Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

© Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka GLOBALNY KRYZYS FINANSOWY Materiały wykładowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "© Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka GLOBALNY KRYZYS FINANSOWY Materiały wykładowe."— Zapis prezentacji:

1 © Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka GLOBALNY KRYZYS FINANSOWY Materiały wykładowe

2 © Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka 2 Źródła i mechanizm współczesnego kryzysu finansowego 2008-2009

3 © Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka Globalna ekonomia 3 Gospodarka wirtualna RYNKI FINANSOWE Gospodarka materialna RYNKI DÓBR I USŁUG; RYNKI CZYNNIKÓW PROD.

4 © Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka Zawał na Wall Street - pada piramida finansowa wszechczasów i wiara w neoliberalną wizję kapitalizmu 15.IX.2008 r. Bankrutuje 158 letni BI Lehman Brothers, Merrill Lynch wchłonięty przez detaliczny Bank of America, BI Bear Stearns w III.2008 r. przejmuje konkurencja, Goldman Sachs i Morgan Stanley – dobrowolnie pod nadzór Fed. 4

5 © Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka Banki inwestycyjne z Wall Street Nie przyjmują depozytów Nie udzielają kredytów Obsługują korporacje, państwa, instytucje finansowe Doradzają przy wielkich inwestycjach, fuzjach Gromadzą kapitał na ich realizację Handlują instrumentami finansowymi: akcje obligacje bony skarbowe waluty derywaty (pochodna innego dobra, np. kredytu). 5

6 © Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka Przyczyny globalnego kryzysu gospodarczego 6 1.Od zakończenia zimnej wojny długi okres luźnej polityki pieniężnej; 2. Niskie stopy procentowe zachęcały do wprowadzania innowacji finansowych. BC nie reagowały jednoczesnym wdrażaniem odpowiednich regulacji; 3. Powstanie bąbli spekulacyjnych: IT, rynek nieruchomości, rynki surowcowe; 4. Funding gaps (różnica pomiędzy przyrostem kredytów i depozytów w sektorze bankowym)

7 © Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka Źródła i mechanizm współczesnego kryzysu finansowego, 2008 r. Nadpłynność informacji, zleceń, błyskawiczny obieg M; Przeintegrowanie rynków finansowych; Łatwość komunikacji, sprzężeń; Deficyt demokracji – władza technokratów; Zapaść tzw. sekurytyzacji - systemu gospodarowania ryzykiem; Chciwość bankierów z Wall Street; Boom internetowy, boom budowlany; Brak modelu określającego relacje między państwem a rynkiem w dobie globalizacji; Polityka deregulacyjna Billa Clintona casino economy; Miękka polityka Fed.; Opóźnione, nieskoordynowane, doraźne reakcje państw w zakresie kontrcyklicznych działań. 7

8 © Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka 8 Podstawowe stopy procentowe Fed i EBC 2001-2004 Od X.2002 r. – 1,25 % Od VI.2003 r. – 1 % 1,25 1,0 2,0 Od VI. 2004 r. podwyżki – 1,25 %, ….

9 © Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka Źródła kryzysu finansowego w USA - hossa i derywaty Hossa nieruchomości; Banki detaliczne na wielka skalę udzielają kredytów; By móc udzielać kolejnych, pozbywają się poprzednich kredytów; BI z Wall Street: dzielą udzielone pożyczki pakują w instrumenty pochodne (CDO) derywaty sprzedają inwestorom; W l. 2000-2006 nominalna wartość corocznych emisji CDO wzrastała 12-krotnie; Największa pakownia kredytów - Lehman Brothers. 9

10 © Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka - chciwość, subprime i zapaść sekurytyzacji Kredytowa mielonka pozbywa BD obciążeń z własnych ksiąg; BI i inni inwestorzy - zwiększone zyski; W 2006 r. – koniec wiarygodnych kredytobiorców; Bankierzy kuszą domami osoby bez zdolności kredytowej; 2006-2007 - tzw. subprime (kredyty prawie pierwszorzędne) – 60% udzielonych pożyczek hipotecznych; BI mielą i pakują subprime, sprzedając je/derywaty jako pierwszorzędną pożyczkę. 10 Źródła kryzysu finansowego w USA Derywaty, pomyślane jako sposób na rozproszenie ryzyka, posłużyły do rozpylenia pewnych strat po całym systemie finansowym

11 © Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka Subprime Zobowiązanie bezdomnego do spłaty kredytu rosnące zyski; Podpis kredytobiorcy = aktywo banku; Bank może udzielać kolejnych kredytów na zakup kolejnych nieruchomości cena; Popyt bezdomnego nie miał odpowiednika w sile jego podaży. 11

12 © Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka - derywaty od derywatów i zapaść sekurytyzacji Derywaty od derywatów (CDS) – ubezpieczenia na wypadek, gdyby dany derywat kredytowy miał okazać się bezwartościowy; Największy emitent CDS – koncern AIG; Agencje ratingowe zawyżają wartość nowych instrumentów; Bańka spekulacyjna na rynku nieruchomości pęka, ceny domów gwałtownie spadają; Ludzie nie spłacają kredytów nie dlatego, że ich domy potaniały, ale dlatego, że pieniądz podrożał – stopy procentowe wzrosły. 12 Źródła kryzysu finansowego w USA

13 © Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka Skutki restrykcyjnej polityki pieniężnej Fed - od połowy 2004 r. – VI.2006 r. Wzrost stóp procentowych i kosztu kapitału Niewypłacalność milionów Amerykanów – klientów prawie pierwszorzędnych; Drastyczny spadek cen nieruchomości; Bezdomni kredytobiorcy żyli jednak w nadziei, że jeśli nie będą mogli spłacać kredytów, przekraczających wartość ich własnej podaży, to najwyżej sprzedadzą domy, które kupili, mimo że ich nie potrzebowali; Instytucje finansowe – pełne portfele papierów-derywatów, o spadającej, nieokreślonej wartości (cząstki różnych kredytów); Wstrzymanie pożyczek międzybankowych; Pierwsza panika; Od połowy 2007 r. BC pompują setki mld $ i euro, by uchronić giełdy przed utratą płynności. 13

14 © Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka - delewarowanie, bez ujawniania strat, 2007-IX.2008 Hossa lewar finansowy - pożyczanie gigantycznych sum, by w ryzykownych transakcjach zarobić jeszcze więcej, a potem szybko zwrócić pożyczkę, zachowując różnicę; Pęka bańka BI zostają z bezwartościowymi derywatami i ogromnymi długami zaciągniętymi na ich zakup; Delewarowanie: Część BI - sprzedaje duże pakiety udziałów funduszom państwowym z Chin, Singapuru, Abu Dhabi kapitał w miejsce gigantycznych odpisów; Część BI - spekuluje dalej – pieniędzmi pożyczonymi od Fed w nadziei, że zdążą odrobić straty przed następnym terminem raportów kwartalnych 14 Mechanizm kryzysu finansowego w USA

15 © Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka - rozlanie kryzysu subprime na cały system finansowy IX. 2008 r. – nacjonalizacja Freddie Mac i Fannie Mae - agencji kredytowych, gwarantujących pośrednio 80% pożyczek hipotecznych (potencjalne zobowiązania 5 bln $); Po bankructwie Lehman Brothers, Fed przejmuje AIG, ubezpieczyciela, który podpisał tak wiele CDS, że jego upadek uruchomiłby lawinę wyprzedaży banków krach giełdy 1929 r. 15 Mechanizm kryzysu finansowego w USA

16 © Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka Globalny kryzys finansowy 2008 ma standardowy przebieg, zgodny z typowym schematem paniki. Niestandardowe są tylko jego zasięg i głębia. 16

17 © Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka Studium paniki czyli mechanizm kryzysu finansowego 17 podaż pieniądzałatwy kredyt + Irracjonalny cen niektórych aktywów (nieruchomości) Korekta cen niespłacone kredyty Złe zarządzanie ryzykiem System finansowy: skomplikowany, mało przejrzysty psychologia Kto, ile stracił ? spowolnienie obiegu pieniężnego blokada aktywności 1/2

18 © Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka Studium paniki 2/2 18 Banki i fundusze inwestycyjne (spekulacyjne) spłacają swoje zobowiązania przez zaciąganie kolejnych Przy braku gotówki, sprzedają swoje aktywa: obligacje, akcje, waluty Korekta cen tych aktywów Coraz więcej trzeba sprzedać aktywów, by uzyskać określoną ilość pieniędzy Deflacja cen aktywówkryzys na rynkach finansowych

19 © Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka 19 Skutki globalnego kryzysu finansowego

20 © Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka Dopóki płynność rynków finansowych jest blokowana przez bilionowe wierzytelności, a brak wzajemnego zaufania instytucji finansowych paraliżuje ich aktywność, globalny kryzys finansowy będzie trwał; Przeżywamy obecnie najpoważniejszy kryzys finansowo- gospodarczy po II wojnie światowej w l.30. gospodarka USA skurczyła się o 30 proc. recesja 2009 r. spadek światowego PKB o 2-3 proc. 20

21 © Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka Skutki globalnego kryzysu finansowego 1/3 Spowolnienie wzrostu gospodarczego, recesje, (globalna recesja 2009); Olbrzymie wahania indeksów; Wzrost bezrobocia; Spadek cen i płac; Upadłości wielu instytucji finansowych i firm, (przetrwają: Bank of America, JP Morgan Chase); Przejęcia i konsolidacje; Brak zaufania wśród banków – nie pożyczają pieniędzy BC tną stopy procentowe ludzie wolą gotówkę niż lokaty - pułapka płynności; 21

22 © Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka Skutki globalnego kryzysu finansowego 2/3 Spadek popytu na surowce energetyczne i ich cen, Spadek popytu na żywność; Szansa na ekspansje polskich firm; Wzrost oprocentowania kredytów i depozytów, zaostrzenie procedur; Spadek dostępności do kredytów: mniej pożyczek dla firm, mniej kredytów samochodowych, mniej kredytów studenckich, mniej kart kredytowych; 22

23 © Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka Skutki globalnego kryzysu finansowego 3/3 Akcje ratowania rynków wzrost zadłużenia rządów; Prawie pierwszorzędni kredytobiorcy - uwolnieni od pożyczek; Państwo - uzależnione od życia na kredyt u Rosji, Chin i petroreżimów znad Zatoki Perskiej; Gorsze wyniki firm, eksporterów; Emeryci, którzy przejdą na emeryturę za kilka lat. 23

24 © Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka Plany ratowania gospodarki światowej przed globalnym kryzysem gospodarczym 1/2 Stworzenie globalnego, przejrzystego systemu wczesnego ostrzegania przed kryzysami finansowymi; Globalna, interdyscyplinarna, antyrecesyjna reakcja, Przejmowanie przez państwo toksycznych aktywów odblokowanie obiegu finansowego, Wykupywanie długów zagrożonych instytucji przez rządy, największe banki, Fed i EBC lub ich nacjonalizacja, Obniżki stóp procentowych przez BC podaży pieniądza; 24

25 © Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka BC radykalnie tną podstawowe stopy procentowe, 04.12.2008 r. 25 - -3 2 1 2 2,25 -0,75 Zmiana od IX.2008 r. Obecna stopa %, 04.XII.2008 r. -1,75-2,75 -0,2 -0,25 -1,75 -0,75 -1,9 -1,5 -0,5 -3 2,5 2 0,75 18 2 1 1 13,75 11 5,75 13 0,3 5,58 4,25 7,5 3,25 W. Brytania 2,5 IslandiaStrefa euro Szwecja Kanada USA Australia Brazylia Szwajcaria Słowacja Indie Czechy Polska Rosja Węgry Chiny Japonia 2

26 © Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka Plany ratowania gospodarki światowej przed globalnym kryzysem gospodarczym 2/2 Zagwarantowanie przez rządy spłacalności najbezpieczniejszych obligacji; Linie kredytowe dla krajów rozwijających się; Konieczny superfundusz (USA, UE) Dotychczas przeciętny kryzys finansowy wymagał dokapitalizowania banków środkami ok. 8% PKB danego kraju Troubled Assets Relief Program – 700 mld $, 5% PKB USA – plan odkupienia szkodliwych derywatów; Zmiana prawa zmuszenie banków komercyjnych (BK) do szybkiej restrukturyzacji długów (zamiany długów na akcje). 26


Pobierz ppt "© Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka GLOBALNY KRYZYS FINANSOWY Materiały wykładowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google