Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ogólne pojęcia struktury

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ogólne pojęcia struktury"— Zapis prezentacji:

1 ogólne pojęcia struktury
Przerwania ogólne pojęcia struktury

2 Przerwania - pojęcia /22 Przerwanie - zdarzenie wewnątrz lub na zewnątrz systemu mikroprocesorowego, wymagające natychmiastowej reakcji ze strony programu wykonywanego przez mikroprocesor.

3 otwarcie zaworu spustowego
Przerwania - pojęcia /22 Procedura obsługi przerwania - ciąg rozkazów realizujących pożądaną reakcję na przerwanie. otwarcie zaworu spustowego odczyt wejść obliczenia wysterowanie wyjść

4 Przerwania - pojęcia /22 Program tła (program główny) - sekwencja działań (rozkazów) mikroprocesora realizowanych gdy nie ma przerwań UWAGA: program ten nie może “odczuć” faktu, że został czasowo zawieszony przez obsługę przerwania. Ź L E D O B R Z E A,Bstos ... B:=11 A:=B*B M[101]:=A stosB,A fragment procedury obsługi przerwania: ... A:=200 B:=44 A:=A+B M[201]:=A fragment programu tła: ... A:=200 B:=44 A:=A+B M[201]:=A fragment programu tła: ... B:=11 A:=B*B M[101]:=A fragment procedury obsługi przerwania: M[201]= M[101]=121 M[201]= M[101]=121

5 Typowa struktura procedury obsługi przerwania:
Przerwania - pojęcia /22 Typowa struktura procedury obsługi przerwania: 1. Składowanie na stosie rejestrów roboczych. 2. Rozpoznanie (dokładne) przyczyny przerwania. 3. Skasowanie przyczyny przerwania. 4. Dodatkowa obróbka informacji. 5. Odtworzenie rejestrów roboczych ze stosu. 6. Odblokowanie przerwań. 7. Powrót do zawieszonego programu. 1 2 3 4 5 6 7 program tła c.d. programu tła INT

6 Przerwania - pojęcia /22 Przykład niewłaściwej struktury działań procedury obsługi przerwania: 1. zał: odblokowanie przerwań (6) następuje przed skasowaniem przyczyny przerwania (3). 1 2 6 1 2 6 1 2 6 itd. 1 2 6 1 2 6 program tła INT

7 Przykłady niewłaściwej struktury działań procedury obsługi przerwania:
Przerwania - pojęcia /22 Przykłady niewłaściwej struktury działań procedury obsługi przerwania: 2 4 5 6 7 1 program tła INT 2. zał: brak skasowania przyczyny przerwania (3): c.d. programu tła 3 2 4 5 7 1 program tła INT 3. zał: brak odblokowania systemu przerwań (6):

8 Przerwania - pojęcia /22 Priorytetowość (przerwań) - zróżnicowanie co do ważności (pilności) zadań realizowanych przez system mikroprocesorowy; w szczególności zadaniami tymi mogą być procedury obsługi przerwań - różnicując ich pilność dokonuje się określenia priorytetów poszczególnych przerwań;

9 Priorytetowość przerwań może być zrealizowana:
Przerwania - pojęcia /22 Priorytetowość przerwań może być zrealizowana: sprzętowo - przez odpowiednie kontrolery (MSI, LSI) ... kontroler przerwań CPU I/O1 I/O2 I/On zał: priorytety: n>..>2>1

10 Przerwania - pojęcia /22 ... lub odpowiednią strukturę połączeń systemu przerwań (np. łańcuch urządzeń przerywających); priorytety: 1>2>...>n CPU I/O1 I/O2 I/On Vcc

11 Priorytetowość przerwań może być zrealizowana:
Przerwania - pojęcia /22 Priorytetowość przerwań może być zrealizowana: programowo - poprzez wspólny początek procedur obsługi przerwań będący arbitrem systemu przerwań (rozpoznaje źródła aktualnych przerwań i decyduje o kolejności ich obsługi) ... CPU Vcc I/O1 I/O2 I/On

12 Przerwania - pojęcia /22 ... programowy arbiter systemu przerwań z indywidualnym sprawdzaniem (pooling) urządzeń przerywających CPU I/O1 I/O2 I/On Vcc 1 PASP 3 2 4 5 6 7 program tła INTX c.d. programu tła

13 Przerwania - pojęcia /22 ... programowy arbiter systemu przerwań z grupowym sprawdzaniem urządzeń przerywających CPU I/O1 I/O2 I/On Vcc 1 PA SP 3 2 4 5 6 7 program tła INTX c.d. programu tła

14 Przerwania - pojęcia /22 Wielopoziomowość systemu przerwań - dopuszczenie do zawieszenia aktualnie realizowanej procedury obsługi przerwania w celu realizacji innej, zwykle o wyższym priorytecie, procedury obsługi nowozgłoszonego przerwania.

15 Przerwania - systemy obsługi 14/22
1. Jednopoziomowy bez priorytetów Dt1 Dt2 T P2 T P P2 P3 Cechy: opóźnienia (Dt1 , Dt2) w reakcji na przerwanie; możliwość zgubienia przerwania podczas tych opóźnień; maks. czas zwłoki w obsłudze danego przerwania może być równy sumie czasów obsługi pozostałych przerwań w systemie. System stosowany w małych systemach mikroprocesorowych przy 1..2 źródłach przerwań.

16 Przerwania - systemy obsługi 15/22
2. Jednopoziomowy z priorytetami Dt2 ,2 Dt1 T P T P3 P2 P1 priorytety: 3>2>1 pozorna jednoczesność wystąpienia przerwań Cechy: można wskazać ważniejsze przerwania, których obsługa będzie miała pierwszeństwo przed pozostałymi; opóźnienia (Dt1 , Dt2) w reakcji na przerwanie; przerwania o niższych priorytetach mogą długo czekać na obsługę; możliwość zgubienia przerwania podczas tych opóźnień. System stosowany przy niewielkiej liczbie źródeł przerwań.

17 Przerwania - systemy obsługi 16/22
3. Wielopoziomowy bez priorytetów T P2 P1 T P3 P2 P1 2 P3 T Cechy: każde przerwanie jest natychmiast obsługiwane; proces obsługi dowolnego przerwania może zostać zawieszony na dość długo - przez procedury obsługi pozostałych przerwań. System bardzo rzadko stosowany.

18 Przerwania - systemy obsługi 17/22
4. Wielopoziomowy z priorytetami T P2 P1 T P1 P2 P P1 T priorytety: 3>2>1 Cechy: przerwania o niskich priorytetach dłużej czekają na obsługę; można przyśpieszyć obsługę ważniejszych przerwań. System zalecany przy większej liczbie źródeł przerwań.

19 Rodzaje przerwań - ich zastosowania
Przerwania - rodzaje /22 Rodzaje przerwań - ich zastosowania 1. Przerwania zegarowe - regularne, o f > 1Hz: odmierzanie odcinków czasu (np. w ms); pomiar czasu astronomicznego; w małych systemach mikroprocesorowych: obsługa urządzeń zewnętrznych (klawiatur, wyświetlaczy, itd.).

20 Przerwania - rodzaje /22 2. Przerwania od urządzeń zewnętrznych (komputerowych) - nieregularne: informują mikroprocesor o: gotowości urządzenia do nowej transmisji informacji; zakończeniu dotychczasowej transmisji.

21 Przerwania - rodzaje /22 3. Przerwania od układów kontrolujących pracę systemu - sporadyczne, zwykle o wysokim priorytecie: sygnalizują szczególne stan pracy: zanik zasilania; błąd parzystości w bloku pamięci; załamanie się cyklu pracy oprogramowania; błąd/wyjątek procesora/koprocesora.

22 Przerwania - rodzaje /22 4. Przerwania od układów sprzężenia z obiektem - nieregularne: informują mikroprocesor o różnych zdarzeniach w kontrolowanym obiekcie: zadziałanie krańcówek alarmowych; przekroczenie poziomów alarmowych, itp.

23 Podział zadań pomiędzy program tła a procedury obsługi przerwań
Przerwania /22 Podział zadań pomiędzy program tła a procedury obsługi przerwań


Pobierz ppt "ogólne pojęcia struktury"

Podobne prezentacje


Reklamy Google