Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

The teaching staff Every year our school organises Got Talent for our students.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "The teaching staff Every year our school organises Got Talent for our students."— Zapis prezentacji:

1

2

3 The teaching staff

4

5

6 Every year our school organises Got Talent for our students.

7

8

9

10

11 We also organise a Prom Ball for our last year students.

12

13

14 Photographic exhibition.

15

16

17 MOJE MIASTO Koszalin

18 Koszalin jest średniej wielkości miastem w północno-zachodniej Polsce, leżącym jedynie 13 km. od Morza Bałtyckiego. Populacja naszego miasta to prawie 100 tys. mieszkańców. Koszalin zajmuje malowniczy teren 98,33 km2 z czterema parkami, rzeką Dzierżęcinką, historyczną Górą Chełmską i Jeziorem Lubiatowskim na wschodzie oraz na północy - Jeziorem Jamnem. Koszalin is a medium-sized town in north- western Poland, lying only 13 km south of the Baltic Sea. The population of our city is almost 110 000 inhabitants and the city occupies the area of 98,33 km2 of picturesque terrain with four parks, river Dzierżęcinka flowing through, the ancient Chełmska Hill and Lake Lubiatowskie in the East and Lake Jamno in the North.

19 O Koszalinie po raz pierwszy wspomniano w 1108 r. w Kronice Wielkopolskiej. W 1214 r. Bogusław II, Książe Pomorski złożył darowiznę wiosce znanej jako Koszalice/Cossalitz i zaproszono nowych, głównie niemieckich osadników do zamieszkania tego terytorium. W 1266 r. biskup Hermann von Gleichen nadał Koszalinowi prawa miejskie, ustanowił lokalne władze oraz nadał niemiecką nazwę Cöslin. Koszalin was first mentioned in 1108 in the Chronicle of Greater Poland. In 1214 Bogusław II, Duke of Pomerania, made a donation to a village known as Koszalice/Cossalitz and new, mostly German, settlers from outside of Pomerania were invited to settle the territory. In 1266, bishop Hermann von Gleichen gave the village the town rights, the local government and it became known in German as Cöslin.

20 The current President of Koszalin is Piotr Jedliński

21

22 The city government seats in a postmodern building in the city centre that was constructed in the early sixties of the 20th century. It is the sixth Town Hall of Koszalin. The previous ones were burnt down or dismantled. One can say this Town Hall is a remaining symbol of communistic times in Koszalin. Ratusz Miejski Władze miasta mają swoją siedzibę w postmodernistyczny m ratuszu w centrum miasta, który został zrekonstruowany w latach 60 dwudziestego wieku. Jest to szósty ratusz Koszalina. Poprzednie albo spłonęły albo zostały rozebrane. Śmiało można powiedzieć, iż obecny jest symbolem miasta i pozostałością po PRL-u.

23 Gotyckie mury miejskie (1293-1310), zbudowane z cegły, częściowo rozebrane na początku XVIII i XIX w., zachowane we fragmentach, częściowo rekonstruowane. Defensive walls The medieval defensive city walls (1293-1310) made of bricks were partially destroyed at the beginning of the 18th and 19th century, preserved in fragments and partially reconstructed

24 The 16th century Wedding Palace.

25 Amfiteatr im. Ignacego Jana Paderewskiego w Koszalinie należy do największych w Polsce. Mieszczący 4,5 tys. widzów. Zbudowano go w 1973 r. The amphitheatre of Ignacy Jan Paderewski, a famous Polish classical musician, is the biggest in Poland. It can contain 4500 viewers. It was built in 1973..

26 Góra Chełmska Najwyższym miejscem Koszalina jest Góra Chełmska (137m. n.p.m.). Na jej szczycie znajduje się wieża widokowa, z której rozpościera się widok na całą okolicę. Znajduje się tam również Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej, do którego przybywają pielgrzymi. Chełmska Hill The highest point in Koszalin is Chelmska Hill (137 m. above the sea level), topped with a tower to climb and look out over the local scenery below. There is also a Sanctuary of the Mother of God where people go on pilgrimages.

27 Gotycka kaplica zbudowana z cegły z XIV w. Dzisiaj służy społeczności luterańskiej. Brick Gothic chapel from 14th century. Today it serves the Lutheran community in Koszalin.

28 Najbardziej charakterystyczną budowlą w Koszalinie jest Katedra - Kościoł Niepokolanego Poczęcia NMP wybudowana na początku XIVw. Tuż przed kościołem znajduje się pomnik upamiętniający wizytę Jana Pawła II w mieście. Koszalin's most distinctive landmark is St. Mary's cathedral, dating from the early 14th century. In front of the cathedral there is a monument commemorating John Paul II's visit to the city.

29 Museum in Koszalin

30 Szczególnie ważną wystawą w muzeum jest skansen kultury jamneńskiej. Jamno do niedawna było wsią podkoszalińską, obecnie jest częścią miasta. W zabytkowej zagrodzie rybackiej przedstawiono specyficzną kulturę, obyczaje, obrzędy i sztukę jamneńską. Społeczność ta była słowiańską enklawą otoczoną morzem niemieckości. The most important exhibition in the museum is the Jamno Cultural Museum. Jamno used to be a village near Koszalin, it has become a part of the city recently. In the historic fisherman's farmhouse one can see the culture, traditions and art of the Jamno area. This community was a Slavic enclave in the sea of German culture.

31 The medieval building of the Main Post Office

32

33

34 WARTO ZOBACZYĆ Koszalin is worth seeing


Pobierz ppt "The teaching staff Every year our school organises Got Talent for our students."

Podobne prezentacje


Reklamy Google