Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Charakterystyka źródeł informacji i procesów w zarządzaniu informacją

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Charakterystyka źródeł informacji i procesów w zarządzaniu informacją"— Zapis prezentacji:

1 Charakterystyka źródeł informacji i procesów w zarządzaniu informacją
WYKŁAD 1 Rodzaje źródeł informacji Temat: Charakterystyka źródeł informacji i procesów w zarządzaniu informacją

2 Charakterystyka źródeł informacji i procesów w zarządzaniu informacją
Najważniejsze określenia informacja - zespół wiadomości przyswajanych przez odbiorcę w procesie komunikacji językowej, wzrokowej i słuchowej. zarządzanie informacją - Metody przetwarzania, zbierania, przechowywania i udostępniania informacji. Sprawne zarządzanie informacją powinno korygować i eliminować błędy powstałe w wyniku jej przetwarzania i pozyskiwania. źródło informacji – każdy obiekt zaspokajający nasze potrzeby informacyjne.Źródłami informacji mogą być dokumenty, osoby, instytucje itp.

3 Charakterystyka źródeł informacji i procesów w zarządzaniu informacją
Klasyfikacja źródeł informacji Źródła informacji ( podział ze względu na sposób utrwalenia) pierwotne wtórne pochodne piśmiennicze niepiśmiennicze Dokumentalne Niedokumentalne instytucjonalne osobowe Podział ze względu na stopień przetworzenia Podział ze względu na formę przekazu

4 Charakterystyka źródeł informacji i procesów w zarządzaniu informacją
Klasyfikacja źródeł informacji Źródła informacji ( podział ze względu na zawartą informację) Wydawnictwa Informacji pośredniej bibliografie poradniki bibliograficzne katalogi księgarskie Katalogi wydawnicze Przeglądy dokumentacyjne Informacja ekspresowa Informacji bezpośredniej encyklopedie ogólne specjalne słowniki językowe rzeczowe leksykony informatory przewodniki poradniki roczniki kalendarze atlasy książki adresowe, telefoniczne rozkłady jazdy

5 Informacja Wykorzystanie informacji
Charakterystyka źródeł informacji i procesów w zarządzaniu informacją Procesy w zarządzaniu informacją Źródła informacji Czynniki mające wpływ na sposób zarządzania informacją. wiedza, doświadczenie, umiejętności osób oraz komunikacja technologia informacyjna motywacja osób zarządzających informacją interpretacja i zniekształcenia informacji Procesy w zarządzaniu informacją wyszukiwanie informacji selekcjonowanie informacji gromadzenie danych przechowywanie danych przetwarzanie informacji upowszechnianie lub niszczenie informacji wymiana, dystrybucja, udostępnianie informacji Informacja Wykorzystanie informacji

6 Wady i zalety poszczególnych źródeł informacji
WYKŁAD 1 Rodzaje źródeł informacji Temat: Wady i zalety poszczególnych źródeł informacji

7 Wady i zalety poszczególnych źródeł informacji
Przykłady źródeł informacji Dokumentalne źrodła informacji Niedokumentalne źródła informacji Biblioteki, czytelnie Radio : publiczne i prywatne, radio w edukacji, język radia, programy Polskiego Radia Wystawy, targi: książki, edukacyjne, techniczne, rolnicze Telewizja: publiczna i komercyjna, język telewizji, rodzaje programów telewizyjnych, telewizja w edukacji, reklama Archiwa, składnice, urzędy Internet: , www, grupy dyskusyjne, reklama, zakupy, operacje finansowe, edukacja na odległość, Internet w szkole, etyka internautów, korzystanie z baz danych Galerie, muzea Teatr: rodzaje teatru i sztuk telewizyjnych, teatr TV, teatr w edukacji Instytucje naukowe: Koncerty: muzyka w edukacji, subkultury muzyczne, gatunki muzyki Odczyty, spotkania, dyskusje, sesje, konferencje: sesje popularnonaukowe, festiwale nauki, prezentacje wyników realizacji projektów, kluby dyskusyjne Turystyka, kontakty osobiste

8 Wady i zalety poszczególnych źródeł informacji
Komunikacja interpersonalna  KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, psychol. proces, dzięki któremu jednostka przekazuje i otrzymuje informacje w bezpośrednim kontakcie z inną osobą; dokonuje się za pomocą przekazu werbalnego (wypowiedzi) i niewerbalnego, na który składają się m.in. mimika, gesty, pozycja ciała, przestrzenne stosunki między komunikującymi się osobami, wysokość i natężenie głosu itp.

9 Wady i zalety poszczególnych źródeł informacji
Komunikacja niewerbalna – mowa ciała Komunikacja niewerbalna może być rozumiana w dwojaki sposób. W ujęciu szerszym oznaczać będzie wszelki niewerbalny przekaz informacji. W ujęciu węższym natomiast obejmuje niewerbalny przekaz informacji występujący w kontakcie społecznym, a więc kiedy na przykład rozmawiają ze sobą dwie osoby.  Na mowę ciała składają się gesty dotyczące następujących kategorii: sygnały wzrokowe, otwartość i uczciwość, współpraca, sympatia, pewność siebie, ocena, obrona, podejrzliwość, niepewność, gniew i agresja, samokontrola, znudzenie, okłamywanie, dominacja.

10 Wady i zalety poszczególnych źródeł informacji
Komunikacja niewerbalna - funkcje Wyróżnia się pięć zasadniczych funkcji komunikacji niewerbalnej: informacyjna, wspieranie przekazów słownych, wyrażanie postaw i emocji, definiowanie relacji, kształtowanie wrażenia.

11 Wady i zalety poszczególnych źródeł informacji
Komunikacja werbalna Komunikacja werbalna to przekazywanie informacji za pomocą wyrazów. Dużą rolę odgrywają tu takie czynniki, jak: akcent (badania dowiodły, że jest ważniejszy niż treść wiadomości!) stopień płynności mowy (świadczy o kompetencji i odpowiedzialności) zawartość (treść) wypowiedzi; jest uzależniona od władzy oraz związków międzyludzkich, uzależnionych od przyjętego systemu kulturowego

12 Wady i zalety poszczególnych źródeł informacji
Informacja tekstowa Alfabetyzm to umiejętność przetwarzania informacji w zakresie czytania, pisania i liczenia, konieczna do korzystania z materiałów drukowanych Cechy charakterystyczne dla tekstów niebeletrystycznych: Dominująca funkcja: poznawcza Jest obojętny emocjonalnie Im bardziej naukowy lub specjalistyczny tekst, tym większą rolę odgrywa naukowa terminologia wykluczająca dowolność interpretacji Język tekstów: jednoznaczny (brak wieloznaczności i archaizmów) Język tekstów dąży do uproszczenia składni

13 Wady i zalety poszczególnych źródeł informacji
Informacja tekstowa cd. Cechy charakterystyczne dla tekstów niebeletrystycznych: Posiada stałe elementy: Definicje Przykłady, wyjaśniające abstrakcyjne koncepcje Klasyfikacje, czyli grupowanie obiektów podobnych ( często z wykorzystaniem elementów graficznych) Relacje przyczyna, skutek ( często w podręcznikach) Spotyka się w nim dużą liczbę skrótów Sekwencyjność tzn. przedstawienie teorii, przykłady, problemy, podsumowanie Posiada pis treści, indeksy, erraty, mapy, ilustracje, tablice, wykresy, bibliografie itp.

14 Wady i zalety poszczególnych źródeł informacji
Informacja tekstowa cd. Wskazówki dla czytających teksty nieliterackie Opanowanie, w stopniu co najmniej dostatecznym specjalistycznego języka (terminologii) danej dziedziny naukowej lub dziedziny wiedzy Posiadanie minimalnej wiedzy potrzebnej do znalezienia wspólnych elementów pomiędzy treścią tekstu, a wiadomościami czytelnika, czyli zrozumienie Ustalenie , czego oczekuję od konkretnego tekstu tj. postawienie pytania na które będziesz szukał odpowiedzi w konkretnym tekście

15 Wady i zalety poszczególnych źródeł informacji
Informacja tekstowa cd. Wskazówki dla czytających teksty nieliterackie Wstępne przejrzenie tekstu, dla ustalenia zakresu treści i struktury organizacyjnej Zastanowienie się nad tytułem Sposób czytania: W kolejności w jakiej został napisany Selektywny tj. np. konkretny fragment, rozdział uwzględniając akapity Zwracaj uwagę na spójniki sterujące tj. także, natomiast, a zatem...

16 Wady i zalety poszczególnych źródeł informacji
Informacja tekstowa cd. Wskazówki dla czytających teksty nieliterackie Nie przechodź do następnej części, jeśli nie zrozumiałeś poprzedniej ( czytaj analitycznie i dogłębnie) Nie opuszczaj niezrozumiałych pojęć i słów Porównuj uzyskiwanie informacje z wiadomościami pochodzącymi z innych źródeł Po przeczytaniu tekstu zrób podsumowanie , odpowiedz na zadane wcześniej pytania ( najlepiej pisemnie)

17 Wady i zalety poszczególnych źródeł informacji
Informacja tekstowa cd. Wskazówki dla czytających teksty nieliterackie Nie bądź mędrcem na podstawie lektury jednej książki, szukaj materiałów uzupełniających Rób notatki


Pobierz ppt "Charakterystyka źródeł informacji i procesów w zarządzaniu informacją"

Podobne prezentacje


Reklamy Google