Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

XVII Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "XVII Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej"— Zapis prezentacji:

1 XVII Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej
Kraków r.

2

3

4

5 Małgorzata Stankowska
Julia Mazur Dominik Srokosz

6

7

8 Prof. dr hab. Bolesław Niemierko (AMW w Gdyni) i prof. dr hab
Prof. dr hab. Bolesław Niemierko (AMW w Gdyni) i prof. dr hab. Leszek Korporowicz (UJ)

9 Prof. dr hab. Henryk Mizerek – UM - Olsztyn

10

11 Praca w sekcjach oraz podsumowanie konferencji

12 Dr Kornelia Rybicka- UAM, Adam Brożek, dr Joanna Dobkowska (IBE)
Obrady w Sekcji: Diagnostyczne oblicza humanistyki

13 Dr Grzegorz Mazurkiewicz - UJ
Obrady w Sekcji: Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Model i system wartości

14

15

16

17

18 230 uczestników w tym 3 wystąpienia zagraniczne
OECD, Czechy - Pedagogicka Fakulta Ostravska, Ukraina – Narodowa Akademia Nauk Pedagogicznych; 16 przedstawicieli kuratoriów, 63 przedstawicieli ośrodków metodycznych, 19 przedstawicieli okręgowych komisji egzaminacyjnych, 50 przedstawicieli wyższych uczelni, 11 osób z IBE w Warszawie, oraz 54 inne osoby. Terytorialne rozmieszczenie uczestników konferencji

19 54 autorów w tym także zespoły autorskie
w tym 8 OKE Kraków! (6 ref. profesorów 25 ref. doktorów) 558 stron Ewenement nie tylko Polski – książka zawierająca wystąpienia, referaty, doniesienia jest corocznie gotowa i wręczana uczestnikom konferencji! Klemens Stóżyński w „Dyrektor Szkoły”

20

21

22 O konferencji napisano, że:
Konferencje Diagnostyki Edukacyjnej są zjawiskiem specyficznym z pogranicza działalności naukowej i praktycznej. Wspólna praca i wspólna dyskusja oraz refleksja dużej grupy uznanych profesorów, autorytetów naukowych oraz znacznego grona praktyków: nauczycieli, dyrektorów, wizytatorów, doradców metodycznych i konsultantów gwarantuje, iż wnioski i przemyślenia będą zarówno pogłębione, solidne pod względem teoretycznym, jak użyteczne, dające po zastosowaniu praktyczne efekty. Klemens Stóżyński w „Dyrektor Szkoły” Świetna organizacja! Konferencja spełniła oczekiwania pod względem poznawczym, towarzyskim i aktywności dyskusyjnej Publikacja na konferencję – to ogromny sukces! Czytamy w ankiecie ewaluacyjnej

23 Temat kolejnej konferencji
Regionalne i lokalne diagnozy edukacyjne Lokalizacja: Wrocław

24 Zapraszamy do wstąpienia do PTDE i współpracy

25 Notka informacyjna Towarzystwo działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz.104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną). Nr KRS Siedzibą Towarzystwa jest Kraków. Lokalowo: Towarzystwo mieści się w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, Adres: Kraków os. Szkolne 37. Telefon (12) ; ;

26 Notka informacyjna Towarzystwo działa od 2004 roku, a jego powołanie zostało poprzedzone organizacją dziewięciu konferencji w Polsce pod hasłem diagnostyki edukacyjnej w latach (w Gdańsku, Elblągu, Legnicy, Szczecinie, Wałbrzychu, Krakowie, Wrocławiu, Katowicach i Łodzi). Udział nauczycieli różnych poziomów nauczania w tym akademickich potwierdzał zainteresowanie tą dziedziną.

27 Problematyka konferencji poprzedzających powołanie PTDE
Perspektywy diagnostyki edukacyjnej (Gdańsk 1998), Diagnoza edukacyjna – oczekiwania, problemy, przykłady (Legnica 1999), Pomiar dydaktyczny w teorii i praktyce oceniania zewnętrznego (Kraków 2001), Dawne i nowe formy egzaminowania (Wrocław 2001), Ocenianie wewnątrzszkolne i zewnętrzne oraz jakość pracy szkoły (Katowice 2002), Trafność pomiaru (Łódź 2003).

28 Wydawnictwa poprzedzające formalne powołanie Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej

29 Celem Towarzystwa jest:
Wspomaganie rozwoju systemów oceniania wewnątrzszkolnego i egzaminów zewnętrznych. Promowanie diagnozy edukacyjnej w placówkach oświatowych. Inspirowanie badań naukowych i dyskusji na temat diagnozy edukacyjnej. Rozwijanie współpracy z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz diagnostyki w edukacji. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych członków Towarzystwa.

30 Do najważniejszych zadań realizowanych przez Towarzystwo należy:
 Organizowanie dorocznych konferencji z cyklu Diagnostyka edukacyjna oraz - seminariów naukowych z tej dziedziny we współpracy z uczelniami wyższymi i innymi krajami

31 Tematyka konferencji PTDE
Standardy wymagań i normy testowe (Kraków 2004), Metody diagnostyki (Gdańsk 2005), Jakość egzaminów szkolnych i etyka egzaminowania (Lublin 2006), Uczenie się i egzaminowanie w oczach uczniów (Łomża 2007), Uczenie i egzaminowanie w oczach nauczycieli (Opole 2008), Badania międzynarodowe i wzory zagraniczne w diagnostyce edukacyjnej (Kielce 2009), Teraźniejszość i przyszłość oceniania szkolnego (Toruń 2010).

32 Nasze publikacje Ewaluacja w Edukacji Koncepcje, metody, perspektywy
Kraków 2011

33 Uczestnicy konferencji
W konferencjach co roku bierze udział około 200 uczestników z całej Polski w tym doradcy metodyczni, wizytatorzy, nauczyciele różnych poziomów nauczania w tym nauczyciele akademiccy, pracownicy JST. Konferencje co roku są organizowane w innym mieście i stanowią zawsze okazję do integrowania środowiska oświatowego i akademickiego wokół spraw związanych z diagnostyką edukacyjną.

34 Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej
Swoją działalność prowadzi wyłącznie ze składek członkowskich. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

35 Zarząd Towarzystwa działa obecnie w składzie:
dr Henryk Szaleniec – Przewodniczący ZG PTDE (IBE) dr Maria Krystyna Szmigel – Wiceprzewodnicząca (OKE w Kraków) Joanna Peter – skarbnik (OKE Kraków) Krzysztof Bednarek – członek (ODN w Katowicach) Wojciech Małecki – członek (OKE Wrocław) dr Grażyna Szyling – członek (Uniwersytet Gdański)

36 Główna Komisja Rewizyjna PTDE:
Barbara Laska – przewodnicząca (Wrocław) Cezary Lempa – członek (WOM w Katowicach) Leokadia Wojciechowska – członek (Gimnazjum w Krakowie)

37 Zapraszamy do współpracy
Adres: Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej Kraków os. Szkolne 37. Telefon (12) ; ;


Pobierz ppt "XVII Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google