Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SJAGD-AGD R. Co to jest SJAGD- Świat Jakości AGD 1. Jest to zbiór narzędzi informatycznych, informacyjnych ułatwiający komunikowanie się pomiędzy producentami,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SJAGD-AGD R. Co to jest SJAGD- Świat Jakości AGD 1. Jest to zbiór narzędzi informatycznych, informacyjnych ułatwiający komunikowanie się pomiędzy producentami,"— Zapis prezentacji:

1 SJAGD-AGD R

2 Co to jest SJAGD- Świat Jakości AGD 1. Jest to zbiór narzędzi informatycznych, informacyjnych ułatwiający komunikowanie się pomiędzy producentami, dystrybutorami, sklepami detalicznymi a konsumentami oraz mediami i jednostkami badawczymi, w celu zapewnienia szybkiej, rzetelnej i wiarygodnej informacji o produkcie, w tym promocjach i badaniach z zakresu branży AGD. 2. Portale Internetowe: - Portal Agencja Medialna Informacyjna SJAGD - Portal Branżowy SJAGD - Portal Konsumencki SJAGD (w tym Box Konsumenta) - Portale Indywidualne Partnerów SJAGD (strony www, sklepy internetowe) - Nośniki informacji w postaci Tabletów, Systemów Wystawienniczych, - Elektroniczny i Fachowy Doradca Klienta – oprogramowanie do zarządzania Sprzedawcą (Lerning, Zadaniowanie i Rozliczanie, Zarządzanie Promocjami, Katalog Elektroniczny, System Wymiany Informacji, Magazyn Dokumentów, Księga Negocjacji z Konsumentem, Księga Ofertowania Konsumenta, Zarządzanie Stoiskiem, inne).

3 Co to jest SJAGD- Świat Jakości AGD SJAGD jest także wpisany w realizacje projektu unijnego Wspieranie Powiązań i Rozwój Produktów Branży RTV-AGD Kwota dofinansowania 21 625 945,00 PLN Autorem całego pomysłu biznesowego i złożonego z sukcesem wniosku jest podmiot Audytorzy R. Termin zakończenia projektu: czerwiec 2013 rok

4 Co to jest SJAGD- Świat Jakości AGD Wybrane branżowe misje SJAGD: 1. Prowadzenie badań produktowych w kontekście użytkowności. 2. Promocja polskich grup i punktów sprzedaży. 3. Elektronizacja transakcji i dokumentów w całym łańcuchu dostaw. 4. Zmniejszenie kosztów obsługi transakcji w całym łańcuchu dostaw. 5. Wprowadzenie elektronizacji procesu sprzedaży i e-nauki 6. Zwiększenie konkurencyjności Partnerów 7. Elektroniczny i Fachowy Doradca Klienta 8. Wsparcie Partnerów w mediach 9. Ekspansja Rynkowa Partnerów

5 Co to jest SJAGD- Świat Jakości AGD Wybrane misje SJAGD dla Gospodarstw Domowych: 1. Wzrost jakości produktów i popytu na jakość Kupuj Dobre, Rekomendowane lub Certyfikowane Wyroby. 2. Ekologia, Jakość, Zdrowie, Zmniejszenie energochłonności. 3. Dobre Punkty Sprzedaży Detalicznej. 4. Kupuj u Elektronicznego i Fachowego Doradcy Klienta.

6 SJAGD- Świat Jakości AGD Narzędzia informacyjne

7 Portal branżowy RTV-AGD System umożliwia zarządzanie i konfigurację przez poszczególnych Przedsiębiorców udostępnionych pakietów (np. tworzenie artykułów, prezentacji publicznych, etc) Portal ma za zadanie promować: 1.Partnerów, 2.Punkty Dystrybucji i Sprzedaży, 3.Handel Elektroniczny Partnerów, 4.Rzetelność Produktów, 5.Wiedzę o Rynku, 6.Wiarygodne Artykuły Branżowe Partnerów, 7.Wymianę wiedzy,Misje Gospodarcze, Targi, etc. 8.Jakość. 9.Promocje i Programy

8 Portal branżowy RTV-AGD

9

10

11 Portal klastrowy RTV-AGD Element Portalu Branżowego SJAGD Portal ma za zadanie: 1. Dostarczać Partnerom niepubliczną wiedzę. 2. Uruchomić i konsultować z Partnerami doskonalenie narzędzia; -Elektroniczny i Fachowy Doradca Klienta -E-lerning AGD -Elektroniczny Katalog Informacji Produktowych, Marketingowych i Około- produktowych 3. Dostarczyć wiedzę z zakresu dziedzin marketingu i promocji.

12 Portal klastrowy RTV-AGD

13

14 Portal Konsumencki Tematyka Portalu: 1.Marketing opiniotwórczy. 2.Marketing Badawczy. 3.E-Dom. 4.E-box Konsumenta - narzędzie komunikacji przedsprzedażnej w trakcie sprzedaży i utrzymania relacji po sprzedaży. 5.Marketing Produktowy. 6.Marketing Lojalnościowy

15 Portal opiniotwórczy - konsumencki

16

17 Agencja Informacyjna Składnik Portalu Branżowego. Portal ma dostarczyć mediom artykuły i wiedzę: 1.O Partnerach. 2.Generowaną przez Partnerów. 3.O nowościach produktowych. 4.O przedsięwzięciach regionalnych i centralnych. 5.Badawczą Produktową. 6.Do programów medialnych AGD. 7.Umiejscowienia Wiarygodnych Punktów Sprzedaży Elektronicznej. 8.O dorobku ludzi branży AGD 9.O Jakości AGD 10. O Promocjach Jakościowych AGD 11. O Programach produktowych AGD

18 SJAGD- Świat Jakości AGD Wybrane korzyści z uczestnictwa w projekcie

19 SJAGD Wybrane korzyści z uczestnictwa w projekcie 1. Uczestnicy projektu mają taki sam dostęp i takie same narzędzia bez różnicowania pod kątem wielkości obrotu 2. Poszerzenie oferty sklepu, a w konsekwencji zwiększenie sprzedaży poprzez: a) prezentacje produktów nie będących w danym momencie w sklepie b) stały dostęp do pełnych kart produktowych (on line) 3. Lokalizowanie dostępności wybranego produktu u dystrybutora na terenie całej Polski 4. Każdy użytkownik może budować kartę produktową i ewidencjonować dokumenty w postaci elektronicznej 5. Możliwość prezentacji własnego sklepu/firmy w największym branżowym portalu internetowym 6. Możliwość wykorzystania rozbudowywanych narzędzi programistycznych

20 7. Zarządzanie Sprzedawcami, Promocjami 8. Każdy sklep może stać się też dystrybutorem 9. Możliwość utworzenia własnego sklepu internetowego oraz box`u konsumenta 10. Integracja branży RTV-AGD (producentów, dystrybutorów, sklepów) z konsumentem. 11. Dostęp do aktualnych informacji branżowych, przepływ informacji pomiędzy producentem a sklepem bez pośredników 12. Bezpośredni dostęp do producenta (handlowcy, serwis, marketing) 13. Ograniczenie własnej inwestycji w strukturę informatyczną i hardwarową 14. Dostęp do Grupy Jakościowej SJAGD. SJAGD Wybrane korzyści z uczestnictwa w projekcie

21 SJAGD- Świat Jakości AGD Warunkiem uczestnictwa i korzystania z dorobku Grupy Jakościowej SJAGD jest uzyskanie stopnia innowacyjności. Taką możliwość daje realizacja programu unijnego biznesowo organizowanego przez Wyższą Inżynierską Szkołę Bezpieczeństwa I Organizacji Pracy w partnerstwie z grupą doradczą Audytorzy R. Środki pochodzą z jednostki finansującej program – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP.

22 SJAGD- Świat Jakości AGD W ramach programu realizowana będzie usługa dotycząca wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii, świadczone przez jednostkę badawczą lub naukową, mające na celu: - opracowanie nowych technologii wspólnie z mikro i małym przedsiębiorstwem, - udoskonalenie istniejących już w danym przedsiębiorstwie technologii, - udoskonalenie istniejących już wyrobów/usług danego przedsiębiorstwa, - przeprowadzenie usługi doradczej i analitycznej potrzeb elektronizacji przedsiębiorstwa. Wykonawcą usług może być tylko jednostka naukowa prowadząca w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe, wymienione w art. 2 pkt 9 lit. a-f ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki.

23 SJAGD- Świat Jakości AGD Co otrzyma docelowo Przedsiębiorca: 1.Certyfikat Innowacyjności od Jednostki Badawczej 2.Dokumentacje. 3.Licencje na bezpłatne użytkowanie Oprogramowania SJAGD Katalog Elektroniczny Produktów i Dokumentów. 4.Urządzenie typu Tablet do realizacji zadania Elektroniczny Fachowy Doradca Klienta/Kierownik. 5.Nadanie znaku rekomendacyjnego Świat Jakości AGD, potwierdzającego jakość i innowacyjność Partnera, a jednocześnie zdolność jego organizacji do zmniejszenia kosztów transakcyjnych i sprzedażnych. 6.Możliwość korzystania z dorobku, innych tworzonych aktywów Projektu Unijnego SJAGD po jego zakończeniu okresu finansowania (rok 2012/2013)

24 SJAGD- Świat Jakości AGD Termin i Finansowanie: -Zgoda na uczestnictwo w Projekcie SJAGD –jak najszybciej (liczy się kolejność zgłoszeń) -Realizacja usługi nastąpi w przedziale czasowym około 3-4 miesięcy po otrzymaniu indywidualnej zgody PARP dla każdego z przedsiębiorcy. - Przedsiębiorca płaci tylko podatek VAT dokonując jego odliczenia od podatku należnego w danym miesiącu. Brak zgody PARP dla danego przedsiębiorcy lub wyczerpanie środków lub otrzymanie zgłoszenia w zbyt odległym terminie wyklucza możliwość realizacji.


Pobierz ppt "SJAGD-AGD R. Co to jest SJAGD- Świat Jakości AGD 1. Jest to zbiór narzędzi informatycznych, informacyjnych ułatwiający komunikowanie się pomiędzy producentami,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google