Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STOWARZYSZENIE „Od–do” Stowarzyszenie „Od-Do”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STOWARZYSZENIE „Od–do” Stowarzyszenie „Od-Do”"— Zapis prezentacji:

1 STOWARZYSZENIE „Od–do” Stowarzyszenie „Od-Do”
„Profilaktyka – mity a wizerunek szkoły.” Program innowacyjnej profilaktyki dla szkół ponadpodstawowych

2 „Profilaktyka – mity a wizerunek szkoły.”
Efekt dwudziestoletniej praktyki- refleksje: „Nic na siłę”

3 „Profilaktyka – mity a wizerunek szkoły.”
Działania nieskuteczne: mnożenie informacji (chaos) przekonywanie do wartości np. takich jak relacja, kontakt, szacunek. (obce doświadczenie) prowadzenie zajęć/ warsztatów dla wszystkich (za duże grupy, mała motywacja )

4 „Profilaktyka – mity a wizerunek szkoły.”
Szkolenia, seminaria to praca na „sztucznym materiale”, nieaktualne case'y - „problemy innych szkół – nie naszych”, „u nas się tak nie da” oferty skoncentrowane na deficytach „problemach” szkoły, gaszenie pożarów (a profilaktyka to krok „przed”, wykorzystywanie zasobów i potencjałów szkoły) wpadanie w rytm pracy szkoły (zakłócanie, przeszkadzanie) lub praca po godzinach (rady szkoleniowe)

5 „Profilaktyka – mity a wizerunek szkoły.”
Czas na zmianę celu i metody pracy.

6 „Profilaktyka – mity a wizerunek szkoły.”
Innowacyjna profilaktyka czyli: dla tych którzy chcą w oparciu o realne zasoby szkoły w celu rozwiązywania konkretnych problemów rozpoznawanych i zgłaszanych przez samych zainteresowanych żeby osiągać efekt zadowolenia z pracy/uczenia się w swojej szkole

7 „Profilaktyka – mity a wizerunek szkoły.”
w dialogu szkoły z oferentem w ramach współpracy i współodpowiedzialności za efekty realizowanych działań; z wykorzystywaniem zaplecza merytorycznego oferenta (konsultacje, superwizja) w trakcie realizacji programu

8 Profilaktyka – mity a wizerunek szkoły.”
z wykorzystaniem nowoczesnego uczenia czyli „neurony na dopaminowym haju – dziewięć przykazań dobrej szkoły” (nie tylko dla uczniów) czyli aktywność oparta na zasadach efektywnego wykorzystania pracy mózgu :

9 „Profilaktyka – mity a wizerunek szkoły.”
1. Działaj a nie słuchaj 2. Obudź emocje 3. Ruszaj się 4. Ucz się w grupie 5. Unikaj testów

10 „Profilaktyka – mity a wizerunek szkoły.”
6. Odkryj fascynacje uczniów/nauczycieli/rodziców 7. Przekonaj grupę/klasę/ dyrekcję/grono pedagogiczne/itp. że warto 8. Daj przykład 9. Daj czas

11 „Profilaktyka – mity a wizerunek szkoły.”
Adresaci: Chętni nauczyciele, uczniowie, rodzice Warunek realizacji: 1. Współpraca z dyrektorem szkoły. 2. Czas pracy z wyłonionymi chętnymi zespołami zadaniowymi w sumie 60 godzin w okresie od lutego do grudnia 3. Indywidualny harmonogram pracy dla danego zespołu

12 „Profilaktyka – mity a wizerunek szkoły.”
Cel: Stworzenie bezpiecznego i twórczego klimatu do pracy w szkole poprzez 1. Konfrontowanie z mitami dotyczącymi profilaktyki ryzykownych zachowań wśród młodzieży szkolnej 2. Poszukiwanie, budowanie i zastosowanie nowych sposobów na tworzenie autentycznego dobrego wizerunku szkoły.

13 „Profilaktyka – mity a wizerunek szkoły.”
Cele operacyjne: 1. Prawdziwa „pozytywna” wizytówka szkoły Uświadomienie i skompletowanie bazy realnych dobrych doświadczeń szkoły (osiągnięcia w różnych dziedzinach, sukcesy nauczycieli, uczniów, rodziców, ciekawe zrealizowane pomysły itp.). Stworzenie rankingu dobrych szkół nie (tylko) z powodu wysokich średnich ocen uczniów, wyników na egzaminach.

14 „Profilaktyka – mity a wizerunek szkoły.”
2. Nasi „ szkolni bohaterowie” Stworzenie pełnej listy szkolnych aktywistów, racjonalizatorów, prekursorów, pomagierów, liderów itd. wśród uczniów , nauczycieli i rodziców. W efekcie przygotowanie potencjalnej bazy osób, którym się chce coś robić na rzecz szkoły i realnie działają. Zalążki zespołów inicjatywnych, interwencyjnych, zadaniowych itd.

15 „Profilaktyka – mity a wizerunek szkoły.”
3. „Co nas boli, co nas kręci” Monitorowanie potrzeb i problemów szkolnych. Zgłaszanie i diagnozowanie potrzeb i problemów szkolnych przez uczniów, nauczycieli, rodziców gotowych do własnej aktywności w poszukiwaniu rozwiązań i wdrażaniu ich.

16 „Profilaktyka – mity a wizerunek szkoły.”
4. Narzędzia do rozbrajania mitów profilaktycznych i budowania wiarygodnego dobrego wizerunku szkoły Tworzenie zespołów zadaniowych dla chętnych i z chętnymi. Nauczenie się metody interwencji w systemie „rodzinnym”. Nabycie umiejętności skutecznej, bezpiecznej konfrontacji w ramach szkolnej współpracy. Wzmocnienie procesu decyzyjnego i delegacji kompetencji w zespole zadaniowym i w ramach pracy w całym gronie pedagogicznym. Nauka zasad negocjacji i sztuki rozwiązywania konfliktów jako dobrych praktyk w realizacji celu.

17 „Profilaktyka – mity a wizerunek szkoły.”
Efekt : Stworzenie realnej i aktywnej wspólnoty celów , wartości i postaw wśród „zainteresowanych mieszkańców” szkoły.

18 „Profilaktyka – mity a wizerunek szkoły.”
Oczekiwane przez „sponsora” rezultaty zadania: 1. Wzrost wiedzy nt. bezpośrednich i odroczonych skutków podejmowania zachowań ryzykownych, eksperymentów z substancjami psychoaktywnymi oraz przemocy, 2. Wzrost wiedzy oraz pozytywnego nastawienia do przepisów prawa, 3. Wzrost wiedzy nt. instytucji pomocowych

19 „Profilaktyka – mity a wizerunek szkoły.”
4. Wzrost poczucia współodpowiedzialności za rówieśników i bezpieczeństwo w środowisku szkolnym, 5. Możliwe do spełnienia, jeżeli szkolni „działacze” uznają, że tego potrzebują (na przykład zechcą zrobić na terenie szkoły jakąś kampanię na dany temat, interwencję wobec np. sprawcy przemocy itp.).

20 „Profilaktyka – mity a wizerunek szkoły.”
Gwarantowany wzrost umiejętności społecznych i życiowych u wszystkich zaangażowanych.

21 Stowarzyszenie OD-DO Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "STOWARZYSZENIE „Od–do” Stowarzyszenie „Od-Do”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google