Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mobile Application An Offer to Produce a Tourist Guide www.aplimedia.pl Multimedialny przewodnik turystyczny - aplikacja mobilna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mobile Application An Offer to Produce a Tourist Guide www.aplimedia.pl Multimedialny przewodnik turystyczny - aplikacja mobilna."— Zapis prezentacji:

1 Mobile Application An Offer to Produce a Tourist Guide www.aplimedia.pl Multimedialny przewodnik turystyczny - aplikacja mobilna

2 Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją oferty mobilnych przewodników turystycznych, naciśnij spację i przejdź do kolejnej strony, lub wybierz interesującą Cię sekcję z menu umieszczonego powyżej. Zapraszamy do współpracy! Wybierz sekcję która Cię interesuje Mobilna rewolucja Idea m-przewodnika (mobilna rekomendacja) Aplikacja Jak działa m-przewodnik Warunki oferty/ o firmie English version

3 Mobilna rewolucja w 2015 w Polsce będzie 8 mln użytkowników smartphonów; sprzedaż smartphonów ciągle rośnie i w roku 2011 stanowiła 40% wszystkich sprzedanych telefonów; Polska ma szansę stać się największym rynkiem sprzedaży smartphonów w tej części Europy. English version

4 Mobilne miasta Promocja atrakcji turystycznych w miastach za pośrednictwem aplikacji mobilnych staje się standardem Większość miast posiada już takie aplikacje Tylko w Android Markecie ściągnięto w ciągu roku kilkaset tysięcy aplikacji promującej atrakcje turystyczne Nowego Jorku English version

5 m-przewodnik – mobilna rekomendacja Prawidłowo stworzony m-przewodnik daje użytkownikowi: wyselekcjonowane i najatrakcyjniejsze obiekty turystyczne w miejscach objętych zasięgiem przewodnika – REKOMENDACJA; gwarancję właściwego wyboru – dzięki bieżącej aktualizacji użytkownik pozyskuje wiedzę o największych atrakcjach turystycznych w okolicy oraz wydarzeniach odbywających się w trakcie pobytu; oszczędność czasu, możliwość zobaczenia większej ilości obiektów turystycznych w czasie pobytu dzięki dobrej organizacji zwiedzania (trasa wycieczkowa). English version

6 m-przewodnik – mobilna rekomendacja Wizerunek regionu – prezentujemy sponsora m- przewodnika jak podmiot rekomendujący lokalne atrakcje turystyczne (kreujemy model spędzania czasu); Wartość dodana poprzez możliwość współpracy z serwisami społecznościowymi, możliwość pozyskania nowych Klientów (rekomendacja odwiedzających); Lojalność – zadowolony Klient będzie miał kolejny powód aby ponownie odwiedzić promowany region; Identyfikacja okolicznych atrakcji turystycznych ze sponsorem; Dostępność oraz systematyczna aktualizacja i rozbudowa aplikacji. English version

7 Aplikacja – co oferujemy Stworzenie aplikacji działającej na trzech systemach operacyjnych iOS (Iphone), Android, Windows Phone. Stworzenie profesjonalnej treści (opis, foto, video, audio). Aktualizację treści. Cykliczną aktualizację wydarzeń (związanych z regionem lub obiektem turystycznym). Rozwój aplikacji (technologiczny i funkcjonalny). Support techniczny.. English version

8 Rekomendujemy obiekty warte odwiedzenia w danym regionie: Obiekty turystyczne (rekomendowane) – optymalnie 6 najciekawszych obiektów w danej lokalizacji (film + zdjęcia + audio + opis) – w formie trasy wycieczkowej z punktu A do punktu B; Obiekty użyteczności publicznej – (poczta, hotele, restauracje, stacje benzynowe, itp. – zdjęcie, lokalizacja oraz adres) – optymalnie 40 obiektów w pobliżu rekomendowanych obiektów turystycznych.. Aplikacja English version

9 Użyteczne informacje dla każdego odwiedzającego dane miasto/region: Newsy z danego miasta (np. o utrudnieniach w ruchu); Wydarzenia (festiwale, wystawy, cykliczne imprezy, itp.); Prognoza pogody (opcjonalnie); Repertuar kin; Informacje o komunikacji miejskiej oraz sieciach taksówkowych.. Aplikacja English version

10 m-przewodnik – jak to działa m-przewodnik – aplikacja na smartphone ułatwiająca odnajdywanie i poznawanie atrakcji turystycznych nowo odwiedzanych miejsc. Zawsze pod ręką – dostępna w prywatnym telefonie; Multimedialna (audio, video, tekst) Zawsze aktualna; Dostępna na większości smartphonów (systemy operacyjne Android, WP oraz Iphone); Wersje językowe (proponujemy języki polski, angielski, niemiecki). English version

11 m-przewodnik – jak to działa Zawartość aplikacji: Lokalizacja obiektu na mapie – prezentacja obiektu w google.maps, z możliwością określenia swojej pozycji GPS wobec zwiedzanego obiektu – ułatwia dotarcie do celu; Foto - zdjęcia zwiedzanego obiektu (galeria) ułatwiają rozpoznanie obiektu i jego zwiedzanie; Video – film prezentujący zwiedzany obiekt; Audio – możliwość odsłuchania historii zwiedzanego obiektu, głos nagrany przez lektora (profesjonalni lektorzy radiowi, native speaker); Tekst – opis/historia zwiedzanego obiektu. English version

12 m-przewodnik – jak to działa wybrany m-przewodnik użytkownik pobiera na swój smartphone (systemy iPhone, Android, WP7); rozpoczyna zwiedzanie poruszając się po trasie wyznaczonej na mapce – po wskazanym szlaku turystycznym; każda trasa składa się z kilku etapów, zawiera punkty stałe oraz okolicznościowe eventy; po dotarciu do każdego kolejnego punktu wycieczki może zobaczyć zdjęcie obiektu, film, opis oraz ma możliwość odsłuchania informacji o danym, zwiedzanym obiekcie w wybranym języku. English version

13 m-przewodnik – jak promować Dostępność w Google Play, Marketplace oraz App Store – pozycjonowanie na liście rezultatów wyszukiwania; Umieszczenie kodów QR na materiałach reklamowych oraz w punktach umieszczonych na szlaku turystycznym; Działania PR; Informacja na serwisach internetowych – pozycjonowanie w Google (ludzie szukają informacji o aplikacjach za pośrednictwem Google,a później je ściągają aby wykorzystać po dotarciu do miejsca docelowego); Stworzenie trailera aplikacji i umieszczenie go w Youtube (pozycjonowanie na liście rezultatów). English version

14 m-przewodnik – przyszłość turystyki Tradycyjne przewodniki v. m-przewodniki Tradycyjne przewodniki odchodzą do lamusa – są nieporęczne, szybko tracą swoją aktualność, posiadają duża ilość informacji, która jest ciężka do przyswojenia przez turystów, nie pomagają w odnalezieniu drogi do zwiedzanego obiektu. Telefon komórkowy każdy ma przy sobie, dzięki m- przewodnikowi ofertę turystyczną można pokazać w znacznie atrakcyjniejszej multimedialnej formie, szybciej i elastyczniej można dostosowywać ofertę turystyczną do zmieniających się potrzeb odbiorcy. English version

15 Warunki oferty Termin realizacji: 30 dni roboczych od daty podpisania Umowy Warunki supportu: Aktualizacja przez cały okres obowiązywania umowy (doświadczony zespół redaktorski); Rozwój aplikacji (nowe systemy operacyjne i nowe funkcjonalności w cenie supportu bez dodatkowych opłat); Wsparcie techniczne; Natychmiastowa aktualizacja treści za pośrednictwem systemu CMS. English version

16 Zrealizowane projekty Przykłady zrealizowanych aplikacji - pobierz i przetestuj: SzczawnicaPerły UNESCO Kraków Nocą English version Wszystkie zrealizowane projekty: http://tropto.com/nasze-realizacje/http://tropto.com/nasze-realizacje/

17 O firmie Apli Media sp. z o.o. stworzyła produkt mobilnego przewodnika multimedialnego działającego pod marką Tropto.com. Spółka istnieje od maja 2012 roku, jej udziałowcami są Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Travel Media sp. z o.o. Kapitał zakładowy spółki wynosi 549 000 PLN. Kluczowymi osobami w projekcie są: Wojciech Lubiński i Grzegorz Skrzypak – dziennikarze, autorzy tekstów o tematyce turystycznej dla portali internetowych Onet.pl i Interia.pl. Producenci programów telewizyjnych o tematyce turystycznej dla TVP Kraków i portalu Onet.pl Marcin Garlej – z wykształcenia ekonomista z 11-letnim stażem w Onet.pl, specjalizujący się w zarządzaniu projektami oraz business development z zakresu nowych technologii. English version

18 Podsumowanie Aplikacja to nie tylko technologia, to także zawartość treściowa i ciągła praca nad rozwojem, bieżący kontakt z użytkownikami oraz zapewnienie zawsze aktualnej treści. Apli Media sp. z o.o. łączy kompetencje twórców aplikacji mobilnych z praktycznymi umiejętnościami tworzenia treści turystycznych oraz wiedzą na temat marketingu nowych mediów. Nasze przewodniki są nie tylko informatorami ale kreują model spędzania czasu. English version

19 Zapraszamy do współpracy! tel.: fax: e-mail: Apli Media sp. z o.o., Aleja Pokoju 3/I-25, 31-548 Kraków +48 12 688 89 62 +48 12 688 89 61 biuro@aplimedia.pl www.aplimedia.pl English version

20 Mobile Application An Offer to Produce a Tourist Guide www.aplimedia.pl Polska wersja

21 Mobile Revolution Smartphone sales are constantly on the increase, in 2011 they constituted 40% of all phones sold; In 2012, the number of downloaded mobile phone applications reached 2.5 billion and recorded a 20% increase. In the years to come, this growth is not expected to be stunted. In 2014, the total number of downloaded applications is supposed to reach 5 billion. (ABI Research) Polska wersja

22 Mobile Cities and Regions Promoting tourist attractions of cities and regions via mobile applications is becoming a standard. Several hundred thousands copies of the application promoting tourist attractions of New York were downloaded from Android Market alone. More and more often cities and regions of Europe move their offer for tourist to smartphones. Polska wersja

23 m-guide – mobile recommendation A well-designed m-guide provides the user with: pre-selected and most attractive tourist sights in accessible locations – RECOMMENDATION; a guaranteed right choice – thanks to continuous updates, the user can tap into information about the major tourist sights in the visited area and learn about the events scheduled for the time of their visit; time-saving – good organisation gives a chance to visit more tourist attractions during the trip (a sightseeing route). Polska wersja

24 m-guide – mobile recommendation Image of the city/region – we show towns, cities, and communes as areas recommending local tourist attractions (leisure model); Added value – a possibility to cooperate with social networks and to attract new guests (visitors recommendations); Loyalty – a satisfied Tourist will have a reason to visit the region again; Identification of regional tourist attractions with sponsors; Availability of the application and its systematic updates and development. Polska wersja

25 Application We offer to create an application For your tourist product Upon arrival at their destination, we recommend users: Tourist attractions; Public facilities; Local events. We also present local news and the most important information about the town/city/region.. Polska wersja

26 We recommend places to visit in a given region: Tourist sights (recommended) – optimally 8 most interesting sights in a given location (video + photos + audio + text) – in the form of a sightseeing route from point A to point B; Public facilities – (post offices, hotels, restaurants, filling stations, etc. – photo, location, address) – optimally, 40 facilities in the vicinity of the recommended tourist sights.. Application Polska wersja

27 Useful information for all visitors to a given city/region: Local city news (e.g. traffic data); Events (festivals, exhibitions, cyclical events, etc.); Weather forecast (optional); Public transport and taxi network info.. Application Polska wersja

28 m-guide – how does it work m-guide – an application for smartphones which helps to find and learn about tourists sights and attractions in new places. Always at hand – available on a private phone; Multimedia (audio, video, text) Always up-to-date; Available for most smartphones (Android, Windows Phone, and iPhone); Several language versions (our offer includes Polish, English, German). Polska wersja

29 m-guide – how does it work Application Content: Locating objects on a map – objects are presented via google.maps, with the possibility to establish users own GPS position in relation to the visited object – helps to reach the destination; Photo – photos of the visited object (gallery) help to identify the object and assist in sight-seeing; Video – a film presentation of the visited object; Audio – a possibility to hear an audio presentation of the history of the visited object, in several voice- over options (recordings are presented by professional radio speakers and native speakers); Text – a description/history of the visited object. Polska wersja

30 m-guide – how does it work The user downloads the selected m-guide to his smartphone (OS: iPhone, Android, WP); The user begins the tour following the trail marked on the map – along the indicated tourist route; each trail consists of several stages, permanent elements, and includes local events; at consecutive points of the tour, the user can see a photo, a video-clip, or read a description. Audio recordings with information about visited objects are available in several languages. Polska wersja

31 m-guide - how to promote it Available from Google Play, Marketplace, and App Store – search result positioning; QR Codes placed on promotional materials of communes (e.g. folders) and at selected points along the tourist route; Public Relations Operations – the nationwide RMF radiostation, national press, one of the biggest web portals – Wirtualna Polska [www.wp.pl]; Information on internet services – Google positioning (users find information about applications via Google to download them from the source site); Creation of a commercial trailer for the application to be posted on Youtube (search result positioning). Polska wersja

32 m-guide - the future of tourism Traditional guides v. m-guides Traditional guides are becoming a thing of the past. They are clumsy, the data they provide quickly becomes obsolete, they contain lots of information out-of-touch with what tourists need, and they fail in their task to help reach the destination. We hardly ever part with our mobile phones and an m-guide gives an opportunity to present the tourist offer in a lot more attractive multimedia form. The offer can be also easily and quickly adapted to changing expectations of users. Polska wersja

33 Offer Conditions Cost: Application start-up + support Promotion and PR: Time of realization: 2 months as of the signing of the agreement. Support Conditions: Regular updates throughout the entire Contract Term (experienced team of editors); Application Development (new operating systems and new functionalities within the support price without additional fees); Technical support; Instant content updates via a CMS. Polska wersja

34 Completed Projects Several tourist guide projects in Slovakia and Małopolska (Lesser Poland): The Water Attractions of Małopolska; Krakow by Night; In the Footsteps of John Paul II; UNESCO Wooden Churches in Małopolska; Family Tourism in the Tatras; Slovakia – The Hot Springs Route; Szczawnica Spa Slovakian High Tatras. Our implementations: http://tropto.com/en/nasze-realizacje.htmlhttp://tropto.com/en/nasze-realizacje.html Polska wersja

35 About the Company Apli Media sp. z o.o. is the author of the multimedia guide operating under its brand name of Tropto.com. The company was established in May 2012 with Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Małopolska Regional Development Agency) and Travel Media sp. z o.o as the shareholders. The companys share capital is PLN 549,000. The key project players are: Wojciech Lubiński and Grzegorz Skrzypak – journalists, authors of tourism-related texts for Onet and Interia.pl internet portals. Producers of TV programmes dedicated to tourism for TVP Kraków and Onet. Marcin Garlej – a graduate of an economic school, 11-years of work experience with Onet.pl; specialises in project management and business development in the area of new technologies. Polska wersja

36 We are looking forward to our cooperation! tel.: fax: e-mail: Apli Media sp. z o.o., Aleja Pokoju 3/I-25, 31-548 Kraków +48 12 688 89 63, 696 940 710 +48 12 688 89 61 biuro@aplimedia.pl www.aplimedia.pl Polska wersja


Pobierz ppt "Mobile Application An Offer to Produce a Tourist Guide www.aplimedia.pl Multimedialny przewodnik turystyczny - aplikacja mobilna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google