Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 WYKŁAD 1 Rodzaje źródeł informacji Temat: Charakterystyka źródeł informacji i procesów w zarządzaniu informacją

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 WYKŁAD 1 Rodzaje źródeł informacji Temat: Charakterystyka źródeł informacji i procesów w zarządzaniu informacją"— Zapis prezentacji:

1 1 WYKŁAD 1 Rodzaje źródeł informacji Temat: Charakterystyka źródeł informacji i procesów w zarządzaniu informacją

2 2 Charakterystyka źródeł informacji i procesów w zarządzaniu informacją Najważniejsze określenia informacja - zespół wiadomości przyswajanych przez odbiorcę w procesie komunikacji językowej, wzrokowej i słuchowej. zarządzanie informacją - Metody przetwarzania, zbierania, przechowywania i udostępniania informacji. Sprawne zarządzanie informacją powinno korygować i eliminować błędy powstałe w wyniku jej przetwarzania i pozyskiwania. źródło informacji – każdy obiekt zaspokajający nasze potrzeby informacyjne.Źródłami informacji mogą być dokumenty, osoby, instytucje itp.

3 3 Charakterystyka źródeł informacji i procesów w zarządzaniu informacją Klasyfikacja źródeł informacji Źródła informacji ( podział ze względu na sposób utrwalenia) pierwotne wtórne pochodne piśmiennicze niepiśmiennicze Dokumentalne Niedokumentalne instytucjonalne osobowe Podział ze względu na stopień przetworzenia Podział ze względu na formę przekazu

4 4 Charakterystyka źródeł informacji i procesów w zarządzaniu informacją Klasyfikacja źródeł informacji Źródła informacji ( podział ze względu na zawartą informację) Informacji bezpośredniej Informacji pośredniej bibliografie poradniki bibliograficzne katalogi księgarskie Katalogi wydawnicze Przeglądy dokumentacyjne Informacja ekspresowa Wydawnictwa encyklopedie ogólne specjalne słowniki językowe ogólne specjalne rzeczowe leksykony informatory przewodniki poradniki roczniki kalendarze atlasy książki adresowe, telefoniczne rozkłady jazdy

5 5 Wykorzystanie informacji Źródła informacji Procesy w zarządzaniu informacją wyszukiwanie informacji selekcjonowanie informacji gromadzenie danych przechowywanie danych przetwarzanie informacji upowszechnianie lub niszczenie informacji wymiana, dystrybucja, udostępnianie informacji Procesy w zarządzaniu informacją Charakterystyka źródeł informacji i procesów w zarządzaniu informacją Informacja Czynniki mające wpływ na sposób zarządzania informacją. wiedza, doświadczenie, umiejętności osób oraz komunikacja technologia informacyjna motywacja osób zarządzających informacją interpretacja i zniekształcenia informacji

6 6 WYKŁAD 1 Rodzaje źródeł informacji Temat: Wady i zalety poszczególnych źródeł informacji

7 7 Przykłady źródeł informacji Wady i zalety poszczególnych źródeł informacji Dokumentalne źrodła informacjiNiedokumentalne źródła informacji Biblioteki, czytelnieRadio : publiczne i prywatne, radio w edukacji, język radia, programy Polskiego Radia Wystawy, targi: książki, edukacyjne, techniczne, rolnicze Telewizja: publiczna i komercyjna, język telewizji, rodzaje programów telewizyjnych, telewizja w edukacji, reklama Archiwa, składnice, urzędyInternet: E-mail, www, grupy dyskusyjne, reklama, zakupy, operacje finansowe, edukacja na odległość, Internet w szkole, etyka internautów, korzystanie z baz danych Galerie, muzeaTeatr: rodzaje teatru i sztuk telewizyjnych, teatr TV, teatr w edukacji Instytucje naukowe:Koncerty: muzyka w edukacji, subkultury muzyczne, gatunki muzyki Odczyty, spotkania, dyskusje, sesje, konferencje: sesje popularnonaukowe, festiwale nauki, prezentacje wyników realizacji projektów, kluby dyskusyjne Turystyka, kontakty osobiste

8 8 Komunikacja interpersonalna Wady i zalety poszczególnych źródeł informacji KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, psychol. proces, dzięki któremu jednostka przekazuje i otrzymuje informacje w bezpośrednim kontakcie z inną osobą; dokonuje się za pomocą przekazu werbalnego (wypowiedzi) i niewerbalnego, na który składają się m.in. mimika, gesty, pozycja ciała, przestrzenne stosunki między komunikującymi się osobami, wysokość i natężenie głosu itp.

9 9 Komunikacja niewerbalna – mowa ciała Wady i zalety poszczególnych źródeł informacji Komunikacja niewerbalna może być rozumiana w dwojaki sposób. W ujęciu szerszym oznaczać będzie wszelki niewerbalny przekaz informacji. W ujęciu węższym natomiast obejmuje niewerbalny przekaz informacji występujący w kontakcie społecznym, a więc kiedy na przykład rozmawiają ze sobą dwie osoby. Na mowę ciała składają się gesty dotyczące następujących kategorii: sygnały wzrokowe, otwartość i uczciwość, współpraca, sympatia, pewność siebie, ocena, obrona, podejrzliwość, niepewność, gniew i agresja, samokontrola, znudzenie, okłamywanie, dominacja.

10 10 Komunikacja niewerbalna - funkcje Wady i zalety poszczególnych źródeł informacji Wyróżnia się pięć zasadniczych funkcji komunikacji niewerbalnej: informacyjna, wspieranie przekazów słownych, wyrażanie postaw i emocji, definiowanie relacji, kształtowanie wrażenia.

11 11 Komunikacja werbalna Wady i zalety poszczególnych źródeł informacji Komunikacja werbalna to przekazywanie informacji za pomocą wyrazów. Dużą rolę odgrywają tu takie czynniki, jak: akcent (badania dowiodły, że jest ważniejszy niż treść wiadomości!) stopień płynności mowy (świadczy o kompetencji i odpowiedzialności) zawartość (treść) wypowiedzi; jest uzależniona od władzy oraz związków międzyludzkich, uzależnionych od przyjętego systemu kulturowego

12 12 Informacja tekstowa Wady i zalety poszczególnych źródeł informacji Alfabetyzm to umiejętność przetwarzania informacji w zakresie czytania, pisania i liczenia, konieczna do korzystania z materiałów drukowanych Cechy charakterystyczne dla tekstów niebeletrystycznych: Dominująca funkcja: poznawcza Jest obojętny emocjonalnie Im bardziej naukowy lub specjalistyczny tekst, tym większą rolę odgrywa naukowa terminologia wykluczająca dowolność interpretacji Język tekstów: jednoznaczny (brak wieloznaczności i archaizmów) Język tekstów dąży do uproszczenia składni

13 13 Informacja tekstowa cd. Wady i zalety poszczególnych źródeł informacji Cechy charakterystyczne dla tekstów niebeletrystycznych: Posiada stałe elementy: –Definicje –Przykłady, wyjaśniające abstrakcyjne koncepcje –Klasyfikacje, czyli grupowanie obiektów podobnych ( często z wykorzystaniem elementów graficznych) –Relacje przyczyna, skutek ( często w podręcznikach) Spotyka się w nim dużą liczbę skrótów Sekwencyjność tzn. przedstawienie teorii, przykłady, problemy, podsumowanie Posiada pis treści, indeksy, erraty, mapy, ilustracje, tablice, wykresy, bibliografie itp.

14 14 Informacja tekstowa cd. Wady i zalety poszczególnych źródeł informacji Wskazówki dla czytających teksty nieliterackie Opanowanie, w stopniu co najmniej dostatecznym specjalistycznego języka (terminologii) danej dziedziny naukowej lub dziedziny wiedzy Posiadanie minimalnej wiedzy potrzebnej do znalezienia wspólnych elementów pomiędzy treścią tekstu, a wiadomościami czytelnika, czyli zrozumienie Ustalenie, czego oczekuję od konkretnego tekstu tj. postawienie pytania na które będziesz szukał odpowiedzi w konkretnym tekście

15 15 Informacja tekstowa cd. Wady i zalety poszczególnych źródeł informacji Wskazówki dla czytających teksty nieliterackie Wstępne przejrzenie tekstu, dla ustalenia zakresu treści i struktury organizacyjnej Zastanowienie się nad tytułem Sposób czytania: –W kolejności w jakiej został napisany –Selektywny tj. np. konkretny fragment, rozdział uwzględniając akapity Zwracaj uwagę na spójniki sterujące tj. także, natomiast, a zatem...

16 16 Informacja tekstowa cd. Wady i zalety poszczególnych źródeł informacji Wskazówki dla czytających teksty nieliterackie Nie przechodź do następnej części, jeśli nie zrozumiałeś poprzedniej ( czytaj analitycznie i dogłębnie) Nie opuszczaj niezrozumiałych pojęć i słów Porównuj uzyskiwanie informacje z wiadomościami pochodzącymi z innych źródeł Po przeczytaniu tekstu zrób podsumowanie, odpowiedz na zadane wcześniej pytania ( najlepiej pisemnie)

17 17 Informacja tekstowa cd. Wady i zalety poszczególnych źródeł informacji Wskazówki dla czytających teksty nieliterackie Nie bądź mędrcem na podstawie lektury jednej książki, szukaj materiałów uzupełniających Rób notatki


Pobierz ppt "1 WYKŁAD 1 Rodzaje źródeł informacji Temat: Charakterystyka źródeł informacji i procesów w zarządzaniu informacją"

Podobne prezentacje


Reklamy Google