Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czy Małopolska jest SMART ? Doświadczenia z realizacji projektu i perspektywy dalszej współpracy Magdalena Klimczyk Koordynator regionalny RFO SMART w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czy Małopolska jest SMART ? Doświadczenia z realizacji projektu i perspektywy dalszej współpracy Magdalena Klimczyk Koordynator regionalny RFO SMART w."— Zapis prezentacji:

1 Czy Małopolska jest SMART ? Doświadczenia z realizacji projektu i perspektywy dalszej współpracy Magdalena Klimczyk Koordynator regionalny RFO SMART w Małopolsce Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Seminarium Wykorzystanie energii odnawialnej w Europie Kraków, 5-6 listopada 2007 r.

2 Seminarium Wykorzystanie energii odnawialnej w Europie Kraków, 5-6 listopada 2007 r. 2 z 22 SMART - partnerzy Partnerzy Małopolski w RFO SMART Partnerzy Małopolski w RFO SMART Aragonia (ES) Aragonia (ES) Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (Saragossa) Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (Saragossa) (Zachodnia) Saksonia (DE) Aufbauwerk Region Leipzig GmbH (Lipsk) (Zachodnia) Saksonia (DE) Aufbauwerk Region Leipzig GmbH (Lipsk) Zachodnia Macedonia (GR) Perifereia Dytiki Makedonia (Kozani) Zachodnia Macedonia (GR) Perifereia Dytiki Makedonia (Kozani)

3 Seminarium Wykorzystanie energii odnawialnej w Europie Kraków, 5-6 listopada 2007 r. 3 z 22 Inicjatywa Wspólnotowa Interreg IIIC 2000-6 Nadrzędnym celem INTERREG IIIC jest poprawa efektywności polityk i instrumentów rozwoju regionalnego i spójności poprzez: wymianę informacji na dużą skalę wzajemne wykorzystywanie doświadczeń w zakresie współpracy regionalnej Typowe działania : przygotowanie analiz i studiów pod przyszłe projekty projekty pilotażowe i pokazowe szkolenia, seminaria, warsztaty konferencje, wizyty studyjne strategie i działania marketingowe

4 Seminarium Wykorzystanie energii odnawialnej w Europie Kraków, 5-6 listopada 2007 r. 4 z 22 SMART – Regionalna Operacja Ramowa Regionalna Operacja Ramowa (z ang. RFO – Regional Framework Operation) – mini program współpracy regionów europejskich w określonych obszarach Tematyka wybrana przez partnerów SMART – Zrównoważone wspieranie procesów transformacji regionalnej, w tym: Zmiany gospodarcze zorientowane na przyszłość Łagodzenie społecznych i ekologicznych skutków transformacji Fundusze strukturalne w perspektywie lat 2007-13 Czas trwania: kwiecień 2005 – marzec 2008 Finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIC Południe Budżet RFO – 4,5 mln ; budżet Małopolski - 450 tys. (ok. 10%)

5 Seminarium Wykorzystanie energii odnawialnej w Europie Kraków, 5-6 listopada 2007 r. 5 z 22 - Regionalny partner projektu Pt SMART – struktura RFO Pt Podprojekt 2 Pt Liderpodprojektu Podprojekt … Pt Liderpodprojektu Podprojekt … 3 PARTNERÓW REGIONALNYCH PARTNER WIODĄCY Pt Liderpodprojektu Podprojekt 1 Pt Liderpodprojektu Podprojekt n Pt Liderpodprojektu ARAGONIA MAŁOPOLSKA ZACHODNIA MACEDONIA SAKSONIA Sekretariat Techniczny Projektu

6 Seminarium Wykorzystanie energii odnawialnej w Europie Kraków, 5-6 listopada 2007 r. 6 z 22 Podprojekty SMART – założenia realizacji 17 wielonarodowych podprojektów Połączenie współpracy i inicjatyw pilotażowych w celu osiągnięcia bardziej zrównoważonego wzrostu gospodarczego Połączenie współpracy i inicjatyw pilotażowych w celu osiągnięcia bardziej zrównoważonego wzrostu gospodarczego Sieć współpracy obejmująca ok. 50 instytucji z 4 regionów europejskich Minimum 2 regiony partnerskie Okres realizacji: I runda – 2006 rok II runda – 2007 rok Dofinansowanie: 75% z ERDF w Małopolsce, Aragonii i Zachodniej Macedonii 70% z ERDF w Saksonii Partnerzy RFO SMART na Specjalistycznych Targach i Kongresie Rozwoju Regionalnego EUREGIA 2006 w Lipsku (Saksonia, Niemcy)

7 Seminarium Wykorzystanie energii odnawialnej w Europie Kraków, 5-6 listopada 2007 r. 7 z 22 Podprojekty SMART – 2 rundy aplikacyjne Wyniki: I runda: 9 projektów zatwierdzonych do realizacji – 34 partnerów (4 z Małopolski) II runda: 8 projektów zatwierdzonych do realizacji – 41 partnerów (7 z Małopolski) Liczba regionów biorąca udział w projekcie: Udział regionów w projektach: Budżet Małopolskich projektów: 338 948 (75% budżetu regionu)

8 Seminarium Wykorzystanie energii odnawialnej w Europie Kraków, 5-6 listopada 2007 r. 8 z 22 Podprojekty SMART - tematyka Realizacja podprojektów w komponentach RFO SMART w Małopolsce: Forum wymiany doświadczeń partnerów podprojektów wdrażanych w ramach dwóch małopolskich Regionalnych Operacji Ramowych – GROW i SMART w ramach I Konferencji Regionalnej SMART (Kraków, 17 października 2006)

9 Seminarium Wykorzystanie energii odnawialnej w Europie Kraków, 5-6 listopada 2007 r. 9 z 22 RegiP Perspektywy rozwoju i promocji produktów regionalnych Małopolska Partnerzy: Małopolska - Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Aragonia, Saksonia Rezultaty podprojektu: Promocja produktów tradycyjnych przez opracowanie specjalnego ich oznakowania w celu lepszej rozpoznawalności wśród konsumentów; powstała etykieta dla produktów tradycyjnych z małopolski Etykieta jest szansą rozwoju dla małych producentów i lokalnych społeczności Wymiana doświadczeń i wiedzy z zakresu produktów regionalnych i metod ich promocji Budżet podprojektu: 274 200 Budżet Małopolski: 23 114

10 Seminarium Wykorzystanie energii odnawialnej w Europie Kraków, 5-6 listopada 2007 r. 10 z 22 Nowa strategia trwałego rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w oparciu o środowisko naturalne Aragonia Partnerzy: Aragonia, Małopolska – Gmina i Miasto Dobczyce, Saksonia Rezultaty podprojektu: Stworzenie alternatywnych funkcji turystycznych dla zbiornika wody pitnej w Dobczycach (ścieżka edukacyjna, wieża do obserwacji ptactwa wodnego) Wymiana doświadczeń w zakresie rozwoju turystyki zrównoważonej na terenach wiejskich Budżet podprojektu: 124 000 Budżet Małopolski: 47 000 NET-Rural

11 Seminarium Wykorzystanie energii odnawialnej w Europie Kraków, 5-6 listopada 2007 r. 11 z 22 SCT Wsparcie dla instytucji kultury i turystyki kulturalnej – System promocji i marketingu Małopolska Partnerzy: Małopolska - Muzeum Narodowe w Krakowie, Saksonia Rezultaty podprojektu: www.muz-nar.krakow.pl Budowa nowego portalu internetowego www.muz-nar.krakow.pl Opracowanie oprogramowania do systemu promocji i marketingu umożliwiającego m.in. rezerwację i zakup biletów oraz sprzedaż wydawnictw przez Internet, stworzenie sieci łączącej partnerskie instytucje kultury i sektor MSP Możliwość dostosowania do potrzeb innych podmiotów Budżet podprojektu: 72 700 Budżet Małopolski: 34 967

12 Seminarium Wykorzystanie energii odnawialnej w Europie Kraków, 5-6 listopada 2007 r. 12 z 22 Jak poprzez park technologiczny można wspierać rozwój obszaru geograficznego? Aragonia Partnerzy: Aragonia – Walqa Technology Park, Zachodnia Macedonia, Saksonia, Małopolska - Miasto i Gmina Skawina Rezultaty podprojektu: Przygotowanie koncepcji powołania Parku Technologicznego – Skawiński Obszar Gospodarczy, opracowanie studium wykonalności i planu zagospodarowania oraz sfinansowanie działań promocyjnych w celu pozyskania partnerów i inwestorów Wymiana doświadczeń nt. rozwoju i lokalizowania parków przemysłowych i technologicznych Budżet podprojektu: 200 850 Budżet Małopolski: 29 917 How a Technology Park...

13 Seminarium Wykorzystanie energii odnawialnej w Europie Kraków, 5-6 listopada 2007 r. 13 z 22 NAFEE Nowe obszary edukacji ekologicznej Aragonia Partnerzy: Aragonia, Saksonia, Małopolska – Gmina Raciechowice Realizowane działania: Stymulacja rozwoju obszaru wsi Gruszów poprzez aktywizację społeczności lokalnej, propagowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, aktywizację obsługi turystyki, edukację w oparciu o rewitalizację terenu byłej cegielni Wymiana doświadczeń dotyczących realizacji projektów z udziałem społeczności lokalnych Budżet podprojektu: 169 400 Budżet Małopolski : 19 400

14 Seminarium Wykorzystanie energii odnawialnej w Europie Kraków, 5-6 listopada 2007 r. 14 z 22 EURE Wykorzystanie energii odnawialnej w Europie Zachodnia Macedonia Partnerzy: Zachodnia Macedonia, Aragonia, Saksonia, Małopolska – Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités z Krakowa Realizowane działania: Utworzenie w Krakowie punktu informacji nt. wykorzystania energii odnawialnej oraz możliwości finansowania projektów z tej dziedziny, organizacja dni otwartych w szkołach Opracowanie mapy potencjalnych źródeł energii odnawialnej, wydanie ulotek informacyjnych i kompendium wiedzy o energii odnawialnej na płycie CD Budżet podprojektu: 363 500 Budżet Małopolski : 30 000

15 Seminarium Wykorzystanie energii odnawialnej w Europie Kraków, 5-6 listopada 2007 r. 15 z 22 CAB-NET Budowanie potencjału organizacji pozarządowych Zachodnia Macedonia Partnerzy: Zachodnia Macedonia, Saksonia, Aragonia, Małopolska – Stowarzyszenie U Siemachy w Krakowie Realizowane działania: Stworzenie planu promocji działań na rzecz dzieci i młodzieży wśród organizacji pozarządowych, badania ankietowe dotyczące potrzeb organizacji pozarządowych, przeprowadzenie serii szkoleń i treningów kompetencyjnych, przygotowanie wytycznych i materiałów promocyjnych Zbudowanie międzynarodowej sieci współpracy Budżet podprojektu: 187 850 Budżet Małopolski: 22 850

16 Seminarium Wykorzystanie energii odnawialnej w Europie Kraków, 5-6 listopada 2007 r. 16 z 22 Tradycja Na Plus Aragonia Partnerzy: Aragonia, Zachodnia Macedonia, Małopolska – Stowarzyszenie Gościniec Realizowane działania: wykorzystanie potencjału turystycznego 4 gmin podkrakowskich (Lanckorona, Sułkowice, Stryszów, Mucharz) do stymulowania rozwoju społeczno- gospodarczego promocja lokalnych produktów w oparciu o centrum obsługi stworzenie systemu identyfikacji wizualnej lokalnych atrakcji organizacja tradycyjnych jarmarków Budżet podprojektu: 222 400 Budżet Małopolski: 37 400 Tradition Plus www.4zywioly.eu

17 Seminarium Wykorzystanie energii odnawialnej w Europie Kraków, 5-6 listopada 2007 r. 17 z 22 Off Inno+ Wspieranie rozwoju klastrów Zachodnia Macedonia Partnerzy: Zachodnia Macedonia, Saksonia, Małopolska – Jagiellońskie Centrum Innowacji, Tarnowska Agencja Rozwoju regionalnego, Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu Realizowane działania: JCI: wypromowanie nowopowstałego Klastra Life Science (wizualizacja i portal internetowy Klastra, aktywizacja sieci współpracy, konferencja) TARR: promocja klastra medycznego: opracowanie strategii marketingowej, stworzenie strony internetowej, szkolenia WSB-NLU: rozwój Klastra Multimediów i Systemów Informacyjnych - intensyfikacja współpracy, stworzenie bazy instytucji badawczych i elektronicznego forum współpracy Budżet podprojektu: 211 800 Budżet Małopolski: 91 800

18 Seminarium Wykorzystanie energii odnawialnej w Europie Kraków, 5-6 listopada 2007 r. 18 z 22 Spotkania partnerów RFO w Małopolsce Kraków, 17-18 października 2005 r. Kraków, 21-22 czerwca 2006 r. Kraków, 9-10 października 2007 r. Regional Kick-Off Conference Kraków, 17 września 2005 r. Spotkania partnerów podprojektów w Małopolsce styczeń 2006 – grudzień 2007 Międzynarodowa konferencja: Polityka regionalna – doświadczenia i perspektywy w ramach GROW i SMART Kraków, 19-20 czerwca 2006 r. I Konferencja Regionalna i Forum beneficjentów podprojektów GROW i SMART Kraków, 17 października 2006 r. Udział w Specjalistycznych Targach i Kongresie Rozwoju Regionalnego euregia 2006 Lipsk, 23-25 października 2006 r. 2006 Sub-projects Kick-Off Seminar Kozani, 12-13 lutego 2007 r. II Konferencja Regionalna i Forum beneficjentów podprojektów GROW i SMART Kraków, 18 września 2007 r. Final SMART Confence Saragossa, 28 listopada 2007 r. Wydarzenia w ramach SMART – wymiana doświadczeń i upowszechnianie nowych rozwiązań

19 Seminarium Wykorzystanie energii odnawialnej w Europie Kraków, 5-6 listopada 2007 r. 19 z 22 Europejska Współpraca Terytorialna w latach 2007 – 2013 Cel 3 polityki spójności Unii Europejskiej na lata 2007-13 to Europejska Współpraca Terytorialna (EWT) Finansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF) – budżet na lata 2007-13 to 7,75 mld Uzupełnieniem EWT jest współpraca z państwami nie należącymi do UE w ramach Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (budżet 173,3 mln ) Typy programów w ramach EWT: współpraca transgraniczna (zastąpi INTERREG IIIA) współpraca transnarodowa (zastąpi INTERREG IIIB) współpraca międzyregionalna (zastąpi INTERREG IIIC) współpraca międzyregionalna (zastąpi INTERREG IIIC) : grupa współpracy dysponująca osobowością prawną Instrument współpracy na poziomie wspólnotowym – Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT) : grupa współpracy dysponująca osobowością prawną

20 Seminarium Wykorzystanie energii odnawialnej w Europie Kraków, 5-6 listopada 2007 r. 20 z 22 INTERREG IVC Priorytety (powiązane z agendami z Lizbony i Gothenburga) 1.Innowacje i gospodarka oparta na wiedzy 2.Środowisko naturalne i zapobieganie ryzyku 3.Pomoc techniczna Cel - poprawa kierunków polityki regionalnej i lokalnej w powyższych obszarach poprzez współpracę międzyregionalną obejmującą wymianę, współdzielenie oraz transfer doświadczeń, wiedzy i dobrych praktyk Budżet : 411 094 936 Pierwszy nabór wniosków: 21 września 2007 r. – 15 stycznia 2008 r. 21 września 2007 r. – 15 stycznia 2008 r. www.interreg4c.net

21 Seminarium Wykorzystanie energii odnawialnej w Europie Kraków, 5-6 listopada 2007 r. 21 z 22 SMART 2 – kontynuacja współpracy regionów Podstawa współpracy regionów partnerskich – Strategia SMART, czyli dokument: podsumowujący realizację programu w latach 2005-2008 określający obszary dalszej współpracy wskazujący najlepsze rozwiązania zastosowane w trakcie wdrażania programu Planowana formuła współpracy – Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej: nowy pomiot posiadający osobowość prawną lider współpracy – Saksonia narzędzie – regionalna operacja ramowa finansowanie projektów ze środków INTERREG IVC lub RPO

22 Dziękuję za uwagę Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej Kraków, ul. Wielicka 72, pok. 315 tel. /12/ 29 90 723, fax /12/ 29 90 726 e-mail:smart@umwm.pl e-mail: smart@umwm.plwww.malopolskie.pl/RozwojRegionalny/Interregwww.smart-rfo.org Seminarium Wykorzystanie energii odnawialnej w Europie Kraków, 5-6 listopada 2007 r.


Pobierz ppt "Czy Małopolska jest SMART ? Doświadczenia z realizacji projektu i perspektywy dalszej współpracy Magdalena Klimczyk Koordynator regionalny RFO SMART w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google