Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Uruchomienie nowego typu studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych”

Коpie: 1
Usługi internetowe w edukacji Szymon Bohdanowicz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Uruchomienie nowego typu studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych”"— Zapis prezentacji:

1 „Uruchomienie nowego typu studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych”

2 Usługi internetowe w edukacji
Szymon Bohdanowicz

3 O czym będziemy mówić? Usługi internetowe – ogół aplikacji, które są udostępnione on-line – strony, serwisy, fora itd. Edukacja – rozumiana w zasadzie w każdy możliwy sposób; szkoły na wszystkich poziomach, samokształcnie itp..

4 Struktura wykładu E-learning E-dziennik Google groups Assembla WebQuest itp..

5 Do czego może przydać się praca on-line w edukacji?
Przyśpieszenie i poszerzenie możliwości kontaktu. Organizacja pracy osób zaangażowanych w proces nauczania(zarówno uczących się jak i nauczających). Zastosowanie efektywniejszych(mniej czasochłonnych, być może ciekawszych) technik przekazywania i weryfikowania wiedzy. Zniesienie bariery jaką jest fizyczna odległość. Łatwość odnajdywania pożądanych informacji.

6 E-learning Termin ten opisuje wszystkie formy nauczania oraz uczenia się, które są wspomagane w sposób elektroniczny.

7 Główne założenia: Platformą komunikacji nie jest (na ogół) kontakt bezpośredni lecz wirtualny. Korzystanie z wszystkich dostępnych technik komputerowych(nie tylko audio i video, ale także interaktywność, mobilność) Przeniesienie wysiłku edukacyjnego z nauczającego na uczącego się

8 Zalety: Możliwość nauczania bez względu na odległość
Duża elastyczność przy doborze narzędzi, technik obecnych w procesie edukacyjnym Oszczędność Możliwość dotarcia do dużo większych grup odbiorców(programy społeczne)

9 Wady: Brak fizycznego kontaktu
Osoba korzystająca z e-learningu musi umiejętnie obsługiwać komputer Konieczność zapewnienia infrastruktury Niezbędna samodyscyplina i systematyczność

10 Obszar przekazywania wiedzy:
Standardowe dokumenty tekstowe, prezentacje Nagrania audio i wideo(można je przyrównać do wkładów) Filmy Blogi, Wikipedie, Fora Audiokonferencje, wideokonferencje Materiały interaktywne – np. gry, wspólne tablice

11 Obszar weryfikowania wiedzy:
Sprawdziany Testy(wszelkiego typu) Egzaminy ustne(rozmowa) Badanie aktywności Projekty grupowe

12 Dodatkowe funkcje: Dostęp do statystyk Przypomnienia Kalendarze
Narzędzia komunikacyjne(np. chat)

13 Kilka słów o historii Początek rozwoju w latach 80tych w USA – wraz z pojawieniem się pierwszych sieci(warunek konieczny). Model korespondencyjny(pod rokiem 1990)  Model multimedialny( )  Model wirtualny(synchroniczny i asynchorniczny) (po 2000)

14 Platforma edukacyjna na przykładzie
Program powstał w roku 1999; został napisany przez Martina Dougiamasa. Aktualnie rozwijana przez Moodle Pty Ltd z Perth w Australii. Wg statystyk programu używa 37 milionów użytkowników, korzystając 3,7 miliona kursów.

15 Architektura aplikacji
Baza danych Serwer stron WWW(na nim aplikacja) Przeglądarka

16 Użytkownicy i ich role Administrator(zarządza platformą od strony technicznej, kontroluje rejestr użytkowników) Twórca kursów, nauczyciel(dostarcza treści dydaktyczne, prowadzi zajęcia) Uczeń(ma dostęp do treści dydaktycznych i weryfikujących) Gość, obserwator(ma możliwość jedynie poznania udostępnionych treści bez możliwości ingerencji

17 Rodzaje zawartości Czyli z czym możemy spotkać się podczas pracy z Moodle?
Moodle jako narzędzie stosunkowo rozbudowane oferuje większość z wymienionych wcześniej, najpopularniejszych narzędzie spod znaku e-learningu. Rodzaje zawartości w Moodle dzielimy na dwie grupy: Zasoby i Składowe

18 Zasoby Są to raczej rodzaje formy jaką przybierze treść: Etykieta
Strona tekstowa Strona HTML Link do pliku lub strony WWW

19 Składowe Termin Składowa odnosi się do elementów
związanych już z procesem nauczania: Ankieta Lekcja Słownik pojęć Quiz Czat WebQuest

20 Dodatkowe możliwości platformy
Kalendarz Pomoc w stworzeniu listy studentów i zapisach Dostęp do statystyk

21 Standardy treści e-learningowej
Światowe środowisko skupione wokół idei edukacji wspomaganej technikami cyfrowymi wytworzyło oficjalne standardy treści e-learningowych: IMS/SCORM/AICC Dzięki temu rozwiązaniu poszczególne fragmenty kursów mogą być przenoszone pomiędzy platformami lub też tworzone zupełnie poza nimi – istnieją specjalne narzędzie służące do tworzenia kursów

22 Prezentacja Kurs mówiący jak tworzyć kursy
Przykład dla testów

23 E-Learning vs nauczanie tradycyjne
To zestawienie niekoniecznie musi prowadzić do konfrontacji – możliwe są wszystkie konfiguracje łączenia tych dwóch pomysłów na edukację.

24 LCDS Bezpłatne narzędzie dostarczone przez Microsoft służące do tworzenia e-learningowych kursów(jest również polska wersja językowa) W przeciwieństwie do platformy edukacyjnej pozwala jedynie na tworzenie treści Jest to aplikacja pulpitowa(by ją zainstalować należy zarejestrować się i pobrać plik ze strony internetowej)

25 Opis funkcjonalności Możliwości stworzenia rozbudowanej struktury kursu Możliwość eksportu wytworzonej treści do dokumentów w standardzie SCROM 1.2, Word itp.. Sprawdzanie pisowni Wygodny podgląd

26 Rodzaje treści Interakcja: Oglądanie Ćwiczenie fabularna
Przeciągnij i upuść Gra: ułóż po kolei itd.. Oglądanie Animacja Demonstracja Tabela z animacjami itp…

27 Rodzaje treści (cd) Gry Lektura Ćwiczenia praktyczne Sala lekcyjna
Gra z sortowaniem Gra z kafelkami Karta obrazkowa Lektura Tekst i obraz Prawda/fałsz Pokaż ukryj Ćwiczenia praktyczne Sala lekcyjna

28 Informacja dodatkowe Krótka prezentacja

29 Alternatywy Ilias – otwarty produkt niemiecki, którym posługuje się Akademia Morska. Adobe Connect Komercyjny program kładący nacisk na stworzenie wirtualnego modelu klasy. Za pomocą kamer internetowych wszyscy uczestnicy spotkania widzą się nawzajem. Mogą wspólnie rozwiązywać zadania, tworzyć treść, komentować, oglądać pokazy slajdów. Dostępna jest udoskonalona tablica wirtualna.

30 Alternatywy cd. WBTExpress – zestaw narzędzi służących do tworzenia kursów internetowych. Dostępne są wersje zarówno darmowe jak i płatne. Nowatorskie rozwiązania takie jak: Role Playing Learning Zgodność z obowiązującymi standardami

31 E-dziennik Czyli narzędzie zastępujące standardowy nauczycielski zeszyt. Oferuje wiele dodatkowych możliwości związanych z komunikacją, udostępnianiem informacji, wspomaganiem nauczania. MEN zezwala na całkowite zastąpienie dzienników tradycyjnych dokumentami wirtualnymi

32 Efektywność: Oszczędność czasu; Oszczędność pieniędzy(ekologia );
Dostęp do statystyk, możliwość weryfikacji pracy własnej jak i ucznia;

33 Prostota: Intuicyjny i estetyczny interfejs;
Ścieżki postępowania wydają się być naturalne;

34 Dostęp do informacji Umożliwienie wszystkim zainteresowanym stronom uzyskania adekwatnych informacji (położony jest duży nacisk na ochronę prywatności). Łatwość w przekazywaniu nowych wiadomości(np. nauczyciel może wysłać wiadomość grupową bądź opublikować na forum nowy ‘post’)

35 Prezentacja Przykład na stronie http://prymus.info/demo.html
Inne produkty: Itd..

36 Google Groups Stosunkowo duże możliwości komunikacji zespołowej przy jednoczesnej maksymalnej prostocie. Trzy szybkie i proste kroki pozwalające na utworzenie grupy. Bezproblemowa komunikacja pomiędzy członkami. Powiadamianie em o nowych tematach, wiadomościach. Przykład jug trójmiasto

37 Google docs Możliwość stworzenia dokumentu nad którym będzie pracowało wiele osób; Tekstowy edytor dostarczony przez Google jest wyposażony w większość przydatnych funkcji; Dostępny jest także program do tworzenia prezentacji lub odpowiednik painta Możliwość tworzenia quizów, testów Możliwość pobrania stworzonego dokumentu lokalnie

38 Aplikacje Google Google Earth Google Sky Google Translate
Google Reader

39 Wiki Wikipedia jako źródło wiedzy – problem z wiarygodnością; możliwe jest własnoręczne dodawanie i modyfikowanie informacji; Wikicytaty Wikiobrazy Wikimedia Wikispace

40 Nauka przez skype’a Skype jako bezpłatny i niezawodny komunikator internetowy pozwala na realizację szkoleń(rozmowa szkoleniowa może być wspomagana materiałami do druku) Z tej technologii korzystają również osoby udzielające korepetycji Skype wspiera również nauczanie wzajemne(np. języków) Wśród dodatkowych funkcjonalności programu jest konferencja oraz wspólna tablica

41 Assembla Przykład systemu pozwalającego na szeroką koordynację pracy zespołu projektowego. Możliwość ustalenia struktury i hierarchii zadań(wraz z terminami ukończenia) – przydzielania ich konkretnym użytkownikom bądź grupom użytkowników – sprawdzania postępów w pracy. Dostępne jest forum, repozytorium plików(wraz z systemem kontroli wersji).

42 WebQuest! A co to? WebQuest to nowatorska metoda pracy z uczniami wykorzystująca technologię informacyjną. Celem podstawowym tej metody jest przedstawienie nowego sposobu pracy wykorzystującego elementy uczenia się zespołowego opartego na idei konstruktywizmu, czyli budowania własnej wiedzy w oparciu o Internet.

43 Etapy tworzenia Temat(czego dotyczy projekt)
Wprowadzenie(szerszy opis projektu wraz ze spodziewanymi merytorycznymi rezultatami) Zadania(poszczególne punkty projektu które należy zrealizować) Proces(sposób w jaki zostanie zrealizowany projekt, czy praca w grupach?, jak formalnie powinno wyglądać rozwiązanie?) Źródła(strony internetowe, adresy , nazwy książek) Ewaluacja(kryteria końcowej oceny)

44 Przykłady http://mrostkow.oeiizk.waw.pl/efs/a9/IL/index.html

45 Dlaczego warto? Zmusza uczniów do poznania technik wyszukiwania informacji. Wiąże się z koniecznością ich weryfikowania. Uczy pracy w grupie. Stanowi odmianę od standardowych metod nauczania. Rozwija zdolności komunikacyjne.

46 Social learning Social learning (społeczne uczenie) to zdobywanie indywidualnych emocjonalnych i praktycznych kompetencji poprzez pracę z innymi ludźmi w grupie. Blogi, Wiki, portale społecznościowe itp. Elgg -> nowoczesna platforma dla social learning

47 Social learning w praktyce

48 Webinar – seminarium prowadzone online
Organizujemy spotkanie online poświęcone wybranemu tematowi Do spotkania zapraszamy tyle osób ile chcemy Możemy przekazać zrzut z naszego pulpitu, dostępny jest czat, komunikacja głosowa i strumień obrazu wideo Możemy nagrać nasz Webinar

49 Ciekawostki http://fiszkoteka.pl/ http://dissect.froguts.com/

50 Coś wyjątkowego Salman Khan założył akademię online – odpowiednik tradycyjnej szkoły umiejscowiony jako serwis internetowy. Lekcje w postaci wykładów, testy w przeglądarce Pełna dostępność dla każdego

51 Podsumowanie Rozwój, którego nie unikniemy?
Czy usługi internetowe mogą mieć dominujące znaczenie w edukacji? Które z wymienionych typów narzędzi wydają się być najbardziej przydatne?

52 Ćwiczenie Próba wymyślenia WebQuestu – na dowolny temat – najlepiej związany z planowaną działalnością edukacyjną

53 „Uruchomienie nowego typu studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych”


Pobierz ppt "„Uruchomienie nowego typu studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google