Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finansowanie projektów sektora publicznego Barbara Cendrowska, Dyrektor Biura Analiz i Finansowania Sektora Publicznego Kraków, 3 pażdziernika 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finansowanie projektów sektora publicznego Barbara Cendrowska, Dyrektor Biura Analiz i Finansowania Sektora Publicznego Kraków, 3 pażdziernika 2011."— Zapis prezentacji:

1 Finansowanie projektów sektora publicznego Barbara Cendrowska, Dyrektor Biura Analiz i Finansowania Sektora Publicznego Kraków, 3 pażdziernika 2011

2 SEKTOR PUBLICZNY Agenda  Finansowanie infrastruktury publicznej - stan obecny i konsekwencje  Finansowanie poprzez spółki komunalne  Finansowanie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego  Jak pozyskać finansowanie bankowe w projektach gospodarki odpadami, czyli…  Który Bank wybrać?  Zadania Banku

3 SEKTOR PUBLICZNY Agenda  Finansowanie infrastruktury publicznej - stan obecny i konsekwencje  Finansowanie poprzez spółki komunalne  Finansowanie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego  Jak pozyskać finansowanie bankowe w projektach gospodarki odpadami, czyli…  Który Bank wybrać?  Zadania Banku

4 SEKTOR PUBLICZNY Wyzwania w finansowaniu projektów sektora publicznego Potrzeba rozbudowy i modernizacji infrastruktury o charakterze użyteczności publicznej, dodatkowo stymulowana przez EURO 2012 oraz konieczność wykorzystania środków w ramach perspektywy 2007-2013 Konieczność „pogodzenia” dwóch kluczowych czynników w najbliższych latach Ograniczenia budżetowe wynikające limitów zadłużania JST

5 SEKTOR PUBLICZNY Wyzwania w finansowaniu projektów sektora publicznego - dwie drogi Jak pogodzić konieczność inwestycji z narastającym zadłużeniem? Partnerstwo Publiczno - PrywatneZwiększenie skali realizacji projektów przez spółki komunalne na zasadach zbliżonych do project finance z mechanizmami wsparcia ze strony JST

6 SEKTOR PUBLICZNY Finansowanie inwestycji przez spółki komunalne:  Zadłużenie spółki komunalnej nie stanowi zadłużenia JST  Konieczność wydłużenia okresu finansowania spółek komunalnych w celu zmniejszenia obciążeń JST w najbliższych latach (okresy finansowania dopasowane do amortyzacji finansowanych aktywów i sięgające 15-20 lat)  JST powinny być przygotowane na zagwarantowanie instytucjom finansowym wieloletniego wsparcia finansowego spółek komunalnych  Kluczowe znaczenie długoletniej umowy wykonawczej zawieranej pomiędzy JST a spółką komunalną odpowiedzialną za zagospodarowanie i unieszkodliwienie odpadów Wyzwania w finansowaniu projektów sektora publicznego – spółki komunalne

7 SEKTOR PUBLICZNY Kluczowe cechy umowy wykonawczej zawieranej pomiędzy JST a spółką komunalną odpowiedzialną za zagospodarowanie i unieszkodliwienie odpadów:  okres obowiązywania umowy nie krótszy niż okres finansowania  powierzenie wykonywania przez JST spółce komunalnej zadań własnych w zakresie utrzymania porządku i czystości w celu zaspokojenia potrzeb wspólnoty (świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym)  mechanizm kalkulacji rekompensaty zapewniający na pokrycie kosztów operacyjnych, kosztów finansowych, podatków oraz zapewniające spółce rozsądny zysk, uwzględniający przychody spółki komunalnej (np. sprzedaż energii, odzyskanych surowców wtórnych)  mechanizm audytu wysokości rekompensaty w celu uniknięcia jej nadmiernej wysokości  zapewnienie ze strony JST odpowiedniego strumienia odpadów do zakładu unieszkodliwiania odpadów w celu zapewnienia efektywności instalacji Wyzwania w finansowaniu projektów sektora publicznego – umowa wieloletnia

8 SEKTOR PUBLICZNY Przeszkody rozwoju PPP w Polsce:  Spośród 51 ogłoszeń projektów PPP w roku 2010 tylko w przypadku 6 projektów podpisano umowy z podmiotem prywatnym  Brak modelowych transakcji w Polsce oraz doświadczeń sektora publicznego w zakresie PPP  Niekompatybilne procedury związane ze środkami unijnymi i PPP – rozdzielność długotrwałych postępowań  Kluczową kwestią wiarygodność partnera prywatnego oraz podział ryzyk pomiędzy stroną publiczną a prywatną Wyzwania w finansowaniu projektów sektora publicznego

9 SEKTOR PUBLICZNY Agenda  Finansowanie infrastruktury publicznej - stan obecny i konsekwencje  Finansowanie poprzez spółki komunalne  Finansowanie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego  Jak pozyskać finansowanie bankowe w projektach gospodarki odpadami, czyli…  Który Bank wybrać?  Zadania Banku

10 SEKTOR PUBLICZNY Pozyskanie finansowania – który Bank wybrać? (1)  wieloletnia współpraca z sektorem publicznym, w tym spółkami komunalnymi – zrozumienie mechanizmów gospodarki komunalnej  odpowiednia skala/możliwości działania – czynnik zwiększający pewność pozyskania finansowania  solidne doświadczenie w project finance  dostęp do doświadczeń i rynków zagranicznych

11 SEKTOR PUBLICZNY Pozyskanie finansowania – który Bank wybrać? (2)  W przypadku większych transakcji tj. powyżej 200 mln PLN wskazane może okazać się uformowanie konsorcjum bankowego w celu zagwarantowania finansowania  Warto wybrać bank lidera konsorcjum, którego zadaniem będzie koordynacja pracy banków, a także przepływ pytań i informacji do spółki komunalnej czy do prywatnego partnera  Szybkość pozyskania środków zależy od jakości przygotowanych materiałów informacyjnych, w tym biznes planu obejmującego projekcje finansowe

12 SEKTOR PUBLICZNY Rola Banku Bank zapewni kompleksową obsługę programu emisji obligacji lub procesu pozyskania finansowania w formie kredytu. W zakresie emisji obligacji zobowiąże się wykonywać następujące czynności:  zapewni objęcie 100% programu emisji obligacji przez Bank  prowadzenie obsługi rynku wtórnego  prowadzenie usług ewidencyjnych  prowadzenie usług płatniczych  przeprowadzenie wykupu obligacji  pełnienie funkcji agenta zabezpieczeń W zakresie finansowania w formie kredytu zobowiąże się zapewnić gwarantowanie udzielenia 100% kwoty kredytu oraz wykonywać wszelkie funkcje agencyjne związane z wypłatą i obsługa kredytu.

13 SEKTOR PUBLICZNY Dane kontaktowe Departament Instytucji Finansowych i Sektora Publicznego ul. Żwirki i Wigury 31, 02-091 Warszawa Barbara Cendrowska Dyrektor Biura Analiz i Finansowania Sektora Publicznego +48 22 524 62 98 e-mail: barbara.cendrowska@pekao.com.pl


Pobierz ppt "Finansowanie projektów sektora publicznego Barbara Cendrowska, Dyrektor Biura Analiz i Finansowania Sektora Publicznego Kraków, 3 pażdziernika 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google