Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MojaAnkieta Wykonawcy: Magdalena Bęczkowska Łukasz Maliszewski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MojaAnkieta Wykonawcy: Magdalena Bęczkowska Łukasz Maliszewski"— Zapis prezentacji:

1 MojaAnkieta Wykonawcy: Magdalena Bęczkowska Łukasz Maliszewski
Piotr Kwiatek Piotr Litwiniuk Paweł Głębocki

2 Plan prezentacji Wymagania Wykorzystanie platform JAZZ i RQM
Wykorzystanie wzorców projektowych Modelowanie statyki Modelowanie dynamiki Modelowanie usług Działająca aplikacja

3 Wymagania System ma: umożliwiać tworzenie i wypełnianie ankiet sprawdzających wiedzę lub opinię umożliwiać uzyskiwanie danych statystycznych związanych z ankietami umożliwiać rejestrację i usuwanie kont użytkowników mieć zamkniętą strukturę (wykonywanie operacji po zalogowaniu)

4 Wykorzystanie platform JAZZ i RQM

5 JAZZ – uprawnienia Platforma JAZZ umożliwia przypisanie uprawnień dla różnych typów członków zespołu

6 JAZZ – Panel kontrolny Scrum master jest w stanie śledzić monitorować własne projekty oraz ma dostęp do najważniejszych paneli użytkownika i informacji osobistych. Każdy z użytkowników może zmodyfikować sobie panel kontrolny tak aby spełniał jego wymagania/potrzeby.

7 JAZZ – dziennik projektu
W dzienniku projektu znajdują się wymagania. Każde wymaganie ma przypisany priorytet oraz punkty opisowe.

8 JAZZ – Historia zadania
Historia zadania pozwala śledzić co, kto wykonywał (śledzenie zmian).

9 Harmonogram planu testów
Narzędzie pozwala na ustalenie zbioru testów do zrealizowania, przewidywanych i rzeczywistych dat rozpoczęcia i zakończenia. Harmonogram jest podzielony na dwie sekcje – standardowe testy oraz kroki milowe. W opracowywanym harmonogramie zostały wyróżnione testy dla poszczególnych wymagań oraz kroki milowe – rozpoczęcie, zakończenie testów oraz opracowanie raportu końcowego.

10 Środowisko testowe Definiowanie środowiska testowego polega na wyodrębnieniu elementów, które są niezbędne do przeprowadzenia testów, w tym przypadku jest to komputer z przeglądarkami oraz maszyna zawierająca serwer aplikacji.

11 Środowisko testowe przypisane do planu testów
Wyodrębnione środowisko testowe musi zawierać się w planach testów.

12 Członkowie zespołu Zdefiniowanie zespołu testowego -> W tym celu do przestrzeni projektu zostały dodane konta użytkowników z platformy JAZZ i zostały przypisane im role. Wszyscy użytkownicy zostali przypisani do zespołu Quality manager Team.

13 Testy przypisane do planu testów
Plan testów zawiera punkty jakie należy sprawdzić. Do każdego testu jest przypisane ryzyko, stan, kategoria, funkcja, waga oraz czas jaki upłynął od ostatniej modyfikacji.

14 Wykorzystanie wzorców projektowych

15 JAZZ – obszar projektu Obszar projektu jest wygodnym podglądem wszystkiego co się dzieje w projekcie.

16 Wzorce projektowe - singleton
Zastosowanie wzorca wpłynęło na: zmniejszenie czasu związanego z obsługą użytkowników zmniejszenie wykorzystywanej pamięci zredukowanie czasu propagacji zmian w konfiguracji

17 Wzorce projektowe - state
odróżnienia ankiety w zależności od jej stanu Screeny: stany ankiety +zastosowanie wzorca

18 Wzorce projektowe - composite
Dzięki zastosowaniu wzorca Composite podczas dodawania czy pobierania treści Ankiety, Pytania, czy Odpowiedzi możemy zwracać się do nich jako do Elementów systemu. Element deklaruje wspólny interfejs dla obiektów Ankieta, Pytanie, Odpowiedź oraz implementuje wspólną funkcjonalność powyższych.

19 Modelowanie statyki

20 Diagram klas Diagram klas został podzielony na trzy główne bloki, które są związane z ich przeznaczeniem: Interfejsy – w tym pakiecie są umieszczane elementy, przez które użytkownik nawiązuje interakcje z systemem. System – zawiera w sobie klasy związane z realizacją zadań systemu. Dane użytkowników – w tym pakiecie zawarte są dane związane z aktywnością użytkowników – zbiory występujących ankiet, pytań, odpowiedzi, dane umożliwiające użytkownikom pracę w systemie itd. Zawiera on w sobie pakiet związany z definicjami przedstawiania treści. System został podzielony na te pakiety, aby ułatwić jego zrozumienie, a w przypadku wzrostu jego złożoności, aby możliwe było analizowanie i modernizowanie tych bloków niezależnie.

21 Struktura wewnętrzna systemu
Przedstawiono możliwe ścieżki komunikacji między poszczególnymi elementami systemu, poprzez interfejsy.

22 Wykorzystanie interfejsów
Interakcja w systemie rozpoczyna się od żądań przychodzących z komponentu z interfejsami użytkownika, następnie jest ona przetwarzana przez system, a następnie nanoszona na przechowywane zbiory danych (architektura trójwarstwowa).

23 Diagram zależności między komponentami
Diagram przedstawia zależności pomiędzy komponentami.

24 Modelowanie dynamiki

25 Diagram sekwencji – wypełnianie ankiety
Użytkownik rozpoczynając wypełnianie ankiety wymusza na systemie przygotowanie wybranej ankiety. Aby to zrealizować system pobiera dane ankiety; wiąże się to z pobraniem listu pytań, a następnie, dla każdego z pytań, z pobraniem możliwych odpowiedzi. Po uzyskaniu stosownych danych system prezentuje użytkownikowi ankietę. Użytkownik dla każdego z pytań wybiera i zapisuje odpowiedzi. Po zrealizowaniu tych operacji system zapisuje stan ankiety oraz przekazuje użytkownikowi potwierdzenie uzupełnienia ankiety.

26 Diagram komunikacji – wypełnianie ankiety
to samo tylko na diagramie komunikacji

27 Modelowanie usług

28 Modelowanie procesów biznesowych – tworzenie ankiet
Podczas tworzenia ankiet użytkownik definiuje temat ankiety, przekazuje kolejne pytania, a dla tychże pytań sekwencje odpowiedzi. Gdy czynność ta ulega zakończeniu ankieta jest zapisywana i upubliczniana (tj. dostępna dla innych użytkowników do wypełnienia). Po stronie obsługi procesu następuje kompletowanie przekazywanych przez użytkownika danych oraz ich utwardzanie.

29 Modelowanie procesów biznesowych – wyświetlanie ankiety
Aby wyświetlić ankietę użytkownik musi wybrać jedną z nich ze zbioru, po czym odebrać kolekcję pytań i związanych z nimi odpowiedzi.

30 Modelowanie procesów biznesowych – usuwanie ankiety
W sposób analogiczny przebiega usuwanie ankiet – najpierw użytkownik musi wybrać jedną z ankiet ze zbioru a następnie rozpocząć operację usuwania

31 Kandydaci na usługi Do identyfikacji usług zostały użyte dwa podejścia: - dekompozycja dziedziny problemu - oraz modelowanie serwisów zorientowanych na cele. Podczas dekompozycji została dokonana analiza obszarów funkcjonalnych i wydzielenie dziedziny problemu, jakim było zarządzanie ankietami. Następnie została przeprowadzona dekompozycja procesu na podprocesy, tworzenie, usuwanie i wypełnianie ankiet. Procesy biznesowe stanowią podstawę do wyznaczania kandydatów na usługi. Każdy z wyznaczonych procesów został przekształcony na kandydata na usługi, a następnie dla każdego z nich został przygotowany interfejs usługi, który dany kandydat będzie realizował.

32 Kontrakty dla tworzenia ankiet
Na diagramach kontraktów przedstawione zostały obie strony kontraktu z zaznaczonymi ich interfejsami wraz z zakresem zadań związanych z realizowanym interfejsem przedstawionymi w formie diagramów sekwencji Na każdym diagramie użytkownik reprezentujący zewnętrzny system – konsumenta usługi – jedynie wykorzystuje interfejsy, podczas gdy projektowana usługa jedynie je udostępnia.

33 Kontrakty dla wyświetlania ankiet
analogicznie

34 Kontrakty dla usuwania ankiet
analogicznie

35 WebService Pobranie ankiet, wynik wywołania

36 Działająca aplikacja

37

38 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "MojaAnkieta Wykonawcy: Magdalena Bęczkowska Łukasz Maliszewski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google