Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

w pracy szkolnego doradcy zawodowego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "w pracy szkolnego doradcy zawodowego"— Zapis prezentacji:

1 w pracy szkolnego doradcy zawodowego
Wykorzystanie zróżnicowanych źródeł informacji w pracy szkolnego doradcy zawodowego Autor: Maria Lidia Mendela

2 INFORMACJE O KSZTAŁCENIU
zasoby internetowe INFORMACJE O KSZTAŁCENIU

3 informacje o kierunkach studiów, zawodach przyszłości, stypendiach, aktualności prosto z uczelni

4 multimedialne pomoce naukowe, animacje edukacyjne, testy egzaminacyjne i porady, serwisy tematyczne, scenariusze lekcji;

5 „Krajowy system szkolenia zawodowego" - system informatyczny zbudowany z następujących baz: bazy danych o standardach kwalifikacji zawodowych z informacjami o zawodach zawierającymi takie dane jak: nazwa i kod zawodu, dala wpisu do rejestru i aktualizacji, numer wpisu do rejestru, numer wersji standardu, wykaz autorów i recenzentów, syntetyczny opis zawodu i wykaz aktów prawnych, na podstawie których zawód jest wykonywany, wykaz składowych kwalifikacji zawodowych, wykaz zadań zawodowych i wykaz stanowisk pracy.

6 Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej -www
Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej -www.koweziu.edu.pl KOWEZiU jest centralną, publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o ogólnopolskim zasięgu działania. Organem prowadzącym Ośrodek jest Minister Edukacji Narodowej i Sportu. Głównym celem działalności jest wspieranie edukacji zawodowej zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy i polityką edukacyjną państwa oraz inspirowanie i koordynowanie przygotowania nauczycieli z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

7 Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli - www.codn.edu.pl
Jest to serwis edukacyjny przeznaczony przede wszystkim dla nauczycieli i poświęcony możliwościom doskonalenia ich umiejętności. CODN opracowuje i realizuje koncepcje edukacyjne, programy, szkolenia, badania, analizy i prognozy. Prowadzi działalność wydawniczą, tworzy i rozwija system informacji pedagogicznej. Osoby zainteresowane tą tematyką znajdą tam informacje o formach doskonalenia zawodowego, studiach podyplomowych, szkoleniach, realizowanych przez CODN projektach. Zamieszczone są tu przejrzyste informacje dotyczące dobrej literatury fachowej. Poszukującym kontaktu z innymi instytucjami oświatowymi serwis oferuje wyczerpującą bazę teleadresową.

8 Serwis edukacyjny Profesor.pl www.profesor.pl
Profesor.pl to popularny serwis edukacyjny przeznaczony dla nauczycieli, uczniów i wszystkich uczących się. Serwis zawiera różnego rodzaju artykuły, materiały i porady dotyczące edukacji, np. artykuły o wyborze zawodu, o edukacji europejskiej, itp. Nauczycieli z pewnością zainteresuje możliwość zamieszczenia w serwisie własnych publikacji. Większość materiałów w Profesorze pochodzi od nauczycieli, którzy nadsyłają swoje artykuły w ramach awansu zawodowego.

9 Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu Na stronie tej nauczyciele mogą znaleźć informacje o możliwościach doskonalenia zawodowego, organizowanych konferencjach i spotkaniach. Strony zawierają także ciekawe publikacje oraz informacje o projektach prowadzonych przez Centrum. Młodzież również może skorzystać z tej strony poszukując informacji o możliwościach skorzystania z usług doradcy zawodowego.

10 Jest to portal przeznaczony dla osób poszukujących możliwości kształcenia w Europie. Można znaleźć w nim informacje na temat krajowych systemów edukacyjnych, możliwościach uczenia się w różnych krajach Europy, o grantach i programach wymiany Erasmus. Leonardo da Vinci, Socrates, Tempus) na obszarze Unii Europejskiej. Witryna informuje o tym, co warto wiedzieć przeprowadzając się do innego europejskiego kraju oraz adresy instytucji, z jakimi można się kontaktować w celu uzyskania dodatkowych informacji

11 Euroiguidance - www.euroguidance.org.uk
Sieć Euroguidance skupia 34 kraje europejskie, tworzące 50 Narodowych Centrów Poradnictwa Zawodowego. Dzięki udziałowi w międzynarodowej sieci Euroguidance rozwijana i wspierana jest mobilność edukacyjna i zawodowa obywateli. Na ich stronach internetowych można znaleźć instytucje wszystkich współpracujących państw Europy uczestniczących w działaniach na rzecz edukacji i treningu zawodowego.

12 Studencki serwis tematyczny poświęcony doradzaniu studentom. Główne działy: Praca i Kariera, Studia, Adwokatura Studencka, Kultura (książka, film, muzyka), Poradniki tematyczne na różne tematy

13 Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych - www.sdsiz.irk.pl
Ze strony mogą korzystać zarówno uczniowie szkół gimnazjalnych i średnich jak i nauczyciele oraz doradcy zawodowi. Ci pierwsi znajdą na tych stronach ćwiczenia, informacje o rynku pracy, testy, narzędzia przydatne w planowaniu swojej kariery. Nauczyciele i doradcy znajdą tam między innymi bazę pomysłów i narzędzi do wykorzystania, jak również informacje o odbywających się konferencjach oraz literaturę i materiały.

14 jest portalem internetowym przygotowywanym przez Komendę główną Ochotniczych Hufców Pracy. W portalu tym znajdziemy bardzo wiele informacji przydatnych w podejmowaniu decyzji zawodowych. Portal został przygotowany z myślą o młodzieży.

15 Fundacja Realizacji Programów Społecznych www.frps.org.pl
Strony przeznaczone dla aktywnych osób szukających np. informacji, szkoleń dotyczących takich zagadnień jak przeciwdziałanie bezrobociu i łagodzenie jego skutków czy rozwijanie polityki społecznej w warunkach gospodarki rynkowej. Strony zawierają także informacje dla osób podejmujących własną działalność gospodarczą oraz ciekawe publikacje przeznaczone zarówno dla doradców zawodowych jak i osób planujących swoją przyszłość zawodową. Zamieszczone są także informacje o projektach realizowanych przez Fundacje.

16 Narodowe Centrum Zasobów Poradnictwa Zawodowego www.nrcgkowez.edu.pl
Głównym celem NCZPZ jest wspieranie mobilności edukacyjnej i zawodowej uczniów. Na stronie mogą oni znaleźć informacje o systemie edukacji, systemie poradnictwa zawodowego w Polsce, adresy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Centrów Kształcenia Praktycznego, Centrów Kształcenia Ustawicznego.

17 Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej www. cmppp
Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Strona zawiera informacje dotyczące wspierania polityki oświatowej państwa, inicjowania i kreowania rozwiązań systemowych w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wychowania, promocji zdrowia, profilaktyki i resocjalizacji poprzez doskonalenie kadr. Zainteresowani programem „Porozumienie bez przemocy” znajdą tam informacje o jego założeniach i realizacji.

18 Instytut Rozwoju Kariery www.irk.pl
Strony przeznaczone dla doradców zawodowych oraz osób interesujących się problematyką poradnictwa zawodowego. Można znaleźć tu informacje na temat realizowanych przezeń projektów w zakresie m. in.: rozwoju potencjału ludzkiego, promocji standardów Unii Europejskiej dotyczących pracy, zawodu i kompetencji, promowania skutecznych metod pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego i personalnego, wspierania rozwoju biur karier w szkołach gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i wyższych, wdrażania innowacyjnych metod i narzędzi polityki rynku pracy. Serwis zamieszcza także informacje o odbywających się konferencjach, seminariach, spotkaniach czy szkoleniach z zakresu doradztwa zawodowego.

19 IAEVG - Strony przeznaczone dla aktywnych osób zainteresowanych tematyką poradnictwa zawodowego w wymiarze Europejskim. IAEVG reprezentuje pojedyncze osoby oraz stowarzyszenia państwowe i regionalne zajmujące się doradztwem oświatowym i zawodowym na wszystkich kontynentach. Celem IA VEG jest zapewnienie udzielania fachowego doradztwa wszystkim osobom, które potrzebują konsultacji w zakresie kształcenia i rozwoju zawodowego.

20 Eduinfo - www.eduinfo.pl
Celem nadrzędnym serwisu eduinfo.pl jest stworzenie sieciowej społeczności wszystkich tych osób, które działają w dziedzinie oświaty. Serwis oferuje nowoczesne pomoce dydaktyczne, stanowiące element wzbogacający proces nauczania, aktualne informacje na temat wydarzeń, zmian i nowinek oświatowych.

21 ESTIA - www.estja.edue.goteborg.se
Strony zawierają informacje o edukacji, profesjach i rynku pracy w różnych krajach europejskich. Sieć ESTIA-Net, stworzona w ramach zarządzanego przez Komisję Europejską, programu Socrates-Erasmus wspiera rozwój przyjaznego kobietom interdyscyplinarnego kształcenia ustawicznego w obszarach zbliżonych do technologii elektronicznych i informatycznych, a także stosowanych nauk przyrodniczych

22 www.perspektywy.pl z informacjami przydatnymi w podejmowaniu decyzji zawodowych
Wydawnictwo Perspektywy, wydające bardzo popularne pozycje: Informator dla Maturzystów oraz Informator o studiach podyplomowych IMBA, Informator o gimnazjach - Warszawa i woj. mazowieckie. Informator gimnazjalisty - licea i technika - Warszawa i okolice, Jak i gdzie uczyć się języków obcych?. Miesięcznik Edukacyjny „Perspektywy"'

23 Guidenet - www.guidenet.org
Strony poświęcone projektowi Guidenet. finansowanemu w ramach programu Leonardo da Vinci, którego celem jest upowszechnianie dobrych praktyk poradnictwa zawodowego poprzez specjalnie utworzoną sieć ekspertów i praktyków z tej dziedziny.

24 www.ris.praca.gov.pl Rejestr Instytucji Szkoleniowych
baza danych, na temat instytucji szkoleniowych, które planują prowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych, finansowanych ze środków publicznych (Fundusz Pracy, fundusze strukturalne), uzupełnianie bazy należy do jednego z zadań samorządu województwa, a dokładniej mówiąc wojewódzkich urzędów pracy;

25 INFORMACJE O RYNKU PRACY

26 W zakładce Klasyfikacja zawodów dostępny jest podstawowy materiał do opracowywania informacji o zawodach, a mianowicie klasyfikacja zawodów i specjalności dotycząca rynku pracy. Została opracowana na podstawie zasadniczej struktury klasyfikacyjnej według standardu Międzynarodowej Organizacji Pracy, przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i wydana w 1996 r. Klasyfikacja ta zawiera także syntetyczne opisy zawodów w formie bazy danych, którą można przeszukiwać według nazwy zawodu lub kodu w Klasyfikacji...

27 jest stroną z wykazem zawodów deficytowych oraz nadwyżkowych. W 2005 r. wprowadzono tak zwany monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych, polegający na systematycznym gromadzeniu danych statystycznych odnoszących się do poszczególnych zawodów. Dane do monitoringu są obecnie gromadzone w postaci internetowej bazy danych. Dostęp do informacji możliwy jest formie Raportów Okresowych oraz Informacji o Zawodzie. Raport Okresowy zawiera zestawienia liczby bezrobotnych według zawodów oraz rankingi zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie. Informacja o Zawodzie pokazuje zestawienia dotyczące liczby osób bezrobotnych w tym kobiet, liczby bezrobotnych absolwentów, w tym kobiet oraz liczbie ofert pracy, które wpłynęły do urzędu pracy w danym okresie.

28 Serwis Informacyjny Urzędów Pracy www.praca.gov.pl
Przewodnik poszukującego pracy. Można tu znaleźć adresy i strony WWW urzędów pracy, internetową bazę ofert, publikacje, wybór przepisów prawnych, statystyki oraz informacje o rynku pracy, pośrednictwie pracy i poradnictwie zawodowym. Zamieszczany jest tam także godny polecenia dwumiesięcznik „ Rynek Pracy ".

29 Pierwsza praca - www.lpraca.gov.pl
Jest to serwis informacyjny programu rządowego ,,Pierwsza praca". Strona przeznaczona m.in. dla absolwentów, mogą oni znaleźć tam cenne informacje o praktykach, stażach, stypendiach, szkoleniach, wolontariacie. W znalezieniu pierwszej pracy pomóc też mogą zamieszczone na stronie porady jak pisać życiorys i list motywacyjny.

30 Narodowa Agencja Programu "Młodzież" - www.youth.org.pl
Strony przeznaczone dla aktywnych osób szukających np. możliwości zdobycia środków na ciekawe projekty lub staże, wymiany, czy też wolontariat. Program MŁODZIEŻ to program edukacyjny Wspólnoty Europejskiej. Jego celem jest finansowe i merytoryczne wspieranie ciekawych i oryginalnych pomysłów młodych ludzi, które realizowane są w wolnym czasie. Program umożliwia nawiązywanie kontaktów międzynarodowych, wymianę doświadczeń, zdobywanie wiedzy i nowych umiejętności, wspieranie działań lokalnych, pomoc w rozwoju osobistym młodych ludzi. Wymagania stawiane kandydatom nie są wygórowane ale, większą szansę na wyjazd mają osoby zagrożone patologiami, niepełnosprawne czy bezrobotne.

31 www.praca.gov.pl zakładka Publikacje
Spora część informacji opisujących zawód zawarta jest w Przewodniku po Zawodach, który zawiera charakterystyki 53S zawodów opisanych w sposób jasny i przystępny. Dostępny jest w wersji elektronicznej na w/w stronie internetowej

32 Serwis Urzędów Pracy www.praca.gov.pl
zakładka Statystyki rynku pracy -zawiera informacje statystyczne w układzie miesięcznym od roku 2001; zakładka abc/abc przewodnik będzie pomocna w pozyskaniu informacji o technikach poszukiwania pracy;

33 Europejskie Służby Zatrudnienia - www.eures.praca.gov.pl
warunki życia i pracy w Polsce i krajach Unii oferty pracy z urzędów pracy dostępne pod adresem:

34 Jest to profesjonalny serwis o bezrobociu Firmy pośrednictwa pracy
Jest to profesjonalny serwis o bezrobociu Firmy pośrednictwa pracy Gazety codzienne Linki Baza ofert pracy Uczelnie

35 Informatory Cennym źródłem informacji o instytucjach kształcących są wszelkiego rodzaju informatory. Na rynku wydawniczym można znaleźć wiele takich publikacji, które w sposób szczegółowy przedstawiają ofertę szkół od gimnazjów po studia podyplomowe. Do najpopularniejszych wydawców można zaliczyć między innymi:

36 Wydawnictwo IDEA. publikujące dane teleadresowe placówek edukacyjnych (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, szkoły średnie dla dorosłych, szkoły policealne, szkoły wyższe,kolegia, studia podyplomowe), instytucji szkoleniowych oraz wiele innych informacji związanych z edukacją.

37 Wydawnictwo Telbit – wydaje: Informator o szkołach wyższych i policealnych. Informator o studiach podyplomowych IMBA, Szkoły artystyczne w Polsce, Poradnik studia w Europie, Poradnik studia na świecie (Argentyna, Australia, Brazylia, Chiny, Izrael, Japonia, Kanada, Meksyk, Nowa Zelandia, Republika Południowej Afryki, Stany Zjednoczone Ameryki), poradnik Edukacja w Unii Europejskiej

38 Możliwość wykorzystania programów multimedialnych w pracy doradczej.

39 Premiere Multimedia www.premiere.com.pl
Strony przeznaczone dla osób poszukujących nowoczesnych rozwiązań multimedialnych wspomagających procesy dydaktyczne. Oferta dla oświaty obejmuje programy wspomagające pracę nauczycieli, doradców zawodowych, instruktorów przedsiębiorczości, programy wykorzystywane do szkoleń grupowych oraz programy samokształceniowe.

40 M.in. program „ e-SzOK" dla Szkolnych Ośrodków Kariery
PROGRA - Strony opisujące innowacyjne produkty - oprogramowanie komputerowe związane z poradnictwem zawodowym, planowaniem kariery, czy też zawierające testy do samobadania. M.in. program „ e-SzOK" dla Szkolnych Ośrodków Kariery

41 GAWROSZ - Młodzieżowe Vademecum Poszukiwania Pracy;
GAWROSZ - Młodzieżowe Vademecum Poszukiwania Pracy; Zawiera elementy; Autoanaliza Wybór metody poszukiwania Rynek pracy Obowiązkowe dokumenty Sztuka rozmowy Zaplanowanie kariery Przewodnik (także na płycie CD ).

42 Inne programy przydatne w pracy doradczej
Zniszcz stres Wizje kariery Zawody przyszłości Zawody z komputerem Doradca 2000 Career Manager 2000

43 „Career Manager 2000" - to narzędzie służące do planowania kariery zawodowej. Wypełniając kolejne strony klient przechodzi przez proces rozwoju tych umiejętności i kompetencji, które pomagają mu osiągnąć cel zawodowy. I. Cechy - jaki jesteś ? Tabela zawiera najważniejsze cechy, które sprawiają., że ktoś nadaje się do tej lub innej pracy, że to iub inne zajęcie da mu satysfakcję. II. Umiejętności - możesz je rozwijać Tabela przedstawia umiejętności społeczne niezbędne w prawie każdym zawodzie podejmowanym przez osobę z wyższym wykształceniem. III. Plany-Twój cel zawodowy To najważniejsza i zarazem najtrudniejsza część planowania. Należy podkreślić cechy celu : jasno określony, mierzalny, ambitny a zarazem realistyczny i określony w czasie. IV. Kompetencje - Twoja wiedza. Klient zastanawia się jaka wiedza jest mu potrzebna, aby mógł robić to co naprawdę lubi. V. Kalendarz - Twój plan w czasie.

44 W tym miejscu możesz dowiedzieć się czegoś o sobie, wykorzystując w tym celu testy psychologiczne. Pamiętać należy jednak o tym, że uzyskane tu wyniki mają jedynie wartość informacyjną i nie mogą zastąpić indywidualnej diagnozy psychologicznej, ani diagnozy lekarskiej. Znajdują się tutaj testy dot :wydarzeń stresujących w życiu, DDA, Kwestionariusz Orientacji Życiowej ( badający poczucie koherencji wg A. Antonovsky), Skala Bilansu Afektywnego ( Bradburna) - wskazujący także myślenie pozytywne i negatywne.

45 Strona Szkolnego Klubu Wspierania Kariery Zawodowej przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebinii - w zakładce Publikacje nauczycieli znajdują się m.in. Linki potrzebne do szukania pracy w Internecie Linki potrzebne przy zakładaniu firmy

46 Dziękuję za uwagę opracowała: Maria Lidia Mendela grupa B6 – studia podyplomowe z doradztwa zawodowego Koordynator Szkolnego Klubu Wspierania Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini


Pobierz ppt "w pracy szkolnego doradcy zawodowego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google