Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Klub Młodego Europejczyka

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Klub Młodego Europejczyka"— Zapis prezentacji:

1 Klub Młodego Europejczyka
W Zespole Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu

2 Działa od 1 września 2002 roku.
Opiekunkami  Klubu są: Pani Dorota Pietruszka nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie Pani Anna Ciapała nauczyciel podstaw przedsiębiorczości(do 2009 roku) Pani Bożena Kwarta nauczyciel matematyki(od 2009 roku) Celem działalności Klubu jest poszerzanie wiedzy o Unii Europejskiej, tradycjach i zwyczajach  w krajach członkowskich Unii oraz krajach do niej kandydujących. Chcemy, dzięki działaniom które podejmujemy, rozwijać w sobie umiejętności samorządności, komunikatywności oraz przedsiębiorczości.

3 Każdego roku realizujemy wiele ciekawych zadań
Każdego roku realizujemy wiele ciekawych zadań. Uczestniczymy w olimpiadach, konkursach i prezentacjach dotyczących UE, przeprowadziliśmy w 2004r. szkolne referendum dotyczące członkostwa Polski w UE. Zorganizowaliśmy w 2006r. Międzyszkolną Konferencje Naukową na temat korzyści i kosztów przystąpienia Polski do UE, którą poprowadził dla nas i naszych kolegów prof. dr hab. Stanisław Miklaszewski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.. Zdjęcie z warsztatów w Inkubatorze Przedsiębiorczości

4  Ponadto nasza grupa zakwalifikowała się do ogólnopolskiego projektu pod patronatem Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie: "Małopolska Wielu Kultur". W ramach tego pakietu opracowaliśmy scenariusz pt."Jak Ciebie rozumiem?", który został przez nas zaprezentowany na trzydniowym festiwalu odbywającym się w Parku Etnograficznym w Nowym Sączu. Festiwal był dla nas uwieńczeniem ciężkiej pracy jaką włożyliśmy w przygotowanie scenariusza Poprzez zabawę mogliśmy sprawdzić nasze umiejętności, a także nawiązaliśmy wiele nowych znajomości z rówieśnikami z całej Polski. To tylko niektóre z podejmowanych przez nas działań. Klub Młodych Europejczyków działający przy naszej szkole rozwija w nas umiejętność kreatywnego myślenia, która w dzisiejszych czasach jest umiejętnością bardzo ważną.

5 Jesteśmy szkołą stowarzyszoną UNESCO
UNESCO jest organizacją multilateralną(wielostronną) koordynującą działania służące rozwojowi międzynarodowej współpracy kulturalnej, oświatowej oraz naukowej. Obecnie szkół zjednoczonych z UNESCO (oczywiście polskich szkół) jest 100, Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków zajmuje 45 miejsce na liście.

6 Certyfikat UNESCO

7 Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli także w obozie językowym „EUROWEEK SZKOŁA LIDERÓW” które jest organizowane przy współpracy z Europejskim Forum Młodzieży. Jesteśmy jedyną szkołą w Nowym Sączu, która uczestniczyła w takich spotkaniach. Zdjęcie z Kroniki Szkolnej

8 Nasza szkoła uczestniczyła także w programie „Szkoła Dialogu"
Nasza szkoła uczestniczyła także w programie „Szkoła Dialogu" .Program ten realizowany jest przez Fundację Forum Dialogu Między Narodami, którego celem jest poszerzanie wiedzy uczniów na temat wielowiekowej obecności Żydów w Polsce oraz ich wkładu w rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy naszego kraju. W ramach programu młodzież pod kierunkiem trenerów Forum odkrywa historię przedwojennej ludności żydowskiej w swojej miejscowości oraz samodzielnie przygotowuje projekt, który ma na celu jej upamiętnienie. Nasi uczniowie nagrali krótki film nawiązujący do historii sądeckich Żydów i szczegółową mapę z miejscami które warto zobaczyć. Artykuł z Gazety Krakowskiej

9 Ponadto jeden z naszych kolegów dostał się do Finału Konkursu I Edycji Konkursu „EUROPA TO MY!” Miał on miejsce podczas obchodów Dnia Europy - 9 maja na krakowskim Rynku. Uczestniczymy także w akcji „Młodzi Głosują ‘’. Organizując w swojej szkole młodzieżowe wybory, poznajemy w praktyce ich zasady i znaczenie, a także podejmują - często po raz pierwszy - ważną aktywność obywatelską.

10 Akcje, spotkania zorganizowane przez KME

11 Obchody Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego w Nowym Sączu
Obchody Roku miały na celu: poszanowanie i promocję różnorodności kulturowej, zapewnienie równości szans wszystkim mieszkańcom UE i przeciwdziałanie dyskryminacji, wsparcie idei solidarności i sprawiedliwości społecznej, budowanie partnerskich relacji z krajami członkowskimi i z krajami spoza Wspólnoty Projekt uzyskał patronat NCK i został wpisany do "katalogu dobrych praktyk". Głównym celem projektu jest edukacja międzykulturowa, eliminacja stereotypów i uprzedzeń oraz kształtowanie społeczeństwa tolerancyjnego i otwartego na innych. Warsztaty w Inkubatorze Przedsiębiorczości

12 „Spotkanie z ekspertem” w ramach realizacji projektu ERDM „Każdy inny, wszyscy równi”. Prezentację multimedialną na temat wielokulturowości oraz mniejszości łemkowskiej mieszkającej na terenie Sądecczyzny przygotowała p.etnograf- Maria Załubska- specjalista ds. łemkowszczyzny. Prezentacja obejmowała informacje na temat historii, życia codziennego, religii oraz aktualnej sytuacji ludności łemkowskiej . Tematyka dyskusji toczyła się głównie wokół zwyczajów, tradycji i właśnie religii Łemków. Kolejnym etapem były warsztaty przygotowane przez młodzież nt. mniejszości łemkowskiej i różnorodności kulturowej naszego regionu.

13 Klub Młodych Europejczyków przy współpracy z opiekunami zorganizował w Zespole Szkół nr 2 Festiwal Wielokulturowości . Klasy pierwsze przygotowały prezentacje na temat: „Mniejszości Narodowych”. Każda klasa otrzymała mniejszość, którą reprezentowały na początku w eliminacjach. Tylko najlepsi doszli do finału który odbył się 10-go grudnia 2010 roku podczas Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka. Zdjęcie z Kroniki Szkoły- Mniejszości Narodowe

14 Zdjęcie z Kroniki Szkoły- Mniejszości Narodowe
Wyniki konkursu

15 Z okazji obchodzonego 22 marca „ Światowego Dnia Wody” młodzież naszej szkoły zorganizowała akcje „Woda dla Sudanu”, która odbyła się 26 marca 2011 roku. Młodzież sprzedawała gumowe opaski n rekę i butelki wody mineralnej. Dochód z tej akcji został przekazany na budowę studni w Południowym Sudanie. Zdjęcie z Kroniki Szkolnej –akcja „WODA DLA SUDANU”

16 Zdjęcie z Kroniki Szkolnej-akcja „WODA DLA SUDANU”(artykuł z gazety)
Każdy darczyńca mógł złożyć swój ‘’oryginalny’’ podpis w postaci odcisku dłoni na konturach mapy Afryki.

17 Międzyszkolny Konkurs o Puchar Prezydenta Miasta Nowego Sącza
pod hasłem „Dzień Europy” 8 maja 2010r - na terenie Miasteczka Rowerowego przy ul. Nadbrzeżnej, Klub Młodych Europejczyków, działający przy naszej szkole, zorganizował Dzień Europy. Celem tego przedsięwzięcia była popularyzacja wiedzy o integracji europejskiej, poznanie kultury i tradycji wybranych krajów, kształtowanie szacunku dla innych narodowości.

18 Odbyły się prezentacje krajów Unii Europejskiej – uczniowie szkól podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych walczyli o Statuetkę Prezydenta Miasta Nowego Sącza, Konkurs Restauratorów „Smaki Europy”, połączony z degustacją potraw – również o Statuetkę Prezydenta Miasta, pokazy tańców przygotowane przez Wir Dance Janusza Szczepanika oraz pokaz walki wręcz przygotowany przez uczniów klas wojskowych naszej szkoły pod kierunkiem Sławomira Szczerkowskiego i instruktorów OSW Strzelec. Ponadto odbywały się konkursy dla maluchów, quizy wiedzy o Unii Europejskiej dla mieszkańców miasta, eurogrillowanie, karaoke, loterie fantowe i wiele innych atrakcji. Zdjęcie z Dnia Europy

19 II edycja tego święta odbyła się 8 maja 2011 na Miasteczku Rowerowym w Nowym Sączu. Impreza ma charakter otwarty i jest przeznaczona dla wszystkich mieszkańców miasta i okolic. Biesiada Europejska odbywała się pod hasłem „Nowy Sącz w Unii Europejskiej”. Głównymi celami Biesiady było m.in Prezentacja dorobku kultury regionu Popularyzacja wiedzy o Unii Europejskiej Prezentacja działalności wybranychinstytucji edukacyjnych i kulturalnych Rozwijanie szacunku dla dobra wspólnego i postaw prospołecznych. Poszanowanie kultury i historii miasta i regionu Kształtowanie szacunku dla innych narodowości. Zdjęcie z Dnia Europy

20 Można było oglądnąć pokazy tańców i śpiewów regionalnych w wykonaniu zespołów Mszalniczanie, Świniarsko i Sądeczoki - prezentacja szkoły tańca J. Szczepaniaka- Wir Dance - pokazy grup tanecznych, solistów i akrobatów z Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu - pokaz sztuki barmańskiej w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Sączu - pokaz walki wręcz przygotowany przez uczniów klas wojskowych w Zespole Szkól nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu i Związku Strzeleckiego „Strzelec” - prezentacja kuchni europejskich- włoskiej, francuskiej, greckiej oraz kuchni regionalnej połączone z degustacją prezentacja kuchni lachowskiej przygotowana przez laureatkę konkursu Smaki Małopolski- panią Monika Zygmunt z Juraszowej .

21 Dziękujemy za obejrzenie prezentacji


Pobierz ppt "Klub Młodego Europejczyka"

Podobne prezentacje


Reklamy Google