Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Od sportu do biznesu i z powrotem

Коpie: 1
Coaching Jarosław Chybicki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Od sportu do biznesu i z powrotem"— Zapis prezentacji:

1 Od sportu do biznesu i z powrotem
Czyli czego menedżerowie uczą się od trenerów, a trenerzy mogą nauczyć od menedżerów? Jarosław Chybicki

2 Cel spotkania - Inspiracja Czego „biznes” nauczył się od sportu?
Agenda O prowadzącym Wprowadzenie: Cel spotkania - Inspiracja Czego „biznes” nauczył się od sportu? Czego sport może nauczyć się od „biznesu”? Coaching Zarządzanie energią Zarządzanie talentami, Podsumowanie

3 „Korporacyjni sportowcy”
Wprowadzenie „Korporacyjni sportowcy” Oczekiwanie na wyjątkowe rezultaty, Środowisko biznesowe przejęło zaskakująco dużo od sportowców, Codzienne zawody, Menedżer jako trener, czyli jak sprawić, aby ludzie przekroczyli własne bariery i ograniczenia, Kreatywność i inspiracja rodzą się „na styku”.

4 Co biznes zapożyczył od sportu:
Sport w biznesie Co biznes zapożyczył od sportu: Coaching, Zarządzanie energią, Zarządzanie talentami, Flow czyli przepływ Biofeedback, trening mentalny, wizualizacje

5 Coaching

6 Coaching: Coaching Jako metoda zarządzania
Jako metoda nauki i szkolenia: Informacja zwrotna Zadawanie pytań Stawianie celów

7 Informacja zwrotna: Coaching Konkretna, Oparta o zachowania
Podana w „kanapce motywacyjnej”, czyli +, -, + Związana z kontekstem

8 Stawianie celów: Coaching Metoda SMART:
S – Specific czyli konkretny, zrozumiały M – Measurable, czyli mierzalny A – Agreed Upon, czyli uzgodniony, stanowiący wyzwanie R- Realistic, czyli realny, T – Time framed, czyli określony w czasie, zasobach

9 Zarządzanie energią

10 Koncepcja Schwatz’a i Loehr’a:
Zarządzanie energią Koncepcja Schwatz’a i Loehr’a: Obserwacja setek wybitnych sportowców Dwie wyróżniające cechy: Rytuały czyli wyraźnie wyodrębnienie cykli aktywności i wycofania Zarządzanie czterema różnymi źródłami energii

11 Rodzaje energii Duchowa Umysłowa Emocjonalna Fizyczna
Zarządzanie energią Rodzaje energii Duchowa Umysłowa Emocjonalna Fizyczna Rytuały

12 Koncepcja Schwatz’a i Loehr’a:
Zarządzanie energią - rytuały Koncepcja Schwatz’a i Loehr’a: Wybitni sportowcy potrafią wykorzystać nawet krótkie przerwy do regeneracji i odpoczynku, Podczas treningu należy przeplatać okresy wysiłku, koncentracji i odpoczynku w sposób rytualny, nawykowy, W sposób systematyczny należy dbać o cztery obszary energii,

13 Jak zwiększyć energię fizyczną:
Energia fizyczna Jak zwiększyć energię fizyczną: Sen: Regularne zasypianie Spanie 7 – 8 godzin Dieta: Regularne posiłki, zbilansowana dieta, nawadnianie organizmu Oddychanie: Krótkie przerwy w pracy Rytmy biologiczne: Dostosowanie swojego chronotypu do aktywności

14 Energia fizyczna – podsumowanie
Zmniejsza Zwiększa Zła dieta, Niedobór snu, Brak ćwiczeń fizycznych lub niewłaściwe ćwiczenia, Brak wypoczynku, Palenie i nadużywanie alkoholu. Stałe godziny snu, Spanie 7 – 8 godzin na dobę, Regularne ćwiczenia fizyczne, Zdrowa dieta, Nawadnianie organizmu, Przerwy podczas wysiłku, Dostosowanie rytmu aktywności do chronotypu. Dbaj o siebie jak o średnio lubianego psa.

15 Jak zwiększyć energię emocjonalną:
Energia emocjonalna Jak zwiększyć energię emocjonalną: Dobre relacje z innymi ludźmi, prawidłowa komunikacja, Budowanie pozytywnych emocji: Np. wdzięczność, „negatywna inklinacja mózgu”, Nauka redukcji stresu: Relaksacja, umiejętność wycofywania się, Odporność na porażki Przepływ – koncentracja na zadaniu, nie na sukcesie

16 Od czego zależy szczęście?
Energia emocjonalna – psychologia pozytywna Od czego zależy szczęście? Od konstrukcji psychologicznej człowieka, Od otoczenia, sytuacji życiowej Od sposobu przeżywanie i rozumienia życia

17 Czy byłbyś bardziej szczęśliwy gdybyś miał?
Energia emocjonalna – psychologia pozytywna Czy byłbyś bardziej szczęśliwy gdybyś miał? Lepsze relacje z ludźmi? Więcej czasu? Więcej pieniędzy? Młodszy wygląd? Dobre stopnie Twojego dziecka w szkole? Nowa praca lepsza dla Ciebie i Twojej rodziny? Uleczenie chronicznej choroby lub niesprawności? Większa elastyczność w pracy?

18 Koncepcja Mihalya Csikszentymihalyi?
Energia emocjonalna – Przepływ Koncepcja Mihalya Csikszentymihalyi? Stan zaabsorbowania chwilą obecną, zapomnienia o sobie, pracy na najwyższych obrotach, Stan doskonałej bezinteresowności (J. Grycan) Stan równowagi pomiędzy wyzwaniami a umiejętnościami, Przepływ uszczęśliwia: Jest przyjemny, Jest nagrodą

19 Jak stworzyć przepływ? Energia emocjonalna – Przepływ
Koncentracja na chwili obecnej – tylko 10% menedżerów to potrafi, Przyjmij nowe wartości – otwartość na nowe doświadczenia i uczenie się do końca życia Odkryj co Cię wprowadza w przepływ Uatrakcyjnij rutynowe czynności Mądrze wybieraj zajęcia w czasie wolnym – a zwłaszcza unikaj telewizji Pracuj z werwą – znajdź w pracy powołanie

20 Energia emocjonalna – skok Małysza
„Emocje związane ze skokami są źródłem radości i przyjemności, chociaż nie są pozbawione lęku. Ja naprawdę chciałbym skakać tak dobrze, żeby mieć z tego radość, by skoki były dla mnie wielką przyjemnością”.

21 Energia emocjonalna – podsumowanie
Zmniejsza Zwiększa Nadmiar obowiązków, nuda, Zagrożenie życia, niskie poczucie ,własnej wartości, Praca pod nieustanną presją czasu, Nieadekwatne oczekiwania wobec siebie i innych, Nadmierne przejmowanie się. Dobre relacje z innymi, Umiejętność radzenia sobie ze stresem, Minimalizacja reakcji negatywnych, Relaksacja, Przeżywanie pozytywnych emocji, Wyrażanie uznania,

22 Brak energii umysłowej:
Energia umysłowa Brak energii umysłowej: Łatwo się rozpraszamy Mamy pesymistyczne spojrzenie na świat Mamy sztywną i wąską perspektywę Wysoki poziom energii umysłowej: Koncentracja, Kreatywność Lepsze efekty

23 Jakie cele realizować? Energia umysłowa – realizuj cele Wewnętrzne
Autentyczne, na jakich Ci naprawdę zależy Określające korzyści, sformułowane pozytywnie Wzajemnie zgodne Elastyczne i adekwatne, zmieniające się wraz z życiem Aktywne, rozwijające się

24 Jak realizować cele? Energia umysłowa – realizuj cele
Dąż z pasją do celów, przekrocz Rubikon, Sformułuj samospełniającą się przepowiednię, Bądź elastyczny, Małymi krokami: rozbij cele nadrzędne na cząstkowe,

25 Dariusz Nowicki, trener sportów walki.
Energia umysłowa – metoda KOP’a Mentalne przygotowanie w sportach walki: „Ja to w swoim czasie ubrałem w słowo, które wręcz idealnie pasuje do sportowych sztuk walki. A mianowicie trzeba mieć KOP’a. czyli: koncentrację, opanowanie i pewność siebie.” Dariusz Nowicki, trener sportów walki.

26 Energia umysłowa - relaksacja
Prof. Unestahl – 15 minut dziennie relaksacji przez osiem tygodni możemy osiągnąć znaczącą poprawę wyników jeśli koncentrujemy się na naszych celach, a nie problemach. Metodę nazwał „Programowanie celów”

27 Monolog wewnętrzny może nas podnosić na duchu lub osłabiać.
Energia umysłowa- odporność na porażki Monolog wewnętrzny może nas podnosić na duchu lub osłabiać. Sport jest jednym z wątków życia. To czego nauczę się w sporcie mogę wykorzystać w całym życiu. Sport jest szkołą życia, a nie bezrefleksyjnym sposobem na pieniądze, osiągnięcia czy sławę.

28 Energia umysłowa – podsumowanie
Zmniejsza Zwiększa Ciągłe skupienie bez odpoczynku, Rozpraszanie się, Brak aktywności intelektualnej, Jednorodna aktywność intelektualna, Przeciążenie pracą umysłową, Brak uczenia się, Bezrefleksyjność. Realny optymizm, Skupienie na wyzwaniach a nie przeszkodach, Dążenie do pozytywnego rozwiązania, Mentalne przygotowanie, Wizualizacje, medytacje, Pozytywna autosugestia, Zarządzanie czasem, Częste, krótkie przerwy, Nawyki, zmniejszające chaos, Dbanie o rozwój umysłowy, Różnorodna aktywność umysłowa.

29 Koncepcja inteligencji duchowej:
Energia duchowa Koncepcja inteligencji duchowej: Wewnętrzne poczucie sensu i celu naszych działań, Zgoda ze sobą i swoimi wartościami, Działanie na rzecz wyższego dobra, Religia, sprawy ostateczne, cele życiowe,

30 Wysoki poziom inteligencji duchowej:
Energia duchowa Wysoki poziom inteligencji duchowej: Elastyczność (aktywne i spontaniczne adoptowanie się), Wysoki stopień samoświadomości, Zdolność do walki z cierpieniem i uczenia się na własnych błędach, Wrażliwość na inspirujące wizje i wartości, Sprzeciw wobec niepotrzebnego zadawania cierpienia, Skłonność do dostrzegania związku pomiędzy różnymi obszarami – wizja holistyczna, Zadawanie pytań: „Dlaczego?”, „I co wtedy?”, poszukiwanie ostatecznych odpowiedzi, Niezależność od otoczenia.

31 Mistyczny Skoczek „Jest wiele wiar, ale Bóg jest jeden. W wierze nie chodzi tylko o to, że ktoś jest bardzo religijny. Myślę, że ważne jest aby umieć porozumieć się z Bogiem, porozmawiać, pomodlić, żeby umieć o coś prosić Boga (...) Myślę też, że lżej jest takiemu człowiekowi, który wierzy w Boga i ma w nim wsparcie.” Książka "Małysz: Bogu dziękuję„: „Wszystko zawdzięczam Bogu. Człowiek nie wybiera sam, wszystko jest mu przeznaczone. Dziękuję Bogu za to, czym mnie obdarzył - talent, rodzinę, wyniki. „ Refleksja duchowa podczas skoków: „Po pierwszej serii przegrywałem z Martinem Schmittem (...) W przerwie między seriami powiedziałem sobie - idę na całość! Skoczyłem bardzo daleko. W tej serii Pan Bóg mną się zaopiekował.”

32 Mistyczny golf Oświecenie i sport mają wiele wspólnego:
Długotrwała praktyka, Niespodzianki, otwartość na nowe doświadczenia, Wiele osób trenujących różne sporty doświadcza podczas treningu stanów, które sami określają jako mistyczne: Wielka intuicja, przepływ, Integralna przemiana – wpływ na całe życie, M. Murphy.

33 Energia duchowa – podsumowanie
Zmniejsza Zwiększa Praca niezgodna z naszymi wartościami, Brak poczucia sensu własnych działań, Kryzysy życiowe, Sytuacje traumatyczne prowadzące do utraty sensu życia, Brak stabilnego systemu wartości. Działanie zgodne z naszymi wartościami, Realizacja „wyższych” celów, Refleksja nad sensem własnych działań, Rozwój osobisty, Medytacja, modlitwa, Kontakt z autorytetami, Kontakt ze sztuką

34 Kluczowe zasady zarządzania energią
Dbaj o wszystkie cztery zasoby energetyczne, działaj w „przepływie”, Stosuj zasadę oscylacji, odnawiaj energię, bądź sprinterem żółwiem, nie zającem, Systematycznie przekraczaj granice komfortu, Pielęgnuj pozytywne rytuały,

35 Zarządzanie talentami

36 Zarządzanie talentami
Silna strona lub talent – bliskie doskonałości wykonywanie jakiejś czynności. Np. Tiger Woods: wyjątkowe uderzenie, długie zagrania, ale już nie wybijanie piłki z bunkra (zajął 61 miejsce w trunieju PGA „oszczędzającym piasek”). Strategi jaką przyjął Woods: Praca nad słabościami tylko tyle, żeby nie przyćmić jego mocnych stron Skupienie na doskonaleniu swojej najsilniejsze strony - wymachu

37 Nie trzeba mieć talentów we wszystkich aspektach życia i roli.
Zarządzanie talentami Jakaś czynność stanie się mocną sroną, talentem tylko jeśli jesteśmy w stanie wykonywać ją zawsze tak samo, blisko doskonałości. Nie trzeba mieć talentów we wszystkich aspektach życia i roli. Doskonałość można osiągnąć wyłącznie przez rozwijanie swoich silnych stron, a nie walkę ze słabościami.

38 Phil Jackson: Zarządzanie talentami
Legendarny trener NBA stosował wiele zasad zarządzania talentami wzbogacone o zarządzanie zespołem. Stosował wszystkie rzeczy, które mu dobrze służyły: filozofię Zen, sesje medytacji, trójkątny system ofensywny. Dawał też książki, dla każdego zawodnika inną: Kobe Bryant dostał historię czarnego chłopca wychowanego wśród białej społeczności Shaquille O’Neal – „Ecce Homo” Nietzschego Rick Fox – autobiografię Elii Kazana

39 Sprawiedliwe traktowanie, Zabawa i radość jako motyw treningu i gry,
Zespół w sporcie – All Blacks Indywidualna ocena Sprawiedliwe traktowanie, Zabawa i radość jako motyw treningu i gry, Każdy jest traktowany jako ekspert.

40 Całościowy trening Źródło: J. Grycan, „Integralny tenis stołowy”
TRENING UMYSŁU Studia Trening mentalny Psychoterapia Praktyka duchowa TRENING CIAŁA Trening fizyczny, techniczny, taktyczny, mózgu Zawody Odnowa ŚRODOWISKO KULTUROWE Proces grupowy System wartości etyka Związki Sztuka ŚRODOWISKO SZKOLENIOWE Organizacja Warunki materialne Technologia Polityka, media promocja Źródło: J. Grycan, „Integralny tenis stołowy”

41 Dziękuję za uwagę Jarosław Chybicki:


Pobierz ppt "Od sportu do biznesu i z powrotem"

Podobne prezentacje


Reklamy Google