Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jarosław Żeliński – niezależny analityk systemowy i biznesowy 1 (c) Jarosław Żeliński

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jarosław Żeliński – niezależny analityk systemowy i biznesowy 1 (c) Jarosław Żeliński"— Zapis prezentacji:

1 Jarosław Żeliński – niezależny analityk systemowy i biznesowy 1 (c) Jarosław Żeliński http://IT-Consulting.pl/

2 Od 1991 roku w branży IT i zarządzania Od 1998 roku jako niezależny analityk, projektant i firma IT-Consulting.pl Dziesiątki publikacji w prasie branżowej i gospodarczej Członek Stowarzyszenia Doradców Gospodarczych Wykładowca Katedry Systemów Informacyjnych Wydziału Przedsiębiorczości Akademii Morskiej w Gdyni Kilkudziesięciu odbiorców usług doradczych, małe, średnie i duże firmy zarówno informatyczne jak i ich klienci oraz administracja publiczna. Poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez ABW Publikacje między innymi w … 2 (c) Jarosław Żeliński http://IT-Consulting.pl/

3 Typowe cele wdrożeń Panowanie nad procesem Nadzór procesu Typowe ryzyka zakupu systemu obiegu dokumentów: Brak możliwości definiowania nowych dokumentów i procesów Brak możliwości zarządzania posiadanym zasobem wiedzy Przyczyna tych ryzyk: Wybór rozwiazania (produktu) przed analizą wymagań – nie istnieją systemy od wszystkiego. 3 (c) Jarosław Żeliński http://IT-Consulting.pl/

4 Przenosi (implementuje) do systemu informatycznego rzeczywisty model działania firmy Stanowi sposób na automatyzację rutynowych czynności Chroni firmę przez skutkami nadmiaru pracy – nadzoruje każdą sprawę Pozwala wykonać raport stanu wszystkich spraw w firmie Pozwala w łatwy sposób wpleść klienta w proces (samoobsługa na stronie WWW, podgląd stanu zamówienia, inne) Zarządza dokumentami – pozwala stworzyć archiwum dokumentów Jest obecnie najlepszym sposobem na wdrożenie zarządzania wiedzą w firmie 4(c) Jarosław Żeliński http://IT-Consulting.pl/

5 Wdrożenie obiegu dokumentów wymaga: Analizy procesów i przepływu dokumentów Opracowania map procesów Określenia wymagań dla oprogramowania obsługującego obieg dokumentów (przepływu pracy) Pominięcie etapu modelowania i analizy powoduje: Ryzyko wielu poprawek na etapie wdrożenia Ryzyko pomięcia istotnych zdarzeń Ryzyko przełożenia do systemu obiegu dokumentów nieoptymalnych scenariuszy Ryzyko pominięcia istotnych danych Zmiany i modyfikacje na modelu (na diagramach) są o rząd (a bywa, że dwa rzędy!) wielkości tańsze niż zmiany wprowadzane do wdrażanego już oprogramowania 5(c) Jarosław Żeliński http://IT-Consulting.pl/

6 6 Wiele dokumentów Wiele dokumentów Wiele ról w procesie Wiele ról w procesie Wiele sposobów podejmowania decyzji Wiele sposobów podejmowania decyzji JEDEN PROCES! JEDEN PROCES! (c) Jarosław Żeliński http://IT-Consulting.pl/

7 Wzorzec projektowy najczęściej stosowany do budowy systemów obiegu dokumentów Model zakłada, że wiedza o statusach jest związana z Obiektem (dokumentem) Sprawdza się dla nieskomplikowanej i przewidywalnej obsługi dokumentów np. zatwiedzonych dowodów księgowych Sprawia problem w sytuacjach gdy proces tworzy pośrednie dokumenty, wymagana jest obsługa spraw. 7 (c) Jarosław Żeliński http://IT-Consulting.pl/

8 Dokument (obiekt) biznesowy może przyjmować stany w zasadzie nieprzewidywalne na etapie analizy. Stany te mogą być (i nie raz są!) skutkiem wprowadzania lub zmian reguł biznesowych a nie cech dokumentu. Tak więc znane na początku wdrożenia statusy faktury: przyjęta, zaksięgowana, zapłacona, mogą się zmienić po wprowadzeniu np. wewnętrznego zarządzenia o treści: dokumenty rodzące koszty przekraczające 10 tys. złotych muszą być dodatkowo zatwierdzane przed Zarząd. Jaki mamy efekt? Wiele dokumentów, nie tylko faktury ale i umowy czy reklamacje nagle muszą obsłużyć nowy status: do zatwierdzenia przez Zarząd. Mamy tu lawinową modyfikację systemu. Zmiana zasad wymaga ingerencji we wszystkie obiekty stanowe mogące podpaść pod nową regułę. Jak je wszystkie szybko i jednoznacznie zidentyfikować w systemie? Co mamy? System obiegu dokumentów wymagający ingerencji dostawcy przy każdej zmianie zasad … 8 (c) Jarosław Żeliński http://IT-Consulting.pl/

9 Workflow Management Consortium zapropnowało meta model (jako wzorzec) rozdzielający statusy od kontekstu, bazujący na aktywnościach z logiką kolejnych kroków przechowywana osobno. repozytorium 9 (c) Jarosław Żeliński http://IT-Consulting.pl/

10 Zalecane BPMN/XPDL Konsorcjum WfMC opracowało wspomniany metamodel. Format XPDL opisu procesu jest zgodny z metamodelem WfMC Notacja BPMN jest zgodna z XPDL. Stosowanie notacji BPMN na etapie analizy oraz wymaganie implementacji procesów zgodnie z powstałymi modelami od dostawcy systemu, daje duże szanse powodzenia projektu. 10 (c) Jarosław Żeliński http://IT-Consulting.pl/

11 Warto korzystać ze standardów i wymagać ich 11 (c) Jarosław Żeliński http://IT-Consulting.pl/

12 Wydzielenie reguł biznesowych i kompetencji z modeli procesów… 12 (c) Jarosław Żeliński http://IT-Consulting.pl/

13 13 (c) Jarosław Żeliński http://IT-Consulting.pl/

14 Kompetencje wykonawcy Szczegółowość scenariusza (procedury, procesu) Kompetencje wykonawcy w procesie a szczegółowość opisu procesu 14 (c) Jarosław Żeliński http://IT-Consulting.pl/

15 15 (c) Jarosław Żeliński http://IT-Consulting.pl/

16 Skoro spotykamy (co najmniej) dwa wzorce modelowania obiektu stanowego w systemach, to wybór systemu ze wzorcem nie pasującym do specyfiki firmy skończy poważnymi kłopotami podczas wdrożenia 16 (c) Jarosław Żeliński http://IT-Consulting.pl/

17 Możemy spotkać się z sytuacją gdy: 1. zachowanie obiektu jest jego własną cechą, reaguje na swoje otoczenie – wzorzec SM 2. zachowanie obiektu jest mu narzucone z zewnątrz – obiekt jest zwykłym obiektem o stanie zależnym od wykonanych na nim operacji Przypadek 1. to standardowe proste i przewidywalne wnioski urlopowe, faktury kosztowe itp., typowe statusy dowodów księgowych. Przypadek 2. to pozostałe sytuacje gdy proces jest sterowany przez wykonawcę lub modelowany na życzenie. Przykładem systemów uniwersalnych są te zbudowane z dwóch podsystemów: repozytorium i motor procesowy. Repozytorium zarządza cyklem życia dokuemntów, przechowuje ich metadane (metryka dokumentu), ale to jakie one (dokumenty) będą przyjmowany statusy wie motor procesu a nie dokument (ten zna jedynie swój aktualny status). Co ciekawe samo repozytorium (mające wbudowany system monitowania) pozwala obsłużyć wiele przypadków zarządzania przepływem dokumentów, szczególnie tych ad-hoc. Są to systemy pracujące na bazie wzorca publisher-subscriber (c) Jarosław Żeliński http://IT-Consulting.pl/ 17

18 18(c) Jarosław Żeliński http://IT-Consulting.pl/ Przykład wdrożenia na bazie wzorca publisher-subscriber: jeden system (model) obsługuje całą biurowość urzędu zatrudniającego ponad 1000 urzędników…

19 Systemy ERP najczęściej pozwalają tylko na obsługę dowodów księgowych i ich standardowych statusów (np. dla faktury kosztowej: wprowadzona, zaakceptowana, zaksięgowana, zapłacona). Przebiegi specyficzne dla firmy takie procedury zarządzania kosztami, ścieżki weryfikacji, kontrola zamówień itp. łatwiej wdrożyć z pomocą dużo bardziej uniwersalnych systemów workflow/docflow Stosowanie specjalizowanych systemów (tu system zarządzania przepływem pracy) wydaje się łatwiejsze i mniej kosztowne… 19 (c) Jarosław Żeliński http://IT-Consulting.pl/

20 Specyfikacja w postaci listy wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych niestety nie chroni przed ryzykiem kosztownych zmian w przyszłości. Jedynym wyjściem jest wyspecyfikowanie w dokumencie wymagań szczegółów wymaganej logiki biznesowej w postaci projektu (modelu struktury wzorca) jakiego oczekujemy od systemu. Stosowanie niesformalizowanych notacji na etapie analizy i projektowania prowadzi do niejednoznacznych modeli, wtedy nie wiemy co tak na prawdę otrzymamy, nie mamy żadnego sposobu (dokumentacja wymagań) wykazania czy dostarczony produkt jest TYM CO POTRZEBUJEMY (co zamówiliśmy). 20 (c) Jarosław Żeliński http://IT-Consulting.pl/

21 Diagram: Źr. http://www.bptrendsassociates.com/http://www.bptrendsassociates.com/ 21 (c) Jarosław Żeliński http://IT-Consulting.pl/

22 22 (c) Jarosław Żeliński http://IT-Consulting.pl/ X

23 Pytania…. Jarek Żeliński, dziękuję… 23 (c) Jarosław Żeliński http://IT-Consulting.pl/


Pobierz ppt "Jarosław Żeliński – niezależny analityk systemowy i biznesowy 1 (c) Jarosław Żeliński"

Podobne prezentacje


Reklamy Google