Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MÓWI STANOWCZE „NIE” DLA IN VITRO?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MÓWI STANOWCZE „NIE” DLA IN VITRO?"— Zapis prezentacji:

1 MÓWI STANOWCZE „NIE” DLA IN VITRO?
Akcja Katolicka przy parafii Matki Bożej Anielskiej w Dębicy serdecznie zaprasza na cykl wykładów pt.: DLACZEGO KOŚCIÓŁ MÓWI STANOWCZE „NIE” DLA IN VITRO? Wykład 4. Naprotechnologia zamiast in vitro jako metoda leczenia niepłodności. Metoda zgodna z naturą i nauczaniem Kościoła, niebudząca zastrzeżeń etycznych i moralnych, skuteczna i tańsza niż in vitro.

2 Sprawa ustawy o in vitro zdecyduje się jeszcze tej jesieni
Sprawa ustawy o in vitro zdecyduje się jeszcze tej jesieni. (Projekt będzie) bardziej liberalny niż to, co Platformie proponuje Jarosław Gowin, i mniej liberalny, niż chcieliby ci, którzy nie widzą potrzeby żadnych rygorów. Regulacja jest niezbędna, bo to, co jest dziś, to jest wolnoamerykanka. Dla ludzi o katolickiej wrażliwości w tej sprawie lepsza jest nawet najbardziej liberalna regulacja niż to, co jest w tej chwili. (…) Ja zrobię wszystko, żeby regulacja powstała - obiecał Donald Tusk.

3 Lekarski „profesjonalizm” i „troska” o pacjenta
W Internecie, na różnych forach dyskusyjnych po- święconych problemowi niepłodności często mo- żna spotkać wypowiedzi kobiet, par, którym już na pierwszej wizycie, bez jakichkolwiek badań, gi- nekolog od razu radził poddać się sztucznemu zapłodnieniu. Okazując „zrozumienie” dla ich problemu wręczał im wi- zytówkę z dresem kliniki , która zajmuje się „lecze- niem niepłodności”.

4 Co to jest NaProTECHNOLOGIA?
NaProTECHNOLOGIA (z j. angielskiego NaProTECHNOLOGY - Natural Procreative Technology) – to nowoczesna dziedzina wiedzy ginekologiczno-położniczej bazująca na rozpoznawaniu naturalnego rytmu płodności i jej cyklicznej fizjologii. To sposób postępowania lekarskiego, które współpracuje z organizmem kobiety, jest przede wszystkim kompleksową metodą diagnozowania i leczenia różnych chorób, w tym także niepłodności. Jej twórcą jest Thomas Hilgers, profesor Wydziału Ginekologii i Położnictwa Akademii Medycznej w stanie Nebraska, USA. Zainspirowany przesłaniem ency-kliki "Humane vitae" Papieża Pawła VI w latach 80-tych XX wieku wraz ze współpracownikami założył Instytut Pawła VI  w Omaha. Wcześniej opracował Creighton Model – metodę obserwacji  płodności  opartą na bardzo dokładnej i standaryzowanej obserwacji śluzu wykorzystywaną w naprotechnologii.

5 Jak to działa? Po okresie polegającym na przyglądaniu się swojemu ciału (wykorzystując w tym celu model Creightona), pacjentka przedstawia swoje zapiski przypominające pamiętnik. Dzięki nim lekarz może dowiedzieć się, jakiego rodzaju nieprawidłowości są niepokojące. Kolejny krok to zlecenie specjalistycznych badań, dzięki którym może okazać się, że bezpłodność kobiety jest wynikiem przewlekłych chorób, takich jak np. cukrzyca lub inne trudniejsze do wykrycia powikłania. Lekarz jest również w stanie rozpoznać objawy, które zwykle pojawiają się dopiero tuż przed lub w czasie rozpoczęcia się menopauzy. Wtedy pomocna bywa profilaktyka. Schemat postępowania w NaProTechnology® Pełny cykl leczenia w  NaProTechnology® trwa około 2 lat i podzielony jest na trzy etapy: Etap I   identyfikacja problemu (2-6miesięcy) – nauka modelu Creightona, interpretacja cykli, oraz w zależności od potrzeb: diagnostyka hormonalna (skorelowana z przebiegiem cyklu), USG, badanie nasienia, diagnostyka zabiegowa. Etap II  leczenie (1-6 miesięcy) – obserwacje wg modelu Creightona, oraz w zależności od potrzeb: leczenie farmakologiczne, zabiegi chirurgiczne. Etap III  utrzymanie 12 efektywnych, prawidłowych cykli – obserwacje wg modelu Creightona (ocena cyklu) i monitorowanie poziomu hormonów.

6 CREIGHTON  MODEL FertilityCare™System  (CrMS) jest jedną z Naturalnych Metod  Rozpoznawania Płodności (NMRR). Powstał w latach 70-tych na Uniwesytecie Creightona jako rozszerzenie metody owulacji  Billingsów. Jej twórcą jest lekarz – ginekolog Thomas Hilgers. Model Creightona opiera się na wnikliwej, szczegółowej i ustandaryzowanej obserwacji markerów biologicznych (głównie śluzu szyjkowego). Dzięki tak dokładnym obserwacjom, małżonkowie mają możliwość precyzyjnego wyznaczenia czasu płodności i niepłodności, a także rozpoznania możliwych nieprawidłowości w cyklach kobiety. Standaryzacja obserwacji powoduje, że na podstawie karty obserwacji kobiety lekarz może stawiać wstępną diagnozę, dostosowywać diagnostykę i leczenie do przebiegu jej cykli oraz monitorować efekty terapii.

7 CrMS jest podstawowym narzędziem diagnostycznym NaProTECHNOLOGII, z powodzeniem wykorzystywanym także do monitorowania i podtrzymywania zdrowia ginekologicznego i prokreacyjnego kobiety. Obserwacja biomarkerów według CrMS to zapisywanie następujących parametrów: ilość i jakość śluzu szyjkowego, wydzieliny innego typu, długość cyklu menstruacyjnego, długość fazy przed i po owulacyjnej, występowanie dnia szczytu (owulacja), zmienność występowania krwawienia, obecność plamienia przedmenstruacyjnego, obecność brązowego lub czarnego plamienia kończącego miesiączkę.

8 W Modelu Creightona obserwacje i zapis objawu śluzu szyjkowego są bardzo skrupulatne (według kilku skategoryzowanych właściwości). Aby precyzyjnie określić jakość śluzu stworzono system obiektywnej oceny wydzieliny śluzowej (ang. Mucus Cycle Score - MCS) wg którego cykle podzielono na 3 główne kategorie: cykle suche, z ograniczoną wydzieliną oraz z optymalną wydzieliną śluzową. Uważna analiza zapisu obserwacji na karcie cyklu pozwala dostrzec i zdiagnozować istniejące nieprawidłowości oraz podjąć dalszą ukierunkowaną diagnostykę i leczenie. Badania dodatkowe, takie jak ultrasonografia czy badania hormonalne przeprowadzane są zgodnie z fizjologią danej kobiety, w oparciu o jej obserwacje zanotowane na karcie CrMS. Uzyskane tak wyniki są bardziej miarodajne niż te przeprowadzane w sposób schematyczny, nie dostosowany do cyklu konkretnej kobiety.

9 Na podstawie prowadzonych kart obserwacji cyklu (przykładowa karta na dole) już nauczyciele CrMS mogą zauważyć pewne nieprawidłowości, wskazujące np. na zaburzenia hormonalne lub toczące się w obrębie narządu rodnego stany zapalne, które mogą prowadzić do obniżonej płodności lub zwiększonego ryzyka poronienia samoistnego.

10 Skuteczność CrMS W celu odkładania poczęcia skuteczność CrMS wynosi 99,5% (idealne użytkowanie), natomiast uwzględniając błędy w użytkowaniu 96,8% (typowe użytkowanie). Przy intencji poczęcia, sku-teczność CrMS to 76% już w pierwszym cyklu użyt-kowania, a w pierwszych sześciu cyklach 98% - dla par z normalną płodnością. 

11 Zalety NaProTECHNOLOGII
Jest nowoczesną metodą leczenia niepłodności, w pełni profesjonalną, z udokumentowaną skutecznością, opartą na zasadach naturalnej prokreacji i jednocześnie przez wszystkich aprobowaną moralnie. Jest całkowicie bezpieczna i to zarówno pod względem zdrowotnym jak i etycznym. Jest rzeczywistym leczeniem, jego dobroczynne skutki trwają także po urodzeniu upragnionego dziecka. Po wyleczeniu schorzeń powodujących niepłodność, ogólna kondycja zdrowotna kobiety ulega znacznej poprawie. W NaProTECHNOLOGII celem jest, by kobieta i mężczyzna byli zdrowi, płodni, by mogło dojść do naturalnego poczęcia dziecka. I wszystkie kroki zmierzają do tego celu.

12 Traktuje człowieka jako całość, nie tylko jako ciało
Traktuje człowieka jako całość, nie tylko jako ciało. Lekarze podkreślają duże znaczenie podłoża psychologicznego małżeństw, które borykają się z niepłodnością, dlatego dużą wagę przywiązuje się do wsparcia duchowego oraz opanowania stresu. Małżonkowie traktowani są podmiotowo, to od nich także zależą wyniki i skuteczność leczenia. Wielokrotnie podejmują decyzje i stają się bardziej odpowiedzialni za swoje zdrowie. NaProTECHNOLOGIA liczy się z człowiekiem, jego odczuciami. Nie zachęca do nieakceptowanych wewnętrznie działań, a przez pogłębienie świadomości własnej płodności wzbogaca relacje między małżonkami. Bardzo ważną zaletą, niezależnie od przyczyny dla której zastosowana ma być Naprotechnologia (niepłodność, postępowanie w ciąży zagrożonej, zaburzenia cyklu, nieprawidłowe krwawienia, inne choroby ginekologiczne), jest zaangażowanie pacjentki w proces diagnostyczny i leczniczy.

13 Mężczyzna w NaProTECHNOLOGII
W NaProTECHNOLOGII płodność małżeńską rozważa się jako całość, czyli zdolność zarówno mężczyzny jak i kobiety do poczęcia dziecka. Jeśli kobieta ma trudności z zajściem w ciążę, przy szukaniu rozwiązania zakłada się, że problem może obejmować zarówno kobietę, jak i mężczyznę. Przy ocenie męskiej płodności pomocna jest analiza nasienia. Próbki nasienia do badania uzyskuje się przy naturalnym współżyciu – w godzinach porannych – poprzez użycie perforowanych koszulek plastikowych. Następnie w czystym pojemniku dostarcza się je do laboratorium. Taka metoda pobrania nie tylko respektuje integralność płciową i godność mężczyzny, ale też daje lepszej jakości informację, bo dotyczącą naturalnego kontekstu wytrysku.

14 SKUTECZNOŚCĆ NAPROTECHNOLOGII
Najpierw skumulowane wyniki, wskaźnik ciąż po leczeniu NaProTECHNOLOGY z powodu niepłodności, w przedziałach czasowych: do 12 miesięcy - uzyskano 44% ciąż, do 24 miesięcy uzyskano 62% ciąż, w 48 miesięcy od rozpoczęcia leczenia 71%. Wyniki leczenia kiedy rozpoznaną przyczyną niepłodności była endometrioza: 45% do 12 miesięcy, 65% do 24 miesięcy, 78% do 36 miesięcy. Skumulowany wskaźnik ciąż dla pacjentek z zespołem policystycznych jajników: 40% po 12 miesiącach 65% po 24 miesiącach do 90% po 48 miesiącach Wreszcie skuteczność leczenia metodą NaProTECHNOLOGY w porównaniu do postępowania in vitro. Kiedy przyczyną niepłodności był brak owulacji to uzyskano 81,8% poczęć, jeżeli policystyczne jajniki to 62,5% przy endometriozie 56,7%, przy niedrożności jajowodów 38,4%. Dla in vitro analogicznie wyniki z lat 1986 – 2001 od 21 do 27% ciąż na kobietę.

15 Różnica w stosunku do procedury in vitro jest widoczna także w ilości ciąż mnogich: w przypadku naprotechnologii jest to jedynie 3,4% ciąż- głównie bliźniaczych, natomiast w przypadku procedury in vitro- aż 21%. Chociaż rodzice często cieszą się z większej ilości potomstwa - to jednak proces rozwoju tych dzieci nie jest taki sam jak pojedynczego, donoszonego noworodka. Jak pokazują dotychczasowe badania - nawet w przypadku ciąż pojedynczych dzieci poczęte w wyniku leczenia naprotechnologicznego są zdrowsze, podczas gdy te poczęte drogą in vitro ponoszą statystycznie wyższe ryzyko chorób.

16 Szansa na dziecko -Naprotechnology
Film Szansa na dziecko -Naprotechnology świadectwa lekarza, instruktora i osób, które dzięki naprotechnologii poczęły dziecko.

17 - www.leczenie-nieplodnosci.pl
Więcej informacji o NaProTECHNOLOGII, jak również o placówkach, lekarzach i instruktorach można znaleźć w Internecie. Niżej podano adresy niektórych stron www: - naprofamilia.pl - - - -

18 Vivere naturae si convenienter amarent mortales, medicina nil opus esset ope!
Gdyby ludzie znajdowali upodobanie w życiu zgodnym z naturą, nie potrzeba byłoby pomocy lekarskiej

19 www.pawlowicz.opoka.org Zainteresowanych podjętym tematem
po więcej informacji odsyłam na swoją stronę internetową

20 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!


Pobierz ppt "MÓWI STANOWCZE „NIE” DLA IN VITRO?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google