Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bezpieczeństwo publiczne i porządek publiczny w kontekście bezpieczeństwa państwa Leszek Baran, WSIiZ, KBW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bezpieczeństwo publiczne i porządek publiczny w kontekście bezpieczeństwa państwa Leszek Baran, WSIiZ, KBW."— Zapis prezentacji:

1 Bezpieczeństwo publiczne i porządek publiczny w kontekście bezpieczeństwa państwa Leszek Baran, WSIiZ, KBW

2 Bezpieczeństwo publiczne i porządek publiczny Oba pojęcia odnosimy do państwa, czyli: -instytucji, organów państwa -zbiorowości obywateli i obcokrajowców -terytorium -infrastruktury -regulacji (prawa, obyczajów, norm moralnych, religijnych -mienia -czegoś jeszcze (czego?)

3 Bezpieczeństwo publiczne Włodzimierz Fehler: Bezpieczeństwo publiczne to taki, oparty o normy prawne, stan wewnątrz państwa, w którym zapewnione są warunki do sprawnego funkcjonowania organizacji państwowej realizującej wspólne, ponadjednostkowe cele, skutecznie egzekwuje się obowiązki i chroni prawa jednostek żyjących w tej organizacji (ze szczególnym uwzględnieniem życia, zdrowia i mienia) oraz istnieją zasady i mechanizmy wykonawcze umożliwiające skuteczne reagowanie na sytuacje naruszające ten stan… / Włodzimierz Fehler, Bezpieczeństwo wewnętrzne współczesnej Polski. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa 2012/

4 Porządek publiczny Porządek publiczny to uznany za pożądany i zgodny tak z normami prawnymi, jak i pozaprawnymi stan przestrzegania zasad współżycia społecznego, wysoka jakość przestrzeni publicznej oraz funkcjonowania obiektów, urządzeń i infrastruktury przeznaczonej do wspólnego użytkowania, umożliwiający bezpieczne egzystowanie i realizowanie potrzeb przez jednostki i zbiorowości społeczne /Włodzimierz Fehler, Bezpieczeństwo wewnętrzne współczesnej Polski/

5 Funkcjonalne (procesualne) ujęcie bezpieczeństwa (także państwa) Zarówno subiektywny aspekt bezpieczeństwa (poczucie bezpieczeństwa), jak i obiektywny (to, jak faktycznie jest) można rozpatrywać w dwu porządkach. Bezpieczeństwo to zatem: -pewien stan -proces (ten stan nieustannie zmienia się w zależności od okoliczności, uwarunkowań; dotyczy to zarówno poczucia bezpieczeństwa, jak i stanu faktycznego – obiektywnego…)

6 Kolejne zajęcia Bezpieczeństwo energetyczne państwa: Lektura: 1.Konstanty A. Wojtaszczyk, Anna Materska- Sosnowska (redakcja naukowa), Bezpieczeństwo państwa, Warszawa 2009 2.Elżbieta Ura, Stanisław Pieprzny (redakcja naukowa), Bezpieczeństwo wewnętrzne Państwa, Rzeszów 2015 3.Inne źródła…


Pobierz ppt "Bezpieczeństwo publiczne i porządek publiczny w kontekście bezpieczeństwa państwa Leszek Baran, WSIiZ, KBW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google