Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W co naprawdę grają ludzie? Gry Statusowe w praktyce

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W co naprawdę grają ludzie? Gry Statusowe w praktyce"— Zapis prezentacji:

1 W co naprawdę grają ludzie? Gry Statusowe w praktyce
Prezentujący: Artur Król

2 Czego się dziś dowiesz? 1. Czym jest Status i jakie ma dla nas znaczenie 2. Jak status motywuje ludzi 3. Jak działają procesy statusowe 4. Czym są wysoki, niski i dynamiczny status 5. Co robić by demonstrować wybrany status 6. Jak w praktyce wykorzystywać status w biznesie, relacjach, itp.

3 Ludzie są istotami hierarchicznymi
„Lepiej rządzić w piekle niż służyć w niebie” John Milton

4 Ludzie są istotami hierarchicznymi
„Lepiej służyć w stadzie, niż umrzeć poza nim” Ewolucja

5 Gry statusowe zachodzą w każdej sytuacji. Nie da się ich uniknąć.

6 Status = zachowanie Prestiż = kredyt statusu uzyskany
Status = zachowanie Prestiż = kredyt statusu uzyskany dzięki stanowisku, insygniom władzy, osiągnięciom

7 Status jest jednym z głównych motywatorów ludzkiego zachowania
Ludzie wolą zarabiać obiektywnie mniej, ale więcej od sąsiadów. Czynnik najsilniej przewidujący, czy kobieta pójdzie do pracy = zarobki męża < zarobki męża siostry

8 Status jest jednym z głównych motywatorów ludzkiego zachowania
Znienawidzona praca wykonywana dla prestiżu, jaki daje. Wszyscy chcą być restauratorami. Nikt nie chce być grabarzem. Dlaczego niewierne żony starych mężów ryzykują życiem?

9 Status jest jak DUCH niewidzialny, ale zawsze obecny
D ynamiczny U zależniony od kontekstu C iągły H uśtawkowy

10 Status jest jak DUCH niewidzialny, ale zawsze obecny
Dynamiczny U zależniony od kontekstu C iągły H uśtawkowy Zmienia się z sekundy na sekundę. Nie ma możliwości zapewnienia go sobie „na zawsze”

11 Status jest jak DUCH niewidzialny, ale zawsze obecny
D ynamiczny Uzależniony od kontekstu C iągły H uśtawkowy W różnych kontekstach dana osoba może mieć zupełnie odmienną pozycje w hierarchii.

12 Status jest jak DUCH niewidzialny, ale zawsze obecny
D ynamiczny U zależniony od kontekstu Ciągły H uśtawkowy Gry statusowe zachodzą nieustannie, nie da się ich przerwać czy nie brać w nich udziału. Brak udziału to również posunięcie w grze.

13 Status jest jak DUCH niewidzialny, ale zawsze obecny
D ynamiczny U zależniony od kontekstu C iągły Huśtawkowy Jeśli jedna osoba idzie w górę, druga musi opaść.

14 Status nie dotyczy tylko ludzi
Różne organizacje i grupy mają status. Przedmioty mogą mieć status. Miejsca mogą mieć status.

15 Wysoki status - P rzyjemny emocjonalnie - U pragniony ewolucyjnie
- N iedostrzegający zagrożeń - K onfliktowy - I gnorujący normy społeczne

16 Niski status - U nikający konfliktów - R eagujący - O kazujący słabość
- K iepski emocjonalnie

17 Status ma funkcję obronną
Zarówno wysoki, jak i niski status mają duże znaczenie obronne. Każdy z nich przekazuje, że nie warto danej osoby atakować. Jest zbyt groźna (wysoki), albo jest zbyt mało warta (niski). Tylko dynamiczny status nie ma funkcji obronnej.

18 Hierarchie statusowe Większość osób w toku życia uczy się przyjmować miejsce w określonym przedziale hierarchii i będzie się opierać zarówno próbom zepchnięcia w dół, jak i wypchnięcia w górę.

19 Różnica w zachowaniach między poszczególnymi stopniami
Różnice statusowe Różnica w zachowaniach między poszczególnymi stopniami hierarchii to ok. 20%

20 - B udujący relacje - A ngażujący - N arzędzie - D ynamiczny
Dynamiczny Status

21 Wysoki status: zachowania
Osoba grająca na wysoki status przekazuje dwa główne komunikaty: 1. Nie podchodź, po ugryzę! 2. Jestem tak silny, że nic mnie nie wzruszy.

22 Wysoki status: zachowania
Podstawowe zachowanie wysokostatusowe: BRAK REAKCJI Twój status jest tym wyższy, im bardziej to inni reagują na Ciebie, a im mniej Ty reagujesz na innych.

23 Przykładowe zachowania wysokostatusowe
- wydawanie poleceń - zajmowanie tyle miejsca, ile dla nas jest wygodne - utrzymywanie kontaktu wzrokowego - ręce z dala od twarzy - odsłonięte szyja i brzuch - stosowanie pełnych zdań - oczekiwanie reakcji - ocenianie - pokonanie drugiej osoby - przerywanie - zezwalanie i zakazywanie - poprawianie - śmiech z drugiej osoby - naruszanie przestrzeni osobistej - brak reakcji

24 Wysoki status: zachowania
Drugie podstawowe zachowanie wysokostatusowe: ODPOWIEDZIALNOŚĆ Przywódca stada to nie najsilniejszy wojownik. Wojownik to beta, porucznik. Gdy on walczy, przywódca stada ma zachować zimną krew, by doprowadzić stado w bezpieczne miejsce.

25 Niski status: zachowania
Osoba grająca na niski status przekazuje dwa główne komunikaty: 1. Nie warto mnie gryźć, jestem niegroźny. 2. Muszę bardzo pilnować zachowań innych.

26 Niski status: zachowania
Podstawowe zachowanie niskostatusowe: REAGOWANIE NA INNYCH Twój status jest tym niższy, im bardziej reagujesz na innych.

27 Przykładowe zachowania niskostatusowe
- przerywanie kontaktu wzrokowego - dotykanie twarzy i głowy - zasłanianie brzucha i szyi - sprawdzanie reakcji innych - unikanie decyzji - zajmowanie mniejszej przestrzeni niż potrzeba - dopasowanie do innych - proszenie o pozwolenie - śmianie się z kimś - prośba o opinię i pomoc - przyjmowanie czyjejś opinii - podziwianie i chwalenie - poddawanie się w sytuacji konfliktowej - czekanie na kogoś - przepraszanie

28 Niski status: zachowania
Drugie podstawowe zachowanie niskostatusowe: ODDAWANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Osoba niskostatusowa podąża za decyzjami innych i nie ponosi stresu, związanego z podejmowaniem decyzji i odpowiedzialnościa za nie.

29 Dobre maniery, dobre wychowanie, itp. to zachowania niskostatusowe!
Status a uprzejmość Dobre maniery, dobre wychowanie, itp. to zachowania niskostatusowe! Okazujemy innym ludziom szacunek: demonstrujemy ich miejsce w hierarchii.

30 Dynamiczny Status: zachowania
Osoby dynamicznie grające swoim statusem regularnie przechodzą między wysokim, a niskim statusem. Raz podwyższają siebie, raz rozmówcę, raz obniżają siebie, raz rozmówcę. Czyni to z takiej wymiany grę.

31 Praktyczne zastosowania statusu
1. Systemy motywacyjne w firmach (tytuły, gabinety, służbowe gadżety, drobne różnice w pensjach, itp.) Normy statusowe są tak silne, że są przypadki gdy związki zawodowe domagały się NIŻSZYCH pensji dla pewnych grup pracowniczych, dla zachowania statusowych dysproporcji.

32 Praktyczne zastosowania statusu
2. Misja firmy/organizacji = sposób by sprawić, że pracownik zwiąże swój status ze statusem firmy. Np. Apple „Zmieniamy świat”. Pracownicy byli terroryzowani i poniżani, ale wspominają te lata jako najlepsze lata swojego życia, bo byli związani z misją firmy.

33 Praktyczne zastosowania statusu
3. Sprzedaż. Dobrzy sprzedawcy zwykle grają wysokostatusowo i dominują klienta. Wybitni sprzedawcy grają niskostatusowo, podwyższając status klienta oraz status swojej oferty.

34 Praktyczne zastosowania statusu
4. Restauracje. Dobrzy kelnerzy są nieświadomymi ekspertami w grach statusowych.

35 Praktyczne zastosowania statusu
5. Zebrania firmowe Jedną z podstawowych, choć niewyrażanych otwarcie ról zebrań firmowych jest utwierdzenie ustalonej hierarchii.

36 Praktyczne zastosowania statusu
6. Obsługa klienta. Pierwszą i podstawową potrzebą niezadowolonego klienta jest status. Zadbanie o niego w tym obszarze sprawi, że inne powody jego niezadowolenia stracą znaczenie.

37 Praktyczne zastosowania statusu
7. Kontakt z klientami Jeśli zbudujesz bliższe relacje z klientami, bardzo ważne jest dbanie o odpowiednią grę statusem w tej relacji – inaczej bardzo łatwo zmienić wiernego klienta w zagorzałego wroga.

38 Praktyczne zastosowania statusu
8. Występy, prezentacje,itp. Artyści sceniczni, zwłaszcza muzycy i komicy, są prawdziwymi mistrzami w wykorzystaniu procesów statusowych.

39 Praktyczne zastosowania statusu
9. Budowanie relacji Dynamiczna gra statusem ułatwia zbudowanie dobrej relacji z rozmówcą. Zdrowe związki (przyjaźnie, związki romantyczne) cechują się dynamiką statusu.

40 Praktyczne zastosowania statusu
10. Uwodzenie Wiele szkół uwodzenia opiera się na uczeniu gry na wysoki status, nieco również uczy dynamicznej gry statusem.

41 Prezentacja będzie do ściagnięcia ze strony www.ChangeMakers.pl
Dziękuję za uwagę :) Prezentacja będzie do ściagnięcia ze strony

42 Oferta ważna tylko do 12 grudnia.
Mały Bonus: Na hasło „DNI NLP” Praktyk IEMT (8 grudnia 2012) zniżka 75 zł Praktyk Beyond NLP ( III 2013) zniżka 200 zł Oferta ważna tylko do 12 grudnia.


Pobierz ppt "W co naprawdę grają ludzie? Gry Statusowe w praktyce"

Podobne prezentacje


Reklamy Google