Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawowe informacje dla instalatorów fotowoltaiki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawowe informacje dla instalatorów fotowoltaiki"— Zapis prezentacji:

1 Podstawowe informacje dla instalatorów fotowoltaiki

2 Instalatorze zapamiętaj!
Według Prawa Europejskiego montując instalację fotowoltaiczną, instalator jest odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie instalacji. np. Jeśli nie sprawdziłeś stanu wytrzymałości konstrukcji dachowej lub źle ją oceniłeś i zdecydowałeś zamontować system PV, w przypadku uszkodzenia a nawet zerwania dachu jesteś prawnie odpowiedzialny za całe zdarzenie !!

3 Instalatorze zapamietaj
Europejskie prawo ochrony klienta zawsze jest i będzie po stronie klienta prywatnego Instalator musi znać przepisy BHP dotyczące prac wewnątrz oraz na zewnątrz obiektu Instalator pracuje w obecności prądu stałego nawet do 1000V bez bezpiecznika!!!

4 Wstępna ocena możliwości zainstalowania systemu PV
Rozmowa z klientem odnośnie jego wymagań Sprawdzić, jakie możliwości techniczne klient posiada Najważniejsze, wybrać kompromis pomiędzy tym co klient chce, a tym co ma..

5 Wstępna ocena możliwości montażu
Jeżeli uda nam się osiągnąć kompromis odnośnie rodzaju, mocy instalacji – przechodzimy do oceny istniejącego obiektu. 1. Pokrycie dachowe możemy ocenić sami biorąc pełną odpowiedzialność: -stan dachówki, innego pokrycia, jak wygląda izolacja pod pokryciem dachowym Jeśli nie jesteśmy w stanie ocenić sami, należy poradzić się opinii dekarza. Dekarz wykonując ekspertyzę zdejmuje z nas odpowiedzialność za wynik opinii. Od nas zależy kiedy wydajemy opinię sami, a kiedy dekarz. W przypadku kiedy z ekspertyzy wynika, że pokrycie dachowe nadaje się do remontu, należe wytłumaczyć klientowi, aby przeprowadził remont pokrycia, a nastepnie będzie mógł zainstalować system PV Uwaga! System PV będzie zintegrowany z dachem przez 25 lat! Pamietaj! Pierwsza ocena możliwości montażu wpływa na sens instalowania systemu PV Nie obawiajmy się powiedzieć: powinienem zapytać fachowca

6 Wstępna ocena możliwości montażu
2. Statyczność Podobnie jak w przypadku oceny pokrycia dachowego, należy ocenić stan konstrukcji dachowej ( FOTO) Konstrukcje dachową powinien ocenić oraz wydać ekspertyzę architekt budowlany

7 Wstępna ocena możliwości montażu
3. Układ elektryczny Jeśli na obiekcie istnienieje instalacja odgromowa pamiętajmy, że przy każdej ingerencji w układ odgromowy bierzemy odpowiedzialność za przyszłe funkcjonowanie układu odgromowego! W takim przypadku zaleca się oddać podwykonawcy, który zajmuję się instalacjami odgromowymi –DEHN Należy sprawdzić, jak wygląda instalacja elektryczna wewnętrzna oraz system uziemienia

8 Wstępna ocena możliwości montażu
Instalator powinien ocenić czy jest konieczne użycie rusztowania- dla prac powyżej 1,8m – rusztowanie konieczne Ocenić czy jest możliwość dojazdu dźwigiem- jeśli konieczne. Ocenić jakie inne urządzenia montażowe są konieczne Sprawdzić czy wymagane są zezwolenia od konserwatora zabytków Sprawdzić czy konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę (np. w przypadku SunDeck- naszy system jest pokryciem dachowym, więc potrzebujemy pozwolenia na budowę) Sprawdzić czy nasza instalacja będzie zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzgodnić ze strażą pożarną lokalizacje, np. pobliże stacji gazowej Wszelkie informacje należy wypełnić w formularzu technicznym SolarWorld. Wykonać szkic obiektu Bardzo ważne! Należy ocenić czy na danym obiekcie występuje cień, analizując każdy miesiąc oraz godzinę

9 Podstawowe informacje prawne
Instalator montując system fotowoltaiczny powinien wiedzieć jakie prawa dotyczą prac, które on wykonuje, jakie prawa chronią jego, a jakie klienta. Powinien znać normy prawne, które go obowiązują oraz przepisy BHP. Powinien również poinformować klienta jakie prawa oraz normy obowiązują obie strony podczas instalowania systemu oraz całego okresu funkcjonowania systemu Pamiętaj! Europejskie prawo ochrony klienta zawsze będzie „po stronie” klienta prywatnego. Instalator ma pełną odpowiedzialność za instalację, którą wykonał.

10 Odpowiedzialność za pokrycie dachowe
Przykład 1: Podczas oceny pokrycia dachowego przez instalatora, nasza ekspertyza wykazała, iż dachówka nadaje się do wymiany. Klient (właściciel obiektu) twierdzi, że jego pokrycie dachowe jest w porządku i nie decyduje się wymieniać. Instalator powinien sporządzić protokół przed instalacją oraz po zainstalowaniu wraz z pismem, iż klient zapoznał się z opinią o stanie dachówki i decyduje się na zainstalowanie systemu fotowoltaicznego. W takim przypadku instalator nie bierze odpowiedzialności za stan pokrycia dachowego

11 Odpowiedzialność za konstrukcje dachu
Przykład 2: Podczas oceny konstrukcji dachu przez instalatora (architekta budowlanego) ekspertyza wykazała, iż konstrukcja dachu nadaje się do wymiany. W takim przypadku instalator podejmuje decyzję o montażu systemu lub rezygnacji. Nawet jeśli klient stwierdzi, iż jego konstrukcja jest w porzadku, instalator bierze pełną odpowiedzialność za stan konstrukcji dachowej. W przypadku kiedy zamówimy wykonanie ekspertyzy u architekta (rzeczoznawcy) – ta osoba bierze odpowiedzialność za stan konstrukcji przez okres funkcjonowania systemu PV.

12 Prawo europejskie - materiały
- Moduł fotowoltaiczny - Każdy moduł, który jest używany na rynku powinien posiadać informacje zgodnie z normą europejską IEC Norma określa min. wytrzymałość panela.

13 PPOŻ Obiekt, na którym planujemy zamontować instalacje fotowoltaiczną ma pewne obliczenia, które wynikają z projektu budowlanego. Ważne! Nasza instalacja nie może naruszać istniejących obliczeń oraz nie może mieć negatywnego wpływu na działanie istniejącego systemu PPOŻ. Instalacja fotowoltaiczna musi uwzględniać założenia norm przeciwpożarowych. Np. -nie można instalować kabli, urządzeń PV w korytarzach ewakuacyjnych Niemieckie prawo MLAR 11/2005 wskazuje, jak powinien być prowadzony przewód fotowoltaiczny

14 Normy Na montaż instalacji oraz na prace z tym związane obowiązują odpowiednie normy: VDE 0100 – jak montować systemy elektryczne do 1000V VDE 0100 – punkt 712 określenia dla fotowoltaiki VDE 0105 punkt 100 – jak powinnismy kontrolować, serwisować system już istniejący, jaką sporządzać dokumentację, z jaką częstotliwością DIN VDE – jaki rodzaj przewodów może być używany

15

16 Normy DIN 1055 – statyczność, obciążenie śniegiem i wiatrem
PN-82/B-02003 Obciążenia budowli - Obciążenia zmienne technologiczne - Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obciążenie Wiatrem PN-80/B-02010 śniegiem DIN EN – Ochrona odgromowa DIN EN – norma mówiąca, jak powinna wyglądać dokumentacja powykonawcza. Jak powinna przebiegać procedura testu i pomiaru instalacji po wykonaniu (KOLEJNE SZKOLENIE) DIN VDE (IEC ) Norma mówiąca jak powinna wyglądać instalacja łącząca inwerter z trafostacją sieciową. Do przeprowadzenia prosecu niezbędna jest osoba uprawniona.

17 BHP Instalator zawsze jest odpowiedzialny za prace na dachu oraz wewnątrz obiektu. Instalator powiniec znać wszelkie zasady prac BHP. - Przykład: rusztowanie powinno być dobrane odpowiednio do kąta nachylenia dachu W instalacji PV płynie prąd stały DC, którego nie ma możliwości zatrzymać bezpiecznikiem. Prąd ten może osiągnąć nawet 1000V. Podczas łączenia lub rozłączenia powstaje ogromny łuk! Należy zachować szczególną ostrożność podczas pracy z instalacją DC!!

18 Statyczność Nawet jeśli instalacja PV, którą zamierzamy montować nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, jesteśmy prawnie odpowiedzialni za statyczność konstrukcji, do której została przymocowana instalacja PV. Przed rozpoczęciem planowania istalacji należy ocenić ekspertyzą wykonaną najlepiej przez architekta budowlanego, jaka jest statyczność obiektu i jaką instalację możemy montować. Najważniejsze, aby ocenić: -obciążenie śniegiem -obciążenie wiatrem -statyczność budynku Rezultat możemy osiągnąć po badaniu tych trzech punktów. !!! Uwaga!!! Instalacja 7kW to obciążenie ponad 1 TONA !! Przykład: Na terenach kopalnianych może wystapić pęknięcie murów po zainstalowaniu systemy PV – odpowiedzialność jest po stronie instalatora

19

20 Strefy śniegowe oraz wiatrowe

21 Nie rób tego:

22 Nie rób tego :

23 Nie rób tego :

24 Nie rób tego :

25 Nie rób tego :

26 Nie rób tego :

27 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Podstawowe informacje dla instalatorów fotowoltaiki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google