Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich Lub: Związek Radziecki, Związek Sowiecki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich Lub: Związek Radziecki, Związek Sowiecki."— Zapis prezentacji:

1

2 Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich Lub: Związek Radziecki, Związek Sowiecki

3 Rozpoczęta w Rosji w 1921 r., wówczas bolszewicy pokonali Białych i pozostałych przeciwników politycznych Objęła ziemie należące wcześniej do imperium cesarskiego Nie opanowała: Estonii, Litwy, Łotwy i Finlandii 30 XII 1922 r.- Moskwa, utworzenie ZSRR Rosja, Ukraina, Białoruś Skład: Rosja, Ukraina, BiałoruśCele: Demokratyczny charakter jako hasło propagandowe bolszewików Rzeczywistość: chęć stworzenia najbardziej scentralizowanego państwa na świecie

4 upaństwowienie większości sektorów gospodarki zmuszanie chłopów do przekazywania obowiązkowych dostaw żywności dla miast brak poprawy sytuacji ekonomicznej: klęska głodu(1920-21), liczne powstania chłopów Dopuszczała powrót do gospodarki mechanizmów rynkowych i prywatnej przedsiębiorczości Cel: Wielka rozbudowa przemysłu (industrializacja).

5

6 Rządy Lenina i współpracowników: Lwa Trockiego, Grigorija Zinowiewa, Lwa Kamieniewa i Nikołaja Bucharina (1917) Śmierć Lenina (1924) wśród bolszewików walka o władzę najgroźniejszy rywal Stalina- Lew Trocki(skazany na zsyłkę, nast. zmuszony do emigracji) Skupienie władzy Stalina na partii: Wszechobowiązkowej Komunistycznej Partii(bolszewików) – WKP(b) tajna policja polityczna OGPU(z ros. Zjednoczony Główny Zarząd Polityczny), przekształcona w 1934 r. NKWD( z ros. Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych) Lata 30.- pełnia władzy Stalina w ZSRR kult jednostki: Stalin jedynym spadkobiercą idei Lenina i nieomylnym wodzem.

7 Kolektywizacja wsi: sochwozy- chłopi jako pracownicy rolni; kołchozy- chłopi zachowywaliby jedynie niewielką część ziemi na własność. Nie sposób ustalić dokładnej liczby ofiar głodu z ZSRR w latach 1932-1933. Prawie 40 mln ludzi dotknęły głód lub skrajna nędza. Największa liczba ofiar śmiertelnych wyniosła na Ukrainie. Przyczyną głodu była kolektywizacja. Gdy miliony ludzi umierało z głodu, rząd radziecki eksportował znaczne ilości zboża, aby zyskać dewizy na rozbudowę przemysłu. Kułaki- pogardliwa nazwa wymyślona przez bolszewików na najbogatszych gospodarzy. Propaganda stalinowska

8 Przykład plakatu propagandowego

9 Zwalczanie Kościoła prawosławnego przez Bolszewików: zakaz nauczania religii niszczenie miejsc kultu osoby duchowne poddawane represjom Dążenie do osłabienia tradycyjnych więzi rodzinnych(przeszkoda w propagowaniu idei komunistycznych) Komsomoł- Komunistyczny Związek Młodzieży W propagandzie radzieckiej za wzór dla młodzieży stawiano Pawlika Morozowa. Przymusowa i masowa migracja ludności miast i wielkich okręgów przemysłowych Osoby niezgadzające się z ideologią komunizmu skazywane na przebywanie w obozach pracy

10 Sieć obozów pracy- łagrów (ros. łagier- obóz). Podlegały one Głównemu Zarządowi Obozów- Gułagowi. System obozów pracy funkcjonował do 1956 r. 1936-38- wielka czystka wymierzona przeciwko wrogom komunizmu. W ostateczności, Stalin podjął decyzję o pozbawieniu życia funkcjonariuszy, którzy przeprowadzili wielką czystkę.

11 Traktakt o ścisłej współpracy między ZSRR a Niemcami Data: 16.04.1922r. Układ podpisali: Gieorgij Cziczerin (Rosja), Walther Rathenau (Niemcy). Korzyści dla Związku radzieckiego: z Niemiec trafiły do niego m.in. najnowsze technologie, uzbrojenie i środki finansowe. Korzyści dla Niemiec: eksport surowców, potajemne udostępnianie przez ZSRR swoich poligonów dla szkoleń armii niemieckiej. Wspólny cel: Zlikwidowanie niepodległej Polski.

12

13 1919 r.- Moskwa, utworzenie Międzynarodówki Komunistycznej (Kominternu). Pierwszy przewodniczący- Grigorij Zinoniew Należały do niej wszystkie działające na świecie partie komunistyczne, które stanowiły sowiecką agenturę w swoich krajach. Realizacja zaleceń dostarczanych przez centralę Kominternu( podl. Kremlowi) Główny cel: zwalczanie partii socjaldemokratycznych (lata 20.) wzywanie komunistów do utworzenia frontu ludowego (lata 30.) Kominternowska karta członkowska

14 Poznać przeszłość. Wiek XX, wyd. Nowa Era Historia. Podręcznik klasa II, Wydawnictwo Szkolne PWN http://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_w_Rapallo Autor:


Pobierz ppt "Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich Lub: Związek Radziecki, Związek Sowiecki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google