Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Perspektywa na starcie – o motywacji do działania, trudnościach i wyzwaniach początkującego samorządu Grzegorz Boroń Urząd Miasta Bydgoszczy Warszawa,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Perspektywa na starcie – o motywacji do działania, trudnościach i wyzwaniach początkującego samorządu Grzegorz Boroń Urząd Miasta Bydgoszczy Warszawa,"— Zapis prezentacji:

1 Perspektywa na starcie – o motywacji do działania, trudnościach i wyzwaniach początkującego samorządu Grzegorz Boroń Urząd Miasta Bydgoszczy Warszawa, 29 października 2012 r.

2 Bydgoszcz mieszkańców (2005) mieszkańców (2010)

3 Uwarunkowania doświadczenia Miasta Bydgoszczy z wcześniej realizowanych projektów: INCORE - 5 PR, PROMOTE - 6 PR, INWATER – INTERREG, umiarkowane zainteresowanie władz miasta polityką ochrony klimatu projekt LAKS - inicjatywa miasta partnerskiego Reggio Emilia, Włochy utworzenie w ramach WGKiOŚ referatu projektów środowiskowych/europejskich

4 EUROPEAN CONTEXT FOR CLIMATE ACTIONS
Polska r r. - 31

5 LAKS - Lokalna odpowiedzialność za realizację celów Protokołu z Kioto
Wyzwania: inwentaryzacja emisji GHG, 2005 r. – 3 175 378 MgCO2e podwyższenie świadomości i odpowiedzialności władz lokalnych, instytucji, przedsiębiorców i mieszkańców za poczynania, które przyczynią się do ograniczenia zmian klimatu, stworzenie polityki ochrony klimatu: do roku 2020 redukcja emisji gazów cieplarnianych z obszaru miasta o 18,7%

6 Plan Ochrony Klimatu – przykłady planowanych działań
Modernizacja systemów produkcji i dystrybucji ciepła, zamiana na paliwa ekologiczne Utworzenie komórki ds. zarządzania energią w Urzędzie Miasta Bydgoszcz Powiększanie "stref tylko dla pieszych" i "stref ograniczonego ruchu" w tym o ograniczonej prędkości, które pozwolą bezpiecznie dzielić tą samą przestrzeń przez pieszych i samochody. Realizowane w ramach planowania przestrzennego Zastąpienie pojazdów floty jednostek samorządu napędzanych tradycyjnymi paliwami na pojazdy napędzane paliwami ekologicznymi (gazem, biopaliwami) lub pojazdy hybrydowe Kampanie informacyjno-edukacyjne Powiązania transportu publicznego: tworzenie miejsc parkingowych przy stacjach kolejowych lub tramwajowych/autobusowych. Wprowadzenie wynajmu rowerów, przy stajach publicznego transportu i stajach kolejowych.

7 Partnerzy: - Włochy: Rimini Scandiano region Reggio Emilia - Niemcy: powiat Offenbach - Szwecja: Norrkoping Linköping Motala 3x20 net -„Europejska inicjatywa na rzecz redukcji emisji CO2 za sprawą edukacji ekologicznej” Wyzwania: promocja ekologii, redukcja emisji GHG - współpraca i wymiana dobrych praktyk, - wzrost świadomości ekologicznej (m.in. opracowanie i realizacja Planów działań na rzecz zrównoważonej energii, mobilności, działania promujące ruch rowerowy, kompleksowa termomodernizacja budynków publicznych, gospodarka odpadami - wizyta w spalarni odpadów, projekty edukacyjne)

8 Wprowadzanie polityki ochrony klimatu
Motywacja do zainicjowania działań i opracowania Planu dobry przykład miasta partnerskiego Reggio Emilia, które realizuje politykę ochrony klimatu przyznanie środków unijnych na realizację projektu LAKS i opracowanie Planu Ochrony Klimatu możliwość generowania oszczędności zaawansowanie działań u partnerów projektu LAKS: miasta Reggio Emilia i Padwa oraz Agencja ARPA (Włochy), miasto Girona (Hiszpania) osobiste zaangażowanie pracowników Urzędu

9 Wprowadzanie polityki ochrony klimatu
Obawy rezygnacja władz z realizacji polityki ochrony klimatu brak środków w budżecie miasta na realizację Planu nieefektywne pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację Planu

10 Wprowadzanie polityki ochrony klimatu
Trudności zaangażowanie pracowników (np. czasochłonne pozyskiwanie danych do inwentaryzacji) – utworzenie Zespołu do wdrażania zadań Zarządzeniem Prezydenta pozyskanie wiarygodnych danych do inwentaryzacji emisji GHG wskazanie zadań do realizacji w Planie w perspektywie do r.

11 Wprowadzanie polityki ochrony klimatu
Wskazówki dotarcie do zwierzchników – praca z władzami lokalnymi: podwyższenie świadomości dot. zagadnień ochrony klimatu w celu wsparcia realizacji działań – „przykład idzie z góry” współpraca z radnymi, także opozycyjnymi ścisła współpraca między wydziałami, jednostkami miasta włączenie w proces przygotowania Planu grup interesariuszy opracowanie Planu działania z założeniem możliwych do wykonania celów

12 Wprowadzanie polityki ochrony klimatu
Wskazówki cd. pokonanie barier mentalnych – czasochłonne zaangażowanie pracowników: zbieranie danych do inwentaryzacji GHG, opracowywanie Planu utworzenie Zespołu zarządzeniem Prezydenta (silne zaangażowanie władz), wyznaczenie odpowiedzialności przeprowadzenie szkolenia i zabezpieczenie wsparcia eksperckiego wskazanie, że wiele działań ujętych przez Miasto w Planie ma wpływ na ochronę klimatu oraz generuje oszczędności promowanie działań i edukacja ekologiczne w celu podwyższenia świadomości

13 Efekty działań: przyjęcie Planu Ochrony Klimatu i Adaptacji do Skutków Zmian Klimatu, 2010r. przyjęcie raportu pn. Bilans Klimatyczny z wdrażania Planu Ochrony Klimatu i Adaptacji do Skutków Zmian Klimatu za 2010 i 2011 r. wstąpienie do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć Energie Cites, 2011 r. wstąpienie do Porozumienia między Burmistrzami, 2011 r. 2012 r. - utworzenie w strukturze Miasta stanowiska – Energetyk Miejski w celu kompleksowego zarządzania energią w mieście. Planowane utworzenie Biura Zarządzania Energią uczestnictwo w projekcie CEC5 w ramach Programu dla Europy Środkowej, w tym realizacja inwestycji pn. Budowa centrum odnawialnych źródeł energii…. udział w projekcie DOKLIP i otwarcie w Bydgoszczy cyklu Debat Klimatycznych organizowanych przez Instytut na rzecz Ekorozwoju

14 przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy ”
Inwestycja pilotażowa pn. „Budowa Centrum Demonstracyjnego Odnawialnych Źródeł Energii przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy ” Nowy obiekt o standardzie budynku pasywnego – zapotrzebowanie na energię cieplną poniżej 15 kWh/m2/rok Funkcja szkolno-dydaktyczna i demonstracyjna (sala wykładowa=laboratoryjna i sala audytoryjna=konferencyjna) Proponowane rozwiązania:: ogniwa fotowoltaiczne lampy hybrydowe solarno-wiatrowe pompa ciepła kolektory słoneczne wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła gruntowy wymiennik ciepła Oczekiwany wpływ: budynek demonstracyjny pokazujący możliwości obniżenia zużycia energii , otwarty dla uczniów ZSM (nowy kierunek - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej), ekspertów , instytucji i mieszkańców z możliwością zwiedzania z przewodnikiem propagowanie EE i OZE wśród mieszkańców miasta Realizacja:

15 Urząd Miasta Bydgoszczy Grzegorz Boroń
Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tel. (52) Bożena Katarzyna Napierała Kierownik Referatu Projektów Europejskich Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tel. (52) y

16


Pobierz ppt "Perspektywa na starcie – o motywacji do działania, trudnościach i wyzwaniach początkującego samorządu Grzegorz Boroń Urząd Miasta Bydgoszczy Warszawa,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google