Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poczta Polska S.A. Centrum Poczty PRZESYŁKA AGLOMERACJA pilotaż na rok 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poczta Polska S.A. Centrum Poczty PRZESYŁKA AGLOMERACJA pilotaż na rok 2010."— Zapis prezentacji:

1 Poczta Polska S.A. Centrum Poczty PRZESYŁKA AGLOMERACJA pilotaż na rok 2010

2 Poczta Polska S.A. Centrum Poczty Rynek usług listowych Czynniki istotne dla PP W perspektywie długookresowej utrzymanie obecnych przychodów z usług listowych będzie niemożliwe – wpływ na to mają dwa czynniki: »liberalizacja rynku – rozwój konkurencji to spadek przychodów w wyniku utraty rynku lub obniżenia cen w celu utrzymania rynku, »postęp informatyczny – zastępowanie tradycyjnej korespondencji (np. faktur) formą elektroniczną,

3 Poczta Polska S.A. Centrum Poczty Rynek usług listowych nierejestrowanych LataDynamika 200620072008 2007 / 2006 2008 / 2007 Wolumen (tys. szt.) 1 256,314 340,735 859,51 141,5%250,1% Przychody (tys. zł) 1 258,515 155,238 999,31 204,2%257,3% Wolumeny i przychody operatorów: PAF, InPost, PGP, Źródło: Raport Prezesa UKE o stanie rynku usług pocztowych w Polsce w 2008 roku

4 Poczta Polska S.A. Centrum Poczty Prognozy rozwoju konkurencji Według szacunków CP w roku 2009 operatorzy niepubliczni (PAF, InPost, PGP) przyjmą do doręczenia ponad 70 milionów przesyłek listowych nierejestrowanych, tj. o ponad 100% więcej niż w roku poprzednim, W wyniku wyłącznie utraconych nowych zleceń z roku 2009 (bez uwzględniania kontynuacji z lat poprzednich) przychody Poczty Polskiej pomniejszą się w bieżącym roku o co najmniej 65 milionów złotych (cena po uwzględnieniu obecnej polityki opustowej).

5 Poczta Polska S.A. Centrum Poczty Prognozy rozwoju konkurencji rok 2010 Brak działań ze strony Poczty Polskiej w zakresie zmian w polityce cenowo – opustowej to w 2010 roku: »dalszy spadek wolumenu (jedynie od klientów zidentyfikowanych i potwierdzonych) – konkurencja może dodatkowo przejąć (poza już doręczanymi w roku 2009) minimum 90 milionów przesyłek listowych nierejestrowanych, »przychody PP z tego tytułu w stosunku do roku 2009 w najbliższym roku mogą się pomniejszyć o ponad 120 mln zł, »istnieje poważne zagrożenie, że w roku 2010 konkurencja: firmy PAF, InPost, PGP łącznie może dostarczyć ponad 160 mln przesyłek listowych nierejestrowanych,

6 Poczta Polska S.A. Centrum Poczty Plany konkurencji

7 Poczta Polska S.A. Centrum Poczty Zmiany wolumenów w latach 2008 i 2009 ze sprzedaży klientom umownym przesyłka listowa nierejestrowana

8 Poczta Polska S.A. Centrum Poczty Przesyłki Listowe nierejestrowane Cel działania Poczty Polskiej na rok 2010: Powstrzymania niekorzystnego zjawiska przechodzenia klientów umownych do konkurencji i podjęcie skutecznych działań ukierunkowanych na odzyskanie utraconych zleceniodawców – wzrost w skali roku o 40 milionów szt. (o 3,2%) ilości nadanych przesyłek listowych nierejestrowanych.

9 Poczta Polska S.A. Centrum Poczty Realizacja celu Przesyłka listowa: »utrzymanie obecnych stawek cenowych, »prawdopodobnie wprowadzenie wyłącznie opustów za czynności, Wprowadzenie nowej usługi: PRZESYŁKA AGLOMERACJA

10 Poczta Polska S.A. Centrum Poczty Nowa Usługa PRZESYŁKA AGLOMERACJA JEST PILOTAŻEM OBOWIĄZUJĄCYM W ROKU 2010

11 Poczta Polska S.A. Centrum Poczty PRZESYŁAK AGLOMERACJA - założenia Usługa polega na przyjęciu, przemieszczeniu i doręczeniu przesyłek w obszarach miejskich, określonych przez PP, Usługa jest realizowana w terminie deklarowanym D+4, Usługa jest realizowana na terenie całego kraju, Usługa jest realizowana na podstawie pisemnej umowy, Usługa posiada ograniczenia wagowe i gabarytowe, Usługa jest realizowana przy nadaniu powyżej 5.000 sztuk przesyłek w ciągu miesiąca w jednej placówce nadawczej lub powyżej 3.600.000 sztuk przesyłek w okresie roku kalendarzowego, Usługa charakteryzuje się koniecznością wykonania czynności skutkujących uproszczeniem procesu technologicznego,

12 Poczta Polska S.A. Centrum Poczty Wyznaczone miejscowości Usługa PRZESYŁKA AGLOMERACJA doręczana jest do wszystkich miast powiatowych oraz posiadających powyżej 20 tys. mieszkańców, Wrożnikiem określającym PRZESYŁKĘ AGLOMERACJA jest jednoczesne spełnienie dwóch parametrów tj. przypisanie do określonego kodu PNA i miejscowości, Baza Kodów Pocztowych i Miejscowości dostępna jest w postaci plików Microsoft Excel 2003 lub bazy programu Microsoft Access 2003, Poczta Polska zapewnia wsparcie informatyczne dla klientów w zakresie dostosowania ich baz danych,

13 Poczta Polska S.A. Centrum Poczty Baza kodów i miejscowości W przypadku 16 835 rekordów kody pocztowe obejmują wszystkie miejscowości danego zakresu kodowego, W przypadku 389 rekordów dany kod pocztowy obok wyznaczonej miejscowości objętej opustem obejmuje także miejscowości,

14 Poczta Polska S.A. Centrum Poczty Koordynator ds. baz danych PNA Do zadań koordynatora należeć będzie: »wsparcie informacyjne dla handlowców RPH w zakresie zasad związanych z udzielaniem opustów na PRZESYŁKI AGLOMERACJA z wykorzystaniem bazy kodów PNA i miast objętych opustami. »prowadzenie i aktualizacja wykazu firm z terenu RPH nadających PRZESYŁKI AGLOMERACJA. »raportowanie stanu przygotowań firm (baz danych) do możliwości nadawania PRZESYŁEK AGLOMERACJA, »koordynacja współpracy z CIT w zakresie aktualizacji baz danych klientów, Koordynacja Centrala – Wydział Usług Pocztowych,

15 Poczta Polska S.A. Centrum Poczty Wymiary i waga przesyłek Ustala się następujące wymiary przesyłek: »minimalnie – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90x140 mm, »maksymalnie – żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 20 mm, długość 325 mm, szerokość 230 mm. Poczta Polska przyjmuje przesyłki o masie do 500 g.

16 Poczta Polska S.A. Centrum Poczty Czynności kwalifikujące przesyłkę jako AGLOMERACJA 1.nadanie przesyłek we wskazanej przez Pocztę Polską placówce nadawczej na terenie kraju, 2.nadanie powyżej 5.000 sztuk przesyłek w ciągu miesiąca w jednej placówce nadawczej lub powyżej 3.600.000 sztuk przesyłek w okresie roku kalendarzowego, 3.oznaczenie przesyłki, poprzez naniesienie w polu adresowym lub w innym, uzgodnionym z PP miejscu na stronie adresowej przesyłki napisu/nadruku litery M, 4.posortowanie przesyłek według pocztowych numerów adresowych (PNA) w zakresie uzgodnionym z Pocztą Polską, minimum do trzeciej cyfry kodu pocztowego,

17 Poczta Polska S.A. Centrum Poczty Czynności kwalifikujące przesyłkę jako AGLOMERACJA 5.przygotowanie przesyłek do nadania, opracowane i uporządkowane pod względem ich jednorodności zgodnie z zapisami zawartymi w pisemnej umowie, 6.maszynowe naniesienie adresu, zgodnie z Polskimi Normami, gwarantującego jego odczytywanie przez czytnik listowych maszyn rozdzielczych, 7.naniesienie daty nadania lub umieszczenia napisu informującego o odstąpieniu od ich stemplowania po uzgodnieniu z Pocztą Polską,

18 Poczta Polska S.A. Centrum Poczty Czynności kwalifikujące przesyłkę jako AGLOMERACJA 8.sporządzenie w dwóch egzemplarzach (w tym jeden przeznaczony dla pocztowej placówki nadawczej) zestawienia ilościowo-wartościowe nadanych przesyłek według przedziałów wagowych zgodnie z cennikiem, 9.poinformowanie placówki nadawczej – w ustalonym z nią terminie – o planowanym nadaniu,

19 Poczta Polska S.A. Centrum Poczty Regulamin i instrukcja Szczegóły dot. usługi zawiera załącznik do Uchwały Ogólne założenia świadczenia usługi PRZESYŁKA AGLOMERACJA w obrocie krajowym w okresie pilotażu, Usługa w okresie pilotażu nie będzie posiadała regulaminu i instrukcji – szczegóły świadczenia usługi w tym warunki reklamacji zawierane będą w umowach, Warunki konieczne do umieszczenia w umowie zostaną przekazane przez Wydział Usług Pocztowych, Wytyczne dla klientów w zakresie miejsca na stronie adresowej przesyłki napisu/nadruku litery M zostaną przekazane przez Wydział Usług Pocztowych,

20 Poczta Polska S.A. Centrum Poczty Cennik usługi Waga przesyłkiCena (zł) do 50 g1,40 ponad 50 g do 100 g1,50 ponad 100 g do 350 g1,75 ponad 350 g do 500 g2,45

21 Poczta Polska S.A. Centrum Poczty Opusty Opust wyrażany jest w formie procentowej i jest naliczany od opłaty za przyjęcie, przemieszczenie i doręczenie PRZESYŁEK AGLOMERACJA, Opust Podstawowy – przysługuje za przesyłki nadawane w 1 placówce pocztowej (liczony od nadań miesięcznych), Opusty dodatkowe: »ilościowe – za nadane przesyłki powyżej 4,8 mln szt. w skali roku, bez wymogu nadań w 1 placówce pocztowej, »za miejsce nadania – za nadanie w 1 placówce pocztowej min. 300 tys. szt. przesyłek miesięcznie (tylko dla klientów z deklaracją roczną min. 3,6 mln szt.)

22 Poczta Polska S.A. Centrum Poczty Opust podstawowy liczba przesyłek nadanych w miesiącu w 1 placówce nadawczej wysokość opustu od 10.000 - 20.000 sztuk 1,00% powyżej 20.000 - 40.000 sztuk 2,00% powyżej 40.000 - 60.000 sztuk 3,00% powyżej 60.000 - 80.000 sztuk 4,00% powyżej 80.000 - 100.000 sztuk 5,00% powyżej 100.000 - 150.000 sztuk 6,00% powyżej 150.000 - 200.000 sztuk 7,00% powyżej 200.000 - 300.000 sztuk 8,00% powyżej 300.000 sztuk 9,00%

23 Poczta Polska S.A. Centrum Poczty Opust dodatkowy liczba przesyłek nadanych w ciągu roku kalendarzowego wysokość opustu powyżej 4.800.000 - 6.000.000 sztuk 2,50% powyżej 6.000.000 - 7.800.000 sztuk 3,00% powyżej 7.800.000 - 9.600.000 sztuk 3,50% powyżej 9.600.000 - 12.000.000 sztuk 4,00% powyżej 12.000.000 - 14.500.000 sztuk 4,50% powyżej 14.500.000 - 18.000.000 sztuk 5,50% powyżej 18.000.000 - 21.500.000 sztuk 6,00% powyżej 21.500.000 - 26.000.000 sztuk 6,50%

24 Poczta Polska S.A. Centrum Poczty Opust dodatkowy c.d. liczba przesyłek nadanych w ciągu roku kalendarzowego wysokość opustu powyżej 26.000.000 - 31.000.000 sztuk 7,00% powyżej 31.000.000 - 36.000.000 sztuk 7,50% powyżej 36.000.000 - 42.000.000 sztuk 8,00% powyżej 42.000.000 - 48.000.000 sztuk 8,50% powyżej 48.000.000 - 54.000.000 sztuk 9,00% powyżej 54.000.000 - 60.000.000 sztuk 9,50% powyżej 60.000.000 10,00%

25 Poczta Polska S.A. Centrum Poczty Opust dodatkowy za miejsce nadania W przypadku nadawców spełniających łącznie następujące kryteria: »nadanie w okresie roku kalendarzowego powyżej 3,6 mln przesyłek, »nadanie w miesiącu w jednej placówce nadawczej minimum 300 tys. przesyłek, udzielony zostanie opust dodatkowy w wysokości 10%

26 Poczta Polska S.A. Centrum Poczty Symulacja wprowadzenia polityki opustowej Wariant I Charakterystyka nadań: »ilość nadań przesyłek w miesiącu: 100 tys. szt. »rodzaj przesyłek: waga do 50g, ekonomiczne, gabaryt A »Ilość przesyłek na obszary Aglomeracja: 65% Opusty 2009 Opusty 2010 p. ListwoweP. Aglomer.p. Listwowe RAZEM Ilości100 00065 00035 000100 000 Cena jednostkowa1,551,401,55- Przychód przed opust.155 000,0091 000,0054 250,00145 250,00 Opust (%)6%4%0%- Kwota Opustu9 300,003 640,000,003 640,00 Przychód po opuście145 700,0087 360,0054 250,00141 610,00

27 Poczta Polska S.A. Centrum Poczty Symulacja wprowadzenia polityki opustowej Wariant II Charakterystyka nadań: »ilość nadań przesyłek w miesiącu: 500 tys. szt. »rodzaj przesyłek: waga do 50g, ekonomiczne, gabaryt A »Ilość przesyłek na obszary Aglomeracja: 65% Opusty 2009 Opusty 2010 p. ListwoweP. Aglomer.p. Listwowe RAZEM Ilości500 000325 000175 000500 000 Cena jednostkowa1,551,401,55- Przychód przed opust.775 000,00455 000,00271 250,00726 250,00 Opust (%)8%19%0%- Kwota Opustu62 000,0086 450,000,0086 450,00 Przychód po opuście713 000,00368 550,00271 250,00639 800,00

28 Poczta Polska S.A. Centrum Poczty Symulacja wprowadzenia polityki opustowej Wariant III Charakterystyka nadań: »ilość nadań rocznie 60 mln szt., (w miesiącu: 5 mln szt.) »rodzaj przesyłek: waga do 50g, ekonomiczne, gabaryt A »Ilość przesyłek na obszary Aglomeracja: 65% Opusty 2009 Opusty 2010 p. ListwoweP. Aglomer.p. Listwowe RAZEM Ilości5 000 0003 250 0001 750 0005 000 000 Cena jednostkowa1,551,401,55- Przychód przed opust.7 750 000,004 550 000,002 712 500,007 262 500,00 Opust (%)15%27,5%0%- Kwota Opustu1 162 500,001 251 250,000,001 251 250,00 Przychód po opuście6 587 500,003 298 750,002 712 500,006 011 250,00

29 Poczta Polska S.A. Centrum Poczty Skutki wprowadzenia zmian wariant I ilości Przychody przed opustem opust przychody po opuście (tys. szt.)(tys. zł.) Przesyłka listowa nierejestrowana PW 20091 213 6601 986 351,82131 853,621 854 498,20 Prognoza 2010 729 5461 252 166,90 0,001 252 166,90 PRZESYŁKA AGLOMERACJA Prognoza 2010 524 055 828 374,23 241 747,88586 626,36 Dynamika Prognoza 2010 / PW 2009 103,29%104,74%183,35%99,15%

30 Poczta Polska S.A. Centrum Poczty Skutki braku wprowadzenia zmian Przesyłka listowa nierejestrowana ilości przychody przed opustem opust przychody po opuście (tys. szt.)(tys. zł.) Przewidywane wykonanie 20091 213 6601 986 351,82131 853,621 854 498,20 Prognoza 20101 123 6601 881 845,36124 916,501 756 928,86 Dynamika Prognoza 2010 / PW 2009 92,58%94,74%

31 Poczta Polska S.A. Centrum Poczty Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Poczta Polska S.A. Centrum Poczty PRZESYŁKA AGLOMERACJA pilotaż na rok 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google