Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Siergiej Michajłowicz Prokudin-Gorski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Siergiej Michajłowicz Prokudin-Gorski"— Zapis prezentacji:

1 Siergiej Michajłowicz Prokudin-Gorski
jeden z pionierów fotografii kolorowej

2 Prokudin-Gorskii Photographer Sergei Mikhailovich Prokudin-Gorskii ( ) undertook a photographic survey of the Russian Empire with the support of Tsar Nicholas II. He used a specialized camera to capture three black and white images in fairly quick succession and then using red, green and blue filters recombined the images to produce color photos that were ahead of there time. The high quality of Gorskii’s pics make it difficult for viewers to believe that they are looking 100 years back in time gboisjo

3 Russian Empire The Russian Empire was a state that existed from 1721 until the Russian Revolution in It was the second largest contiguous empire in world history, surpassed only by the Mongol Empire, the third largest empire the British Empire. At one point in 1866, it stretched from eastern Europe, across Asia, and into North America. By the end of the 19th century the size of the empire was about (8,600,000 sq mi) or almost 1/6 of the Earth's landmass.

4 Siergiej Michajłowicz Prokudin-Gorski (ros
Siergiej Michajłowicz Prokudin-Gorski (ros. Сергей Михайлович Прокудин-Горский; ur. 31 sierpnia 1863 w Muromie, zm. 27 września 1944 w Paryżu) – rosyjski chemik i fotograf. Jeden z pionierów fotografii kolorowej . Około 1905 korzystając z rozwoju techniki fotografii kolorowej, postanowił dokumentować przy pomocy zdjęć Imperium Rosyjskie. Jego pomysł znalazł poparcie u samego cara Mikołaja II. Dostał od cara pozwolenie do wejścia na wszystkie tereny oraz wyposażono go w specjalny wagon z ciemnią, Wykonywał zdjęcia między 1909, a Wiele ze zrobionych zdjęć zachowało się. W jego fotografiach można ujrzeć nieistniejący już świat sprzed I wojny światowej. Można tam spotkać zarówno średniowieczne kościoły, jak i tory kolejowe i fabryki - obraz tak wtedy silnej industrializacji. Fotografował także zwykłych ludzi, obrazując zróżnicowanie kulturowe Imperium Rosyjskiego. Prokudin-Gorskij opuścił Rosję w 1918 wybierając się w podróż do Norwegii i Anglii. Po rewolucji październikowej, zabiciu rodziny carskiej i przejęciu władzy w Rosji przez komunistów, osiedlił się ostatecznie w Paryżu, gdzie zmarł w 1944 roku. Posiadane przez niego szklane płytki ze zdjęciami zostały wykupione przez Bibliotekę Kongresu Stanów Zjednoczonych od jego spadkobierców w 1948. W 2001 Biblioteka przedstawiła wystawę pt. The Empire that was Russia (Imperium którym była Rosja). Dla jej potrzeb płyty szklane zostały zeskanowane, i przy pomocy technik komputerowych utworzono zdjęcia. W 2004 praca nad zdjęciami bardzo się przyśpieszyła dzięki zastosowaniu automatyki w obróbce skanów. Opracowano tak 1902 zdjęcia.

5 Badania Prokudina Gorskiego przyczyniły się do kilku patentów na produkcję kolorowych przezroczy i wyświetlaniu kolorowych filmów. Jego aparat wykonywał trzy zdjęcia monochromatyczne, ale z trzema różnymi filtrami, w prawie tym samym czasie. Później, używając lamp dających odpowiedni kolor i wyświetlając wszystkie trzy zdjęcia mógł uzyskać efekt pełnego koloru. Eksperymentował także, z sukcesami, z kopiowaniem tych zdjęć na papierze, ale proces był skomplikowany i powolny. Zdjęcia w poszczególnych kolorach wykonywane były jednak w zbyt dużym odstępie czasu, co powodowało przesunięcie krawędzi ruchomych obiektów w każdym z kolorów składowych (potrójne kolorowe krawędzie). Obecnie, dzięki technikom komputerowym, możliwe jest zminimalizowanie tego efektu.

6 Self-portrait, Prokudin-Gorskii seated on rock beside the Karolitskhali River in the Caucasus Mountains near the eastern coast of the Black Sea Autoportret, Prokudin-Gorskii siedzi na skale nad rzeką Karolitskhali w górach Kaukazu w pobliżu wschodniego wybrzeża Morza Czarnego 1915

7 An Armenian woman poses for Prokudin-Gorskii on a hillside near Artvin (in present day Turkey) Ormianka pozuje Prokudin-Gorskiemu do zdjęcia na wzgórzu w pobliżu Artvin ( obecnie Turcja) 1910

8 Volga-Baltic Waterway, Russia 1909 Wołga – Bałtyk, droga wodna 1909

9 Washing brown iron ore at the Shilovskii near the village of Makarovo, Russia 1909 Przepłukiwanie brązowych rud żelaza w pobliżu wioski Makarowo 1909

10 Mills in Ialutorovsk district of Tobolsk Province Siberia, Russia 1910 Młyny w Jalutorowsku w okręgu Tobolsk – Syberia, Rosja 1910

11 A woman is seated on the Sim River, part of the Volga watershed in Kobieta nad rzeką Sim, część działu wodngo Wołgi w 1910

12 A switch operator poses on the Trans-Siberian Railroad near the town of Ust Katav, Russia 1910 Zwrotniczy pozuje do zdjęcia przy torach kolei transsyberyjskiej, w pobliżu miasta Ust Kataj , Rosja 1910

13 The Monastery of St. Nil on Stolobnyi Island in Lake Seliger in Tver Province. 1910
Klasztor św Nil na wyspie Stolobnyi na jeziorze Seliger w okręgu Twer 1910

14 Gates at the Cathedral of the Transfiguration in the city of Tver, Russia 1910 Wejście dp katedry Przemienienia Pańskiego w mieście Twer, Rosja 1910

15 Hut in the forest for woodcutters, Ural mountain region, Russia 1908 Przy chacie dla drwali w lesie, góry Uralu, Rosja 1908

16 Turkmen man posing with camel loaded with sacks, probably of grain or cotton, Central Asia 1907 Turkmeńczyk przy wielbłądzie obładowanym workami prawdopodobnie ziarnami lub bawełną , Centralna Azja 1907

17 General view of Artvin (now in Turkey) from the small town of Svet, 1910 Widok ogólny Artvin (obecnie w Turcji) z małego miasteczka Svet, 1910

18 Prokudin-Gorskii (right front) rides along on a handcar outside Petrozavodsk on the Murmansk railway along Lake Onega in Prokudin-Gorski (po prawej stronie z przodu) na drezynie 1910

19 Trinity Cathedral in the city of Ialutorovsk, Siberia, Russia 1910 Katedra Świętej Trójcy w Lalutarowsku, Syberia, Rosja 1910

20 View of the Solovetskii monastery Solovetski, Russia 1912
Widok sołowieckiego klasztoru Solovetski, Rosja 1912

21 Prokudin-Gorskii at a night camp on the bank of the Chusovaia River, Russia 1912 Prokudin-Gorskii w obozowisku na brzegu Chusovaia River, Rosja 1912

22 Isfandiyar Jurji Bahadur, Khan of the Russian protectorate of Khorezm (Khiva, now a part of modern Uzbekistan) Isfandiyar Jurji Bahadur, Khan (Khiva. obecnie część Uzbekistanu) 1910

23 Zoom

24 Trans-Siberian Railway crossing the Kama River near Perm, Ural Mountains Region, Russia Most kolejowy Trans-Siberian Railway nad rzeką Kamą w pobliżu Permu, Region Ural, Rosja 1910.

25 Church of the Exaltation of the Cross
Church of the Exaltation of the Cross. Ostashkov, Russia 1908 Kościół Podwyższenia Krzyża. w Ostaszkowie, Rosja 1908

26 Finland was part of the Russian Empire until 1917 Finlandia była częścią imperium rosyjskiego do 1917 Near the small town of Iustilia, Finland on the Saimaa Canal W pobliżu miasteczka Iustilia, Finlandia, nad kanałem Saimaa 1907

27 View of Suzdal along the Kamenka River, Russia 1910 Widok na Suzdal wzdłuż rzeki Kamienka, Rosja 1910

28 Pinkhus Karlinskii. Eighty-four years [old]. Sixty-six years of service. Supervisor of Chernigov floodgate. [Russian Empire, letni Pinkhus Karlinskii od 66 lat opiekun śluzy w Chernigov, Imperium Rosyjskie, 1909

29 Emir Seyyid Mir Mohammed Alim Khan, the Emir of Bukhara (present-day Uzbekistan) 1910
Emir Seyyid Mir Mohammed Alim Khan, emir Buchary (obecnie Uzbekistan) 1910

30 Melon vendor, dressed in traditional Central Asian attire, at his stand in the marketplace of Samarkand in present-day Uzbekistan, between 1905 and Sprzedawca melonów, ubrany w tradycyjny strój Azji Środkowej, na swoim stoisku na rynku w Samarkandzie (dziś Uzbekistan) , między 1905 a 1915

31 SpZindan (traditional Central Asian prison), with inmates looking out through the bars and a
guard with Russian rifle, uniform, and boots, likely in Bukhara, Uzebkistan between 1905 and SpZindan (tradycyjne więzienie Azji Środkowej),więźniowie patrzący przez kraty i rosyjski umundurowany strażnik z karabinem,prawdopodobnie w Bucharze, Uzebkistan między 1905 a 1915

32 A group of Jewish children with a teacher in Samarkand, (in modern Uzbekistan) 1910
Grupa żydowskich dzieci z nauczycielem, w Samarkandzie, (w obecnych czasach Uzbekistan) 1910

33 A group of women in Dagestan, Russia 1910 Grupa kobiet w Dagestanie, Rosja 1910

34 Bashkir woman in national costume, 1910 Kobieta baszkirska w stroju narodowym, 1910

35 Young Russian peasant women in front of traditional wooden house, in a rural area along the Sheksna River near the small town of Kirillov,1909 Młode Rosjanki, przed tradycyjnym wiejskim domem. W pobliżu miasteczka Kirilow, 1909

36 Peasants harvesting hay along the Mariinskii Canal, Russian Empire 1909 Chłopi przy zbiorze siana, nad kanałem Marinskij, Imperium Rosyjskie 1909

37 Site of a rescue station, Onega Lake, Russian Empire Widok na stację ratownictwa, jezioro Onega, Imperium Rosyjskie 1909

38 Shroud with image of the the Venerable Evfrosiniia, Evfrosiniia Monastery, Suzdal, Russia Całun z obrazem Czcigodnej Evfrosinii, Klasztor Evfrosiniia, Suzdal , Rosja 1910

39 A man and woman pose in Dagestan, Russia Mężczyzna i kobieta pozują do zdjęcia, w Dagestanie, Rosja 1910

40 A water-carrier in Samarkand (present-day Uzbekistan) Nosiciel wody w Samarkandzie (obecnie Uzbekistan) 1910

41 Nikolaevskii Cathedral in the city of Mozhaisk, Russia 1911
Katedra Nikolaevskii w mieście Mozhaisk, Rosja 1911

42 Kyn, Russia Kyn, Rosja 1912

43 Dalmatov Monastery, Siberia Russia 1909 Klasztor Dalmatov, Syberia - Rosja 1909

44 A chapel sits on the site where the city of Belozersk was founded in ancient times, photographed in 1909 Kaplica stoi w miejscu gdzie zostało założone miasto Belozersk, sfotografowano 1909

45 Study of Three Generations, Zlatoust Ural Mountains
Studium Trzech Pokoleń, Zlatoust Góry Uralu, 1910

46 Sart woman in purdah in Samarkand, Uzbekistan, 1910 Kobieta w Samarkandzie, Uzbekistan, 1910

47 A boy sits in the court of Tillia-Kari mosque in Samarkand, present-day Uzbekistan 1910 Chłopiec na dziedzińcu Tillia-Kari meczetu w Samarkandzie , obecnie Uzbekistan 1910

48 Spinning yarn in the village of Izvedovo, Russia 1907 Przędzenie, wieś Izwedowo, Rosja 1907

49 Miraculous icon of Mother of God-Odigitria in the Church of the Assumption of the Virgin. [Smolensk] Cudowna ikona Matki Bożej-Odigitria w kościele Wniebowzięcia NMP. [Smoleńsk].1912

50 The End


Pobierz ppt "Siergiej Michajłowicz Prokudin-Gorski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google