Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Reguły decyzyjne dr Piotr Wojewnik Autorzy: Agata Kalisz 48094

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Reguły decyzyjne dr Piotr Wojewnik Autorzy: Agata Kalisz 48094"— Zapis prezentacji:

1 Czynniki wpływające na udział energii odnawialnej oraz nuklearnej w ogólnym zużyciu energii
Reguły decyzyjne dr Piotr Wojewnik Autorzy: Agata Kalisz 48094 Mateusz Konopelski 46017 Marta Roszkowska 48416 Jakub Waszkiewicz 48570 Sylwia Wesołowska 48780

2 czynniki wpływające na udział energii nuklearnej i alternatywnej:
EXECUTIVE SUMMARY PROBLEM: Określenie czynników wpływających na udział energii jądrowej i alternatywnej w ogólnym zużyciu energii. DANE: dane z baz Banku Światowego z 2007 r. dla 119 krajów. Użyto 28 zmiennych objaśnianych, z obszarów takich jak: demografia, ekonomia, energetyka, METODA: drzewo J48 GŁÓWNY WYNIK BADANIA: czynniki wpływające na udział energii nuklearnej i alternatywnej: Zużycie energii elektrycznej (kWh per capita) Oczekiwana długość życia (czyli pośrednio poziom rozwoju społecznego) Produkcja energii elektrycznej z węgla (% ogółu produkcji) Reguły decyzyjne

3 Złoża ropy naftowej mają się skończyć około 2040 roku
TŁO EKONOMICZNE Złoża ropy naftowej mają się skończyć około 2040 roku Podstawowy substytut – odnawialne źródła energii oraz energia atomowa Największy odsetek energii jądrowej zużywanej przez kraj mają: Francja (78%) i Belgia (54%) Największy udział odnawialnych źródeł energii mają: Belgia (35%), Szwecja (27%), Finlandia (23%) Inwestycje w odnawialne źródła wiążą się z długoletnimi planami oraz dużymi kosztami Kraje uzależnione od tradycyjnych źródeł energii wprowadzają ustawy zmniejszające maksymalny możliwy odsetek użycia tradycyjnych źródeł energii Reguły decyzyjne

4 Zmienna objaśniana jest zależna od: PKB per capita
HIPOTEZA Zmienna objaśniana jest zależna od: PKB per capita Średnioroczny wzrost PKB per capita Zużycie energii w hWh per capita Współczynnik urbanizacji Emisja CO2 per capita Atrybuty dotyczące ogólnego poziomu rozwoju kraju Reguły decyzyjne

5 ZYŻYCIE ENERGII ALTERNATYWNEJ I ODNAWIALNEJ
Reguły decyzyjne

6 Z badanych 29 zmiennych 3 okazały się istotne
METODA BADAWCZA Analiza przeprowadzona na podstawie wygenerowanego drzewa J48 w programie WEKA Zmienne: Z badanych 29 zmiennych 3 okazały się istotne Electric power consumption (kWh per capita) - zużycie energii elektrycznej Life expectancy at birth. total (years) - oczekiwana długość życia Electricity production from coal sources (perc of total) - produkcja energii elektrycznej z węgla (% ogółu produkcji). Wygenerowane drzewo składa się z 4 węzłów i 5 liści Reguły decyzyjne

7 Dane pochodzą z bazy Banku Światowego (2007 rok)
OPIS DANYCH Dane pochodzą z bazy Banku Światowego (2007 rok) Zawierają się w 29 kategoriach i dotyczą 119 krajów Kraje w których PKB per capita nie przekroczył 1500 USD nie są brane pod uwagę Atrybuty odnoszą się do wielkości produkcji energii z tradycyjnych źródeł (węgiel kamienny, gaz), jej importu oraz eksportu Dodatkowo atrybuty dotyczące rozwoju gospodarczego: długość życia odsetek populacji dożywającej 65. roku życia wskaźnik przyrostu naturalnego oraz zgonów PKB per capita wskaźnik przyrostu PKB wydatki na edukacje oraz służbę zdrowia emisja CO2 odsetek powierzchni kraju objętego ochroną 6. Największe braki w krajach najsłabiej rozwiniętych Reguły decyzyjne

8 Najważniejsze reguły decyzyjne:
Jeżeli zużycie energii elektrycznej na osobę jest średnie oraz oczekiwana długość życia jest niższa niż 80,6 lat, to udział energii atomowej i alternatywnej w ogólnym zużyciu energii jest niski. Jeżeli zużycie energii elektrycznej na osobę jest średnie oraz oczekiwana długość życia jest wyższa niż 80,6 lat oraz produkcja energii elektrycznej z węgla jest niska, to udział energii atomowej i alternatywnej w ogólnym zużyciu energii jest średni. Jeżeli zużycie energii elektrycznej na osobę jest średnie oraz oczekiwana długość życia jest wyższa niż 80,6 lat oraz produkcja energii elektrycznej z węgla jest średnia, to udział energii atomowej i alternatywnej w ogólnym zużyciu energii jest niski. Reguły decyzyjne

9 DRZEWO DECYZYJNE Reguły decyzyjne

10 Wielkość luk w danych około 50% Statystyka KAPPA 20,1%
JAKOŚĆ ANALIZY Wielkość luk w danych około 50% Statystyka KAPPA 20,1% True Positive rate 88,8% False Positive rate 66,7% Recall 91% Mean absolute error 10,6 % Root mean squared error 29,3% Relative absolute error 80,8% Root relative squared error 118,2% Reguły decyzyjne

11 WNIOSKI Kraje o dużym zużyciu energii alternatywnej oraz odnawialnej można podzielić na: Kraje wysoko rozwinięte – o wysokiej konsumpcji energii elektrycznej lub wysokim wskaźniku HDI – które dbają o środowisko naturalne m.in. Francja, Szwajcaria Kraje o nikim poziomie produkcji energii elektrycznej z węgla – ubogie w zasoby lub bogate w źródła energii odnawialnej m. in. Paragwaj, Tadżykistan Kraje łączące powyższe cechy – wysoko rozwinięte ale również bogate w źródła alternatywne – np. Islandia, Norwegia Reguły decyzyjne

12 BIBLIOGRAFIA Joanna Krzeminska. Are Support Schemes for Renewable Energies Compatible with Competition Objectives? An Assessment of National and Community Rules. Yearbook of European Environmental Law. Reguły decyzyjne


Pobierz ppt "Reguły decyzyjne dr Piotr Wojewnik Autorzy: Agata Kalisz 48094"

Podobne prezentacje


Reklamy Google