Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pierwsza pomoc.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pierwsza pomoc."— Zapis prezentacji:

1 Pierwsza pomoc

2 Pierwsza pomoc Jest zespół czynności wykonywanych w razie wypadku, urazu lub nagłego ataku choroby w celu ochrony życia lub zdrowia poszkodowanego oraz zminimalizowania niekorzystnych następstw, zanim możliwe będzie udzielenie specjalistycznej pomocy medycznej (po przewiezieniu do szpitala).

3

4 Rodzaje pierwszej pomocy:
pierwsza pomoc- definiowana jako zespół czynności ratunkowych wykonywanych przez osoby znajdujące się na miejscu zdarzenia kwalifikowana pierwsza pomoc- prowadzona przez Ratownika w ramach wykonywanej pracy lub każdego innego przypadku zagrożenia zdrowia lub życia jakiego był świadkiem medyczne czynności ratunkowe- wykonywane przez lekarza lub ratownika medycznego najczęściej w wyniku interwencji pogotowia ratunkowego lub na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

5

6 W zakres pierwszej pomocy przedmedycznej wchodzą takie czynności jak (istotna kolejność):
zabezpieczenie miejsca wypadku sprawdzenie stanu poszkodowanego (podstawowych funkcji życiowych – krążenia, oddechu i świadomości, zlokalizowanie odniesionych urazów) zapewnienie sobie pomocy, wezwanie pogotowia ratunkowego lub innych specjalistycznych służb ratowniczych prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, zatamowanie krwotoków i działanie przeciwwstrząsowe wykonanie pozostałych/innych czynności ratunkowych zależnych od stanu poszkodowanego ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej (jedynie jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny) Ze względu na brak specjalistycznego wykształcenia, świadek zdarzenia u poszkodowanego zajmuje się tylko tym, co najważniejsze, udziela tylko niezbędnej pomocy.

7 Przy zgłaszaniu wezwania należy podać (istotna kolejność):
miejsce zdarzenia rodzaj zdarzenia (wypadek drogowy, wypadek w pracy, etc.) liczbę poszkodowanych stan poszkodowanych imię i nazwisko wzywającego pomocy numer telefonu, z którego dzwonimy Po podaniu wszystkich informacji należy poczekać na dodatkowe pytania dyspozytora i potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

8 Wzywanie pomocy Wezwania pomocy należy dokonać po ustaleniu stanu poszkodowanego, ale przed rozpoczęciem udzielania pomocy (bezwzględnie dotyczy to reanimacji, ale można poświęcić 1 minutę na opatrzenie obrażeń bezpośrednio zagrażających życiu, jak krwotok, czy wstrząs) lub – o ile to możliwe – równocześnie (np. prosząc przechodnia, aby zrobił to za ratownika). Zwykle zawiadamia się albo pogotowie ratunkowe, albo straż pożarną. Drugą ze służb wzywa się w wypadku, gdy potrzebne może być użycie specjalistycznego wyposażenia do bezpiecznego wyciągnięcia poszkodowanego, ugaszenia pożaru, neutralizacji wycieku z cysterny, baku samochodu, itd. Po zawiadomieniu straży pożarnej na miejsce wypadku przybędą zarazem strażacy, karetka pogotowia, jak i inne potrzebne służby (policja, pogotowie gazowe, itd).

9 Numery alarmowe w Polsce:
Policja 997 Straż pożarna 998 Pogotowie ratunkowe 999 Jednolity numer alarmowy Unii Europejskiej 112 Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 985 lub Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

10 Regulacje prawne: Obowiązek udzielania pomocy reguluje prawo. W Polsce, konsekwencje prawne za zaniechanie takiej pomocy przewiduje art. 162 KK: § 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej.

11 Najpowszechniejsze szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przeprowadzają:
Polska Rada Resuscytacji Czerwony Krzyż Maltańska Służba Medyczna Joannici Harcerska Szkoła Ratownictwa ZHP Harcerskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

12 Jeśli poszkodowany nie oddycha:
Zadzwoń na 112 (ogólnoeuropejski numer alarmowy) lub 999, WEZWIJ POMOC! (Wybranie numeru 112 z jakiegokolwiek telefonu powinno spowodować połączenie z centrum powiadamiania ratunkowego (CPR). Do czasu utworzenia systemu takich centrów możliwe jest przekierowanie połączenia do najbliższej jednostki policji, stąd w uzasadnionych przypadkach wskazane jest skontaktowanie się od bezpośrednio z pogotowiem ratunkowym przy pomocy numeru 999) 30 uciśnięć klatki piersiowej 2 wdechy + 30 uciśnięć U dzieci i niemowląt :5 wdechów , 30 uciśnięć + 2 wdechy U dzieci, niemowląt, topielców oraz wisielców po sprawdzeniu oddechu należy wykonać 5 "wdechów życia" , należy również pamiętać o intensywności ucisku - u dzieci wykonujemy je jedną dłonią, u niemowląt dwoma palcami.

13

14

15 Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
(w skrócie RK-O lub CPR) (ang. Cardio-Pulmonary Resuscitation)– zespół zabiegów, których zadaniem lub skutkiem jest przywrócenie podstawowych funkcji życiowych, tj. co najmniej krążenia krwi i oddychania.

16

17 Uwagi: RKO przerywamy jeżeli:
Ratownik opadnie z sił Poszkodowany odzyska funkcje życiowe Profesjonalna pomoc przejmie od nas pacjenta Ktoś inny będzie nas w stanie zastąpić Nie wykonujemy RKO na miękkiej powierzchni (łóżko, materac) Nie sprawdzamy tętna (jak zalecały dawniejsze wytyczne) Nigdy nie sprawdzamy oddechu poprzez przyłożenie lusterka do ust (wystarczy zmiana temperatury, żeby zaparowało) Przy podejrzeniu urazu kręgosłupa, jeśli potrafimy, drogi oddechowe udrażniamy poprzez wysunięcie żuchwy (rękoczyn Esmarcha). W ostateczności dozwolone jest delikatne odchylenie głowy. W przypadku obecności na miejscu wypadku dwóch lub więcej ratowników ten sam ratownik powinien robić wdechy i uciśnięcia w danej serii. W takiej sytuacji osoba prowadząca resuscytacje powinna się zmieniać co dwie minuty (mniej więcej pięć serii uciśnięć). Podczas wykonywania uciśnięć należy pamiętać, aby ręce były wyprostowane w stawach łokciowych

18

19 Pamiętaj - najważniejsze jest bezpieczeństwo ratownika.
Zawsze przed przystąpieniem do czynności przy poszkodowanym zadbaj wpierw o siebie. Używaj gumowych rękawiczek, odsuń wszystkie niebezpieczne przedmioty, sprawdź, czy żadne niebezpieczeństwo nie grozi ci ze strony samego poszkodowanego. Dobry ratownik to żywy ratownik. Bez odpowiedniego przeszkolenia nie masz prawa podać poszkodowanemu jakiegokolwiek leku! Wielu ludzi jest uczulonych nawet na zwykłą polopirynę. Leków nie mogą podawać nawet wykwalifikowani sanitariusze - mogą to zrobić jedynie lekarze.

20

21 Czy potrafi Pan(i) udzielić pierwszej pomocy?

22 Rodzaje urazów Zranienie Ciała obce Złamanie Udławienie Krwotok z nosa
Porażenie prądem Omdlenie Padaczka Oparzenie Uraz głowy Zatrucie Atak serca

23 Zranienie Każdą ranę pozostawiamy w stanie, w jakim ją zastaliśmy, przykrywając ją jedynie, możliwie szybko, jałowym materiałem opatrunkowym. W czasie opatrywania ranny powinien leżeć lub przynajmniej siedzieć. Nie należy usuwać ciał obcych tkwiących w ranie, gdyż niejednokrotnie zapobiegają one krwawieniu.

24

25 Złamania Pierwsza pomoc polega na unieruchomieniu dwóch stawów sąsiadujących ze złamaną kością lub dwóch sąsiednich kości, jeżeli uszkodzony jest staw. Jeśli kość przebiła skórę i rana obficie krwawi, zatamuj krwawienie, ale nie próbuj nastawiać kości ani oczyszczać rany. Załóż jałowy opatrunek i natychmiast wezwij pogotowie. Nie przesuwaj ofiary, jeśli podejrzewasz, że ma uszkodzony kręgosłup, szyję lub miednicę.

26 Usztywnienie ręki

27

28 Krwotok z nosa Każ pacjentowi usiąść z głową pochyloną do przodu i siedzieć spokojnie przez dłuższy czas. Połóż mu na nasadzie nosa i karku zimny, mokry ręcznik lub lód. Jeśli krwawienie nie ustaje, włóż w obie dziurki od nosa tampony z gazy.

29

30 Omdlenie Ułóż taką osobę na plecach. Upewnij się, że oddycha. Najpierw unieś jej nogi. Rozepnij jej ubranie, otwórz okno lub wynieś ją do chłodnego miejsca. Jeśli omdlenie trwa dłużej niż minutę lub dwie, przykryj poszkodowanego i wezwij karetkę pogotowia.

31

32 Oparzenie Drobniejsze oparzenia jak najszybciej ozięb zimną wodą lub przyłóż kostki lodu i trzymaj, dopóki ból nie ustąpi. Nie stosuj żadnych maści ani tłuszczów. Pęcherze na skórze przykryj sterylnym opatrunkiem. Nie przebijaj ich ani nie wyciskaj.

33

34 Zatrucia Jeśli kogoś bardzo boli brzuch, ma biegunkę, wymioty lub zawroty głowy albo gorączkę, wezwij natychmiast lekarza. Poinformuj, czym najprawdopodobniej ofiara się zatruła – nim przyjedzie, powie Ci, co robić. Nie wywołuj wymiotów, jeśli ofiara połknęła substancję żrącą, a także jeśli śpi lub ma drgawki. Jeśli jest to zatrucie pokarmowe, postaraj się dostarczyć lekarzowi próbkę „podejrzanej” potrawy, jej analiza może przyśpieszyć leczenie. Przy zatruciu czadem wynosimy poszkodowanego z zagazowanego pomieszczenia uważając na własne bezpieczeństwo.

35 Ciała obce Ciała obce mogą być usuwane z rany tylko przez lekarza i ta czynność nie wchodzi w zakres pierwszej pomocy. Niewprawne próby usuwania grożą pozostawieniem w ranie fragmentów ciała obcego, a także stanowią niebezpieczeństwo wprowadzenia dodatkowego zakażenia. Większe ciała obce o gładkich brzegach często tamponują ranę i zapobiegają tym samym powstaniu dużego krwawienia.

36

37 Udławienia Spróbuj poklepać dłonią złożoną w "łódeczkę" poszkodowanego po plecach. Jesli to nie pomoże, zastosuj manewr Heimlicha: stojąc z tyłu, obejmujemy poszkodowanego na wysokości brzucha, kładziemy nasadę złączonych dłoni między pępkiem a dolnymi żebrami. Ściskając do siebie, lekko w górę, wypychamy powietrze z dolnej części płuc poszkodowanego. Wykonuje się 5 serii po 5 razy.

38 Porażenie prądem Pamiętaj, aby ratując porażonego samemu nie zostać porażonym. Odetnij dopływ prądu najszybciej jak to możliwe. Zadzwoń po pogotowie i straż pożarną. Nie dotykaj porażonego, dopóki dopływ prądu nie zostanie odcięty. Dopiero wtedy sprawdź, czy oddycha i czy ma tętno. Jeśli to konieczne, zastosuj sztuczne oddychanie lub masaż serca. Upewnij się, czy nie ma złamań lub obrażeń wewnętrznych.

39

40 Padaczka Choremu grozi niebezpieczeństwo zachłyśnięcia oraz uraz głowy, który może doznać, padając na ziemię lub w wyniku nieskoordynowanych ruchów w czasie napadu. Klękamy od strony głowy chorego, a rękoma i udami przytrzymujemy jego głowę, aby zapobiec jej urazom. W jeden kącik ust możemy włożyć chusteczkę, zapobiegając przygryzaniu sobie przez chorego języka i warg (obecnie nie wkłada się już w usta patyków bądź innych przedmiotów). Nie wolno w czasie ataku chorego unieruchamiać siłą.

41 Urazy głowy Przy uderzeniu w głowę istnieje niebezpieczeństwo urazu mózgowego i późniejszych poważnych komplikacji. Jeśli głowa krwawi, załóż opatrunek, zabandażuj i każ rannemu leżeć, dopóki nie przyjedzie lekarz.

42

43

44 Atak serca Najczęstsze objawy ataku serca to ból w klatce piersiowej i okolicach, czasem promieniujący do szyi i ramion. Ofiara może się pocić i tracić przytomność. Wezwij pogotowie. Jeśli chory ma kłopoty z oddychaniem, pomóż mu przybrać wygodną pozycję. Rozepnij obcisłe ubranie. Zachowaj spokój i spróbuj go uspokoić. W przypadku utraty przytomności sprawdź oddech i tętno, gdy trzeba, podejmij czynności reanimacyjne.

45

46 "Mały Ratownik" - pierwsza pomoc udzielana przez najmłodszych
W styczniu 2007 ruszył kurs pierwszej pomocy dla dzieci od 5 roku życia.

47

48 W każdym wieku można uczyć się pierwszej pomocy

49 Nauka pierwsza pomoc oraz ćwiczenia na fantomach

50 Mały Ratownik w przedszkolu w Mosinie

51

52

53 Bezpieczna pozycja

54 20 marca 2010 roku, o godzinie w gimnazjum nr 1 w Mosinie odbyło się szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

55

56 Bezpieczna pozycja osoby nieprzytomnej

57

58 Wyposażenie apteczki:
3 x opaska dziana (bandaż) 15cm x 4m 3 x opaska dziana (bandaż) 10cm x 4m 2 x opaska elastyczna 10cm x 4m z zapinką 2 x opaska elastyczna 15cm x 4m z zapinką 1 x bandaż elastyczny siatkowy „CODOFIX” – 3 rozmiary x 30 cm 1 x chusta trójkątna 3 x kompresy jałowe 5 x 5 cm (3 szt.) 3 x kompresy jałowe 7 x 7 cm (3 szt.) 3 x kompresy jałowe 9 x 9 cm (3 szt.) 2 x gaza opatrunkowa sterylna 0,50 m kw. 1 x gaza opatrunkowa sterylna 1 m kw. 1 x folia termoizolacyjna NRC 1 x opatrunek indywidualny jałowy typ A, pyłoszczelny 1 x opatrunek indywidualny jałowy typ W, wodoszczelny 5 x rękawiczki lateksowe (para) 1 x maseczka do sztucznego oddychania usta-usta z ustnikiem i zastawką 5 x gazik nasączony spirytusem „LEKO” 2 x komplet plastrów z opatr. „MINIFOL” – 6 sztuk, 4 rozmiary 1 x plaster na rolce 2,5cm x 5m „POLOVIS” 5 x agrafka 1 x nożyczki ratownicze środek przeciwbólowy (np. na bazie paracetamolu, pyralgina) woda utleniona cardiamid, glucardiamid, glukoza (po omdleniach, zasłabnięciach) aviomarin (wymioty)

59

60 Apteczka

61 Pierwsza pomoc przy utonięciu

62 Dokładnie 33 samochody przejechały, zanim ktoś zareagował
Dokładnie 33 samochody przejechały, zanim ktoś zareagował. Aleksander Bojczuk. - radca prawny z Warszawy. Wysiada z samochodu, podbiega. Pyta. Wyjmuje telefon i dzwoni po pogotowie. - Jeszcze nie zdarzyło mi się przejechać czy też przejść obojętnie - mówił. - Podstawy udzielania pierwszej pomocy znam, ale najłatwiej jest zadzwonić

63 - Mamo. Patrz. Tam leży człowiek
- Mamo! Patrz! Tam leży człowiek. Zjedź- tak na widok naszego pozoranta zaregowała córka Ewy Litwińczuk. Panie zjechały na pobocze. - Jesteś przytomny? Leczysz się na coś? Masz cukrzycę? - dopytywała się pani Ewa. To zawodowa pielęgniarka. Wiedziała jak się zachować

64 Pozorantka niespodziewanie mdleje w pasażu Galerii Białej
Pozorantka niespodziewanie mdleje w pasażu Galerii Białej. Przez pierwsze kilkadziesiąt minut nikt nie reaguje. Ludzie udają, że nie widzą. Nadchodząca para regauje prawidłowo - sprawdza czy jest przytomna. Wytłumaczenie? Pan jest ratownikiem

65 Kolejna scena. Przy wejściu mdleje kobieta
Kolejna scena. Przy wejściu mdleje kobieta. Kilkadziesiąt osób przechodzi obojętnie. Reagują dwaj mężczyźni. Nie udzielają pierwszej pomocy. Jeden za wszelką cenę chce wynieść kobietę na zewnątrz, drugi wzywa karetkę

66 KONIEC !!

67 Wykonała: Marta Nowak Klasa IIIc

68 Bibliografia http://pl.wikipedia.org/wiki/Pierwsza_pomoc


Pobierz ppt "Pierwsza pomoc."

Podobne prezentacje


Reklamy Google