Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wprowadzenie Przedsiębiorczość akademicka zakładanie spółek spin-off, spin-out Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wprowadzenie Przedsiębiorczość akademicka zakładanie spółek spin-off, spin-out Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu."— Zapis prezentacji:

1 Wprowadzenie Przedsiębiorczość akademicka zakładanie spółek spin-off, spin-out Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego mgr inż. Marcin Sobotka

2 Firmy spin-off, spin-out Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zgodnie z definicjami PO KL: Spółka spin-off to nowe przedsiębiorstwo, które zostało założone przez co najmniej jednego pracownika instytucji naukowej albo studenta bądź absolwenta w celu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów lub technologii, zwykle zależne w pewien sposób ( organizacyjnie, formalno- prawnie, finansowo) od organizacji macierzystej. Spółka spin-out to nowe przedsiębiorstwo, które zostało założone przez co najmniej jednego pracownika instytucji naukowej albo studenta bądź absolwenta w celu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów lub technologii, zwykle niezależne od organizacji macierzystej oraz posiadająca niezależne źródła finansowania.

3 Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Schemat działań EWIDENCJA PRAC BADAWCZYCH IDENTYFIKACJA DÓBR MOŻLIWYCH DO KOMERCJALIZACJI OCHRONA PRAWNA SPOSÓB KOMERCJALIZACJI USTALENIE ZASAD PODZIAŁU KORZYŚCI KOMERCJALIZACJA Jeśli spin-off

4 Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jeśli spin-off, spin-out - Zobowiązania właściciela aportu - Kapitał spółki środki trwałe środki obrotowe wartości niematerialne i prawne

5 Uruchomienie przedsiębiorstwa Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1.Idea 2.Ocena realności 3.Start-up 4.Stabilizacja 5.Wzrost Pre-inkubacja Inkubacja Środki własne, publiczne Środki własne, fundusze zalążkowe Środki własne, fundusze VC/PE

6 Źródła finansowania – kapitał - Problem niezdolności kredytowej początkujących przedsiębiorców. - Gromadzenie kapitału ze środków własnych, od rodziny, znajomych. - Rozpoznanie różnorodnych źródeł i możliwości finansowania. - Znajomość procedur. - Zdobycie środków z jednych źródeł ułatwia dostęp do innych źródeł. - Każdy zrealizowany projekt ułatwia zdobycie finansowania następnych. Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Sektor spin-off w Polsce: - kilkadziesiąt przedsiębiorstw, - sektory wysokich technologii, - zatrudnienie poniżej 10 osób, - przychody 1-2 mln zł rocznie. Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Podsumowanie


Pobierz ppt "Wprowadzenie Przedsiębiorczość akademicka zakładanie spółek spin-off, spin-out Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google