Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czynniki wpływające na udział energii odnawialnej oraz nuklearnej w ogólnym zużyciu energii Reguły decyzyjne dr Piotr Wojewnik Autorzy: Agata Kalisz 48094.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czynniki wpływające na udział energii odnawialnej oraz nuklearnej w ogólnym zużyciu energii Reguły decyzyjne dr Piotr Wojewnik Autorzy: Agata Kalisz 48094."— Zapis prezentacji:

1 Czynniki wpływające na udział energii odnawialnej oraz nuklearnej w ogólnym zużyciu energii Reguły decyzyjne dr Piotr Wojewnik Autorzy: Agata Kalisz 48094 Mateusz Konopelski 46017 Marta Roszkowska 48416 Jakub Waszkiewicz 48570 Sylwia Wesołowska 48780

2 EXECUTIVE SUMMARY PROBLEM: Określenie czynników wpływających na udział energii jądrowej i alternatywnej w ogólnym zużyciu energii. DANE: dane z baz Banku Światowego z 2007 r. dla 119 krajów. Użyto 28 zmiennych objaśnianych, z obszarów takich jak: demografia, ekonomia, energetyka, METODA: drzewo J48 GŁÓWNY WYNIK BADANIA: czynniki wpływające na udział energii nuklearnej i alternatywnej: Zużycie energii elektrycznej (kWh per capita) Oczekiwana długość życia (czyli pośrednio poziom rozwoju społecznego) Produkcja energii elektrycznej z węgla (% ogółu produkcji) Reguły decyzyjne

3 TŁO EKONOMICZNE 1.Złoża ropy naftowej mają się skończyć około 2040 roku 2.Podstawowy substytut – odnawialne źródła energii oraz energia atomowa 3.Największy odsetek energii jądrowej zużywanej przez kraj mają: Francja (78%) i Belgia (54%) 4.Największy udział odnawialnych źródeł energii mają: Belgia (35%), Szwecja (27%), Finlandia (23%) 5.Inwestycje w odnawialne źródła wiążą się z długoletnimi planami oraz dużymi kosztami 6.Kraje uzależnione od tradycyjnych źródeł energii wprowadzają ustawy zmniejszające maksymalny możliwy odsetek użycia tradycyjnych źródeł energii

4 Reguły decyzyjne HIPOTEZA Zmienna objaśniana jest zależna od: PKB per capita Średnioroczny wzrost PKB per capita Zużycie energii w hWh per capita Współczynnik urbanizacji Emisja CO 2 per capita Atrybuty dotyczące ogólnego poziomu rozwoju kraju

5 Reguły decyzyjne ZYŻYCIE ENERGII ALTERNATYWNEJ I ODNAWIALNEJ

6 Reguły decyzyjne METODA BADAWCZA Analiza przeprowadzona na podstawie wygenerowanego drzewa J48 w programie WEKA Zmienne: Z badanych 29 zmiennych 3 okazały się istotne Electric power consumption (kWh per capita) - zużycie energii elektrycznej Life expectancy at birth. total (years) - oczekiwana długość życia Electricity production from coal sources (perc of total) - produkcja energii elektrycznej z węgla (% ogółu produkcji). Wygenerowane drzewo składa się z 4 węzłów i 5 liści

7 Reguły decyzyjne OPIS DANYCH 1.Dane pochodzą z bazy Banku Światowego (2007 rok) 2.Zawierają się w 29 kategoriach i dotyczą 119 krajów 3.Kraje w których PKB per capita nie przekroczył 1500 USD nie są brane pod uwagę 4.Atrybuty odnoszą się do wielkości produkcji energii z tradycyjnych źródeł (węgiel kamienny, gaz), jej importu oraz eksportu 5.Dodatkowo atrybuty dotyczące rozwoju gospodarczego: długość życia odsetek populacji dożywającej 65. roku życia wskaźnik przyrostu naturalnego oraz zgonów PKB per capita wskaźnik przyrostu PKB wydatki na edukacje oraz służbę zdrowia emisja CO 2 odsetek powierzchni kraju objętego ochroną 6. Największe braki w krajach najsłabiej rozwiniętych

8 Reguły decyzyjne REGUŁY DECYZYJNE Najważniejsze reguły decyzyjne: 1.Jeżeli zużycie energii elektrycznej na osobę jest średnie oraz oczekiwana długość życia jest niższa niż 80,6 lat, to udział energii atomowej i alternatywnej w ogólnym zużyciu energii jest niski. 2.Jeżeli zużycie energii elektrycznej na osobę jest średnie oraz oczekiwana długość życia jest wyższa niż 80,6 lat oraz produkcja energii elektrycznej z węgla jest niska, to udział energii atomowej i alternatywnej w ogólnym zużyciu energii jest średni. 3.Jeżeli zużycie energii elektrycznej na osobę jest średnie oraz oczekiwana długość życia jest wyższa niż 80,6 lat oraz produkcja energii elektrycznej z węgla jest średnia, to udział energii atomowej i alternatywnej w ogólnym zużyciu energii jest niski.

9 Reguły decyzyjne DRZEWO DECYZYJNE

10 Reguły decyzyjne JAKOŚĆ ANALIZY 1.Wielkość luk w danych około 50% 2.Statystyka KAPPA 20,1% 3.True Positive rate 88,8% 4.False Positive rate 66,7% 5.Recall 91% 6.Mean absolute error 10,6 % 7.Root mean squared error 29,3% 8.Relative absolute error 80,8% 9.Root relative squared error 118,2%

11 Reguły decyzyjne WNIOSKI Kraje o dużym zużyciu energii alternatywnej oraz odnawialnej można podzielić na: Kraje wysoko rozwinięte – o wysokiej konsumpcji energii elektrycznej lub wysokim wskaźniku HDI – które dbają o środowisko naturalne m.in. Francja, Szwajcaria Kraje o nikim poziomie produkcji energii elektrycznej z węgla – ubogie w zasoby lub bogate w źródła energii odnawialnej m. in. Paragwaj, Tadżykistan Kraje łączące powyższe cechy – wysoko rozwinięte ale również bogate w źródła alternatywne – np. Islandia, Norwegia

12 Reguły decyzyjne BIBLIOGRAFIA 1.Joanna Krzeminska. Are Support Schemes for Renewable Energies Compatible with Competition Objectives? An Assessment of National and Community Rules. Yearbook of European Environmental Law. 2.http://www.egospodarka.pl/pliki/Energetyka-odnawialna-w-Polsce-Deloitte.pdf


Pobierz ppt "Czynniki wpływające na udział energii odnawialnej oraz nuklearnej w ogólnym zużyciu energii Reguły decyzyjne dr Piotr Wojewnik Autorzy: Agata Kalisz 48094."

Podobne prezentacje


Reklamy Google