Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.profirma.com.pl Od sportu do biznesu i z powrotem Czyli czego menedżerowie uczą się od trenerów, a trenerzy mogą nauczyć od menedżerów? Jarosław Chybicki.

Коpie: 1
Coaching Jarosław Chybicki Coaching Jarosław Chybicki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.profirma.com.pl Od sportu do biznesu i z powrotem Czyli czego menedżerowie uczą się od trenerów, a trenerzy mogą nauczyć od menedżerów? Jarosław Chybicki."— Zapis prezentacji:

1 www.profirma.com.pl Od sportu do biznesu i z powrotem Czyli czego menedżerowie uczą się od trenerów, a trenerzy mogą nauczyć od menedżerów? Jarosław Chybicki Od sportu do biznesu i z powrotem Czyli czego menedżerowie uczą się od trenerów, a trenerzy mogą nauczyć od menedżerów? Jarosław Chybicki

2 O prowadzącym Wprowadzenie: Cel spotkania - Inspiracja Czego biznes nauczył się od sportu? Czego sport może nauczyć się od biznesu? Coaching Zarządzanie energią Zarządzanie talentami, Podsumowanie AgendaAgenda

3 WprowadzenieWprowadzenie Korporacyjni sportowcy Oczekiwanie na wyjątkowe rezultaty, Środowisko biznesowe przejęło zaskakująco dużo od sportowców, Codzienne zawody, Menedżer jako trener, czyli jak sprawić, aby ludzie przekroczyli własne bariery i ograniczenia, Kreatywność i inspiracja rodzą się na styku.

4 Sport w biznesie Co biznes zapożyczył od sportu: Coaching, Zarządzanie energią, Zarządzanie talentami, Flow czyli przepływ Biofeedback, trening mentalny, wizualizacje

5 www.profirma.com.pl Coaching

6 CoachingCoaching Coaching: Jako metoda zarządzania Jako metoda nauki i szkolenia: Informacja zwrotna Zadawanie pytań Stawianie celów

7 Informacja zwrotna: Konkretna, Oparta o zachowania Podana w kanapce motywacyjnej, czyli +, -, + Związana z kontekstem CoachingCoaching

8 Stawianie celów: Metoda SMART: S – Specific czyli konkretny, zrozumiały M – Measurable, czyli mierzalny A – Agreed Upon, czyli uzgodniony, stanowiący wyzwanie R- Realistic, czyli realny, T – Time framed, czyli określony w czasie, zasobach CoachingCoaching

9 www.profirma.com.pl Zarządzanie energią

10 Koncepcja Schwatza i Loehra: Obserwacja setek wybitnych sportowców Dwie wyróżniające cechy: Rytuały czyli wyraźnie wyodrębnienie cykli aktywności i wycofania Zarządzanie czterema różnymi źródłami energii

11 Zarządzanie energią Rodzaje energii Rytuały

12 Zarządzanie energią - rytuały Koncepcja Schwatza i Loehra: Wybitni sportowcy potrafią wykorzystać nawet krótkie przerwy do regeneracji i odpoczynku, Podczas treningu należy przeplatać okresy wysiłku, koncentracji i odpoczynku w sposób rytualny, nawykowy, W sposób systematyczny należy dbać o cztery obszary energii,

13 Energia fizyczna Jak zwiększyć energię fizyczną: Sen: Regularne zasypianie Spanie 7 – 8 godzin Dieta: Regularne posiłki, zbilansowana dieta, nawadnianie organizmu Oddychanie: Krótkie przerwy w pracy Rytmy biologiczne: Dostosowanie swojego chronotypu do aktywności

14 Energia fizyczna – podsumowanie ZmniejszaZwiększa Zła dieta, Niedobór snu, Brak ćwiczeń fizycznych lub niewłaściwe ćwiczenia, Brak wypoczynku, Palenie i nadużywanie alkoholu. Stałe godziny snu, Spanie 7 – 8 godzin na dobę, Regularne ćwiczenia fizyczne, Zdrowa dieta, Nawadnianie organizmu, Przerwy podczas wysiłku, Dostosowanie rytmu aktywności do chronotypu. Dbaj o siebie jak o średnio lubianego psa.

15 Jak zwiększyć energię emocjonalną: Dobre relacje z innymi ludźmi, prawidłowa komunikacja, Budowanie pozytywnych emocji: Np. wdzięczność, negatywna inklinacja mózgu, Nauka redukcji stresu: Relaksacja, umiejętność wycofywania się, Odporność na porażki Przepływ – koncentracja na zadaniu, nie na sukcesie Energia emocjonalna

16 Od czego zależy szczęście? Od konstrukcji psychologicznej człowieka, Od otoczenia, sytuacji życiowej Od sposobu przeżywanie i rozumienia życia Energia emocjonalna – psychologia pozytywna

17 Czy byłbyś bardziej szczęśliwy gdybyś miał? Lepsze relacje z ludźmi? Więcej czasu? Więcej pieniędzy? Młodszy wygląd? Dobre stopnie Twojego dziecka w szkole? Nowa praca lepsza dla Ciebie i Twojej rodziny? Uleczenie chronicznej choroby lub niesprawności? Większa elastyczność w pracy? Energia emocjonalna – psychologia pozytywna

18 Koncepcja Mihalya Csikszentymihalyi? Stan zaabsorbowania chwilą obecną, zapomnienia o sobie, pracy na najwyższych obrotach, Stan doskonałej bezinteresowności (J. Grycan) Stan równowagi pomiędzy wyzwaniami a umiejętnościami, Przepływ uszczęśliwia: Jest przyjemny, Jest nagrodą Energia emocjonalna – Przepływ

19 Jak stworzyć przepływ? Koncentracja na chwili obecnej – tylko 10% menedżerów to potrafi, Przyjmij nowe wartości – otwartość na nowe doświadczenia i uczenie się do końca życia Odkryj co Cię wprowadza w przepływ Uatrakcyjnij rutynowe czynności Mądrze wybieraj zajęcia w czasie wolnym – a zwłaszcza unikaj telewizji Pracuj z werwą – znajdź w pracy powołanie Energia emocjonalna – Przepływ

20 Energia emocjonalna – skok Małysza Emocje związane ze skokami są źródłem radości i przyjemności, chociaż nie są pozbawione lęku. Ja naprawdę chciałbym skakać tak dobrze, żeby mieć z tego radość, by skoki były dla mnie wielką przyjemnością.

21 Energia emocjonalna – podsumowanie ZmniejszaZwiększa Nadmiar obowiązków, nuda, Zagrożenie życia, niskie poczucie,własnej wartości, Praca pod nieustanną presją czasu, Nieadekwatne oczekiwania wobec siebie i innych, Nadmierne przejmowanie się. Dobre relacje z innymi, Umiejętność radzenia sobie ze stresem, Minimalizacja reakcji negatywnych, Relaksacja, Przeżywanie pozytywnych emocji, Wyrażanie uznania,

22 Energia umysłowa Brak energii umysłowej: Łatwo się rozpraszamy Mamy pesymistyczne spojrzenie na świat Mamy sztywną i wąską perspektywę Wysoki poziom energii umysłowej : Koncentracja, Kreatywność Lepsze efekty

23 Energia umysłowa – realizuj cele Jakie cele realizować? Wewnętrzne Autentyczne, na jakich Ci naprawdę zależy Określające korzyści, sformułowane pozytywnie Wzajemnie zgodne Elastyczne i adekwatne, zmieniające się wraz z życiem Aktywne, rozwijające się

24 Energia umysłowa – realizuj cele Jak realizować cele? Dąż z pasją do celów, przekrocz Rubikon, Sformułuj samospełniającą się przepowiednię, Bądź elastyczny, Małymi krokami: rozbij cele nadrzędne na cząstkowe,

25 Mentalne przygotowanie w sportach walki: Ja to w swoim czasie ubrałem w słowo, które wręcz idealnie pasuje do sportowych sztuk walki. A mianowicie trzeba mieć KOPa. czyli: koncentrację, opanowanie i pewność siebie. Dariusz Nowicki, trener sportów walki. Energia umysłowa – metoda KOPa

26 Prof. Unestahl – 15 minut dziennie relaksacji przez osiem tygodni możemy osiągnąć znaczącą poprawę wyników jeśli koncentrujemy się na naszych celach, a nie problemach. Metodę nazwał Programowanie celów Energia umysłowa - relaksacja

27 Monolog wewnętrzny może nas podnosić na duchu lub osłabiać. Sport jest jednym z wątków życia. To czego nauczę się w sporcie mogę wykorzystać w całym życiu. Sport jest szkołą życia, a nie bezrefleksyjnym sposobem na pieniądze, osiągnięcia czy sławę. Energia umysłowa- odporność na porażki

28 Energia umysłowa – podsumowanie ZmniejszaZwiększa Ciągłe skupienie bez odpoczynku, Rozpraszanie się, Brak aktywności intelektualnej, Jednorodna aktywność intelektualna, Przeciążenie pracą umysłową, Brak uczenia się, Bezrefleksyjność. Realny optymizm, Skupienie na wyzwaniach a nie przeszkodach, Dążenie do pozytywnego rozwiązania, Mentalne przygotowanie, Wizualizacje, medytacje, Pozytywna autosugestia, Zarządzanie czasem, Częste, krótkie przerwy, Nawyki, zmniejszające chaos, Dbanie o rozwój umysłowy, Różnorodna aktywność umysłowa.

29 Energia duchowa Koncepcja inteligencji duchowej: Wewnętrzne poczucie sensu i celu naszych działań, Zgoda ze sobą i swoimi wartościami, Działanie na rzecz wyższego dobra, Religia, sprawy ostateczne, cele życiowe,

30 Energia duchowa Wysoki poziom inteligencji duchowej: Elastyczność (aktywne i spontaniczne adoptowanie się), Wysoki stopień samoświadomości, Zdolność do walki z cierpieniem i uczenia się na własnych błędach, Wrażliwość na inspirujące wizje i wartości, Sprzeciw wobec niepotrzebnego zadawania cierpienia, Skłonność do dostrzegania związku pomiędzy różnymi obszarami – wizja holistyczna, Zadawanie pytań: Dlaczego?, I co wtedy?, poszukiwanie ostatecznych odpowiedzi, Niezależność od otoczenia.

31 Jest wiele wiar, ale Bóg jest jeden. W wierze nie chodzi tylko o to, że ktoś jest bardzo religijny. Myślę, że ważne jest aby umieć porozumieć się z Bogiem, porozmawiać, pomodlić, żeby umieć o coś prosić Boga (...) Myślę też, że lżej jest takiemu człowiekowi, który wierzy w Boga i ma w nim wsparcie. Książka "Małysz: Bogu dziękuję: – Wszystko zawdzięczam Bogu. Człowiek nie wybiera sam, wszystko jest mu przeznaczone. Dziękuję Bogu za to, czym mnie obdarzył - talent, rodzinę, wyniki. Refleksja duchowa podczas skoków: –Po pierwszej serii przegrywałem z Martinem Schmittem (...) W przerwie między seriami powiedziałem sobie - idę na całość! Skoczyłem bardzo daleko. W tej serii Pan Bóg mną się zaopiekował. Mistyczny Skoczek

32 Oświecenie i sport mają wiele wspólnego: –Długotrwała praktyka, –Niespodzianki, otwartość na nowe doświadczenia, Wiele osób trenujących różne sporty doświadcza podczas treningu stanów, które sami określają jako mistyczne: –Wielka intuicja, przepływ, –Integralna przemiana – wpływ na całe życie, M. Murphy. Mistyczny golf

33 Energia duchowa – podsumowanie ZmniejszaZwiększa Praca niezgodna z naszymi wartościami, Brak poczucia sensu własnych działań, Kryzysy życiowe, Sytuacje traumatyczne prowadzące do utraty sensu życia, Brak stabilnego systemu wartości. Działanie zgodne z naszymi wartościami, Realizacja wyższych celów, Refleksja nad sensem własnych działań, Rozwój osobisty, Medytacja, modlitwa, Kontakt z autorytetami, Kontakt ze sztuką

34 Dbaj o wszystkie cztery zasoby energetyczne, działaj w przepływie, Stosuj zasadę oscylacji, odnawiaj energię, bądź sprinterem żółwiem, nie zającem, Systematycznie przekraczaj granice komfortu, Pielęgnuj pozytywne rytuały, Kluczowe zasady zarządzania energią

35 www.profirma.com.pl Zarządzanie talentami

36 Silna strona lub talent – bliskie doskonałości wykonywanie jakiejś czynności. Np. Tiger Woods: wyjątkowe uderzenie, długie zagrania, ale już nie wybijanie piłki z bunkra (zajął 61 miejsce w trunieju PGA oszczędzającym piasek). Strategi jaką przyjął Woods: Praca nad słabościami tylko tyle, żeby nie przyćmić jego mocnych stron Skupienie na doskonaleniu swojej najsilniejsze strony - wymachu

37 Zarządzanie talentami 1.Jakaś czynność stanie się mocną sroną, talentem tylko jeśli jesteśmy w stanie wykonywać ją zawsze tak samo, blisko doskonałości. 2.Nie trzeba mieć talentów we wszystkich aspektach życia i roli. 3.Doskonałość można osiągnąć wyłącznie przez rozwijanie swoich silnych stron, a nie walkę ze słabościami.

38 Zarządzanie talentami Phil Jackson: Legendarny trener NBA stosował wiele zasad zarządzania talentami wzbogacone o zarządzanie zespołem. Stosował wszystkie rzeczy, które mu dobrze służyły: filozofię Zen, sesje medytacji, trójkątny system ofensywny. Dawał też książki, dla każdego zawodnika inną: Kobe Bryant dostał historię czarnego chłopca wychowanego wśród białej społeczności Shaquille ONeal – Ecce Homo Nietzschego Rick Fox – autobiografię Elii Kazana

39 Indywidualna ocena Sprawiedliwe traktowanie, Zabawa i radość jako motyw treningu i gry, Każdy jest traktowany jako ekspert. Zespół w sporcie – All Blacks

40 TRENING UMYSŁU Studia Trening mentalny Psychoterapia Praktyka duchowa TRENING CIAŁA Trening fizyczny, techniczny, taktyczny, mózgu Zawody Odnowa ŚRODOWISKO KULTUROWE Proces grupowy System wartości etyka Związki Sztuka ŚRODOWISKO SZKOLENIOWE Organizacja Warunki materialne Technologia Polityka, media promocja Źródło: J. Grycan, Integralny tenis stołowy Całościowy trening

41 Jarosław Chybicki: –jaroslaw.chybicki@profirma.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Www.profirma.com.pl Od sportu do biznesu i z powrotem Czyli czego menedżerowie uczą się od trenerów, a trenerzy mogą nauczyć od menedżerów? Jarosław Chybicki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google