Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA klucz do skutecznego partnerstwa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KOMUNIKACJA SPOŁECZNA klucz do skutecznego partnerstwa"— Zapis prezentacji:

1 KOMUNIKACJA SPOŁECZNA klucz do skutecznego partnerstwa
Rafał Serafin Fundacja Partnerstwo dla Środowiska KOMUNIKACJA SPOŁECZNA klucz do skutecznego partnerstwa BUDOWANIE POPARCIA SPOŁECZNEGO DLA ROZWOJU WSI I Krajowa Konferencja Krajowej Sieci Leader/IV Krajowy Zjazd Grup Partnerskich 24-26 maja 2007

2 WYZWANIA DLA PARTNERSTWA
Nie zamykać się we własnym sosie! Trzeba wyjść do innych……. ….ale jak to zrobić?

3 TRZEBA WYBRAĆ KLUCZ

4 ZROZUMIEĆ PARTNERSTWO
Partnerstwo to: demokracja/współdecydowanie mobilizowanie zasobów dla rozwoju animowanie rozwoju lokalnego informacja i komunikacja

5 Definicja Partnerstwo to porozumienie międzysektorowe, w którym jednostki, grupy czy organizacje dobrowolnie zgadzają się wspólnie pracować, dzieląc zarówno koszty, ryzyko jak i korzyści w celu wypełnienia zobowiązania lub podjęcia określonych zadań.

6 PARTNERSTWO MIĘDZYSEKTOROWE
…to dobrowolne strategiczne przymierze… …organizacji reprezentujących różne sektory życia społecznego – publiczny, gospodarczy i pozarządowy… …zawarte w celu współpracy przy realizacji projektu lub programu zgodnego z celami rozwoju zrównoważonego… …do którego wszyscy partnerzy wnoszą swoje kompetencje i zasoby,… …w którym wspólnie ponoszą ryzyko, …oraz dzielą się korzyściami wynikającymi z osiągnięcia wspólnych celów partnerstwa i celów poszczególnych organizacji członkowskich

7 ODI / IBLF Proces Budowania Partnerstwa
Utrzymanie oraz powielanie efektów 3. Identyfikowanie potencjalnych partnerów 4. Ocena dostępnych zasobów oraz umiejętności odnośnie parametrów partnerstwa 2. Identyfikowanie parametrów partnerstwa 1. Sformułowanie wizji i spodziewanych efektów partnerstwa Rozpoznanie Partnerstwa 5. Identyfikowanie strategicznych potrzeb partnerów, które muszą być uwzględnione Animator Zarządzanie Partnerstwem Budowanie Partnerstwa 9. Ocena funkcjonowania partnerstwa 6. Negocjowanie Porozumienia Partnerskiego 8. Implementacja i Monitorowanie zobowiązań 7. Budowanie zdolności do implementacji Stała forma organizacyjna, modyfikacja lub zakończenie partnerstwa

8 Role w partnerstwie Każde partnerstwo ma swoją dynamikę i zmienia się na różnych etapach swojego „cyklu życia” Różne oczekiwania pojawiają się wobec partnerów i partnerstwa na różnych etapach Czasami jest jedna osoba, która wspiera rozwój partnerstwa na różnych etapach w zależności od potrzeb (animator partnerstwa)

9 TRZEBA PAMIĘTAĆ O ZASADACH
Doświadczenia dowodzą, że może być niezliczona ilość wariantów czy też modeli partnerstwa Różnorodność wynika z okoliczności, uwarunkowań oraz specyfiki danej sytuacji …wydaje się jednak, że jest kilka podstawowych zasad, które są niezbędne w każdym skutecznym partnerstwie.

10 Równość?

11 Przejrzystość?

12 Korzyści?

13 Dlaczego? Równość przekłada się na wzajemny szacunek i zrozumienie wspólnych możliwości Przejrzystość prowadzi do wzajemnego zaufania Wspólne korzyści budują trwałość rozwoju

14 Partnerstwo jako komunikacja
Potrzeba komunikacji przenika wszystkie aspekty każdego partnerstwa Różne „języki” zaangażowanych partnerów (sektory, kultury) oraz różne umiejętności/możliwości Partnerzy czy partnerstwo? Czy też plany, działania, osiągnięcia, efekty?

15 Kto jest odpowiedzialny za komunikację?
W sektorze gospodarczym? Osoba od PR Menadżer ds. kontaktu z społecznością lokalną Osoba od marketingu W organizacjach społecznych? Osoba od fundraisingu albo osoba realizująca projekt W sektorze publicznym? Zależy od struktury Ci, którzy kształtują partnerstwo mają specjalną rolę. Są oni animatorami partnerstwa Wszyscy?

16 Pracownik jednej z organizacji członkowskich partnerstwa
Kto zajmuje się komunikacją? OSOBA INSTYTUCJA W E N Ę T R Z Y Pracownik jednej z organizacji członkowskich partnerstwa Wyspecjalizowana komórka jednej z organizacji partnerskich, wspierająca tworzenie i funkcjonowanie partnerstw międzysektorowych Niezależny konsultant oferujący szeroki zakres usług dotyczących budowania i funkcjonowania partnerstwa międzysektorowego Niezależna instytucja pełniąca funkcję pośrednika pomiędzy członkami partnerstwa

17 ODI / IBLF System Akredytacji Animatorów Partnerstwa ‘Przestrzeń’ funkcjonowania Partnerstwa
Sektor gospodarczy działający dla zysku ‘Przestrzeń’ funkcjonowania partnerstw na rzecz zrównoważonego rozwoju Rynek - prywatyzacja urynkowienie, outsourcing Działalność dla zysku outsourcing, filantropia Społeczeństwo obywatelskie + Państwo + Sektor społeczny Sektor publiczny outsourcing, dostarczanie usług Działalność w interesie publicznym Adapted I. Kaul, UNDP (2005)

18 Co jest najbardziej istotne?
Motywacje/cele Zrozumienie wyzwań Zdolność partnerstwa do dostosowywania się do zmieniających się motywacji, celów i wyzwań Pożytek publiczny

19 Co należy komunikować? UZASADNIANIE METODYKI ODZIAŁYWANIE PARTNERSTWA
- Osiąganie celów - Jakość rozwiązań - Inne efekty (przewidziane i nieprzewidziane UZASADNIANIE METODYKI - Dodatkowe koszty partnerstwa - Alternatywne rozwiązania - Wartość dodana FUNKCJONOWANIE PARTNERSTWA - Jakość partnerstwa (relacje pomiędzy partnerami) - Zarządzanie i rozliczanie

20 Komunikator ma wiele ról …..

21 Partnerstwo to „sztuka”, wymagająca…
Wyobraźni/ wrażliwości / współczucia Wizję (przyszłości) Umiejętność pracy z ludźmi Słuchania innych Zaangażowania osobistego

22 Partnerstwo to ‘technika’ wymagająca…
Wiedzę/ zmysł analityczny Zrozumienie (trendów/przeszłości) Umiejętności organizacyjne Precyzyjne wypowiedzi Niezależność w myśleniu i działaniu

23 PODSUMOWANIE Zrozumieć istotę partnerstwa
Uświadomić sobie zasady funkcjonowania partnerstwa Ustalić etap rozwoju partnerstwa Doceniać rolę animatorów (wewnętrznych i zewnętrznych) Nie zapominać o celach, motywacjach oraz uwarunkowaniach

24 Partnerstwo to nowy kierunek

25 Najważniejsza umiejętność to…
Wyobraźnia! Rene Magritte

26 Więcej o sztuce i technice partnerstwa


Pobierz ppt "KOMUNIKACJA SPOŁECZNA klucz do skutecznego partnerstwa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google