpi. Świat na to czekał wiele już lat i narodzenia dziś wita czas, biegnij pastuszku jasną drogą, niebo płonie, na niebie pierwszej gwiazdy blask x 2

245 2. Był pastuszek bosy, zimne nóżki miał, ale dobry anioł piękne butki dał. Wziął pastuszek owce, pobiegł tak jak wiatr przed siebie, a na niebie blask od gwiazd, od gwiazd. A na niebie blask od gwiazd, od gwiazd

246 Ref. Dziś do Betlejem trzeba nocą iść, bo narodzenia czas wypełnił dni, tam gdzie stajenka razem z bydlątkami leży dzieciąteczko i na sianku śpi. Świat na to czekał wiele już lat i narodzenia dziś wita czas, biegnij pastuszku jasną drogą, niebo płonie, na niebie pierwszej gwiazdy blask x 2

247 Jezusa narodzonego wszyscy witajmy, Jemu po kolędzie dary wzajem oddajmy. Oddajmy wesoło, skłaniajmy swe czoło, Skłaniajmy swe czoło Panu naszemu.

248 Oddajmy za złoto wiarę, czyniąc wyznanie, Że to Bóg i człowiek prawy leży na sianie. Oddajmy wesoło, skłaniajmy swe czoło, Skłaniajmy swe czoło Panu naszemu.

249 Oddajmy też na kadzidło Panu nadzieję, Że Go będziem widzieć w niebie, mówiąc to śmiele. Oddajmy wesoło, skłaniajmy swe czoło, Skłaniajmy swe czoło Panu naszemu.

250 Oddajmy za mirrę miłość na dowód tego, Że Go nad wszystko kochamy z serca całego. Oddajmy wesoło, skłaniajmy swe czoło, Skłaniajmy swe czoło Panu naszemu.

251 1. Mała stajenka nic specjalnego Jezus się rodzi dla ubogiego.
Nie mamy srebra, nie mamy złota, dla wszystkich głodnych nowina dobra Ref. Narodził się w stajence, chociaż mieszkał w niebie. Tak bardzo kocha mnie, tak bardzo kocha ciebie.

252 Ref. Narodził się w stajence, chociaż mieszkał w niebie.
Tak bardzo kocha mnie, tak bardzo kocha ciebie. 2. Maryja Panna zrodziła syna to dla każdego dobra nowina, cieszą sie ludzie prości i mali tyle na ciebie Jezu czekali.

253 Tyś jak skała, Tyś jak wzgórze, Panie nasz, Boże nasz, Tyś jak wiatr w swojej naturze, Tyś jest Stwórcą wszystkich nas, Światłem swym rozświetlasz drogę, która prosto wiedzie nas, Tam, gdzie źródło Twej miłości, gdzie radośnie płynie czas.

254 W Ciele Chrystusa tworzymy jedno chociaż tak wielu nas jest x 2 Jeden Duch, jedna Wiara jedna nadzieja w nas jest jeden Bóg i Ojciec nasz

255 Bywa dzień, że gorzej Wszystko idzie – może Bóg ode mnie chciał odpocząć chwilę? Chce się z kimś pogadać Drażni dobra rada Wszyscy winni - przecież się nie mylę!

256 Dom zapada w ciszę Szept nad głową słyszę Christus Mansionem Benedictat Łza zapiekła w oku Przez nią widzę wokół Morze serc, łaski moc niezwykłą

257 Dlatego zostawił nam dobry Bóg na pochmurne dni tajny kod nad nasze drzwi Bym idąc w świat lub wracając na próg Zawsze wiedział, że blisko jest i Kocha Mnie Bóg, w skrócie: K+M+B

258 Pan dał skrzydła i korzenie Choćby rzucał kto kamieniem Niech tam - Może się węgielny trafi? Górę przenieść - nuda W sercu - to są cuda! Parę słów wywraca życia grafik

259 Dlatego zostawił nam dobry Bóg na pochmurne dni tajny kod nad nasze drzwi Bym idąc w świat lub wracając na próg Zawsze wiedział, że blisko jest i Kocha Mnie Bóg, w skrócie: K+M+B K+M+B = WM K+M+B, Bóg kocha mnie!

260 Ta Krew z grzechu obmywa nas Ta Krew czyni nas bielszym od śniegu Ta Krew z grzechu obmywa nas. To jest Baranka święta Krew. x 2 Jego Krew, święta Krew Jego Krew, święta Krew z Golgoty.

261 1. Szymonie Cyrenejczyku /2x Ref
1.Szymonie Cyrenejczyku /2x Ref. Weź z Chrystusem krzyż, Brzemię naszych win, Byśmy i my w zbawieniu udział mogli mieć. 2. Zatrzymaj się współczesny człowieku /2x 3. Nie pytaj już co mogę uczynić / 2x

262 Jezus daje nam zbawienie, Jezus daje pokój nam, Jemu składam dziękczynienie, Chwałę z serca mego dam.

263 Ref. Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego życia, Królem wiecznym On, niepojęty w mocy swej, W Nim znalazłem to, czego szukałem do dzisiaj, Sam mi podał dłoń, bym zwyciężał w każdy dzień.

264 2. W Jego ranach uzdrowienie, w Jego śmierci życia dar, Jego krew to oczyszczenie, Jego życie chwałą nam.

265 Ref. Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego życia, Królem wiecznym On, niepojęty w mocy swej, W Nim znalazłem to, czego szukałem do dzisiaj, Sam mi podał dłoń, bym zwyciężał w każdy dzień.

266 śpią twardo wszyscy uczniowie. Czuwa w bólu ogromnym
1. Nocą Ogród Oliwny, śpią twardo wszyscy uczniowie. Czuwa w bólu ogromnym i cierpi za nas Bóg - Człowiek. Ref. Ojcze, jeśli możliwe oddal ode mnie ten kielich. Ojcze, jeżeli trzeba, chcę Twoją wolę wypełnić.

267 2. Nocą klęczę przed Tobą, ucichły auta, tramwaje
2. Nocą klęczę przed Tobą, ucichły auta, tramwaje. Wszystko w życiu zawodzi, jedynie Ty pozostajesz. Ref. Ojcze, jeśli możliwe oddal ode mnie ten kielich. Ojcze, jeżeli trzeba, chcę Twoją wolę wypełnić.

268 3. Nocą patrzę przez okno na skrawek nieba chmurnego
3. Nocą patrzę przez okno na skrawek nieba chmurnego. Tyle w życiu cierpienia, lecz nie śmiem pytać: dlaczego? Ref. Ojcze, jeśli możliwe oddal ode mnie ten kielich. Ojcze, jeżeli trzeba, chcę Twoją wolę wypełnić.

269 Memu Bogu, Królowi, będę śpiewał tę pieśń. Teraz zawsze na wieki. Amen
Memu Bogu, Królowi, będę śpiewał tę pieśń. Teraz zawsze na wieki. Amen! /2x Alleluja, alleluja, alleluja. Amen! /2x

270 Mario Matko polskiej ziemi I nadziejo wszystkich nas
Ref.: Twą nadzieją dziś żyjemy W złej godzinie obroń nas Ciebie Matko miłujemy Od Bałtyku aż do Tatr Ref.: Twą nadzieją…

271 Mrok niech w jasność się zamieni Niechaj prawdy przyjdzie czas Ref
Mrok niech w jasność się zamieni Niechaj prawdy przyjdzie czas Ref.: Twą nadzieją… Ty co brałaś nas w obronę Nie opuszczaj matko nas

272 Przyjacielu, chcę zostać z Tobą, przy Tobie chcę być i nie trzeba, byś mówił coś; wystarczy byś był. Ref. Bo nie ma większej miłości niż ta, gdy ktoś życie oddaje bym ja mógł żyć /bis/ Chcę być z Tobą, gdy jest mi dobrze i kiedy mi źle Przyjacielu, otwieram przed Tobą serce me.

273 Gdy klęczę przed Tobą, modlę się i składam hołd: Weź ten dzień, uczyń go Twym i we mnie miłość wznieć. Ref. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu.

274 2. Wszystko Tobie daję: każdy sen i każdą myśl
2. Wszystko Tobie daję: każdy sen i każdą myśl. Matko Boga, Matko moja, wznieś je przed Boży tron. Ref. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu.

275 3.Gdy klęczę przed Tobą, widzę Twą radosną twarz: Każda myśl, każde słowo, niech spocznie w dłoniach Twych. Ref. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu.

276 Ref: Płyną z Nieba wiadomości Same dobre wiadomości Tak Bóg pokochał Cię Że oddał życie swe I dodał w trosce o twój sen darmowy milion minut łaski na każdy nowy dzień, na każdy dzień

277 Spacer przez życie wcześnie zamieniłeś w kłus
Z pudeł sukcesów tekturowy zamek rósł A potem ten wypadek-zniknął nagle luz Gdzie twe „You talk to me?” Zamek na piasku był Się zawalił by ocalić Dużo więcej, bo z oddali… 

278 Ref: Płyną z Nieba wiadomości Same dobre wiadomości Tak Bóg pokochał Cię Że oddał życie swe I dodał w trosce o twój sen darmowy milion minut łaski na każdy nowy dzień na każdy dzień

279 2. Na-Na-Na najważniejszy pora ruszać szlak Pa-ra parasol Pan dał kiedy słońca brak Na-na nadziei słowach wystukamy takt To bardziej kręci cię Niż finał You can dance Jeśli czujesz się wspaniale Poprzez fale podaj dalej

280 Ref: Płyną z Nieba wiadomości Same dobre wiadomości Tak Bóg pokochał Cię Że oddał życie swe I dodał w trosce o twój sen darmowy milion minut łaski na każdy nowy dzień na każdy dzień

281 Com przyrzekł Bogu przy chrzcie raz Dotrzymać pragnę szczerze.
Kościoła słuchać w każdy czas, I w świętej wytrwać wierze. Ref.: O Panie Boże, dzięki Ci, Żeś mi Kościoła otwarł drzwi. W nim żyć, umierać pragnę. 2. W Kościele tym jest z Ciałem, Krwią, Bóg pod postacią chleba Swym Ciałem Karmi duszę mą, By żyła w nim dla nieba.

282 Swe życie składam Tobie. Kocham Ciebie. Jezu chwała Tobie. ..
Ojcze chwała Tobie. Swe życie składam Tobie. Kocham Ciebie. Jezu chwała Tobie. .. Duchu chwała Tobie…

283 Panie mój, przychodzę dziś, Serce me skruszone przyjm Skłaniam się przed świętym tronem Twym Wznoszę ręce moje wzwyż Miłość mą wyznaję Ci Uwielbiam Ciebie w duchu Uwielbiam w prawdzie Cię Życie me oddaję Tobie, uświęć je

284 1. Gdy się łączą ręce dwie w Imię Boże, Przed ołtarzem w uroczystym blasku świec. Wtedy zwykła ludzka miłość jest  potęgą, Bo z miłością Jego wieczną splata się.

285 2. Kiedy łączysz serca dwa w Imię Boże I związujesz między nimi mocną nić, Błogosławisz swoim dzieciom na wędrówkę, Pokazujesz, co to znaczy „umieć żyć”.

286 3. Pójdą odtąd na radości, na smutki, Zawsze razem, przy nim ona, przy niej on. Twoja łaska szlak im będzie wyznaczała I obroni od drapieżnych świata szpon.

287 4. Teraz idźcie uśmiechnięci w Imię Boże. Pamiętajcie dzień dzisiejszy
4. Teraz idźcie uśmiechnięci w Imię Boże! Pamiętajcie dzień dzisiejszy. To od dziś Wasze ręce będzie trzymał sam Bóg Ojciec, Jego Słowo, Jego Prawda, Jego Myśl!

288 1. O Stworzycielu Duchu przyjdź, Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg,
Niebieską łaskę zesłać racz Sercem, co dziełem są Twych rąk. 2. Pocieszycielem jesteś zwan, I Najwyższego Boga dar, Tyś namaszczeniem naszych dusz, Zdrój żywy, miłość ognia żar.

289 3. Ty darzysz łaską siedemkroć, Bo moc z prawicy Ojca masz,
Przez Ojca obiecany nam, Mową wzbogacasz język nasz. 4. Światłem rozjaśnij naszą myśl, W serca nam miłość świętą wlej, I wątłą słabość naszych ciał, Pokrzep stałością mocy swej.

290 5. Nieprzyjaciela odpędź w dal, I Twym pokojem obdarz wraz,
Niech w drodze z a przewodem Twym, Miniemy zło, co kusi nas. 6. Daj nam przez Ciebie Ojca znać, Daj, by i Syn poznany był, I Ciebie jedno Tchnienie Dwóch, Niech wyznajemy z wszystkich sił.

291 Oczyść serce me, chcę jak złoto lśnić
i jak czyste srebro. Oczyść serce me chcę czystego złota blaskiem lśnić.  Ref. Zstąp, Ogniu, zstąp, Przyjdź, oczyść serce me, Pragnę być święty, Tobie oddany, Panie, Chcę zawsze być święty, Tobie, mój Mistrzu, na zawsze oddany Gotów, by służyć Ci.

292 2. Oczyść serce me, obmyj swoją krwią, Spraw bym mógł być święty
2. Oczyść serce me, obmyj swoją krwią, Spraw bym mógł być święty. Oczyść serce me, z najtajniejszych grzechów oczyść je. Ref. Zstąp, Ogniu, zstąp, przyjdź, oczyść serce me, Pragnę być święty, Tobie oddany, Panie, Chcę zawsze być święty, Tobie, mój Mistrzu, na zawsze oddany Gotów, by służyć Ci.

293 Oddajmy cześć Wiecznemu Panu chwał Pokłońmy się Temu, który Rozpostarł niebiosa i utwierdził ziemi krąg Jego chwała wznosi się ponad szczyty gór Jego łaska nad nami jest, a niebo jego tron Bóg to nasz Pan i tylko On

294 Tyś jest Bóg wywyższamy Cię, (wywyższamy Cię) Tyś jest Pan uwielbiamy Cię, (uwielbiamy Cię.) Tyś nasz odwieczny Ojciec Twe stworzenie wielbi Cię. /2x Amen.

295 Ref. Pozwól mi przyjść do Ciebie, Takim zwyczajnym, jakim jestem
Ref. Pozwól mi przyjść do Ciebie, Takim zwyczajnym, jakim jestem. Pozwól mi przyjść do Ciebie. Jednym łaskawym Twoim gestem.

296 1. Ty, jesteś, Mario, taka czysta, Jak łza grzesznika, gdy żałuje
1. Ty, jesteś, Mario, taka czysta, Jak łza grzesznika, gdy żałuje. Ty jesteś, Mario, taka dobra, To moje ludzkie serce czuje. Więc się ośmielam przyjść do Ciebie Tak jak przed Matką dziecko staje. Więc się ośmielam paść przed Tobą I całą nędzę Ci wyznaję.

297 Ref. Pozwól mi przyjść do Ciebie, Takim zwyczajnym, jakim jestem
Ref. Pozwól mi przyjść do Ciebie, Takim zwyczajnym, jakim jestem. Pozwól mi przyjść do Ciebie. Jednym łaskawym Twoim gestem.

298 2. Patrzysz łaskawym na mnie wzrokiem, Uczysz miłości, uczysz wiary
2.Patrzysz łaskawym na mnie wzrokiem, Uczysz miłości, uczysz wiary. Patrzysz łaskawym na mnie sercem, Uczysz ufności i ofiary. Zanim odejdę od stóp Twoich, Pozwól, że skończę na pytaniu, Które dotyczy mego życia: Co znaczy trwać w ofiarowaniu?

299 Ref. Pozwól mi przyjść do Ciebie, Takim zwyczajnym, jakim jestem
Ref. Pozwól mi przyjść do Ciebie, Takim zwyczajnym, jakim jestem. Pozwól mi przyjść do Ciebie. Jednym łaskawym Twoim gestem.

300 Usłysz Bożej Matki głos, która wzywa dzisiaj nas, chce u Syna znów wyprosić cud przemiany serc. Ref. Uczyńcie, co wam mówi Syn, przyobleczcie wiarę w czyn. Niech się Słowo Boże stanie Ciałem w każdym z nas.

301 Serce ludzkie dręczy głód, ciągle szuka, gdzie jest Bóg
Serce ludzkie dręczy głód, ciągle szuka, gdzie jest Bóg. Naucz, Matko, jak powtórzyć Betlejemską noc. Ref. Uczyńcie, co wam mówi Syn, przyobleczcie wiarę w czyn. Niech się Słowo Boże stanie Ciałem w każdym z nas.

302 Bóg ukochał w Synu świat, chce zamieszkać w każdym z nas, Naucz Matko, jak zbudować Bogu w sercu dom. Ref. Uczyńcie, co wam mówi Syn, przyobleczcie wiarę w czyn. Niech się Słowo Boże stanie Ciałem w każdym z nas.

303 Wejdźmy do Jego bram z dziękczynieniem U Jego tronu oddajmy cześć
Wejdźmy do Jego bram z dziękczynieniem U Jego tronu oddajmy cześć. Wejdźmy do Jego bram z uwielbieniem Radosną Bogu śpiewajmy pieśń! Rozraduj się w Nim, twym Stworzycielu. Rozraduj się w Nim, Światłości twej. Rozraduj się w Nim, twym Zbawicielu Rozraduj się w Nim i wywyższać Go chciej.

304 Ref. Chrystus Pan karmi nas swoim świętym Ciałem, Chwalmy Go na wieki
Ref. Chrystus Pan karmi nas swoim świętym Ciałem, Chwalmy Go na wieki. 1. Duchem całym wielbię Pana, Boga, Zbawcę Jedynego. Bo w Nim samym odnajduję Wszystką radość życia mego.

305 Ref. Chrystus Pan karmi nas swoim świętym Ciałem, Chwalmy Go na wieki
Ref. Chrystus Pan karmi nas swoim świętym Ciałem, Chwalmy Go na wieki. 2. Wielbię, bo chciał wejrzeć z nieba Na swą sługę uniżoną, By mnie odtąd wszyscy ludzie Mogli zwać błogosławioną.

306 Ref. Chrystus Pan karmi nas swoim świętym Ciałem, Chwalmy Go na wieki
Ref. Chrystus Pan karmi nas swoim świętym Ciałem, Chwalmy Go na wieki. 3. Sprawił we mnie wielkie dzieła, W swej dobroci niepojętej. On Wszechmocny, On Najwyższy, On sam jeden zawsze święty

307 Ref. Chrystus Pan karmi nas swoim świętym Ciałem, Chwalmy Go na wieki
Ref. Chrystus Pan karmi nas swoim świętym Ciałem, Chwalmy Go na wieki. 4. On, który przez pokolenia Pozostaje miłosierny Wobec tego, kto Mu służy, I chce zostać Jemu wierny.

308 Czemuś smutna duszo ma, Pan nadzieją twą, x3 Pan nadzieją twą, Uwielbiaj Go duszo ma. Wielbię Go, On rozjaśnia me oblicze, Wielbię Go, On podnosi głowę mą, Nie zawstydzę się już nie.

309 Ref. Chrystus wodzem, Chrystus Królem. Chrystus, Chrystus Władcą nam.

310 Boga naszego chwalcie wszystkie ziemie.
Daj Mu cześć winną całe ludzkie plemię. Bo litość Jego nad nami stwierdzona. A prawda Pańska wiecznie uiszczona. Ref. Chrystus wodzem, Chrystus Królem. Chrystus, Chrystus Władcą nam.

311 2. Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu. Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu
2. Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu. Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu. Jak była na początku tak i ninie. I na wieki niechaj zawsze słynie. Ref. Chrystus wodzem, Chrystus Królem. Chrystus, Chrystus Władcą nam.

312 Ref: Tęsknię za tobą Panie Wiem, że przyjdziesz niebawem
Oto idzie mój Bóg Oto idzie mój Król Oto zbawiciel mój a imię jego Jezus    Ref: Tęsknię za tobą Panie Wiem, że przyjdziesz niebawem Z głębi serca dziś wołam Marana tha

313 Ma czternaście lat Bogu mówi Tak mówi Tak Ma urodzić go na anioła znak Nie wie jak Nie potrzeba słów wszystko sprawi Duch Święty Duch

314 To jest zwiastowanie halo halo To się dzisiaj stanie halo halo Nie potrzeba słów wszystko sprawi Duch, Święty Duch Święty Duch x2

315 Józef o tym wie, widział to we śnie, jak we śnie Wstaje nowy dzień Pan Bóg rodzi się, rodzi się To jest zwiastowanie halo halo To się dzisiaj stanie halo halo x 2 Nie potrzeba słów wszystko sprawi Duch, Święty Duch

316 Spuśćcie nam na ziemskie niwy, Zbawcę z niebios, obłoki: Świat przez grzechy nieszczęśliwy, Wołał w nocy głębokiej; Gdy wśród przekleństwa od Boga, Czart panował, śmierć i trwoga, A ciężkie przewinienia, Zamkły bramy zbawienia.

317 Ale się Ojciec zlitował, Nad nędzną ludzi dolą, Syn się chętnie ofiarował, By spełnił wieczną wolę. Zaraz Gabryel zstępuje, I Maryi to zwiastuje, Iże z Ducha Świętego, Pocznie Syna Bożego.

318 1.Bóg się rodzi, moc truchleje: Pan niebiosów obnażony, Ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granice Nieskończony; Wzgardzony, okryty chwałą, śmiertelny Król nad wiekami A Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami.

319 2. Cóż masz niebo, nad ziemiany
2.Cóż masz niebo, nad ziemiany? Bóg porzucił szczęście twoje, Wszedł między lud ukochany, dzieląc z nim trudy i znoje, Niemało cierpiał, niemało, żeśmy byli winni sami A Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami.

320 3. W nędznej szopie urodzony, żłób Mu za kolebkę dano, Cóż jest, czym był otoczony? Bydło, pasterze i siano. Ubodzy, was to spotkało Witać Go przed bogaczami A Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami.

321 4. Podnieś rękę Boże Dziecię. Błogosław ojczyznę miłą
4.Podnieś rękę Boże Dziecię! Błogosław ojczyznę miłą. W dobrych radach, w dobrym bycie wspieraj jej siłę swą siłą, Dom nasz i majętność całą i wszystkie wioski z miastami A Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami.

322 1.Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi, Ciemna noc w jasnościach promienistych brodzi Aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują: "Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo."

323 2.Mówią do pasterzy, którzy trzód swych strzegli, Aby do Betlejem czym prędzej pobiegli, Bo się narodził Zbawiciel, wszego świata Odkupiciel: Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo.

324 1. Wesołą nowinę, bracia, słuchajcie
1.Wesołą nowinę, bracia, słuchajcie. Niebieską Dziecinę ze mną witajcie. Ref. Jak miła ta nowina, mów, gdzie jest ta Dziecina, Byśmy tam pobieżeli i ujrzeli.

325 2. Bogu chwałę wznoszą na wysokości, Pokój ludziom głoszą Duchy światłości. Ref. Jak miła ta nowina, mów, gdzie jest ta Dziecina, Byśmy tam pobieżeli i ujrzeli.

326 3. Panna nam powiła Boskie Dzieciątko, Pokłonem uczciła to Niemowlątko
3. Panna nam powiła Boskie Dzieciątko, Pokłonem uczciła to Niemowlątko. Ref. Jak miła ta nowina, mów, gdzie jest ta Dziecina, Byśmy tam pobieżeli i ujrzeli.

327 1. Mizerna, cicha stajenka licha, pełna niebieskiej chwały
1.Mizerna, cicha stajenka licha, pełna niebieskiej chwały. Oto leżący przed nami śpiący w promieniach Jezus mały. 2. Nad Nim anieli w locie stanęli i pochyleni klęczą Z włosy złotymi, z skrzydły białymi, pod malowaną tęczą.

328 3. Wielkie zdziwienie: wszelkie stworzenie, cały świat orzeźwiony
3. Wielkie zdziwienie: wszelkie stworzenie, cały świat orzeźwiony. Mądrość Mądrości, Światłość Światłości, Bóg Człowiek tu wcielony. 4. Hej ludzie prości Bóg z wami gości skończony czas niewoli. On daje siebie chwała na Niebie i pokój ludziom dobrej woli.

329 1. Nad Jeziorem Genezaret rybacy I Piotr, i inni byli też
1.Nad Jeziorem Genezaret rybacy I Piotr, i inni byli też. Tam na brzegu Pan Jezus ich zobaczył I powiedział, by on za Nim szedł. Ref. Jezioro Genezaret ludzkich serc pełne sieci. /2x

330 2. Nad Jeziorem Genezaret rybacy i ja, i inni byli też, Tam na brzegu Pan Jezus nas zobaczył I powiedział, by ktoś za Nim szedł. Ref. Jezioro Genezaret ludzkich serc pełne sieci. /2x

331 3. Poszli za Nim, by łowić serca ludzi Z siecią wielką, jak wielki jest świat. Jak Pan Jezus, tak oni będą mówić, Jego słowa rozgłaszać pośród miast. Ref. Jezioro Genezaret ludzkich serc pełne sieci. /2x

332 Gloria in excelsis Deo, Gloria Gloria
Gloria in excelsis Deo, Gloria Gloria! Chwalimy Cię, błogosławimy Cię Wielbimy Cię, wysławiamy Cię Dzięki Ci składamy Bo wielka jest chwała Twoja Panie Boże, Królu Nieba Boże Ojcze Wszechmogący Panie Synu Jednorodzony Jezu Chryste, Jezu Chryste, Jezu Chryste!

333 Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca Który gładzisz grzechy świata Zmiłuj się nad nami Przyjm błaganie nasze Który siedzisz po prawicy Ojca Zmiłuj się nad nami!

334 Albowiem tylko Ty jest Święty Tylko Ty jest Panem Tylko Ty Najwyższy Jezu Chryste z Duchem Świętym W chwale Boga Ojca Amen, Amen, Amen, Amen! Amen

335 1. Ubogi na duchu jest błogosławiony Który dzisiaj płacze jest błogosławiony Cichy i pokorny jest błogosławiony Zawsze sprawiedliwy jest błogosławiony Ref: Błogo-błogo-błogo tak błogosławiony Nowo-nowo-nowo tak nowonarodzony Błogo-błogo-błogo tak błogosławiony Błogo-błogo-błogo tak znaczy szczęśliwy!

336 2. Kto przebacza i kocha jest błogosławiony Ten kto serce czyste ma Kto przynosi pokój mi Który cierpi za mnie dziś jest błogosławiony

337 Ref: Błogo-błogo-błogo tak błogosławiony Nowo-nowo-nowo tak nowonarodzony Błogo-błogo-błogo tak błogosławiony Błogo-błogo-błogo tak znaczy szczęśliwy!

338 3.Królestwo Niebieskie należy do ciebie Będziesz pocieszony gdy posiądziesz ziemię Będziesz nasycony każdy cię pokocha Zobaczysz Jezusa jesteś dzieckiem Boga Ref: Błogo-błogo-błogo tak błogosławiony Nowo-nowo-nowo tak nowonarodzony Błogo-błogo-błogo tak błogosławiony Błogo-błogo-błogo tak znaczy szczęśliwy!

339 Cieszcie się, radujcie się Kiedy jest dobrze i kiedy jest źle Cieszmy się, radujmy się Kiedy jest dobrze i kiedy jest źle!

340 Klęknijcie wszyscy którzy tu wchodzicie I razem chwalmy Go
Jeden jest tylko Pan Tutaj jest Jego dom Klęknijcie wszyscy którzy tu wchodzicie I razem chwalmy Go Miejsce to wybrał Pan, aby wysłuchać nas Śpiewajmy wszyscy słudzy Jego domu Bogu oddajmy cześć

341 Pewnej nocy łzy z oczu mych Otarł dłonią Swą Jezus
I powiedział mi nie martw się Jam przy boku jest twym. Potem spojrzał na grzeszny świat Pogrążony w ciemności I zwracając się do mnie Pełen smutku tak rzekł:

342 Ref: Powiedz ludziom, że kocham ich, Że się o nich wciąż troszczę, Jeśli zeszli już z moich dróg Powiedz, że szukam ich.

343 To umarłem za wszystkich Aby każdy mógł żyć. Nie zapomnę tej chwili
Gdy na krzyżu Golgoty Za nich życie oddałem To umarłem za wszystkich Aby każdy mógł żyć. Nie zapomnę tej chwili Gdy mnie spotkał mój Jezus, Przedtem byłem jak ślepy, On przywrócił mi wzrok.

344 Ref: Powiedz ludziom, że kocham ich, Że się o nich wciąż troszczę, Jeśli zeszli już z moich dróg Powiedz, że szukam ich.

345 Choćby wasze grzechy były jak szkarłat Nad śnieg wybieleją, zapewniam was.

346 On szedł w spiekocie dnia
i w szarym pyle dróg, A idąc uczył kochać i przebaczać. On z celnikami jadł, On nie znał kto to wróg, Pochylał się nad tymi, którzy płaczą.

347 Ref. Mój Mistrzu, przede mną droga, którą przebyć muszę tak jak Ty, Mój Mistrzu, wokoło ludzie, których kochać trzeba, tak jak Ty. Mój Mistrzu, niełatwo cudzy ciężar wziąć w ramiona, tak jak Ty, Mój Mistrzu poniosę wszystko, jeśli będziesz ze mną zawsze Ty.

348 2. On przyjął wdowi grosz i Magdaleny łzy Bo wiedział co to kochać i przebaczać. I późną nocą On do Nikodema rzekł, Że prawdy trzeba pragnąć, trzeba szukać.

349 Ref. Mój Mistrzu, przede mną droga, którą przebyć muszę tak jak Ty, Mój Mistrzu, wokoło ludzie, których kochać trzeba, tak jak Ty. Mój Mistrzu, niełatwo cudzy ciężar wziąć w ramiona, tak jak Ty, Mój Mistrzu poniosę wszystko, jeśli będziesz ze mną zawsze Ty.

350 3.Idziemy w skwarze dnia i w szarym pyle dróg, A On nas uczy kochać i przebaczać I z celnikami siąść, zapomnieć kto to wróg Pochylić się nad tymi, którzy płaczą.

351 Ref. Mój Mistrzu, przede mną droga, którą przebyć muszę tak jak Ty, Mój Mistrzu, wokoło ludzie, których kochać trzeba, tak jak Ty. Mój Mistrzu, niełatwo cudzy ciężar wziąć w ramiona, tak jak Ty, Mój Mistrzu poniosę wszystko, jeśli będziesz ze mną zawsze Ty.

352 Za chwilę przyjdzie Pan w postaci chleba
Za chwilę przyjdzie Pan w postaci chleba. Od tylu, tylu lat wciąż staje obok nas i swą przyjazną dłoń wyciąga w naszą stronę, pomaga złożyć siebie nam najprostszych prawd.

353 W tylu kościołach naraz śpiew rozbrzmiewa: Błogosławiony jest nasz Pan, wszechświata Bóg. On nasz powszedni chleb na Ciało swe zamienia, czy dosyć wiary masz byś to zrozumieć mógł?

354 Więc przyjdź i ty do tego miejsca gdzie Od tylu, tylu lat Pan czeka
Więc przyjdź i ty do tego miejsca gdzie Od tylu, tylu lat Pan czeka. I serce swoje daj, a On pomoże Ci odnaleźć zgubionego w nim człowieka. /x2

355 Za chwilę przyjdzie Pan w serce i duszę Rozleje pokój swój, lecz czy na długo w nas To taki prosty gest, krzyż dłonią nad kielichem Na wiecznej prawdy znak, że Bóg ukochał nas

356 Na ołtarz spływa krew, jak z Drzewa Krzyża Przebita Boga dłoń wskazuje drogę do... Krainy życia, gdzie trwa miłość ta prawdziwa Czy dosyć wiary masz, by z Bogiem dzielić ją

357 Więc przyjdź i ty do tego miejsca gdzie Od tylu, tylu lat Pan czeka
Więc przyjdź i ty do tego miejsca gdzie Od tylu, tylu lat Pan czeka. I serce swoje daj, a On pomoże Ci odnaleźć zgubionego w nim człowieka. /x2

358 Crucem tuam adoramus Domine Resurectionem tuam laudamus Domine
Crucem tuam adoramus Domine Resurectionem tuam laudamus Domine. Laudamus et glorificamus. Resurrectionem tuam (Adorujemy Krzyż Twój, Panie, wysławiamy Twoje zmartwychwstanie)

359

360 Święty, Święty, Święty, Święty, Święty (2x) Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej (2x) Hosanna na wysokości Hosanna na wysokości Hosanna na wysokości

361 Święty, Święty, Święty, Święty, Święty (2x) Błogosławiony, idący w imię Pana Błogosławiony, wjeżdżający na osiołku Hosanna na wysokości Hosanna na wysokości Hosanna na wysokości Święty, Święty, Święty, Święty, Święty

362 1. Otrzyjcie już łzy płaczący, żale z serca wyzujcie Wszyscy w Chrystusa wierzący, weselcie się, radujcie. Bo zmartwychwstał samowładnie, jak przepowiedział dokładnie. Alleluja, alleluja, Niechaj zabrzmi - Alleluja

363 2. Darmo kamień wagi wielkiej; Żydzi na grób wtłoczyli Darmo dla pewności wszelkiej zbrojnej straży użyli. Na nic straż, pieczęć i skała, nad grobem w Pana się zdała. Alleluja, alleluja, Niechaj zabrzmi - Alleluja

364 3. Bóg wszechmocny, Bóg natury, wyższy nad wszystkie twory, Wstaje z grobu, kruszy mury, nie zna żadnej zapory. Zdjęta trwogą straż upada i prawie sobą nie włada. Alleluja, alleluja, Niechaj zabrzmi - Alleluja

365 Wszechmogący, miłosierny Boże, litość Twoja jest niewyczerpana
Wszechmogący, miłosierny Boże, litość Twoja jest niewyczerpana. I choć nędza jej duszy jest ogromna tak jak morze Okaż mi miłosierdzie Boże! Ref: Okaż mi, Boże, miłosierdzie swoje, według litości Serca Jezusowego. Usłysz błagania i prośby moje, okaż mi miłosierdzie Swoje!

366 2. Wiekuista Trójco, dobry Boże, litość Twoja jest niepoliczona
2.Wiekuista Trójco, dobry Boże, litość Twoja jest niepoliczona. A więc ufam tak niezbicie Miłosierdzia Twego morze. Okaż mi miłosierdzie Boże! Ref: Okaż mi, Boże, miłosierdzie swoje, według litości Serca Jezusowego. Usłysz błagania i prośby moje, okaż mi miłosierdzie Swoje!

367 3.Wszechmoc miłosierdzia Twego, Panie rozsławiona jest po świecie całym. Niechaj wieczna cześć i chwała Twoja nigdy nie ustanie. Okaż mi miłosierdzie, Panie! Ref: Okaż mi, Boże, miłosierdzie swoje, według litości Serca Jezusowego. Usłysz błagania i prośby moje, okaż mi miłosierdzie Swoje!

368 1. Nie mam nic oprócz Twej miłości, Panie Jezu, Oprócz niej nie mam nic. Nie mam nic oprócz Twej dobroci, Nie mam prawie nic.

369 Ref. Jak liść jesienią co musi z drzewa spaść, Jak śnieg, co wiosny z ziemi spłynie, Tak ginę i ja, lecz Ty każesz trwać , W Tobie, Panie, chcę Ci serce dać.

370 2. Twoja moc wypełniła moją duszę, Panie. Twoja święta moc
2. Twoja moc wypełniła moją duszę, Panie. Twoja święta moc. Twoja dłoń odnalazła moją rękę w tłumie. By mnie wieść przez noc.

371 Ref. Jak liść jesienią co musi z drzewa spaść, Jak śnieg, co wiosny z ziemi spłynie, Tak ginę i ja, lecz Ty każesz trwać , W Tobie, Panie, chcę Ci serce dać.

372 Ref: Zmartwychwstał Pan i żyje dziś, blaskiem jaśnieje noc Nie umrę, nie, lecz będę żył, Bóg okazał swą moc Krzyż to jest brama Pana, jeśli chcesz przez nią wejdź Zbliżmy się do ołtarza Bogu oddajmy cześć!

373 Dzięki składajmy Mu, bo wielka jest jego łaska Z grobu powstał dziś Pan,
a noc jest pełna blasku Chcę dziękować mu i chcę Go dziś błogosławić Jezus mój Pan i Bóg, On przyszedł, aby nas zbawić!

374 Ref: Zmartwychwstał Pan i żyje dziś, blaskiem jaśnieje noc Nie umrę, nie, lecz będę żył, Bóg okazał swą moc Krzyż to jest brama Pana, jeśli chcesz przez nią wejdź Zbliżmy się do ołtarza Bogu oddajmy cześć!

375 2. Lepiej się uciec do Pana niż zaufać książętom Pan - moja moc i pieśń, podtrzymał, gdy mnie popchnięto Już nie będę się bać, cóż może zrobić mi śmierć Nie, nie lękam się i śpiewam chwały pieśń!

376 Ref: Zmartwychwstał Pan i żyje dziś, blaskiem jaśnieje noc Nie umrę, nie, lecz będę żył, Bóg okazał swą moc Krzyż to jest brama Pana, jeśli chcesz przez nią wejdź Zbliżmy się do ołtarza Bogu oddajmy cześć!

377 3. Odrzucony Pan, stał się kamieniem węgielnym Pan wysłuchał mnie, On jest zbawieniem mym Cudem staje się noc, gdy w dzień jest przemieniona Tańczmy dla niego dziś, prawica Pańska wzniesiona!

378 Ref: Zmartwychwstał Pan i żyje dziś, blaskiem jaśnieje noc Nie umrę, nie, lecz będę żył, Bóg okazał swą moc Krzyż to jest brama Pana, jeśli chcesz przez nią wejdź Zbliżmy się do ołtarza Bogu oddajmy cześć!

379 Bo jak śmierć potężna jest miłość A zazdrość jej nieprzejednana jak otchłań Żar jej to żar ognia, płomień Pański Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości Nie zatopią, nie zatopią jej rzeki

380 To przykazanie Ja dziś daję wam, Byście się miłowali, jak Ja miłuję was. x2 A wtedy wszyscy poznają, żeście moi. Gdy miłość wzajemną mieć będziecie. x 2

381 Wierzymy Panie, że nadejdzie czas, kiedy nastanie miłość wśród ludzi wszystkich ras. x2 I kiedy wszyscy uwierzą razem z nami, a miłość wzajemna nas ocali. x2

382 Pokoju wtedy dasz nam Panie dar, który nam obiecałeś, obfity ze wszech miar. x2 A wtedy poznasz, o Panie, żeśmy Twoi, bo miłość wzajemną mieć będziemy. x2

383 Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo. Ty za nami przemów słowo, Maryjo
Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo! Ty za nami przemów słowo, Maryjo! Ociemniałym podaj rękę, Niewytrwałym skracaj mękę, Twe Królestwo weź w porękę, Maryjo!

384 Gdyś pod krzyżem Syna stała, Maryjo. Tyleś, Matko, wycierpiała, Maryjo
Gdyś pod krzyżem Syna stała, Maryjo! Tyleś, Matko, wycierpiała, Maryjo! Przez Twego Syna konanie Uproś sercom zmartwychwstanie, W ojców wierze daj wytrwanie, Maryjo!

385 Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo. Ty za nami przemów słowo, Maryjo
Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo! Ty za nami przemów słowo, Maryjo! Miej w opiece naród cały, Który żyje dla Twej chwały, Niech rozwija się wspaniały, Maryjo!

386 O, Pani ufność nasza W modlitwy Twej obronie, Chroń nas, chroń nas, Królowo pokoju.

387 Spotkał mnie dziś Pan i radość ogromną w sercu mam
Spotkał mnie dziś Pan i radość ogromną w sercu mam. Z tej radości chcę śpiewać i klaskać w dłonie swe. Więc wszyscy razem chwalmy Go za to, trzyma nas ręką swą.

388 My chcemy Boga, Panno święta. O, usłysz naszych wołań głos
My chcemy Boga, Panno święta! O, usłysz naszych wołań głos! Miłości Bożej dźwigać pęta, To nasza chluba, to nasz los. Ref.: Błogosław słodka Pani! Błogosław wszelki stan! My chcemy Boga! My poddani! On naszym Królem, On nasz Pan?

389 2. My chcemy Boga w rodzin kole, W troskach rodziców, dziatek snach
2. My chcemy Boga w rodzin kole, W troskach rodziców, dziatek snach. My chcemy Boga w książce, w szkole, W godzinach wytchnień, w pracy dniach. Ref.: Błogosław słodka Pani! Błogosław wszelki stan! My chcemy Boga! My poddani! On naszym Królem, On nasz Pan?

390 Przybądź, Duchu Święty, Ześlij z nieba wzięty Światła Twego strumień
Przybądź, Duchu Święty, Ześlij z nieba wzięty Światła Twego strumień. Przyjdź, Ojcze ubogich, Przyjdź, Dawco łask drogich, Przyjdź, Światłości sumień. O, najmilszy z gości, Słodka serc radości, Słodkie orzeźwienie.

391 W pracy Tyś ochłodą, W skwarze żywą wodą, W płaczu utulenie
W pracy Tyś ochłodą, W skwarze żywą wodą, W płaczu utulenie. Światłości najświętsza, Serc wierzących wnętrza Poddaj Twej potędze. Bez Twojego tchnienia, Cóż jest wśród stworzenia? Jeno cierń i nędze.

392 Obmyj, co nieświęte, Oschłym wlej zachętę, Ulecz serca ranę
Obmyj, co nieświęte, Oschłym wlej zachętę, Ulecz serca ranę. Nagnij, co jest harde, Rozgrzej serca twarde, Prowadź zabłąkane. Daj Twoim wierzącym, W Tobie ufającym, Siedmiorakie dary.

393 Daj zasługę męstwa, Daj wieniec zwycięstwa, Daj szczęście bez miary.

394 Dotknij Panie moich oczu abym przejrzał Dotknij Panie moich warg abym przemówił - uwielbieniem Dotknij Panie mego serca i oczyść je Niech Twój Święty Duch dziś ogarnia mnie

395 Składam życie u Twych stóp Tyś jedynie Święty Bóg Chcę wysławiać Cię, Tyś Królem mym Nie dorówna Tobie nikt Jesteś pierwszy w życiu mym To, co mam, oddaję Tobie dziś Jezus drogą, w każdej chwili pragnę iść za Tobą

396 Kiedy potrzebuję Cię Zawsze wszędzie wspierasz mnie Łaska Twoja dobra dla mnie jest Ty nie zmieniasz nigdy się Wciąż ten sam. To dobrze wiem Zawsze już będę wielbić Cię Jezus drogą, w każdej chwili pragnę iść za Tobą

397 Bóg drogą jest, wyzwolił mnie Nie muszę w strachu żyć bo Jezus sam Zwycięża wrogów mych x2 Jezus drogą, w każdej chwili pragnę iść za Tobą

398 Bądź pozdrowiony Gościu nasz, W radosne progi nasze wejdź
Bądź pozdrowiony Gościu nasz, W radosne progi nasze wejdź! My zapalimy zamiast lamp Szczęśliwe ognie naszych serc.

399 1. Przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę, Oto dziś błagam Cię
1. Przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę, Oto dziś błagam Cię. Przyjdź w swojej mocy i sile, Radością napełnij mnie. 2. Przyjdź jako Mądrość do dzieci Przyjdź jako-ślepemu wzrok, Przyjdź jako moc w mej słabości, Weź wszystko, co moje jest.

400 3. Przyjdź jako źródło pustyni, Mocą swą do naszych dusz
3. Przyjdź jako źródło pustyni, Mocą swą do naszych dusz. O, niech Twa moc uzdrowienia Dotknie, uleczy mnie już. 4. Przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę, O to dziś błagam Cię. Przyjdź w swojej mocy i sile, Radością napełnij mnie.

401 1. Schowaj mnie pod skrzydła Swe Ukryj mnie w silnej dłoni Swej.
Ref.: Kiedy fale mórz chcą porwać mnie Z Tobą wzniosę się, podniesiesz mnie Panie Królem Tyś spienionych wód Ja ufam Ci - Ty jesteś Bóg. 2. Odpocznę dziś w ramionach Twych Dusza ma w Tobie będzie trwać.

402 Święty/5x Pan Święty/4x Bóg i Król Otwieram serce me, Podnoszę ręce swe, Królu wejdź i rozgość się

403 1. Ciągle zaczynam od nowa, choć czasem w drodze upadam, Wciąż jednak słyszę te słowa: „Kochać to znaczy powstawać”. Chciałbym Ci w chwilach uniesień życie poświęcić bez reszty. Spójrz, moje ręce są puste, stoję ubogi, ja grzesznik. Przyjm jednak małość mą Panie, weź serce me jakie jest.

404 2. Jestem jak dziecko bezradny, póki mnie ktoś nie podniesie, Znów wraca uśmiech na twarzy, gdy mnie Twa miłość rozgrzeszy. Wiem, że wystarczy Ci Panie, dobra, choć słaba ma wola, Z Tobą mój duch nie ustanie, z Tobą wszystkiemu podołam. Szukam codziennie Twej twarzy, wracam w tę noc pod Twój dach.

405 3. Teraz już wiem jak Cię kochać, przyjm moje "Teraz", o, Panie
3. Teraz już wiem jak Cię kochać, przyjm moje "Teraz", o, Panie. Dziś rozpoczynam od nowa, bo kochać to znaczy powstawać.

406 Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. Tam gdzie miłość jest i dobroć, tam gdzie miłość jest tam mieszka Bóg.

407 Pan wywyższony, nasz Król wywyższony wśród chwał, uwielbiajmy Go
Pan wywyższony, nasz Król wywyższony wśród chwał, uwielbiajmy Go! Pan wywyższony, nasz Król wywyższony, oddajmy Jemu cześć! Królem jest Pan, Jego łaska na wieki trwa, niebo i ziemia radują się Jego Imieniem. wśród chwał!

408 1. Ty wyzwoliłeś nas Panie Z kajdan i samych siebie A Chrystus stając się bratem Nauczył nas wołać do Ciebie: Abba Ojcze! 4 x

409 2. Bo Kościół jak drzewo życia W wieczności zapuszcza korzenie Przenika naszą codzienność I pokazuje nam Ciebie Abba Ojcze!

410 3. Bóg hojnym Dawcą jest życia On wyswobodził nas z śmierci I przygarniając do siebie Uczynił swoimi dziećmi. Abba Ojcze!

411 4. Wszyscy jesteśmy braćmi Jesteśmy jedną rodziną
4. Wszyscy jesteśmy braćmi Jesteśmy jedną rodziną. Tej prawdy nic już nie zaćmi I teraz jest jej godzina. Abba Ojcze!

412 Pan blisko jest, oczekuj Go Pan blisko jest, w nim serca moc

413 Osioł pewny siebie. Wół zarozumiały
Osioł pewny siebie Wół zarozumiały Bóg się nie wstydzi Bóg się nie wstydzi Nie wstydzi, że jest taki mały Herod postraszył Stajnia uboga Ludzkie kłopoty, ludzkie kłopoty Kłopoty małego Boga

414 Kolęda płynie z wysokości x2 Śpiewa na całego z wysokości Śpiewa na całego Kolęda płynie z wysokości x 2 Śpiewa na całego z wysokości Śpiewa na całego I uczy miłości

415 Nawet trzech mędrców Na nic się nie przyda Bo Bóg tak mały Bo Bóg tak mały Tak mały, że Go nie widać

416 Kolęda płynie z wysokości x2 Śpiewa na całego z wysokości Śpiewa na całego Kolęda płynie z wysokości x 2 Śpiewa na całego z wysokości Śpiewa na całego I uczy miłości

417 Daj nam, Boże, wiarę Wiarę zawsze żywą Zdrowie na święta Zdrowie wciąż na święta Dla bliskich cierpliwość

418 Kolęda płynie z wysokości x2 Śpiewa na całego z wysokości Śpiewa na całego Kolęda płynie z wysokości x 2 Śpiewa na całego z wysokości Śpiewa na całego I uczy miłości

419 Błogosław duszo moja Pana, Wszystko co we mnie, Jego Najświętsze imię
Błogosław duszo moja Pana, Wszystko co we mnie, Jego Najświętsze imię! Jego dobroci, Nigdy nie zapominaj!

420 On odpuszcza wszystkie Twoje grzechy, Leczy wszystkie Twoje choroby
On odpuszcza wszystkie Twoje grzechy, Leczy wszystkie Twoje choroby! Okazuje Swoje miłosierdzie, On ratuje Ciebie od zguby! On napełnia Twoje życie dobrem, Aż odnowi się Twoja młodość jak u orła Nie odpłaca według grzechów, Nie chce wiecznie gniewać się, On pamięta żeśmy prochem, On najlepiej wie!

421 Błogosław duszo moja Pana, Wszystko co we mnie, Jego Najświętsze imię
Błogosław duszo moja Pana, Wszystko co we mnie, Jego Najświętsze imię! Jego dobroci, Nigdy nie zapominaj!

422 Tak jak ojciec nad swoimi dziećmi, Pan lituje się nad pokornym
Tak jak ojciec nad swoimi dziećmi, Pan lituje się nad pokornym! On oddala od nas nasze winy, Jak daleko wschód od zachodu! Jak wysoko niebo jest nad ziemią, Tak jest wielka dobroć dla ludzi, którzy się go boją! Dni człowieka są jak trawa, Kwitnie on jak polny kwiat, Kiedy mocniej wiatr zawieje, znika po nim ślad!

423 Błogosławcie Pana, wszyscy aniołowie
Błogosławcie Pana, wszyscy aniołowie! Błogosławcie Pana, wszyscy jego ludzie! Błogosławcie Pana, wszystkie jego dzieła! Błogosławcie Go! Całość X 4

424 Błogosław duszo moja Pana, Wszystko co we mnie, Jego Najświętsze imię
Błogosław duszo moja Pana, Wszystko co we mnie, Jego Najświętsze imię! Jego dobroci, Nigdy nie zapominaj!

425 Szukajcie wpierw Królestwa Bożego I Jego sprawiedliwości A wszystko inne będzie wam przydane Alleluja, Alleluja

426 Błogosławieni ubodzy w duchu, Bowiem ich Królestwo Niebios jest Błogosławieni, którzy się smucą, Bowiem oni pocieszeni będą wnet My też być chcemy błogosławieni Każdy z nas! Każdy z nas! I ja i ty i ty i ja oglądać chcemy nieba blask I ja i ty, Alleluja! Niech Jego światło świeci w nas.

427 Błogosławieni czystego serca Bowiem oni oglądać będą Bożą twarz Błogosławieni, czyniący pokój Mają prawo do Boga mówić Ojcze nasz. My też być chcemy błogosławieni Każdy z nas! Każdy z nas! I ja i ty i ty i ja oglądać chcemy nieba blask I ja i ty, Alleluja! Niech Jego światło świeci w nas.

428 1. Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa Ciało, Z wielu ziaren pszenicznych się rodzi. Jedno wino, co się Krwią Chrystusa stało, Z soku wielu winnych gron pochodzi. Jak ten chleb co złączył złote ziarna, Tak niech miłość łączy nas ofiarna. Jak ten kielich łączy kropel wiele, Tak nas, Chryste, w swoim złącz Kościele

429 2. O Pasterzu, zgromadź w jednej swej owczarni, zabłąkane owce, które giną. w jeden Kościół zbierz na nowo i przygarnij byśmy jedną stali się rodziną. Na ramiona swoje weź, o Panie, tych, co sami wrócić już nie mogą! Niechaj zjednoczenia cud się stanie, prowadź nas ku niebu wspólną drogą.

430 Chlebie Żywy, łamany drzewem Krzyża, uwielbiamy Cię, uwielbiamy Cię
Chlebie Żywy, łamany drzewem Krzyża, uwielbiamy Cię, uwielbiamy Cię. Krwi Przenajświętsza, uzdrowienie naszych ran, uwielbiamy Cię, uwielbiamy Cię. Baranku Boży, chodzący dolinami serc uwielbiamy Cię, uwielbiamy Cię. Jezus to nasz Pan, uwielbiajmy Go.

431 Kiedy byłem tak bardzo ślepy, Ty powiedziałeś mi:
Idź i obmyj się w sadzawce Siloe 2. Kiedy byłem tak bardzo daleko, Ty powiedziałeś mi: 3. Kiedy dobra od zła nie odróżniałem, Ty powiedziałeś mi:

432 Moje małe siły dawno się skończyły Schody za wysokie, wody za głębokie Przed sobą mam drogę, dalej iść nie mogę Wiatr księgę zamyka nie odchodź, nie znikaj! Księga się zamyka znowu Cię spotykam Stoisz w oknie w niebie, znowu widzę Ciebie

433 Ty szukałeś nas bardzo długi czas Teraz szukam Ciebie w Twoim oknie w niebie Skąd Ty siłę brałeś kiedy tak cierpiałeś? Co powiedzieć chciałeś, kiedy w oknie stałeś? Księga się zamyka znowu Cię spotykam Stoisz w oknie w niebie, znowu widzę Ciebie

434 Amen powiedziałeś, drogę pokonałeś Wicher z nieba wieje znowu mam nadzieję Księga się zamyka znowu Cię spotykam Stoisz w oknie w niebie, znowu widzę Ciebie

435 Ja wierzę, że to Jezus, Wierzę, że On Synem Boga jest
Ja wierzę, że to Jezus, Wierzę, że On Synem Boga jest. On zmarł i powstał aby żyć I za cenę śmierci życie dał. Wierzę, że jest tu teraz Stoi pośród nas. Mam moc nas teraz uzdrawiać Ma przebaczenia dar.

436 Ja wierzę Tobie, Panie, Wierzę, żeś Ty Synem Boga jest
Ja wierzę Tobie, Panie, Wierzę, żeś Ty Synem Boga jest. Zmarłeś i powstałeś, aby żyć I za cenę śmierci życie dać. Wierzę, że tutaj jesteś (Ty jesteś tu), Stoisz pośród nas. Masz moc nas teraz uzdrawiać, Masz przebaczenia dar.

437 Chcę wywyższać Imię Twe, chcę zaśpiewać Tobie chwałę, Panie, dziś raduję się, bo przyszedłeś, by mnie zbawić

438 Z nieba zstąpiłeś i chcesz prowadzić mnie, na krzyżu zmarłeś, by mój zapłacić dług, z grobu wstałeś i dziś nieba Królem jesteś Ty, chcę wywyższać Imię Twe.

439 Duchu Święty przyjdź Pocieszycielu przyjdź, x 2 Ożywicielu serc
Duchu Święty przyjdź Pocieszycielu przyjdź, x 2 Ożywicielu serc. Pragnę z Tobą być i przez życie iść, Wciąż na nowo doświadczając miłości Twej Święty, Święty Duchu do nas przyjdź

440 Uwielbiam Imię Twoje Panie Wywyższam Cię i składam Ci hołd
W przedsionku chwały Twej staję Z radością śpiewam Ci pieśń Ref: O Panie Jezu chcę wyznać, że Ja kocham Ciebie Ty zmieniasz mnie Chcę Ci dziękować dziś ze wszystkich sił Dajesz mi siebie bym na wieki żył.

441 Przybądź Duchu Święty, Ześlij z nieba wzięty Światła Twego strumień.
Przyjdź, Ojcze ubogich, Przyjdź, Dawco łask drogich, Przyjdź, Światłości sumień. O, najmilszy zgości, Słodka serc radości, Słodkie orzeźwienie.

442 W pracy Tyś ochłodą, W skwarze żywą wodą, W płaczu utulenie.
Światłości najświętsza, Serc wierzących wnętrza Poddaj Twej potędze. Bez Twojego tchnienia, Cóż jest wśród stworzenia? Jeno cierń i nędze.

443 Obmyj co nieświęte, Oschłym wlej zachętę, Ulecz serca ranę.
Nagnij, co jest harde, Rozgrzej serca twarde, Prowadź zabłąkane. Daj Twoim wierzącym, W Tobie ufającym, Siedmiorakie dary.

444 Daj zasługę męstwa, Daj wieniec zwycięstwa, Daj szczęście bez miary.

445 Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi Ziemię Życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce Obmyj mnie i uświęć mnie Uwielbienia niech popłynie pieśń

446 Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał Chwała Temu, który pierwszy umiłował mnie Jezus, tylko Jezus Panem jest.

447 Panie dobry jak chleb,  bądź uwielbiony od swego Kościoła,  bo Tyś do końca nas umiłował,  do końca nas umiłował.

448 1. Tyś na pustkowiu chleb rozmnożył, Panie, byśmy do nieba w drodze nie ustali. Tyś stał się manną wędrowców przez ziemię dla tych, co dotąd przy Tobie wytrwali. Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła, bo Tyś do końca nas umiłował, do końca nas umiłował.

449 2. Ziarna zbierzemy, odrzucimy chwasty, bo łan dojrzewa, pachnie świeżym chlebem. Niech ziemia nasza stanie się ołtarzem, a Chleb Komunią dla spragnionych Ciebie. Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła, bo Tyś do końca nas umiłował, do końca nas umiłował.

450 3. Ty nas nazwałeś swymi przyjaciółmi, jeśli spełnimy, co nam przykazałeś. Cóż my bez Ciebie, Panie, uczynimy? Tyś naszym życiem i oczekiwaniem. Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła, bo Tyś do końca nas umiłował, do końca nas umiłował.

451 4. Tyś za nas życie swe oddał na krzyżu, a w znaku chleba w świątyniach zostałeś. I dla nas zawsze masz otwarte serce, bo Ty do końca nas umiłowałeś. Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła, bo Tyś do końca nas umiłował, do końca nas umiłował.

452 My chcemy Boga, Panno święta. O, usłysz naszych wołań głos
My chcemy Boga, Panno święta! O, usłysz naszych wołań głos! Miłości Bożej dźwigać pęta, To nasza chluba, to nasz los. Ref.: Błogosław słodka Pani! Błogosław wszelki stan! My chcemy Boga! My poddani! On naszym Królem, On nasz Pan!

453 2. My chcemy Boga w rodzin kole, W troskach rodziców, dziatek snach
2. My chcemy Boga w rodzin kole, W troskach rodziców, dziatek snach. My chcemy Boga w książce, w szkole, W godzinach wytchnień, w pracy dniach. Ref.: Błogosław słodka Pani! Błogosław wszelki stan! My chcemy Boga! My poddani! On naszym Królem, On nasz Pan!

454 3. My chcemy Boga w naszym kraju, Wśród starodawnych polskich strzech
3. My chcemy Boga w naszym kraju, Wśród starodawnych polskich strzech. W polskim języku i zwyczaju, Niech Boga wielbi Chrobry, Lech. Ref.: Błogosław słodka Pani! Błogosław wszelki stan! My chcemy Boga! My poddani! On naszym Królem, On nasz Pan!

455 Kiedyś mądry Hiob stracił to, co miał A miał całkiem sporo Poważanie ludzi, piękny dom Dzieci liczne grono Lecz zaufał aż do końca Bogu dzielny mąż Pan nagrodził go podwójnie, bo powtarzał wciąż Moja siła to Bóg x 3

456 Zanim skałą skał święty Piotr się stał Zwątpił, chciał uciekać - „On z Jezusem chodził tu i tam” - „Kto? – Nie znam człowieka” Strach pokonał i powrócił: nic nie zdziałam sam I zaufał - a Pan dał mu klucz do nieba bram Jego siła to Bóg x 3

457 Bywa taki dzień, dookoła mur Jakaś straszna bieda Każdy ruch to błąd, chcesz się schować w kąt Nic się zmienić nie da Smutków motka nie rozplątasz, lepszy będzie miecz Zamiast sobie ufaj Panu – podstawowa rzecz: Twoja siła to Bóg x 3

458 1. Panie, do kogóż pójdziemy dziś, u Ciebie jest 1. uzdrowienie 2
1. Panie, do kogóż pójdziemy dziś, u Ciebie jest 1. uzdrowienie 2. uleczenie 3. zagojenie /3x Panie, do kogóż pójdziemy dziś Przyjmij od nas uwielbienie. Ref. Sam powiedziałeś nam „Proście o co chcecie, a dam.” /2x

459 2. Panie, do kogóż pójdziemy dziś, u Ciebie jest 1. objawienie 2
2.Panie, do kogóż pójdziemy dziś, u Ciebie jest 1. objawienie 2. oświecenie 3. zrozumienie /3x Panie, do kogóż pójdziemy dziś Przyjmij od nas uwielbienie Ref. Sam powiedziałeś nam „Proście o co chcecie, a dam.” /2x

460 Nie ma w nikim innym zbawienia dla ludzi, bo nie ma innego imienia pod niebem. Tylko Jezus, Jezus jedno imię, panów Pan. Tylko Jezus, Jezus jedno Imię, królów Król.

461 Kto zagląda w okno, Kto latarką świeci, Kto patrzy przez szybkę szuka grzecznych dzieci To Mikołaj to Mikołaj to Mikołaj Święty To Mikołaj to Mikołaj niesie nam prezenty

462 Kto swymi saniami aż z bieguna leci Kto puka do domu szuka grzecznych dzieci. To Mikołaj to Mikołaj to Mikołaj Święty To Mikołaj to Mikołaj niesie nam prezenty

463 Kto wyciąga prezent jeden, drugi, trzeci
Kto wyciąga prezent jeden, drugi, trzeci. Kładzie pod choinkę tam gdzie grzeczne dzieci. To Mikołaj to Mikołaj to Mikołaj Święty To Mikołaj to Mikołaj niesie nam prezenty

464 1.W żłobie leży, któż pobieży kolędować Małemu, Jezusowi Chrystusowi, dziś nam narodzonemu? Pastuszkowie, przybywajcie, Jemu wdzięcznie przygrywajcie, Jako Panu naszemu.

465 2. My zaś sami z piosneczkami za wami pospieszymy, A tak tego Maleńkiego niech wszyscy zobaczymy, Jak ubogo narodzony, płacze w stajni położony. Więc Go dziś ucieszymy.

466 3. Naprzód tedy, niechaj wszędy zabrzmi świat w wesołości, Że posłany nam jest dany Emanuel w niskości. Jego tedy przywitajmy, z aniołami zaśpiewajmy: Chwała na wysokości!

467 1. Na tym niebie gwiazdeczka świeci Bardzo się dziwią starzy i dzieci, Co tam wysoko na niebie świeci, To chyba janioł po niebie leci. 2. Janioł leci, a za nim gwiazda, Narodził się Największy Gazda,

468 4. I się nie martwcie, ze nic ni mocie, Piszczałki weźcie i Mu zagrocie. Czego byśmy wam tu życzyli Byście wolę Bożą pełnili.

469 Ach ubogi żłobie, Cóż ja widzę w tobie
Ach ubogi żłobie, Cóż ja widzę w tobie? Droższy widok niż ma niebo, W maleńkiej osobie, W maleńkiej osobie.

470 Zbawicielu drogi, Jakżeś to ubogi, Opuściłeś śliczne niebo, Obrałeś barłogi

471 Czyżeś nie mógł Sobie, W największej ozdobie, Obrać pałacu drogiego, Nie w tym leżeć żłobie? Obrać pałacu drogiego, Nie w tym leżeć żłobie?

472 Gdy na świat przybywasz, Grzechy z niego zmywasz, A na zmycie tej sprośności, Gorzkie łzy wylewasz. A na zmycie tej sprośności, Gorzkie łzy wylewasz.

473 Przyjacielu, chcę zostać z Tobą, przy Tobie chcę być i nie trzeba, byś mówił coś; wystarczy byś był. Ref. Bo nie ma większej miłości niż ta, gdy ktoś życie oddaje bym ja mógł żyć /bis/

474 Chcę być z Tobą, gdy jest mi dobrze i kiedy mi źle Przyjacielu, otwieram przed Tobą serce me. Ref. Bo nie ma większej miłości niż ta, gdy ktoś życie oddaje bym ja mógł żyć /bis/

475 W Getsemani Jezus Ojcu wyznał to: Wracam do Ciebie najtrudniejszą z dróg Oto idą ludzie, aby zabrać Go, na największą z życiowych prób Tak ukochał nas, że do końca niósł Ocalenia krzyż za Ciebie i mnie

476 Spójrz na gwoździe i krew Na dłonie jak twe, z bólu skurczone I łzy, za ciebie i mnie Byś zawsze wiedział, że nie jesteś sam Twój Mistrz prowadzi Cię

477 Żołnierz splunął w wykrzywioną bólem twarz, Krzyki tłumu, nie ma gdzie się skryć Wyżej czyste niebo, Jezus wnosi wzrok: Ojcze – przebacz im – nie wiedzą nic Tak ukochał nas, że do końca niósł Ocalenia krzyż za Ciebie i mnie

478 Spójrz na gwoździe i krew Na dłonie jak Twe, z bólu skurczone I łzy, za Ciebie i mnie Byś zawsze wiedział, że nie jesteś sam, Twój mistrz prowadzi Cię

479 I. Śpiewajmy Mu, dziękujmy Mu Jego miłość przetrwa wiecznie On dobry jest, on jest Panem mym Wznieś głos, wznieś głos/x2

480 Śpiewajmy Mu, dziękujmy Mu Jego miłość przetrwa wiecznie Za życie, które daje nam Wznieś głos, wznieś głos/x2

481 Ref. Na zawsze Bóg jest wierny Na zawsze mocny jest Na zawsze Bóg jest z nami Na zawsze II. Od rana aż po nocy kres Jego miłość przetrwa wiecznie Opieką swą otacza nas Wznieś głos, wznieś głos/x2

482 Jesteś Panie winnym krzewem, a my jego latorośle, moc czerpiemy tylko z Ciebie, Ty w nas żyjesz Swą miłością. Ref.: Panie, Panie, naucz nas w miłości Twojej trwać.

483 2. Cóż trwałego poza Tobą, Człowiek zdziała sam ze siebie
2. Cóż trwałego poza Tobą, Człowiek zdziała sam ze siebie. Któż potrafi własne dobro oblec w kształty nieśmiertelne. Ref.: Panie, Panie, naucz nas w miłości Twojej trwać.

484 3. Ty przyjaźnią nas ogarniasz, tak wspaniałą i szeroką, że wyzwala pełną radość w Sercu, które ciebie kocha. Ref.: Panie, Panie, naucz nas w miłości Twojej trwać.

485 4. Wejdź o Jezu, w moje życie, głębią łaski, mocą słowa, byśmy mogli owoc przynieść cześć i chwałę Ojcu oddać. Ref.: Panie, Panie, naucz nas w miłości Twojej trwać.

486 Ref: Szukam Cię Panie o wschodzie wzywam, gdy noc się przybliża pragnienie moje to Ty jak ziemia bez wody moja dusza usycha

487 Nie zatrzymam się, chcę znaleźć Ciebie zawsze będę śpiewał o Twojej chwale jesteś moim Bogiem moim schronieniem Boże mój obrońco ukryj mnie w cieniu Twych skrzydeł Ref: Szukam Cię Panie o wschodzie wzywam, gdy noc się przybliża pragnienie moje to Ty jak ziemia bez wody moja dusza usycha

488 2. Nie zatrzymam się, chcę znaleźć Ciebie będę opowiadał o Twoich dziełach Jesteś moim Bogiem, jedynym Dobrym żadna ciemna noc nie może już mnie pochłonąć Ref: Szukam Cię Panie o wschodzie wzywam, gdy noc się przybliża pragnienie moje to Ty jak ziemia bez wody moja dusza usycha

489 Gdy nadziei brak smutno mi i źle Wołam Ciebie przyjdź - pociesz mnie
Gdy nadziei brak smutno mi i źle Wołam Ciebie przyjdź - pociesz mnie! Gdy nadziei brak - szybko do mnie leć Serce moje zmień - pociesz mnie! REF: Duchu Święty pocieszaj mnie - uła je uła je /2x

490 Smutki moje - stop. Troski moje -precz. Na pokusy złe krzyczę - nie
Smutki moje - stop! Troski moje -precz! Na pokusy złe krzyczę - nie! Duchu Święty chodź, razem ze mną bądź Wołam Ciebie pociesz mnie REF: REF: Duchu Święty pocieszaj mnie - uła je uła je /2x

491 Nie łaskocze Nie rozśmiesza Ale za to mnie pociesza
Nie łaskocze Nie rozśmiesza Ale za to mnie pociesza! Za to zawsze mnie pociesza! REF: REF: Duchu Święty pocieszaj mnie - uła je uła je /2x

492 Jubilate Deo Omnis Terra Servite Domino in Laetitia Alleluja, alleluja in Laetitia!

493 Królestwo Boże jak ziarnko jest Gdy się je wsieje w ziemię Lecz wsiane wyrasta i staje się większe Wypuszcza wielkie gałęzie / x2

494 1. Taką samą miarą jak wy mierzycie Odmierzą wam / x2 Bo kto ma temu będzie dane A kto nie ma pozbawią go tego, co ma Taką samą miarą jak wy mierzycie Odmierzą wam

495 Królestwo Boże jak ziarnko jest Gdy się je wsieje w ziemię Lecz wsiane wyrasta i staje się większe Wypuszcza wielkie gałęzie / x2

496 2. Takim samym sądem jak wy sądzicie Osądzą was / x2 Bo kto widzi drzazgę w oku brata A belki w swoim oku nie potrafi dostrzec Takim samym sądem jak wy sądzicie Osądzą was

497 Królestwo Boże jak ziarnko jest Gdy się je wsieje w ziemię Lecz wsiane wyrasta i staje się większe Wypuszcza wielkie gałęzie / x2

498 Dzisiaj zasieję ziarno nadzieję Pora już ruszać na cały świat Nie jedno padnie na żyzną ziemię trzeba już wstać i pora je siać ! sieje je sieje je sieje je x 3

499 Niektóre ziarna padną na skały  Niektóre jeszcze wydziobie ptak Na nowo ziarna miłości i wiary  Trzeba już wstać i pora je siać ! sieje je sieje je ... a eja eja o ziarno wyda plon Trzydzieści, sześćdziesiąt, a jeszcze inne sto a eja eja o ziarno wyda plon Trzydzieści, sześćdziesiąt, a jeszcze inne sto

500 Dzisiaj zasieję ziarno nadzieję Pora już ruszać na cały świat Nie jedno padnie na żyzną ziemię Trzeba już wstać i pora je siać ! sieje je sieje je  a eja eja o ziarno wyda plon Trzydzieści, sześćdziesiąt, a jeszcze inne sto a eja eja o ziarno wyda plon Trzydzieści, sześćdziesiąt, a jeszcze inne sto

501 Tylko Ciebie pragnę Panie mój,
gdy jestem z Tobą nie cieszy ziemia mnie. Moje ciało i serce me często słabe są jednak Boże mój, Tyś jest opoką mą. Bóg jest opoką mą /2x Bóg jest opoką mą i moim działem na wieki, na wieki.

502 Jesteś radością mojego życia o, o, o Panie mój
Jesteś radością mojego życia o, o, o Panie mój. /2x Ty jesteś moim Panem /3x na zawsze jesteś Panem mym. Jesteś Panem... Jesteś Królem ... Jesteś Zbawieniem… Jesteś Obrońcą... Jesteś Władcą … Jesteś Miłością ... Jesteś Nadzieją ... Jesteś Pokojem ...

503 Gdy schodzimy się niech Święty Duch w nas działa Gdy schodzimy się by wielbić imię Twe Wiemy dobrze że gdy serca są otwarte Błogosławisz mocą swą Błogosławisz boś obiecał to Błogosławisz mocą swą

504 Ref. Serce wielkie nam daj, zdolne objąć świat, Panie serce nam daj mężne w walce ze złem

505 Zwleczmy z siebie uczynki starych ludzi, zniszczmy wszystko co budzi Boży gniew. Wdziejmy biel nowych szat w Chrystusie panu, nowy człowiek powstaje w każdym z nas.

506 Ref. Serce wielkie nam daj, zdolne objąć świat, Panie serce nam daj mężne w walce ze złem

507 Nowi ludzie w historię wpiszą miłość wskażą drogi odnowy ludzkich serc, nowi ludzie przeżyją własne życie, tworząc wspólnym wysiłkiem nowy świat.

508 Ref. Serce wielkie nam daj, zdolne objąć świat, Panie serce nam daj mężne w walce ze złem

509 Nowi ludzie przyniosą ziemi pokój, w znaku wiary jednocząc cały świat, nowi ludzie przyniosą ziemi wolność. Prawda ludzi wyzwoli, niszcząc zło.

510 W Tobie jest światło, każdy mrok rozjaśni. W Tobie jest życie, ono śmierć zwycięża. Ufam Tobie Miłosierny Jezu, wybaw nas!

511 Każdy dzień upewnia mnie Pan w miłości wierny jest
Każdy dzień upewnia mnie Pan w miłości wierny jest. Któż by inny mógł jak On wybaczać co dzień? 2. Boże, wiem jak ranię Cię, często słabnę gubię sens jednak Ty podnosisz mnie i nadzieję dajesz mi

512 Refren: Nikt nie odbierze mi tego, co mam w Tobie x 2 Pełnię miłości, Pełnię wolności, Pełnię radości, Mam w Tobie... x 2

513 1. Najpierw anioł Jej zwiastował, Że się stanie Matką Słowa, Potem Bóg z Niej Ciało wziął. Gdy nadeszła zaś godzina, głos konającego Syna, Matką mą uczynił Ją.

514 Ref.: Jak to dobrze w Matce Boga Także swoją Matkę mieć, Przez otwarte Jej ramiona Wprost w ramiona Ojca biec. /2x

515 2. Ona zawsze przy mnie blisko. Mogę Jej powierzyć wszystko
2. Ona zawsze przy mnie blisko. Mogę Jej powierzyć wszystko. W Niej jest wiary mej ostoja. Ona uczy sercem patrzeć, Bym szedł za Jezusem zawsze. Jego Matka - Matka moja.

516 Ref.: Jak to dobrze w Matce Boga Także swoją Matkę mieć, Przez otwarte Jej ramiona Wprost w ramiona Ojca biec. /2x

517 „Gdyby wiara twa była wielka jak gorczycy ziarno"- te słowa mówi ci Pan. /x2 „I z taką wiarą rzekłbyś do góry przesuń się, przesuń się" /x2

518 A góra posłusznie przesunie się, /x3 W Imię Jezusa przesunie się / x 3 I chromy stanie na nogi swe. / x3 I kto łzy leje otrze je, otrze je, otrze je. Chory odzyska zdrowie swe, zdrowie swe. I kto jest smutny uśmiechnie się, uśmiechnie się.

519 Spływa, spływa, spływa Duch Święty /x4 Duch Święty swa mocą dotyka mnie, dotyka mnie, dotyka mnie. Od czubka głowy, po stopy me, po stopy me, po stopy me. Duch Święty swą mocą dotyka cię, dotyka cię, dotyka cię

520 Wzywam Cię Duchu przyjdź Czekam wciąż byś dotknął nas
Wołam Cię Panie przyjdź Jezu Zbawco do dzieci Twych ref. Jak spragniona ziemia rosy dusza ma Tylko Ty możesz wypełnić Serca głód, serca głód

521 Głębio mórz, potęgo gór Boże mój Nie mogę bez Twej miłości żyć Nie chcę bez Ciebie żyć ref. Jak spragniona ziemia rosy dusza ma Tylko Ty możesz wypełnić Serca głód, serca głód

522 Przywołaj mnie, Panie /2x Na pustynię
Przywołaj mnie, Panie /2x Na pustynię. I niech mój głód Ciebie i moja tęsknota, Przywoła Ciebie. Ref. Mów do mego serca /2x Ty znasz jego ukryte doliny, Tam gdzie usychają piękne winnice, Ty wiesz gdzie otworzyć ukryte źródła.

523 Niech we mnie umilkną pragnienia i myśli, Abyś mógł mówić Ty, Niech słowa miłości i przebaczenia, Przenikną duszę mą. Ref. Mów do mego serca /2x Ty znasz jego ukryte doliny, Tam gdzie usychają piękne winnice, Ty wiesz gdzie otworzyć ukryte źródła.

524 Tylko w Bogu moje jest zbawienie W Nim jedynie duszy ukojenie Moja chwała i skała W Nim pokładam mą nadzieję Ufaj Mu, Kościele, w każdym czasie Wylewajcie przed Nim serca wasze Ludzie lżejsi niż tchnienie Tylko w Bogu jest zbawienie

525 Sprawiedliwy jest nasz Pan Każdy zbierze to, co siał Kto uwierzy nie zachwieje się Przychodzimy przed Twój tron Chcemy widzieć Twoją moc I doświadczyć, Panie, łaski Twej

526 Będę śpiewał Tobie, Mocy moja. Ty, Panie jesteś mą nadzieją
Będę śpiewał Tobie, Mocy moja! Ty, Panie jesteś mą nadzieją. Tobie ufam i bać się nie będę.