Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LATO MŁODYCH W OLECKU ODDOLNE INICJATYWY W LIPCU 2015 ROKU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LATO MŁODYCH W OLECKU ODDOLNE INICJATYWY W LIPCU 2015 ROKU."— Zapis prezentacji:

1 LATO MŁODYCH W OLECKU ODDOLNE INICJATYWY W LIPCU 2015 ROKU

2 Olecka Rada Młodzieżowa Fundacja Akademia Radosnej Twórczości ROK „Mazury Garbate” w Olecku MOSiR w Olecku Bar „Skocznia” na Plaży Miejskiej

3 PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU OBYWATELE DLA DEMOKRACJI, FINANSOWANEGO Z FUNDUSZY EOG.

4 Dwudniowa impreza na początek wakacji na Plaży Miejskiej „Skocznia”. Dwudniowa impreza na początek wakacji na Plaży Miejskiej „Skocznia”. Koncert oleckiego zespołu Legarytmy i zaproszonych gości: Marka Gałązki, Radka Skrockiego i Anny Szafranowskiej – święto oleckiej muzyki Koncert oleckiego zespołu Legarytmy i zaproszonych gości: Marka Gałązki, Radka Skrockiego i Anny Szafranowskiej – święto oleckiej muzyki I Przegląd Zespołów Amatorskich – w konkursie wystartowało 8 zespołów m.in. Z Olecka, Ełku, Białegostoku. Podczas dwóch dni koncerty zgromadziły około 1000 widzów!

5 Udzia ł m ł odzie ż y Szko ł a samodzielno ś ci i odpowiedzialno ś ci – budowanie wiary w swoje mo ż liwo ś ci. Oko ł o 300 godzin pracy wolontariackiej. Pomysł Pozyskanie sponsorów Przygotowania: współpraca z Fundacją, ROKiem, MOSIRem Prowadzenie i jury Obsługa imprezy

6 BUD Ż ET -Projekt „M ł odzi rz ą dz ą ” realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG; prowadzony w gminie przez Fundacj ę Akademia Radosnej Twórczo ś ci – 2900 z ł -Regionalny O ś rodek Kultury w Olecku „Mazury Garbate” – 2000 z ł ; -Olecka Rada M ł odzie ż owa – ok. 1500 z ł ; -sponsorzy - 1300 z ł W sumie: 7700 z ł Przy tak niskim bud ż ecie impreza by ł a mo ż liwa dzi ę ki ż yczliwo ś ci wielu instytucji i osób: ROK w Olecku (m.in. nieodp ł atne u ż yczenie sprz ę tu i o ś wietlenia), MOSiR (nieodp ł atne u ż yczenie namiotu), nasze jury i prowadz ą cy, wolontariusze.

7  Termin – czerwiec – pierwsze dni wakacji.  Miejsce- Plaża Miejska „Skocznia” + inne obiekty w Olecku, np. sale na warsztaty.  2 – 3 - dniowa impreza: LegaFest w przyszłości Przegląd młodych zespołów amatorskich Koncert zaproszonych gwiazd. Promocja imprezy – budowanie marki. Obudowanie festiwalu twórczymi warsztatami dla młodzieży. Międzynarodowe wymiany młodzieżowe – Erasmus + Rozwój wolontariatu młodzieżowego. Utrzymanie młodzieżowego charakteru Festiwalu – ich pomysły i praca. Konkurs didżejski im. Roberta Leszczyńskiego

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 ZDJĘCIA

18

19

20

21 współpraca współuczestnictwo wspólnota

22 2011 rok – I edycja Festiwalu To już 5 lat! Pomysł i organizacja: Teatr Hoc Loco – olecka amatorska grupa teatralna Współpraca: Stowarzyszenie Olecka Strefa Inspiracji – 2 lata Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej – 2 lata Fundacja Akademia Radosnej Twórczości – 2015 r. Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Garbate” MOSiR w Olecku.

23 Co to jest CHIMERA? Kilkudniowe spotkanie młodych, amatorskich twórców teatralnych z całej Polski połączone z konkursem spektakli. Cele: Integracja ludzi o wspólnej pasji, zarażonych teatrem. Włączenie w działania kulturalne lokalnej społeczności – otwarte warsztaty.

24 Każdego roku przyjeżdża na Festiwal do Olecka ok. 60 – 70 osób z całej Polski. W ciągu 5 lat – ok. 350 osób! Swoje spektakle zaprezentowało 26 amatorskich teatrów, 8 teatrów gościnnych. Odbyły się 3 koncerty i 2 wykłady o tematyce ekologicznej. Na każdym spektaklu na widowni zasiada średnio ok. 100 widzów. Każdego roku w organizacji Festiwalu pomaga min. 10 młodych wolontariuszy z Olecka.

25 Warsztaty: teatralne capoeira ekologiczne bębniarskie lalkarskie fotograficzne kuglarskie dla dzieci charakteryzatorskie taneczne W sumie ok. 250 osób uczestniczyło w warsztatach!

26

27

28 Co zamierzamy? Złożyć wnioski do budżetu na 2016 r. o dofinansowanie i II Przeglądu Zespołów Amatorskich LegaFest VI Oleckiego Festiwalu Teatrów Amatorskich CHIMERA


Pobierz ppt "LATO MŁODYCH W OLECKU ODDOLNE INICJATYWY W LIPCU 2015 ROKU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google