Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inwestycja w przyszłość

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inwestycja w przyszłość"— Zapis prezentacji:

1 Inwestycja w przyszłość
Inwestycja w przyszłość Prezentacja na III Kongres Polskich Banków Spółdzielczych Prezentacja dla przedsiębiorstw

2 SEB TFI S.A. Zezwolenie KPWiG: 30 stycznia 1998
SEB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest wyspecjalizowaną instytucją finansową zajmującą się zarządzaniem powierzonymi środkami finansowymi zarówno klientów indywidualnych, jak i instytucji. Zezwolenie KPWiG: stycznia 1998 Rozpoczęcie sprzedaży Funduszy: czerwca 1998 Akcjonariusz: % Skandinaviska Enskilda Banken AB Kapitał zakładowy: ,4 mln PLN Podstawa działalności: Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych z dnia Organ nadzoru: Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

3 Szwedzka grupa kapitałowa
Akcjonariuszem Towarzystwa jest Skandinaviska Enskilda Banken - jedna z największych grup finansowych w Europie. SEB Group: prowadzi działalność w 20 krajach świata zarządza aktywami przekraczającymi 200 mld USD oferuje ponad 100 funduszy inwestycyjnych magazyn Euromoney kilkakrotnie przyznawał SEB prestiżową nagrodę „Best Bank in Sweden” uznając ponadto, iż jest to najbardziej dynamiczna instytucja w Skandynawii.

4 SEB to połączenie tradycji i nowoczesności
Jesteśmy częścią międzynarodowej grupy finansowej SEB, która powstała w procesie fuzji i przekształceń w sektorze bankowym na przestrzeni ponad 100 lat. Stockholms Enskilda Bank powstał w 1856 roku. W przeciągu XX stulecia SEB umocniło się na pozycji czołowego banku, którego działalność obejmuje bankowość detaliczną, asset management oraz działalność ubezpieczeniową. Stockholms Enskilda Bank został założony w 1856 roku przez Andre Oscar Wallenberga. Po nim władzę w banku przejeli jego synowie Marcus i Knut Agathon, którzy zostali uwiecznieni na zdjęciu.Stojący mężczyźni to synowie Marcusa. Dzisiejsze SEB zostało ukształtowane w 1972 roku poprzez połączenia dwóch wiodących szwedzkich banków – Stockholms Enskilda Bank i Skandinaviska Banken.

5 Bezpieczeństwo Komisja Papierów Wartościowych i Giełd,
Fundusz inwestycyjny to „instytucja zaufania publicznego”. Oznacza to, że jego działalność jest ściśle regulowana przepisami prawa i kontrolowana przez instytucje, takie jak: Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, Bank Depozytariusz, którym dla funduszy SEB 1, SEB 2, SEB 3, SEB 4 i SEB 5 jest Citibank Handlowy w Warszawie S.A. odpowiadający za bezpieczne przechowywanie aktywów Funduszu, zaś dla SEB 6 - Bank BPH SA Pricewaterhouse Coopers Sp. z o.o. zajmujący się dwa razy w roku szczegółowym badaniem sprawozdań finansowych funduszy SEB oraz raz w roku badaniem sprawozdań Towarzystwa.

6 SEB - nagrody i wyróżnienia
SEB - nagrody i wyróżnienia SEB - „The best key relationship bank” w 2001r. - Euromoney SEB - Najlepszy Bank w Regionie Bałtyckim w 1998 i 1999 r. - Euromoney SEB - Najlepszy Bank w Szwecji - Euromoney i Global Finance Fundusze SEB - farmaceutyczny i technologiczny w pierwszej 20 - Business Week Enskilda Securities - pierwsze miejsce wśród skandynawskich firm zarządzających finansami - Affarsvarlden SEB „Światowy Lider Bankowości Internetowej” - Barron’s Prezentacja dla przedsiębiorstw

7 SEB TFI - nagrody i wyróżnienia
14 kwietnia 2003 r SEB 2 Obligacji i Bonów Skarbowych FIO został uhonorowany Medalem Europejskim dla usług. Nagroda przyznawana jest wspólnie przez Komitet Integracji Europejskiej i Business Centre Club. 18 kwietnia 2005 r SEB 5 Obligacji Skarbowych FIO został uhonorowany Medalem Europejskim dla usług. Nagroda przyznawana jest wspólnie przez Komitet Integracji Europejskiej i Business Centre Club. Medal Europejski to niekomercyjne, ogólnopolskie przedsięwzięcie promujące ideę integracji europejskiej w środowisku przedsiębiorców. Medal Europejski wyróżnia wyroby i usługi, które swoim standardem nie odbiegają od poziomu europejskiego

8 SEB TFI - nagrody i wyróżnienia
23 kwietnia 2004 r SEB 1 Zrównoważonego Wzrostu FIO został uhonorowany Medalem Europejskim dla usług. Nagroda przyznawana jest wspólnie przez Komitet Integracji Europejskiej i Business Centre Club. Medal Europejski to niekomercyjne, ogólnopolskie przedsięwzięcie promujące ideę integracji europejskiej w środowisku przedsiębiorców. Medal Europejski wyróżnia wyroby i usługi, które swoim standardem nie odbiegają od poziomu europejskiego

9 SEB TFI - nagrody i wyróżnienia
Wojciech Rostworowski zarządzający funduszem SEB 1 Zrównoważonego Wzrostu FIO zajął III miejsce w rankingu Pulsu Biznesu najlepiej zarządzanych funduszy zrównoważonych w 2003 roku

10 SEB TFI - nagrody i wyróżnienia
23 stycznia 2002 r. Wojtek Białek Analitykiem Roku 2001 Gazeta Giełdy Parkiet nagrodziła naszego analityka tytułem najlepszego analityka roku Nagrodę przyznano w ramach ósmej edycji konkursu „Byki i Niedźwiedzie” organizowanego przez Parkiet. Piękni trzydziestoletni - ranking analityków (Parkiet, ) Wojtek Białek został niekwestionowanym zwycięzcą I edycji rankingu analityków w kategorii analityków rynku akcji. Ranking "Piękni Trzydziestoletni" przygotowała Gazeta Giełdy Parkiet, na podstawie głosów firm zarządzających aktywami OFE i funduszy inwestycyjnych. Ranking wyróżnił analityków w czterech kategoriach: branża TMT, banki, spółki przemysłowe i rynek akcji.

11 Najlepszy Partner w Biznesie
SEB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zostało uhonorowane statuetką Najlepszy Partner w Biznesie w kategorii „Najlepsze towarzystwo funduszy inwestycyjnych”. Nagroda ta jest wyróżnieniem miesięcznika Home & Market. Statuetka Najlepszy Partner w Biznesie przyznawana jest od czterech lat. Redakcja Home & Market ponownie wyróżniła firmy, które są najlepiej oceniane i postrzegane na rynku. Zgodnie z opiniami, ankietowanych przez miesięcznik największych przedsiębiorstw prywatnych, nagrodzone firmy odznaczają się m.in. rzetelnością we współpracy, innowacyjnością oraz bogatą ofertą produktową i usługową. listopad 2004

12

13 SEB 1 - Zrównoważonego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Do 70% aktywów inwestowane jest w akcje spółek giełdowych, a pozostała część w bezpieczne papiery wartościowe. Dzięki takiej strukturze portfela fundusz umożliwia w dłuższym, kilkuletnim okresie przyrost wartości znacznie ponad poziom inflacji. Inwestycje w akcje generują zyski w okresie wzrostów na giełdzie, podczas gdy bezpieczne papiery wartościowe równoważą okresowe wahania cen. Celem funduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz realizuje ten cel inwestując powierzone środki w akcje i inne instrumenty o zbliżonym poziomie ryzyka oraz dłużne papiery wartościowe. Udział poszczególnych typów lokat w portfelu funduszu jest zależny od koniunktury na rynku i zmienia się w taki sposób, by zapewnić możliwie wysoką długoterminową stopę zwrotu przy ograniczonym ryzyku. Podstawowe informacje: Rozpoczęcie działalności: r. Początkowa wartość jednostki: ,00 zł Podział aktywów: do 70% akcje albo dłużne papiery wartościowe Zarządzający: Wojciech Rostworowski - doradca inwestycyjny, licencja nr 43 Minimalna wpłata: Pierwsza: zł następna: zł Modelowy skład portfela Bony skarbowe i inne papiery Obligacje Akcje

14 SEB 2 - Obligacji i Bonów Skarbowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Fundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe, takie jak obligacje i bony skarbowe charakteryzujące się największym bezpieczeństwem. Pozwala to na systematyczny i stabilny wzrost powierzonego kapitału. Celem funduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz dąży do realizacji powyższego celu poprzez inwestowanie środków w dłużne papiery wartościowe emitowane przez podmioty o wysokiej wiarygodności kredytowej, w szczególności emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski. Podstawowe informacje: Rozpoczęcie działalności: r. Początkowa wartość jednostki: ,00 zł Podział aktywów: obligacje i bony skarbowe Zarządzający: Piotr Zagała - doradca inwestycyjny, licencja nr 142 Minimalna wpłata: Pierwsza: zł następna: zł Modelowy skład portfela Obligacje Bony skarbowe

15 SEB 3 - Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Fundusz inwestuje przede wszystkim w akcje spółek giełdowych, co daje możliwość wysokich zysków w długim okresie czasu. Ryzyko inwestycyjne jest wyższe, niż w pozostałych funduszach, co przejawia się w krótkoterminowych wahaniach wartości jednostek uczestnictwa. Celem funduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz realizuje ten cel inwestując powierzone środki głównie w akcje i inne instrumenty o zbliżonym ryzyku. W zależności od koniunktury na rynku i oceny ryzyka inwestycyjnego związanego z lokatami w akcje, pewną część środków fundusz może lokować w papiery dłużne. Podstawowe informacje: Rozpoczęcie działalności: r. Początkowa wartość jednostki: ,00 zł Podział aktywów: do 100% akcje, pozostałe:obligacje i bony skarbowe Zarządzający: Piotr Sieradzan doradca inwestycyjny, licencja nr 208 Minimalna wpłata: Pierwsza: zł następna: zł Modelowy skład portfela Obligacje Bony skarbowe Akcje

16 SEB 4 - Stabilnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Minimum 60% aktywów lokowane jest w bezpieczne i zyskowne papiery dłużne, takie jak obligacje i bony skarbowe, a pozostała część aktywów w akcje renomowanych spółek giełdowych. Taki skład portfela zapewnia bezpieczeństwo lokaty, a jednocześnie systematyczny zysk powyżej inflacji. Celem funduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz realizuje swój cel poprzez inwestowanie środków wpłaconych przez Uczestników Funduszu w głównej mierze w dłużne papiery wartościowe, a także w akcje i inne papiery wartościowe o zbliżonym poziomie ryzyka, w proporcji określonej na podstawie oceny sytuacji rynkowej. Podstawowe informacje: Rozpoczęcie działalności: r. Początkowa wartość jednostki: ,00 zł Podział aktywów: min. 60% - obligacje i bony skarbowe, pozostałe akcje Zarządzający: Wojciech Rostworowski doradca inwestycyjny, licencja nr 43 Minimalna wpłata: Pierwsza: zł następna: zł Modelowy skład portfela Obligacje Bony skarbowe Akcje

17 SEB 5 - Obligacji Skarbowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Fundusz ten powstał jako uzupełnienie i uatrakcyjnienie oferty dla klientów dbających o wysoki poziom bezpieczeństwa inwestycji. SEB 5 jest szczególnie polecany jako alternatywa dla lokat bankowych. Celem funduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz inwestuje minimum 60% powierzonych środków w obligacje skarbowe państw OECD. Dzięki tak skonstruowanemu portfelowi Fundusz może uzyskać atrakcyjną stopę zwrotu szczególnie w okresach obniżek stóp procentowych. Modelowy skład portfela Podstawowe informacje: Rozpoczęcie działalności: r. Początkowa wartość jednostki: ,00 zł Podział aktywów: min 60% - obligacje skarbowe państw OECD Zarządzający: Piotr Zagała - doradca inwestycyjny, licencja nr 142 Minimalna wpłata: Pierwsza: zł następna: zł Lokaty krótkoterninowe 10% Bony skarbowe 10% Obligacje długoterminowe letnie 50% Obligacje średnioterminowe 2-5 letnie 30%

18 Fundusz Inwestycyjny Otwarty
SEB 6 – Euro Lokata Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka lokacyjna Funduszu opiera się na inwestowaniu w dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez podmioty o wysokiej wiarygodności kredytowej, w szczególności przez organizacje międzynarodowe, bądź przez państwa lub rządy państw należących do OECD. Fundusz może lokować do 100% wartości swoich Aktywów w powyższe papiery wartościowe. Podstawowe informacje: Rozpoczęcie działalności: r. Początkowa wartość jednostki: ,00 zł Podział aktywów: min 70% - lokaty denominowane w Euro Zarządzający: Piotr Zagała - doradca inwestycyjny, licencja nr 142 Minimalna wpłata: Pierwsza: zł (250 Euro) następna: zł (100 Euro) Modelowy skład portfela Lokaty denominowane w EURO Lokaty krótkoterminowe

19 Aktywa w zarządzaniu SEB TFI S.A.
2 057 mln PLN

20 Udział w rynku Lipiec 2005 Prezentacja dla przedsiębiorstw

21 Korzyści dla sektora banków spółdzielczych
Korzyści dla sektora banków spółdzielczych Wymierne korzyści finansowe Możliwości opracowania i wprowadzenia produktów dedykowanych dla Klientów banków Rozszerzenie oferty banków przez wprowadzenie nowych produktów Umocnienie relacji z obecnymi Klientami Pozyskanie nowych Klientów poszukujących alternatywnych form oszczędzania Prezentacja dla przedsiębiorstw

22 Korzyści dla sektora banków spółdzielczych
Korzyści dla sektora banków spółdzielczych Zwiększenie poziomu satysfakcji obecnych Klientów poprzez wprowadzenie produktów inwestycyjnych Wspieranie akcji promocyjno-marketingowych Profesjonalne szkolenia dla pracowników banków Wymiana doświadczeń Prezentacja dla przedsiębiorstw

23 Kontakt Ul. Szturmowa 2A 02-678 Warszawa Tel.: 022 607 24 76
(22) , Michał Jagosz - Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu Anna Sobolewska - Z-ca dyrektora ds. Sprzedaży (22) ,


Pobierz ppt "Inwestycja w przyszłość"

Podobne prezentacje


Reklamy Google