Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prywatne ubezpieczenia szpitalne szansą na skrócenie kolejek Warszawa, 8 kwietnia 2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prywatne ubezpieczenia szpitalne szansą na skrócenie kolejek Warszawa, 8 kwietnia 2010 r."— Zapis prezentacji:

1 Prywatne ubezpieczenia szpitalne szansą na skrócenie kolejek Warszawa, 8 kwietnia 2010 r.

2 Agenda spotkania Trendy w lecznictwie szpitalnym towarzyszące reformie Obecny poziom zaspokojenia potrzeb lecznictwa szpitalnego Rola prywatnych ubezpieczeń szpitalnych w poprawie sytuacji Konkluzje i co dalej?

3 Trendy w lecznictwie szpitalnym od 1998 r. Leczymy coraz szybciej i coraz więcej pacjentów, ale wciąż nie wykorzystujemy posiadanego potencjału łóżek szpitalnych. Bardzo znaczny wzrost liczby leczonych z 5,5 mln w 1998 r. do 8 mln w 2008 r. Liniowy, duży spadek średniego czasu pobytu z 9,5 do 5,9 dni Znaczna zmienność współczynnika wykorzystania łóżek Źródło: Opracowanie własne PIU na podstawie Biuletynów Statystycznych Ministerstwa Zdrowia * bez szpitali MON, MSWiA i Ministerstwa Sprawiedliwości Podstawowe informacje o działalności szpitali ogólnych w latach 1998-2008*

4 Obecny poziom zaspokojenia potrzeb lecznictwa szpitalnego* Olbrzymia grupa pacjentów czeka na realizację swoich potrzeb zdrowotnych. Oprócz ich niepotrzebnego cierpienia rodzi to olbrzymie koszty społeczne. Prawie 650 tys. pacjentów czeka w kolejkach do szpitali i procedur zabiegowych Dotyczy to wszystkich, w tym dzieci, oraz zarówno przypadków stabilnych jak i pilnych Czas oczekiwania w zależności od rodzaju oddziału szpitalnego / zabiegu, województwa i placówki waha się od kilku tygodni do kilku lat * w szpitalach ogólnych (bez psychiatrii, rehabilitacji i opieki długoterminowej) 338 309 Pacjenci oczekujących na przyjęcie do szpitala stan na dzień 28.02.2010 r. Źródło: Wyliczenia własne PIU na podstawie danych ze strony internetowej NFZ

5 Największy niedobór przyjęć dotyczy kilku oddziałów Dysponujemy odpowiednim zapleczem szpitalnym by móc zaspokoić potrzeby zdrowotne Polaków. Problemem jest brak pieniędzy na ich leczenie. Do 6 typów oddziałów czeka 81% chorych (521 tys. osób) Kolejki dotyczą przede wszystkim oddziałów zabiegowych Kolejka nie istniałaby gdyby były środki finansowe pozwalające wykorzystać posiadane zasoby kadrowe, łóżkowe i sprzętowe Oddział Kolejka pacjentów (w tys. osób) Kolejka jako % rocznych przyjęć* % wykorzys- tania łóżek* Rezerwa hospitali- zacji** (w tys. osób) Okulistyczny235114%50%144 Chirurgii urazowo - ortopedycznej 15340%69%90 Otolaryngologiczny5422%58%111 Chirurgiczny ogólny464%66%312 Reumatologiczny1826%74%11 Urologiczny156%65%74 Źródło: Wyliczenia własne PIU w oparciu o dane GUS, MZ i NFZ; * w 2008 r. bez szpitali MON, MSWiA i Ministerstwa Sprawiedliwości; ** przy założeniu 85% wykorzystania łóżek Dane o oddziałach z najdłuższymi listami oczekujących

6 Między województwami istnieją znaczne dysproporcje – zaćma 1/2 Źródło: Wyliczenia własne PIU w oparciu o dane GUS, MZ i NFZ; * ze względu na brak danych o rozmieszczeniu w województwach 173 łóżek okulistycznych w szpitalach niepublicznych podane wskaźniki dotyczą 3215 łóżek okulistycznych w szpitalach publicznych bez szpitali MON, MSWiA oraz Ministerstwa Sprawiedliwości Województwo Długość kolejki (w tys. osób) Ludność 55 + (w tys. osób) % Populacji 55 + w kolejce Odchylenie od średniej Czas oczeki- wania w latach Odchylenie od średniej liczba łóżek na 10 tys. osób * Odchylenie od średniej Dolnośląskie287743,6%71%1,525%0,6-25% Kujawsko-pomorskie145152,7%29%1,525%0,80% Lubelskie85671,4%-33%1-17%0,7-13% Lubuskie42471,6%-24%0,7-42%0,4-50% Łódzkie157292,1%0%1,1-8%125% Małopolskie158131,8%-14%1-17%0,7-13% Mazowieckie171 3991,2%-43%0,8-33%0,80% Opolskie42691,5%-29%1,20%0,80% Podkarpackie115032,2%5%0,8-33%0,6-25% Podlaskie43031,3%-38%1-17%0,913% Pomorskie185393,3%57%1,38%0,913% Śląskie301 2452,4%14%1-17%1,6100% Świętokrzyskie43501,1%-48%1,1-8%0,7-13% Warmińsko-mazurskie133313,9%86%1,20%0,4-50% Wielkopolskie118211,3%-38%1,38%0,6-25% Zachodniopomorskie94302,1%0%1,958%125% Razem / średnia2059 8352,1%X1,2X0,8X Dysproporcje w dostępie do leczenia zaćmy pomiędzy poszczególnymi województwami (przypadki stabilne)

7 Między województwami istnieją znaczne dysproporcje – zaćma 2/2 Pomiędzy województwami istnieje duża dysproporcja w dostępie do leczenia zaćmy. To wynik niedopasowania struktury łóżek szpitalnych do rzeczywistych potrzeb i braku koordynacji kierowania ruchem pacjentów. Główną przyczyną słabego Wykorzystania łóżek okulistycznych i kolejki do zabiegów jest brak środków. Średni czas oczekiwania wynosi od 0,7 do 1,9 roku* Liczba osób w kolejce do planowego usunięcia zaćmy finansowanego ze środków publicznych jest równa liczbie pacjentów przyjmowanych rocznie na oddziały okulistyczne w całej Polsce (około 207 tys. osób**) Liczba łóżek na 10 tys. mieszkańców waha się w poszczególnych województwach od 0,4 do 1,6 Wykorzystanie łóżek okulistycznych w skali kraju wynosi tylko 50,1% (średnio 182,7 dni w roku) Wyliczenia własne PIU w oparciu o dane z NFZ; ** - Dane o liczbie hospitalizacji pochodzą z 2008 r. (Źródło: Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia 2009)

8 Ile środków mogłoby rozładować kolejki do szpitali ogólnych? By zlikwidować dzisiejsze kolejki do szpitali i procedur zabiegowych potrzebne są 3 mld PLN. Obecna sytuacja ekonomiczna Polski nie daje nadziei, że te pieniądze się znajdą się w budżecie NFZ. Kolejki będą się wydłużać … chyba że … Rocznie na hospitalizację około 8 mln pacjentów i leczenie 1 mln osób w trybie dziennym wydajemy ze środków publicznych około 23 mld PLN* Dodatkowo 0,6 mld PLN z prywatnych wydatków na zdrowie przeznaczane jest na opiekę szpitalną Kolejki do szpitali publicznych mają tendencję do wydłużania się Źródło: Wyliczenia własne PIU w oparciu o dane GUS, MZ, NFZ i PZH Wydatki na leczenie szpitalne wydatki ponoszonewydatki niezbędne do rozładowania kolejki * Łącznie z programami terapeutycznymi (lekowymi)

9 Rola prywatnych ubezpieczeń w poprawie sytuacji. Firmy ubezpieczeniowe oferują już prywatne ubezpieczenia szpitalne Oferta prywatnych ubezpieczeń szpitalnych jest ukierunkowana na najbardziej deficytowe, niezaspokojone potrzeby zdrowotne Ubezpieczenia szpitalne nie rozładują obecnej kolejki, ale będą ją zmniejszać Potrzebny jest jak najszybszy rozwój ubezpieczeń szpitalnych dziś, by odczuć poprawę jutro Dzięki ubezpieczeniom szpitalnym wprowadzonym kilka lat temu dzisiaj kolejka oczekujących byłaby krótsza o ponad 60 tys. osób Przy sprzyjających regulacjach prawnych w ciągu 5 lat do systemu ochrony zdrowia może trafić nawet 300 mln zł, a od 6 roku może to być ok. 200 mln zł rocznie. Oznacza to realizację dodatkowo kilkudziesięciu tysięcy zabiegów operacyjnych rocznie i szybsze rozładowanie kolejek.

10 Co należy zrobić by rozwinęły się prywatne ubezpieczenia szpitalne? By pacjenci nie czekali po kilka lat na planowe leczenie szpitalne teraz potrzebne są pilne decyzje i zmiany prawne. Zlikwidować bariery utrudniające możliwość kontraktowania świadczeń przez szpitale publiczne z towarzystwami ubezpieczeniowymi Wprowadzić ulgi podatkowe na zakup ubezpieczeń szpitalnych Umożliwić zakup ubezpieczeń szpitalnych z Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych Propagować idee prywatnego ubezpieczenia szpitalnego i korzyści, jakie ze sobą niesie


Pobierz ppt "Prywatne ubezpieczenia szpitalne szansą na skrócenie kolejek Warszawa, 8 kwietnia 2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google