Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYMAGANIA DLA DOSTAWCÓW WSK DOTYCZĄCE PRODUKCJI MILITARNEJ ITAR

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYMAGANIA DLA DOSTAWCÓW WSK DOTYCZĄCE PRODUKCJI MILITARNEJ ITAR"— Zapis prezentacji:

1 WYMAGANIA DLA DOSTAWCÓW WSK DOTYCZĄCE PRODUKCJI MILITARNEJ ITAR
Export Classification: No technical data                   WSK „PZL-Rzeszów” S.A. proprietary data                       For planning purposes only          

2 KLASYFIKACJA KONTROLI EKSPORTU
Oznacz gdy prezentacja nie zawiera żadnych danych technicznych lub wypełnij poniższą klasyfikację kontroli eksportu: Klasyfikacja Instrukcja wypełnienia: obowiązkowo wypełnić należy pkt. 6 oraz jeden z pkt. 1-5 w przypadku technologii klienta. 1. Kanadyjska ECL(s): 2. Kanadyjska dla towarów pochodzenia US ECCN(s): 3. P-ECCN(s) 4. USML (ITAR): 5. US (EAR): 6. Polska PL / UE: Jeśli nie jesteś pewny klasyfikacji skontaktuj się z autorem danej informacji lub lokalnym przedstawicielem Kontroli Obrotu w WSK. Aby otrzymać więcej informacji, zapoznaj się z instrukcjami dotyczącymi klasyfikacji- Procedura QP54. INFORMACJA NA TEMAT WŁASNOŚCI Niniejszy dokument jest własnością WSK „PZL-Rzeszów” S.A. Nie wolno robić użytku, kopiować ani udostępniać tego dokumentu ani żadnych informacji w nim zawartych do żadnych celów, m.in. do projektowania, produkcji lub naprawy części czy uzyskiwania certyfikatów lub innych zezwoleń bez wyraźnej, pisemnej zgody WSK „PZL-Rzeszów” S.A. Samo otrzymanie lub posiadanie tego dokumentu, niezależnie z jakich źródeł, nie stanowi takiej zgody. Używanie, kopiowanie lub ujawnianie przez kogokolwiek bez wyraźnej pisemnej zgody WSK „PZL-Rzeszów” S.A. jest nieuprawnione i może pociągnąć za sobą skutki w postaci odpowiedzialności karnej lub cywilnej. Export Classification: No technical data                   WSK „PZL-Rzeszów” S.A. proprietary data                       For planning purposes only           .

3 TRANSFER PRODUKCJI MILITARNEJ (ITAR)
P&W (Stany Zjednoczone) Umowa licencyjna na produkcję wojskową (MLA) WSK Rzeszów Umowa o zachowaniu poufności (NDA) dostawcy zatwierdzeni w umowie licencyjnej na produkcję wojskową (załącznik „E” do MLA) poddostawcy zatwierdzeni w umowie licencyjnej na produkcje wojskową(załącznik „E” do MLA) Export Classification: No technical data                   WSK „PZL-Rzeszów” S.A. proprietary data                       For planning purposes only          

4 Obowiązki dostawców zgodnie z prawem amerykańskim (zawarte w MLA i NDA)
ZAKAZ PRZEKAZYWANIA PRODUKTÓW, DANYCH TECHNICZNYCH, OPROGRAMOWANIA OSOBOM NIEUPRAWIONYCH (NIE WSKAZANYCH PRZEZ DOSTAWCĘ W KWESTIONARIUSZU) ZAKAZ UŻYWANIA PRODUKTÓW, DANYCH TECHNICZNYCH, OPROGRAMOWANIA W SPOSÓB NIEZGODNY Z UMOWĄ OCHRONA PRODUKTÓW, DANYCH TECHNICZNYCH, OPROGRAMOWANIA PRZED DOSTĘPEM OSÓB NIEUPRAWNIONYCH: *Poddostawców i osób trzecich nie wskazanych przez dostawcę w kwestionariuszu *Pracowników dostawcy/pracowników tymczasowych zatrudnionych przez inne firmy posiadających obywatelstwo lub kraj urodzenia, którym prawo amerykańskie zakazuje dostępu do produktów i danych technicznych ITAR ARCHIWIZOWANIE DOKUMENTÓW I DANYCH TECHNICZNYCH PRZEZ 15 LAT PO WYGAŚNIĘCIU UMOWY MIĘDZY WSK I DOSTAWCĄ. Export Classification: No technical data                   WSK „PZL-Rzeszów” S.A. proprietary data                       For planning purposes only          

5 DOKUMENTY DLA DOSTAWCÓW
Kwestionariusz (ITAR Agreement Foreign Licensee Questionnaire DTCN) – *do wypełnienia danymi dotyczącymi dostawcy/poddostawcy Umowa licencyjna na produkcję (MLA bez załączników) - *dla zapoznania się z obowiązkami, jakie ma dostawca/poddostawca zgodnie z przepisami prawa amerykańskiego Umowa o zachowaniu poufności (NDA) – *po zapoznaniu się z wymogami prawa amerykańskiego do podpisania przez dostawcę/poddostawcę jako zobowiązanie do przestrzegania prawa amerykańskiego dotyczącego produkcji wojskowej. Export Classification: No technical data                   WSK „PZL-Rzeszów” S.A. proprietary data                       For planning purposes only          

6 KWESTIONARIUSZ - DANE DOSTAWCY
ITAR AGREEMENT FOREIGN SUB-LICENSEE QUESTIONNAIRE Section 1: Basic Information – This section requests basic information related the proposed agreement and your company Information Requested: Please provide response below: Full legal name of your company, as registered with your Government: Nazwa dostawcy Physical location and mailing address for your company (NO Post Office Boxes): Adres głównej siedziby firmy dostawcy Are there other locations of your company that will receive ITAR-controlled items under the program? If yes, please list the address of each location. Inne siedziby firmy dostawcy Export Classification: No technical data                   WSK „PZL-Rzeszów” S.A. proprietary data                       For planning purposes only          

7 KWESTIONARIUSZ – PRACOWNICY DOSTAWCY
Do obowiązków dostawcy należy: Ustalenie obywatelstwa i miejsca urodzenia wszystkich pracowników dostawcy, którzy będą mieć dostęp do danych technicznych zawierających klasyfikację militarną dostarczanych przez WSK (np. rysunki, szkice, zdjęcia itp.) Wpisanie do kwestionariusza wszystkich pracowników, którzy będą mieć dostęp do danych technicznych zawierających klasyfikację militarną, którzy *posiadają podwójne obywatelstwo (np. polskie i ukraińskie) za wyjątkiem obywatelstwa amerykańskiego, *są obywatelami polskimi, ale urodzili się poza granicami Polski (za wyjątkiem osób, które urodziły się w Stanach Zjednoczonych) *nie są obywatelami polskimi i posiadają obywatelstwo innego kraju (za wyjątkiem obywatelstwa amerykańskiego). WAŻNE: Nie wpisywać imion i nazwisk pracowników, tylko ich obywatelstwo i miejsce urodzenia. . Export Classification: No technical data                   WSK „PZL-Rzeszów” S.A. proprietary data                       For planning purposes only          

8 KWESTIONARIUSZ – PRACOWNICY DOSTAWCY Employee Reference Number
If yes, please provide response below: Employee Reference Number (numer porządkowy) Citizenship No. 1 (obywatelstwo #1) Citizenship No. 2 (obywatelstwo #2) Country of Birth (kraj urodzenia) Will have Access to ITAR-controlled items (Pracownik ma dostęp do danych ITAR?) Ex. 1 Germany N/A Italy Yes Ex. 2 France 1 2 3 (add additional rows as needed) UWAGA: Nie należy wpisywać imion i nazwisk pracowników, tylko ich obywatelstwo i miejsce urodzenia. Wszyscy pracownicy wpisani do tej tabelki, którzy mają dostęp do danych ITAR muszą podpisać umowę o zachowaniu poufności (NDA). Export Classification: No technical data                   WSK „PZL-Rzeszów” S.A. proprietary data                       For planning purposes only          

9 KWESTIONARIUSZ – PRACOWNICY TYMCZASOWI
Do obowiązków dostawcy należy: Ustalenie obywatelstwa i miejsca urodzenia wykonawców usług lub pracowników tymczasowych zatrudnionych przez inne firmy lub agencje pośrednictwa pracy, którzy będą mieć dostęp do danych technicznych przekazanych przez WSK Wpisanie do kwestionariusza wszystkich wykonawców usług lub pracowników tymczasowych zatrudnionych przez inne firmy lub agencje pośrednictwa pracy, którzy będą mieć dostęp do danych technicznych zawierających klasyfikację militarną, którzy *posiadają podwójne obywatelstwo (np. polskie i ukraińskie) za wyjątkiem obywatelstwa amerykańskiego, *są obywatelami polskimi , ale urodzili się poza granicami Polski (za wyjątkiem USA) *nie są obywatelami polskimi i posiadają obywatelstwo innego kraju (za wyjątkiem obywatelstwa amerykańskiego). Export Classification: No technical data                   WSK „PZL-Rzeszów” S.A. proprietary data                       For planning purposes only          

10 KWESTIONARIUSZ – PRACOWNICY TYMCZASOWI Employee Reference Number
If yes, please provide response below: Employee Reference Number Employer (nazwa pracodawcy) Will Employer have access to ITAR-controlled items through employee? (Czy pracodawca pracownika tymczasowego będzie miał dostęp do danych technicznych?) Citizenship No. 1 (obywatelstwo #1) Citizenship No. 2 (obywatelstwo #2) Country of Birth (kraj urodzenia) Will have Access to ITAR-controlled items (Pracownik ma dostęp do danych ITAR?) Ex. 1 Acme Staffing No Germany N/A Yes Ex. 2 ABC Engineering Italy France 1 2 3 UWAGA: Nie wpisywać imion i nazwisk pracowników, tylko ich pracodawcę, obywatelstwo i miejsce urodzenia Wszyscy pracownicy wpisani do tej tabelki muszą podpisać umowę o zachowaniu poufności (NDA) Pracownicy tymczasowi nie mogą przekazywać danych technicznych ITAR swojemu pracodawcy Pracodawca pracownika tymczasowego nie może dostarczać usług wojskowych Dostawca ponosi odpowiedzialność za pracownika tymczasowego w zakresie przekazywania przez niego danych technicznych ITAR osobom trzecim. Jeśli pracodawca pracownika tymczasowego dostarcza usług wojskowych, wtedy pracownik tymczasowy musi być wpisany do umowy licencyjnej jako dostawca lub poddostawca. Export Classification: No technical data                   WSK „PZL-Rzeszów” S.A. proprietary data                       For planning purposes only          

11 KWESTIONARIUSZ - PODDOSTAWCY
Do obowiązków dostawcy należy: Wskazanie poddostawców, którym dostawca przekaże dane techniczne zawierające klasyfikację militarną dostarczane przez WSK (np. rysunki, szkice, zdjęcia itp.) Upewnienie się, że każdy z poddostawców otrzyma kwestionariusz i go wypełni. Export Classification: No technical data                   WSK „PZL-Rzeszów” S.A. proprietary data                       For planning purposes only          

12 KWESTIONARIUSZ – PODDOSTAWCY
If yes, please provide response below: Company Name (nazwa firmy) Physical Address (adres poddostawcy) Service Provided (dostarczane usługi przez poddostawcę) Will Receive ITAR-controlled items? (Yes or No) (Czy poddostawca otrzyma dane ITAR?) ITAR-items to be received (dane ITAR przekazane poddostawcy) Ex. ABC Engineering 1245 Main Street, London, UK 3A0-423 Wire EDM Yes Drawings and specifications, hardware ABC Tools ul. Wysoka 5 Sosnowiec Provide F100 tooling Drawings and specifications ABC Europe  1234 Wasserstrase Frankfurt, Germany Special services Each company listed above that will receive ITAR-controlled items must complete an ITAR Agreement Foreign Sub-Licensee Questionnaire. Please forward a Sub-Licensee Questionnaire to each of these entities and ask them to complete the questionnaire and return it to you by 11/15/2012. UWAGA: Dostawca ma obowiązek zebrać kwestionariusze od swoich poddostawców i przekazać je do WSK. Export Classification: No technical data                   WSK „PZL-Rzeszów” S.A. proprietary data                       For planning purposes only          

13 KWESTIONARIUSZ – OSOBY TRZECIE
Do obowiązków dostawcy należy: Wskazanie osób trzecich, które będą miały lub mogą mieć dostęp do danych technicznych zawierających klasyfikację militarną dostarczanych przez WSK (np. firma IT, firma sprzątająca, ochrona, firma dokonująca napraw, dostawca wody itp.) Upewnić się, że każda z tych osób trzecich otrzyma Kwestionariusz i go wypełni. Export Classification: No technical data                   WSK „PZL-Rzeszów” S.A. proprietary data                       For planning purposes only          

14 KWESTIONARIUSZ – OSOBY TRZECIE
If yes, please provide response below: Company Name (Nazwa firmy) Address Service Provided (dostarczone usługi) Potential access to ITAR items? (Yes or No) (Czy osoba trzecia ma potencjalny dostęp do danych ITAR?) ITAR-items accessed? (dane ITAR udostępnione osobom trzecim) Ex. Computer Services Int’l 1739 Sycamore Lane, London, UK 4ED-2WQ Network and services; back-up Yes Electronically stored technical data Ex. Joe’s Cleaning Service 124 First Street, London, UK 4ET-8OW Cleaning/janitorial Potential visual access to hardware (add additional rows as needed) Each company listed above that will receive ITAR-controlled items must complete a Pratt & Whitney ITAR Sub-Licensee Questionnaire. Please forward a Sub-Licensee Questionnaire to each of these entities and ask them to complete the questionnaire and return it to you by 11/15/2012. UWAGA: Należy tutaj wpisać wszystkie firmy/osoby trzecie, które mogą mieć potencjalny dostęp do danych technicznych ITAR Dostawca ma obowiązek zebrać kwestionariusze od osób trzecich i przekazać je do WSK. Export Classification: No technical data                   WSK „PZL-Rzeszów” S.A. proprietary data                       For planning purposes only          

15 UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI (NDA)
IMIĘ I NAZWISKO OSOBY PODPISUJĄCEJ NDA NAZWA SPÓŁKI DOSTAWCY WSK „PZL-RZESZÓW” S.A. Export Classification: No technical data                   WSK „PZL-Rzeszów” S.A. proprietary data                       For planning purposes only          

16 ZOSTAWIĆ PUSTE DLA WYPEŁNIENIA PRZEZ WSK
UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI (NDA) NAZWA SPÓŁKI DOSTAWCY ZOSTAWIĆ PUSTE DLA WYPEŁNIENIA PRZEZ WSK PODPIS IMIĘ I NAZWISKO OSOBY PODPISUJĄCEJ NDA DATA Export Classification: No technical data                   WSK „PZL-Rzeszów” S.A. proprietary data                       For planning purposes only          

17 SANKCJE DLA DOSTAWCÓW ZA NARUSZENIE WARUNKÓW UMOWY
Zerwanie współpracy między WSK a dostawcą Naruszenie przepisów przez poddostawcę skutkuje zerwaniem współpracy między dostawcą a jego poddostawcą Prawo amerykańskie przewiduje wpisanie spółki, która naruszyła przepisy kontroli eksportu na „listę odmów” i karę pieniężną. Export Classification: No technical data                   WSK „PZL-Rzeszów” S.A. proprietary data                       For planning purposes only          

18 CERTYFIKACJA DOSTAWCÓW
WSK ma prawo sprawdzić czy dostawca przestrzega przepisów kontroli eksportu i warunków umowy NDA – oświadczenie dostawców o przestrzeganiu przez nich wymagań programu. Export Classification: No technical data                   WSK „PZL-Rzeszów” S.A. proprietary data                       For planning purposes only          

19 DEFINICJE ITAR: Regulacje Rządu Stanów Zjednoczonych dotyczące handlu międzynarodowego produktami, danymi technicznymi, technologiami, usługami i oprogramowaniem wojskowym o pochodzeniu z terytorium USA. Produkty militarne: Wymienione na amerykańskiej liście uzbrojenia (USML) Dowolny element zaprojektowany, zmodyfikowany lub skonfigurowany dla celów wojskowych. Dane techniczne : Informacje niezbędne do zaprojektowania rozwoju produkcji montażu użytkowania naprawy i utrzymania produktów militarnych. Export Classification: No technical data                   WSK „PZL-Rzeszów” S.A. proprietary data                       For planning purposes only          

20 Każda forma eksportu wymaga zgody rządu USA .
DEFINICJE Eksport: Eksport – transfer poza granice kraju lub udostępnienie osobom o innym obywatelstwie lub narodowości  produktów, danych technicznych, technologii, usług lub oprogramowania. Export może przybrać następujące formy: - fizyczny wywóz drogą lotniczą, morską lub lądową, - rozmowy telefoniczne, - telefax, - lub jakakolwiek inna forma elektroniczna, - dostęp wizualny. Każda forma eksportu wymaga zgody rządu USA . Export Classification: No technical data                   WSK „PZL-Rzeszów” S.A. proprietary data                       For planning purposes only          

21 PRZYKŁADY DANYCH TECHNICZNYCH W TECHNOLOGII
Dane techniczne– są to dane dotyczące części (wojskowych, towarów podwójnego zastosowania i cywilnych) takie jak:  rysunki, technologie, karty operacyjne, raporty kontroli, FAIR, przewodniki produkcyjne i towarzysząca im dokumentacja, rysunki konstrukcyjne przyrządów, programy na maszyny sterowane numerycznie oraz maszyny pomiarowe specjalnie stworzone dla tej części, orzeczenia laboratoryjne, świadectwa materiałowe, świadectwa wykonania procesów specjalnych, itp. Definicja technologii.  Za technologię uważa się specyficzną informację niezbędną do rozwoju, produkcji lub użytkowania danego wyrobu w postaci danych technicznych lub pomocy technicznej. Informacje dotyczące technologii w postaci danych technicznych mogą być zawarte, choć nie tylko, w poniższych dokumentach: • Rysunkach technicznych. • Analizach wymiarowych. • Modelach bryłowych (3D). • Instrukcjach technicznych (np. procesy technologiczne). • Sprawozdaniach technicznych. • Wynikach z badań. • Metodykach montażu. • Obliczeniach technicznych. • Danych materiałowych. • Wykresach określających parametry techniczne. • Materiałach szkoleniowych. • Arkuszach i programach obliczeniowych. Export Classification: No technical data                   WSK „PZL-Rzeszów” S.A. proprietary data                       For planning purposes only          

22 PRZYKŁAD DANYCH NIETECHNICZNYCH
Wymagania klienta Dane finansowe Dane sprzedaży Dane harmonogramów/informacje o dostawach/ liczby dostarczanych silników Numery części/ listy części/ opisy części Informacje cenowe/ Faktury klienta które zawierają informacje związane z ceną, jakością, przyczyny napraw i ogólne opisy materiałów naprawianych w silnikach. Liczby silników w poszczególnych flotach Ogólne informacje o funkcjach lub celach silników lub części/ Ogólne opisy systemów Informacje dotyczące ogólnych danych naukowych, matematycznych, lub ogólne zasady inżynieryjne. Wiedza ze szkół uniwersytetów, Opisowe instrukcje takie jak ostrzeżenia czytelnika pod kątem zapewnienia że napięcie jest wyłączone gdy przeprowadza się remonty, naprawy z częściami elektrycznymi, Ogólne informacje dot. Wsparcia posprzedażnego, dostawy usług, statusu wydarzeń, lub oczekujące zmiany na publikacje produktów lub usług, Ogólne opisy warunków części będące wynikiem wizualnej kontroli części( np. Korozji części) Oświadczenia ogólnego poziomu dot. przyczyn np. niepoprawnej pracy silnika. Export Classification: No technical data                   WSK „PZL-Rzeszów” S.A. proprietary data                       For planning purposes only          

23 STANDARD KLASYFIKACJI Podlegające Kontroli Eksportu
Klasyfikacja to określenie, według jakich reguł dopuszczalny jest eksport części oraz technologii (w tym rysunków, programów, zdjęć, itp.) Najczęściej spotykane kody klasyfikacyjne: Podlegające Kontroli Eksportu VIII.I – Amerykańska technologia kontrolowana przez ITAR VIII.H – Amerykańska część kontrolowana przez ITAR LU22.A – Technologia wojskowa kontrolowana Polską Listą Uzbrojenia LU10.D – Część wojskowa kontrolowana Polską Listą Uzbrojenia LU16 – Odkuwka, odlew lub półfabrykat kontrolowany Polską Listą Uzbrojenia 9E003 – Technologia kontrolowana Listą „Dual-use” (cywilne i wojskowe) Export Classification: No technical data                   WSK „PZL-Rzeszów” S.A. proprietary data                       For planning purposes only           For Planning purposes only

24 STANDARD KLASYFIKACJI Podlegające Kontroli Eksportu
Export Classification: No technical data                   WSK „PZL-Rzeszów” S.A. proprietary data                       For planning purposes only          

25 STANDARD KLASYFIKACJI Niepodlegające Kontroli Eksportu
9E999, 9E991 – Technologia nie objęta kontrolą eksportu 9A999, EAR99 – Część nie objęta kontrolą eksportu LU99 – Wojskowa część, zastosowana w silniku, który uzyskał Certyfikat Cywilnych Władz, do użytkowania na cywilnych statkach powietrznych Export Classification: No technical data                   WSK „PZL-Rzeszów” S.A. proprietary data                       For planning purposes only          

26 SPOSOBY ZABEZPIECZENIA PRZEZ DOSTAWCÓW DANYCH TECHNICZNYCH PRZED DOSTĘPEM OSÓB NIEUPRAWNIONYCH
Export Classification: No technical data                   WSK „PZL-Rzeszów” S.A. proprietary data                       For planning purposes only          

27 SZYFROWANIE DANYCH Program WinZip jedynie w wersji 9 lub nowszej umożliwia bezpieczne szyfrowanie. Upewnij się, że posiadasz odpowiednią wersję WinZip, wybierając opcję About WinZip z menu Help programu (aby uruchomić WinZip naciśnij przycisk Start i wybierz Programy -> WinZip). Export Classification: No technical data                   WSK „PZL-Rzeszów” S.A. proprietary data                       For planning purposes only          

28 SZYFROWANIE DANYCH Aby zaszyfrować plik lub grupę plików zaznaczamy je, a następnie naciskamy prawym przyciskiem myszy i z menu wybieramy opcję WinZip / Add to Zip file… W nowym oknie zaznaczamy opcję Encrypt added files, a następnie naciskamy guzik Add: Uwaga: powyższe okienko może wyglądać nieco inaczej, jeśli posiadasz inną wersję WinZip! Export Classification: No technical data                   WSK „PZL-Rzeszów” S.A. proprietary data                       For planning purposes only          

29 SZYFROWANIE DANYCH Jeśli zaznaczyliśmy, że chcemy zaszyfrować archiwum, może wówczas pojawić się okienko z ostrzeżeniem, takie jak poniżej. Zawiera ono komunikat, że pomoc załączona do programu (menu Help) zawiera dodatkowe informacje odnośnie dostępnych metod szyfrowania. Możemy zaznaczyć opcję, żeby okienko nie pokazywało się ponownie i naciskamy OK: Export Classification: No technical data                   WSK „PZL-Rzeszów” S.A. proprietary data                       For planning purposes only          

30 SZYFROWANIE DANYCH W następnym oknie musimy podać hasło i wybrać metodę szyfrowania. Wybieramy 256-Bit AES (zalecana i najsilniejsza metoda) lub, ewentualnie, 128- Bit AES (słabsza, ale wciąż dopuszczalna). UWAGA: metoda ‘Zip 2.0’ nie jest dozwolonym sposobem szyfrowania w UTC, ponieważ nie jest wystarczająco bezpieczna! Następnie naciskamy OK. Export Classification: No technical data                   WSK „PZL-Rzeszów” S.A. proprietary data                       For planning purposes only          

31 SZYFROWANIE DANYCH Tworząc hasło pamiętaj, że:
Długie hasła są zawsze bezpieczniejsze niż krótkie; najlepiej, jeśli hasło ma 8 lub więcej znaków. 2) Hasła zawierające duże i małe litery, a także cyfry, znaki interpunkcyjne itp. są bardziej bezpieczne niż te zawierające tylko litery; najlepiej, jeśli hasło zawiera co najmniej jeden znak z każdej grupy: duże litery A B C … X Y Z małe litery a b c … x y z cyfry znaki specjalne 3) Należy unikać używania łatwych do odgadnięcia haseł, zawierających np. imiona, nazwę firmy, adresy itp. Export Classification: No technical data                   WSK „PZL-Rzeszów” S.A. proprietary data                       For planning purposes only          

32 SZYFROWANIE DANYCH W ten sposób utworzone zostało archiwum, zawierające wskazany plik (lub pliki). Archiwum jest zaszyfrowane, co oznacza, że dopiero po wpisaniu hasła będzie można uzyskać dostęp do tych danych. Aby się o tym przekonać, należy nacisnąć ikonę archiwum i spróbować otworzyć załącznik : Zaszyfrowany plik możemy przesłać do odbiorcy np. w postaci załącznika do poczty . Export Classification: No technical data                   WSK „PZL-Rzeszów” S.A. proprietary data                       For planning purposes only          

33 SZYFROWANIE DANYCH Należy przekazać odbiorcy hasło do zaszyfrowanego pliku. Warto pamiętać o tym, że: 1) Nie wolno zamieszczać hasła w tej samej wiadomości lub na tym samym nośniku danych, co zaszyfrowany plik. 2) Hasło najlepiej jest przekazać inną drogą komunikacji niż zaszyfrowane dane; jeżeli - na przykład - zaszyfrowany plik wysyłasz jako wiadomość , hasło można przekazać odbiorcy w trakcie rozmowy telefonicznej. Jeśli jednak poczta jest jedyną możliwością kontaktu z odbiorcą, wówczas hasło należy przekazać w innej wiadomości, wysłanej jakiś czas później. Export Classification: No technical data                   WSK „PZL-Rzeszów” S.A. proprietary data                       For planning purposes only          

34 Wydziały objęte kontrolą eksportu w WSK „PZL-Rzeszów” S.A.
Obszary zaznaczone kolorem czerwonym są objęte ścisłą kontrolą. Wstęp tylko dla przedstawicieli Dostawców wpisanych do umowy MLA, którzy dostarczyli podpisane kwestionariusze oraz NDA. Osoby nie spełniające powyższych wymagań będą wymagały stałej asysty. Nieautoryzowane wejście we wskazane strefy będzie traktowane jako naruszenie zasad Kontroli Eksportu obowiązujących na terenie WSK. Export Classification: No technical data                   WSK „PZL-Rzeszów” S.A. proprietary data                       For planning purposes only          

35 Oświadczenie Oświadczamy, że Pan / Pani ……………………..………………………………………….……………… legitymujący(a) się dowodem osobistym nr …………………..……………..wysyłany(a)do Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL – Rzeszów”S.A., zapoznał(a)się z poniższymi zasadami poruszania się po jej terenie. Przez cały czas pobytu na terenie WSK należy nosić identyfikator/ przepustkę w widocznym miejscu. Przebywać wolno jedynie na obszarach podanych przy otrzymaniu identyfikatora lub określonych na przepustce. Obowiązuje bezwzględny zakaz wstępu do obszarów produkcji dla Pratt&Whitney AeroPower, Sikorsky Corporation. Po obszarach oznaczonych na poniższej mapce na czerwono można się poruszać wyłącznie z asystą (wyjątek stanowią pracownicy Firm wpisani do umowy MLA). UWAGA: Nie przestrzeganie powyższych zasad oraz nieautoryzowane wejście do oznaczonych stref będzie traktowane jako naruszenie zasad Kontroli Eksportu obowiązujących w WSK i skutkować będzie odebraniem prawa wstępu na jej teren. Obowiązek przestrzegania przepisów kontroli eksportu

36 OZNACZENIA WYDZIAŁÓW OBJĘTYCH KONTROLĄ EKSPORTU
Export Classification: No technical data                   WSK „PZL-Rzeszów” S.A. proprietary data                       For planning purposes only          

37 OZNACZENIA WYDZIAŁÓW OBJĘTYCH KONTROLĄ EKSPORTU
Export Classification: No technical data                   WSK „PZL-Rzeszów” S.A. proprietary data                       For planning purposes only          

38 OBOWIĄZUJĄCY SYSTEM PRZEPUSTKOWY
Pracownicy Zakładu Metalurgicznego Pracownicy innych firm z siedzibą na terenie WSK Gość – wstęp na strefę Polskiej produkcji wojskowej Pracownicy WSK Jednorazowa przepustka Imienna przepustka czasowa Imienna przepustka czasowa dla osób wymagających asysty Jednorazowa przepustka dla osoby wymagającej asysty Export Classification: No technical data                   WSK „PZL-Rzeszów” S.A. proprietary data                       For planning purposes only          


Pobierz ppt "WYMAGANIA DLA DOSTAWCÓW WSK DOTYCZĄCE PRODUKCJI MILITARNEJ ITAR"

Podobne prezentacje


Reklamy Google