Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W ramach Akademii Uczniowskiej realizowałyśmy projekt edukacyjny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W ramach Akademii Uczniowskiej realizowałyśmy projekt edukacyjny."— Zapis prezentacji:

1 W ramach Akademii Uczniowskiej realizowałyśmy projekt edukacyjny.

2 Wykorzystywałyśmy znany nam materiał o polach i obwodach figur płaskich:

3 Prostokąt Wzory: P= a ∙ b Obw. = 2 (a +b) Zadanie: Oblicz pole o obwód prostokąta : a= 10 m, b= 5 m. P – pole figury Obw . – obwód figury

4 Kwadrat Wzory: P= a ∙ a Obw. = 4 ∙ a Zadanie:
Ile cm ma jeden bok jeżeli, pole jest równe 36 cm²? Oblicz także obwód tej figury.

5 Trójkąt Wzory: P= ½ a ∙ h Obw. = a +b +c Zadanie: Oblicz pole i obwód trójkąta dla: a=2 cm b=4 cm c=3,5 cm.

6 Trapez Wzory: P= ½ ∙(a +b ) ∙ h Obw.= a+ b + c+ d (długości boków) Zadanie: Oblicz pole i obwód trapezu dla: a= 5 cm, b= 1 cm, c= 6 cm, d= 6,1 cm.

7 Równoległobok Wzory: P= a∙ h Obw.= 2( a+ b) (długości boków) Zadanie: Jakie pole i obwód ma równoległobok o bokach: a=6 mm i b= 3 mm oraz h=2 mm?

8 Romb Wzory: P= ½ (e ∙ f) Obw.= 4∙ a (długość boku) Zadanie: Oblicz pole i obwód rombu o przekątnych e= 4 cm i f= 2 cm oraz a=2 cm.

9 Koło Wzory: P= ∏ ∙ R ² Obw.= 2 ∙ ∏ ∙ R (promień) Zadanie: Jakie pole i obwód ma koło o średnicy 4 m?

10 Deltoid Wzory: P= ½ (d1 ∙d2) Obw. = 2a +2b Zadanie: Jakie pole i obwód ma latawiec o przekątnych 50 cm i 100 cm i bokach , gdzie a= 70 cm i b= 20 cm?

11 Nasz projekt realizowałyśmy w postaci gry edukacyjnej:
Tytuł: ,, Matematyczny wąż ” Poświęcony czas na cały projekt: ok. 1 miesiąc. Instrukcja: Gracze ustalają kolejność rozpoczęcia gry na podstawie wstępnego rzutu kostki. Jeżeli kilku grających uzyska te sama liczbę oczek, rzucają oni tak długo , aż nastąpi rzut rozstrzygający. Następnie każdy gracz wybiera jeden pionek i ustawia go na planszy obok pola oznaczonego numerem 1. Gracze rzucają kostką zgodnie z ruchem wskazówek zegara i przesuwają pionki po planszy z ilością pól zgodną z liczbą wyrzuconych oczek. Wyrzucenie na kostce sześciu oczek uprawnia gracza do dodatkowego rzutu. 1. Pole koloru czerwonego (10,25,36,42,46,60,88,102,116,136) – jeśli odpowie się zgodnie z rozwiązaniem zadania matematycznego wchodzi się na pole na które prowadzi czerwona strzałka, lecz jeżeli gracz odpowie źle zostaje na tym polu na które poprowadziły go wyrzucone oczka. 2. Pola koloru fioletowego (44,58,70,89,99,106,118,129,139,143)- po prawidłowym wykonaniu zadania przechodzi się wzwyż, lecz gdy odpowie się na nie nieprawidłowo spada się na miejsce wskazane przez strzałkę. 3. Pola koloru różowego (8,16,27,97,110,126) – gracz zyskuje dodatkowy rzut kostką. 4. Pola koloru szarego z krzyżykiem (14,33,55,62,81,123) – gracz traci kolejkę.

12 Zadania do gry edukacyjnej:
Pola czerwone: 10. Oblicz pole rombu, którego przekątne mają 16 cm i 12 cm . 25. W trapezie równoramiennym miara kąta rozwartego jest równa 120 °. Oblicz miary kątów tego trapezu. 36. Biebrzański Park Narodowy ma powierzchnię 592 km2, Ojcowski P. N a, natomiast Wigierski P. N.- 15,1 tys. ha. Który z nich jest najmniejszy? 42. Jeśli kąt α trójkąta wynosi 56 stopni, a β 81 stopni, to ile stopni ma γ? 46. Oblicz długości przekątnych rombu, jeśli jedna z nich jest dwa razy krótsza od drugiej, a pole rombu wynosi 25cm2? 60. W trapezie podstawy mają długości 10 cm i 12 cm, a wysokość stanowi połowę krótszej z nich. Ile wynosi pole tego trapezu? 88. Oblicz pole prostokąta, którego obwód jest równy 64 cm, a jeden z boków jest trzy razy dłuższy od drugiego? 102. Oblicz pole kwadratu, którego obwód wynosi 56 cm . 116. W trójkącie wysokość równa 24 cm stanowi ¾ długości boku odpowiadającego tej wysokości. Oblicz pole tego trójkąta. Wynik podaj w dm2. 136. Czy równoległobok jest czworokątem, w którym pary boków przeciwległych są równoległe?

13 Plansza do gry edukacyjnej

14 Zadania do gry edukacyjnej:
Pola fioletowe: 44. Wysokości równoległoboku są równe 4 cm i 3 cm, a jego pole 36 cm2. Oblicz obwód tego równoległoboku. 58. Oblicz pole deltoidu wiedząc, że jedna przekątna wynosi 18 cm a druga jest 2 razy mniejsza. 70. Oblicz pole trójkąta wiedząc, że jego bok wynosi 20 cm, a jego wysokość jest 4 razy mniejsza. 89. Pole trójkąta jest równe 2400 cm2. Jeden z boków ma długość 15 dm . Oblicz w metrach wysokość trójkąta poprowadzoną na ten bok. 99. W trójkącie prostokątnym najdłuższy bok ma długość 5 dm , drugi jest o 20 % krótszy. Pole trójkąta wynosi 600 cm2. Oblicz obwód trójkąta. 106. Narysuj dwa różne nieprzystające romby o polu 10 cm2. 118. Oblicz długość przekątnych rombu, jeśli jedna z nich jest dwa razy krótsza od drugiej, a pole rombu wynosi 25 cm2. 129. W trapezie jedna z podstaw ma długość 0, 4 dm , a druga jest od niej 3 razy dłuższa. Pole trapezu jest równe 80 cm2. Obliczyć wysokość trapezu. 139. Różnica długości sąsiednich boków równoległoboku jest równa 4 cm, a obwód stanowi 400% tej różnicy. Oblicz długość boków równoległoboku. 143. Grzegorz zbudował latawiec w kształcie deltoidu o przekątnych 150 cm i 1,2 m. Ile metrów kwadratowych kartonu zużył Grzegorz na budowę latawca?

15 Co nam sprawiło trudność ?
Trudność sprawiło nam to, że nie mogłyśmy skomponować czasu z nauką. Każda z nas ma zajęcia dodatkowe, testy, kartkówki oraz prace domowe. Ten projekt wymagał od nas dużego zaangażowania, pracy, mobilizacji i czasu. Trudnością dla nas było również spotkanie się po raz pierwszy z taką formą pracy grupowej (gra planszowa), ponieważ na początku nie miałyśmy pomysłu jak wykonać i jak się zabrać do tego działania. Trzecim powodem trudności było to, że nie mieszkamy blisko siebie i jest dla nas trudno spotkać się w jednym mieszkaniu i na spokojnie usiąść do tej pracy. Czwartą trudność sprawił nam brak mobilizacji i zaangażowania w ten projekt.

16 Czego się nauczyłyśmy? Nauczyłyśmy się: Współpracy,
Przyjemnej pracy w grupie, Poszerzyłyśmy naszą wiedzę na temat pól i obwodów figur płaskich.

17 Co nam się udało zrealizować podczas tego projektu?
Zrobiłyśmy grę edukacyjną, Nauczyłyśmy się pracować w grupie i razem wyszukiwać informacje, Wykonałyśmy prezentację multimedialną, Dowiedziałyśmy się więcej polach i obwodach figur płaskich w prosty i przyjemny sposób, Poznałyśmy więcej informacji na temat tworzenia projektów, co przyda nam się w II klasie.

18 Co należy poprawić w naszej pracy?
Powinnyśmy poprawić: Wywiązywanie się z obowiązków, Przywiązywaną wagę do dłuższych prac, Koordynację z nauczycielem prowadzącym działanie, Systematykę oddawania prac, Staranność wykonywania naszych prac.

19 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "W ramach Akademii Uczniowskiej realizowałyśmy projekt edukacyjny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google