Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZYCZYNY NEUTROFILII

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZYCZYNY NEUTROFILII"— Zapis prezentacji:

1

2 PRZYCZYNY NEUTROFILII
Fizjologiczne: - uwolnienie adrenaliny - endogenne lub egzogenne kortykosterydy Reaktywne: - długo trwające miejscowe lub układowe infekcje (spowodowane przez: bakterie, riketsje, wirusy, grzyby, pasożyty) - martwica tkanek - zaburzenia immunologiczne: zapalne (np.reumatoidalne zapalenie stawów) lub niezapalne ( np. autoimmunologiczna anemia hemolityczna) - guzy - wczesne stadium zatrucia estrogenami Proliferatywne lub autonomiczne: - białaczki szpikowe ostre lub przewlekłe

3 PRZYCZYNY LIMFOCYTOZY I LIMFOPENII
Limfocytoza: - fizjologiczna - chroniczne, ropne zapalenia - przetrwała limfocytoza u bydła - limfocytoza u młodych świń - chłoniak - białaczka limfocytarna Limfopenia - leki obniżające odporność - kortykosterydy - infekcje wirusowe - posocznica - endotoksemia - promieniowanie - syndrom niedoboru odporności utrata limfy

4 PRZYCZYNY MONOCYTOZY I MONOPENII
Monocytoza: - kortykosterydy u psów - chroniczna infekcja lub zapalenie - białaczka monocytarna lub mielomonocytarna - choroby ziarniakowe Monocytopenia: - ostra infekcja lub zapalenie - kortykosterydy (u pewnych gatunków)

5 PRZYCZYNY EOZYNOFILI I EOZYNOPENII PRZYCZYNY BAZOFILII I BAZOPENII
Eozynofilia: - inwazja pasożytów - alergie - choroby pewnych tkanek lub narządów bogatych w mastocyty: skóra, płuca, macica, jelita - białaczka eozynofilna - nieznane przyczyny Eozynopenia: - adrenalina(efekt beta-adrenergiczny) - kortykosterydy - ostra infekcja PRZYCZYNY BAZOFILII I BAZOPENII Bazofilia: - związana z eozynofilią - białaczka bazofilna Bazopenia - bez znaczenia klinicznego

6

7 KLASYFIKACJA NOWOTWORÓW UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO
A. Zaburzenia mieloproliferacyjne 1. Ostra białaczka szpikowa 2. Chroniczna białaczka szpikowa 3. Syndromy mielodysplastyczne 4. Inne - czerwienica prawdziwa - pierwotna trombocytopenia - białaczka komórek tucznych - złośliwa histiocytoza B. Zaburzenia limfoproliferacyjne 1. Liomfocytarne - chłoniak - ostra białaczka limfoblastyczna - chroniczna białaczka limfocytarna - choroba Hodginsa - chłoniak Burkitta 2. Plazmocytarne - szpiczak mnogi - makroglobulinemia Waldenstroma

8 BIAŁACZKI U ZWIERZĄT Białaczki u kotów:
- białaczka powodowana wirusem FeLV - zaburzenia limfoproliferatywne -chłoniak -białaczka limfocytarna - białaczki szpikowe (bazocytowa, eozynocytowa, monocytowa) Białaczki u psów: - białaczka limfocytarna ostra i przewlekła - białaczki szpikowe Białaczki bydła: - białaczka sporadyczna - białaczka enzootyczna Białaczki koni: - białaczka limfocytarna i szpikowa Białaczki innych gatunków - koza, owca, świnia - najczęściej chłoniaki

9 TEST TRANSFORMACJI BLASTYCZNEJ


Pobierz ppt "PRZYCZYNY NEUTROFILII"

Podobne prezentacje


Reklamy Google