Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Świadomi ekologicznie. W Willson & Brown aspekty środowiskowe stawiamy na równi z innymi dziedzinami naszej działalności. Działamy w branży, która jest.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Świadomi ekologicznie. W Willson & Brown aspekty środowiskowe stawiamy na równi z innymi dziedzinami naszej działalności. Działamy w branży, która jest."— Zapis prezentacji:

1 Świadomi ekologicznie

2 W Willson & Brown aspekty środowiskowe stawiamy na równi z innymi dziedzinami naszej działalności. Działamy w branży, która jest nierozerwalnie związana z koniecznością ciągłego doskonalenia się w zakresie ekologii. Wprowadzając do obrotu duże ilości materiałów z tworzyw sztucznych, nieustannie dbamy o to, by ich produkcja była zgodna z normami środowiskowymi. Podnosząc naszą efektywność ekonomiczną, minimalizujemy jednocześnie oddziaływanie firmy na środowisko naturalne. Od kilku lat korzystamy przy produkcji naszych artykułów z materiałów biodegradowalnych i wciąż ulepszamy ten proces. Świadomi ekologicznie copyright by Willson & Brown, 2011

3 Kluczowe procesy proekologiczne copyright by Willson & Brown, 2011

4 Tworzywo sztuczne - proces wtrysku SPRZEDAŻZAKUPY MAGAZYN REGRANULACJA MŁYN MŁYNEK małe gabaryty WTRYSK CIĘCIE FREZOWANIE MONTAŻ granulat + regranulat regranulat granulat + regranulat półfabrykaty przemiałodpad regranulat półfabrykaty odpad (duże gabaryty) przemiał odpad copyright by Willson & Brown, 2011

5 Tworzywo sztuczne - proces wtrysku Technologia wtrysku polega na uplastycznianiu granulek tworzywa w cylindrze wtryskarki ogrzanym do temperatury 160-170°C. Następnie, po mniej więcej 20-30 minutach, plastyczna masa pod naciskiem tłoka przechodzi przez dyszę do chłodzonej formy, w której zastyga. Koszt elementów wtryskowych z REGRANULATU (samo tworzywo + wtrysk) jest 10% mniejszy od elementów wtryskowych z oryginalnego tworzywa. Dzięki dodawanych w produkcji substancjom EcoPure nasze displaye stają się biodegradowalne w warunkach aktywnego środowiska bakteryjnego (np. na wysypisku śmieci). W takich warunkach biodegradacja zajmuje od 1 do 10 lat (w zależności od grubości ścianki oraz ilości dodatku). copyright by Willson & Brown, 2011

6 Tworzywo sztuczne - proces termoformowania SPRZEDAŻZAKUPY MAGAZYN REGRANULACJA MŁYN OBRÓBKA WYTŁOCZEK MONTAŻ granulat + regranulat regranulat płyty przemiał odpad regranulat półfabrykaty odpad TERMOFORMOWANIE MASZYNA do wykonywania płyt (docelowo) płyty copyright by Willson & Brown, 2011

7 Tworzywo sztuczne - proces termoformowania Termoformowanie to nazwa procesu technologicznego, w którym z płaskich folii lub płyt, podgrzanych wstępnie do określonej temperatury charakterystycznej dla danego tworzywa, formuje się produkty o określonych kształtach. Dzięki procesom odzyskiwania i mielenia odpadów powstających w trakcie procesu termoformowania uzyskujemy średnio 120 ton rocznie materiału gotowego do ponownego wykorzystania. Wdrożyliśmy system zarządzania projektami, dzięki któremu: > angażując pracowników firmy na wszystkich etapach produkcji odnajdujemy oszczędności w wykorzystaniu surowców i energii; > wprowadzamy innowacyjne procedury, dzięki którym usprawniamy pracę; > popularyzujemy wykorzystanie materiałów proekologicznych w naszych produktach poprzez atrakcyjne promocje cenowe. copyright by Willson & Brown, 2011

8 Tworzywo sztuczne - proces sztancowania SPRZEDAŻZAKUPY MAGAZYN REGRANULACJA MŁYN MONTAŻ granulat + regranulat regranulat przemiał odpad regranulat półfabrykaty SZTANCOWANIE MASZYNA do wykonywania płyt (docelowo) płyty odpad granulat + regranulat copyright by Willson & Brown, 2011

9 Tworzywo sztuczne - proces sztancowania Sztancowanie polega na wykrawaniu z arkusza (lub stosu arkuszy) papieru, kartonu, tektury lub innego podobnego podłoża, pożądanego kształtu wyrobu papierniczego lub poligraficznego o skomplikowanych formach, których nie można uzyskać za pomocą zwykłego krojenia na gilotynie introligatorskiej. Wykrawania dokonuje się za pomocą wykrojnika. W procesie sztancowania, podobnie jak w przypadku termoformowania, uzyskujemy znaczne ilości odpadów, które po przemieleniu ulegają regranulacji*. * regranulacja - przetwórcze metoda utylizacji polegająca na nadawaniu odpadom formy regranulatu gotowego do ponownego przetworzenia copyright by Willson & Brown, 2011

10 Folie PODWYKONAWCY ZAKUPY folia do transportu i opakowanie materiały i półfabrykaty zabezpieczone folią MAGAZYN PRZEDMONTAŻ (selektywna zbiórka odpadów na dziale) folia do transportu i opakowanie półfabrykaty zabezp. folią MONTAŻ (selektywna zbiórka odpadów na dziale) odpad SPRZEDAŻ belowanie odpadów selektywna zbiórka odpadów na dziale copyright by Willson & Brown, 2011

11 Tektura PODWYKONAWCY ZAKUPY tektura karton z grafiką MAGAZYN KASZEROWANIE karton SITODRUK odpad półfabrykaty SPRZEDAŻ belowanie odpadów selektywna zbiórka odpadów na dziale tektura + karton z grafiką tektura + karton z grafiką MONTAŻ SZTANCOWANIE odpad copyright by Willson & Brown, 2011

12 Folia, tektura, karton W Willson & Brown prowadzimy zrównoważoną politykę zagospodarowania wszelkich materiałów produkcyjnych oraz eksploatacyjnych. Procesy recyklingu dotyczą m.in. takich surowców jak folia czy karton, które w naszej działalności są wykorzystywane w dużych ilościach. Dzięki zminimalizowaniu eksploatacji tych surowców w firmie oraz wprowadzeniu systemu kontroli i zarządzania ich przepływem w procesach produkcyjnych, odzyskujemy 100% niewykorzystanych materiałów. Odzyskane tworzywa są powtórnie wykorzystane do wewnętrznego użytku bądź sprzedane innym firmom. copyright by Willson & Brown, 2011

13 Rozwijamy się – główne zmiany w 2010 r. Tworzywa sztuczne sortujemy i sprzedajemy więcej tworzywa; zwiększamy ilość przemiału ponownie wykorzystywanego w produkcji; sprzedajemy niewykorzystany przemiał - nic się nie marnuje. Drewno optymalizujemy eksploatację palet produkcyjnych - zwielokrotniamy ich wykorzystanie. Metal zwiększamy segregację odpadów; więcej odpadów trafia do ponownego przetworzenia. Odpady komunalne wdrażamy systemy oszczędzania mediów (energii i wody), dzięki czemu minimalizujemy ilość odpadów komunalnych; dzięki wprowadzeniu segregacji odpadów, zmniejszono ilość odpadów komunalnych (za które płacimy i które trafiają na wysypiska) na rzecz odpadów podlegających recyklingowy (odsprzedajemy i chronimy środowisko) copyright by Willson & Brown, 2011

14 Rozwijamy się – główne zmiany w 2010 r. KPO S - surowce z recyklingu (tworzywo, metal, drewno) sprzedawane do zewnętrznych firm recyklingowych PP - surowce regranulowane używane do ponownej produkcji (krótki obieg recyklingu) KPO O- surowce przekazane do zewnętrznych firm recyklingowych (płatne przez W&B) PWP - surowce regranulowane używane do produkcji lub sprzedawane do firm zewnętrznych (mix kolorów) PNP - regranulowane tworzywo do użycia w produkcji farby rozpuszczalniki odpady komunalne metaldrewno tworzywa sztuczne tektura 48%54%44%32%16%8,5% 439 T poziom recyklingu 630 T poziom recyklingu 135 T poziom recyklingu 175 T poziom recyklingu 49 T poziom recyklingu 140000 m 3 poziom recyklingu KPO S PPKPO SKPO OKPO S 25 T - PWP 110 T - PNP Stan na rok 2008 212 T207 T60 T56 T8 T 12000 m 3 100%72%87%86%27%89% 154 T poziom recyklingu 700 T poziom recyklingu 140 T poziom recyklingu 175 T poziom recyklingu 49 T poziom recyklingu 140000 m 3 poziom recyklingu KPO S PPKPO SKPO OKPO S 195 T - PWP 0 T - PNP Stan na rok 2010 154 T505 T123 T152 T13,5 T 125000 m 3 copyright by Willson & Brown, 2011

15 www.w-b.pl Willson & Brown - WB Sp. z o.o. S.K.A. Al. Krakowska 224, 02-219 Warszawa e-mail: biuro@w-b.pl


Pobierz ppt "Świadomi ekologicznie. W Willson & Brown aspekty środowiskowe stawiamy na równi z innymi dziedzinami naszej działalności. Działamy w branży, która jest."

Podobne prezentacje


Reklamy Google