Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Perspektywa na starcie – o motywacji do działania, trudnościach i wyzwaniach początkującego samorządu Grzegorz Boroń Urząd Miasta Bydgoszczy Warszawa,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Perspektywa na starcie – o motywacji do działania, trudnościach i wyzwaniach początkującego samorządu Grzegorz Boroń Urząd Miasta Bydgoszczy Warszawa,"— Zapis prezentacji:

1 Perspektywa na starcie – o motywacji do działania, trudnościach i wyzwaniach początkującego samorządu Grzegorz Boroń Urząd Miasta Bydgoszczy Warszawa, 29 października 2012 r.

2 366 074 mieszkańców (2005) 356 177 mieszkańców (2010) Bydgoszcz

3 -doświadczenia Miasta Bydgoszczy z wcześniej realizowanych projektów: INCORE - 5 PR, PROMOTE - 6 PR, INWATER – INTERREG, -umiarkowane zainteresowanie władz miasta polityką ochrony klimatu -projekt LAKS - inicjatywa miasta partnerskiego Reggio Emilia, Włochy -utworzenie w ramach WGKiOŚ referatu projektów środowiskowych/europejskich Uwarunkowania 2008-2009

4 EUROPEAN CONTEXT FOR CLIMATE ACTIONS Polska - 2009 r. - 5 - 2012 r. - 31

5 LAKS - Lokalna odpowiedzialność za realizację celów Protokołu z Kioto Wyzwania: - inwentaryzacja emisji GHG, 2005 r. – 3 175 378 MgCO 2 e - podwyższenie świadomości i odpowiedzialności władz lokalnych, instytucji, przedsiębiorców i mieszkańców za poczynania, które przyczynią się do ograniczenia zmian klimatu, - stworzenie polityki ochrony klimatu: do roku 2020 redukcja emisji gazów cieplarnianych z obszaru miasta o 18,7%

6 Plan Ochrony Klimatu – przykłady planowanych działań Utworzenie komórki ds. zarządzania energią w Urzędzie Miasta Bydgoszcz Modernizacja systemów produkcji i dystrybucji ciepła, zamiana na paliwa ekologiczne Powiększanie "stref tylko dla pieszych" i "stref ograniczonego ruchu" w tym o ograniczonej prędkości, które pozwolą bezpiecznie dzielić tą samą przestrzeń przez pieszych i samochody. Realizowane w ramach planowania przestrzennego Zastąpienie pojazdów floty jednostek samorządu napędzanych tradycyjnymi paliwami na pojazdy napędzane paliwami ekologicznymi (gazem, biopaliwami) lub pojazdy hybrydowe Kampanie informacyjno-edukacyjne Powiązania transportu publicznego: tworzenie miejsc parkingowych przy stacjach kolejowych lub tramwajowych/autobusowych. Wprowadzenie wynajmu rowerów, przy stajach publicznego transportu i stajach kolejowych.

7 3x20 net -Europejska inicjatywa na rzecz redukcji emisji CO 2 za sprawą edukacji ekologicznej Wyzwania: - promocja ekologii, redukcja emisji GHG - współpraca i wymiana dobrych praktyk, - wzrost świadomości ekologicznej Partnerzy: - Włochy: Rimini Scandiano region Reggio Emilia - Niemcy: powiat Offenbach - Szwecja: Norrkoping Linköping Motala

8 Motywacja do zainicjowania działań i opracowania Planu -dobry przykład miasta partnerskiego Reggio Emilia, które realizuje politykę ochrony klimatu -przyznanie środków unijnych na realizację projektu LAKS i opracowanie Planu Ochrony Klimatu -możliwość generowania oszczędności -zaawansowanie działań u partnerów projektu LAKS: miasta Reggio Emilia i Padwa oraz Agencja ARPA (Włochy), miasto Girona (Hiszpania) -osobiste zaangażowanie pracowników Urzędu Wprowadzanie polityki ochrony klimatu

9 Obawy -rezygnacja władz z realizacji polityki ochrony klimatu -brak środków w budżecie miasta na realizację Planu -nieefektywne pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację Planu Wprowadzanie polityki ochrony klimatu

10 Trudności -zaangażowanie pracowników (np. czasochłonne pozyskiwanie danych do inwentaryzacji) – utworzenie Zespołu do wdrażania zadań Zarządzeniem Prezydenta -pozyskanie wiarygodnych danych do inwentaryzacji emisji GHG -wskazanie zadań do realizacji w Planie w perspektywie do 2020 r. Wprowadzanie polityki ochrony klimatu

11 Wskazówki dotarcie do zwierzchników – praca z władzami lokalnymi: podwyższenie świadomości dot. zagadnień ochrony klimatu w celu wsparcia realizacji działań – przykład idzie z góry współpraca z radnymi, także opozycyjnymi ścisła współpraca między wydziałami, jednostkami miasta włączenie w proces przygotowania Planu grup interesariuszy opracowanie Planu działania z założeniem możliwych do wykonania celów Wprowadzanie polityki ochrony klimatu

12 Wskazówki cd. pokonanie barier mentalnych – czasochłonne zaangażowanie pracowników: zbieranie danych do inwentaryzacji GHG, opracowywanie Planu utworzenie Zespołu zarządzeniem Prezydenta (silne zaangażowanie władz), wyznaczenie odpowiedzialności przeprowadzenie szkolenia i zabezpieczenie wsparcia eksperckiego wskazanie, że wiele działań ujętych przez Miasto w Planie ma wpływ na ochronę klimatu oraz generuje oszczędności promowanie działań i edukacja ekologiczne w celu podwyższenia świadomości Wprowadzanie polityki ochrony klimatu

13 przyjęcie Planu Ochrony Klimatu i Adaptacji do Skutków Zmian Klimatu, 2010r. przyjęcie raportu pn. Bilans Klimatyczny z wdrażania Planu Ochrony Klimatu i Adaptacji do Skutków Zmian Klimatu za 2010 i 2011 r. wstąpienie do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć Energie Cites, 2011 r. wstąpienie do Porozumienia między Burmistrzami, 2011 r. 2012 r. - utworzenie w strukturze Miasta stanowiska – Energetyk Miejski w celu kompleksowego zarządzania energią w mieście. Planowane utworzenie Biura Zarządzania Energią uczestnictwo w projekcie CEC5 w ramach Programu dla Europy Środkowej, w tym realizacja inwestycji pn. Budowa centrum odnawialnych źródeł energii…. udział w projekcie DOKLIP i otwarcie w Bydgoszczy cyklu Debat Klimatycznych organizowanych przez Instytut na rzecz Ekorozwoju Efekty działań:

14 Inwestycja pilotażowa pn. Budowa Centrum Demonstracyjnego Odnawialnych Źródeł Energii przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy Nowy obiekt o standardzie budynku pasywnego – zapotrzebowanie na energię cieplną poniżej 15 kWh/m2/rok Funkcja szkolno-dydaktyczna i demonstracyjna (sala wykładowa=laboratoryjna i sala audytoryjna=konferencyjna) Proponowane rozwiązania:: ogniwa fotowoltaiczne lampy hybrydowe solarno-wiatrowe pompa ciepła kolektory słoneczne wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła gruntowy wymiennik ciepła Oczekiwany wpływ: budynek demonstracyjny pokazujący możliwości obniżenia zużycia energii, otwarty dla uczniów ZSM (nowy kierunek - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej), ekspertów, instytucji i mieszkańców z możliwością zwiedzania z przewodnikiem propagowanie EE i OZE wśród mieszkańców miasta Realizacja: 2012-2013

15 Urząd Miasta Bydgoszczy Grzegorz Boroń Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska e-mail: g.boron@um.bydgoszcz.plg.boron@um.bydgoszcz.pl tel. (52) 58 58 102 Bożena Katarzyna Napierała Kierownik Referatu Projektów Europejskich Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska e-mail: k.napierala@um.bydgoszcz.plk.napierala@um.bydgoszcz.pl tel. (52) 58 58 373 y

16


Pobierz ppt "Perspektywa na starcie – o motywacji do działania, trudnościach i wyzwaniach początkującego samorządu Grzegorz Boroń Urząd Miasta Bydgoszczy Warszawa,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google