Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kilka słów o czcionkach Technologie informacyjne dla socjologów na podst.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kilka słów o czcionkach Technologie informacyjne dla socjologów na podst."— Zapis prezentacji:

1 Kilka słów o czcionkach Technologie informacyjne dla socjologów na podst. http://szablonykatemac.blox.plhttp://szablonykatemac.blox.pl

2 Czym jest krój pisma? Krój pisma - charakterystyczny obraz kompletu znaków pisma o jednolitych podstawowych cechach graficznych: stylu, rytmie, proporcji, dukcie, układzie kształcie szeryfów, właściwościach optycznych (czytelności) itp.

3 Podział Według wyglądu Posiadanie szeryfówSzeryfowe belkowe kreskowe klinowe skryte bezszeryfowe Różnica grubości kreski Jednoelementowe (linearne) Dwuelementowe Szerokość znaku Proporcjonalne Nieproporcjonalne (maszynowe) Pisanki Pismo gotyckie Ksenotypy Podział na grupy Antykwa renesansowa Antykwa barokowa Antykwa klasycystyczna Egipcjanka Groteska

4 Posiadanie szeryfów Szeryfowe Szeryfy - niewielkie ozdobniki na końcach liter (zakończeniach linii znaku) wspomagające prowadzenie wzroku po tekście Bezszeryfowe Arial Tahoma Calibri Century Gothic Times New Roman Garamond Georgia Rockwell Courier New

5 Rodzaje szeryfów belkowejednolite prostokąty Rockwell kreskowecienkie kreski Bododni klinowekliny (trójkąty) Times New Roman skrytenieznaczne poszerzenia Cooper Black

6 Różnica grubości kreski Jednoelementowe (linearne) znaki zbudowane są z tej samej grubości linii; nie ma różnicy pomiędzy lewą stroną litery a jej środkiem czy dołem, każda litera cała jest tej samej grubości; Bodoni Times New Roman Garamond Rockwell Courier New Arial Tahoma Helvetica Dwuelementowe grubość kreski litery nie jest jednolita, jej pionowe linie mogą być na przykład szerokie a poziome wąskie; przejścia pomiędzy grubością kresek liter mogą też być płynne;

7 Szerokość znaku Proporcjonalne każda litera zajmuje tyle miejsca ile jest jej potrzebne litera m więcej od u, a litera u więcej od i; szerokość liter jest naturalna; Courier New Andale Mono Consolas Georgia Arial Garamond Helvetica Times New Roman Nieproporcjonalne każda litera w taki kroju zajmuje dokładnie tyle samo miejsca; litery l i w mają przeznaczone tyle samo przestrzeni; każdy wiersz zawierał będzie dokładnie tyle samo znaków, a poszczególne wiersze litery będą miały ułożone w dokładnie takich samych rzędach;

8 Pisanki - kroje naśladujące pismo ręczne kontrast różnorodność siła oddziaływania Bradley Hand Brush Script Edwardian Script Freestyle Script Kunstler Script Mistral Segoe Script Viner Hand

9 Pismo gotyckie Nigdy nie używaj gotyku!

10 Ksenotypy – czcionki hybrydowe Ksenotypy KSENOTYP Y Ksenotypy

11 Antykwa renesansowa (ang. old-style, humanist) szeryfowa dwuelementowa, o niewielkim kontraście pomiędzy liniami poziomymi i pionowymi Garamond Palatino

12 Antykwa barokowa (ang. transitional, baroque) szeryfowa dwuelementowa, o średnim kontraście pomiędzy liniami poziomymi i pionowymi Times New Roman Georgia Baskerville Bookman Old Style

13 Antykwa klasycystyczna (ang. modern lub Didone) szeryfowa dwuelementowa, o dużym kontraście pomiędzy liniami poziomymi i pionowymi Bodoni

14 Egipcjanka (ang. mechanistic, slab serif lub egyptian) szeryfowa dwuelementowa, o dużym kontraście pomiędzy liniami poziomymi i pionowymi Rockwell Courier

15 Grotesk (ang. sans-serif, gothic) bezszeryfowa jednoelementowa Arial, Helvetica, Tahoma, Verdana, Trebuchet MS, Century Gotic


Pobierz ppt "Kilka słów o czcionkach Technologie informacyjne dla socjologów na podst."

Podobne prezentacje


Reklamy Google