Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Małe? Duże ? Dziecko w klasie I Hanna Michalska Sokołów Podlaski,21.09.2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Małe? Duże ? Dziecko w klasie I Hanna Michalska Sokołów Podlaski,21.09.2015."— Zapis prezentacji:

1 Małe? Duże ? Dziecko w klasie I Hanna Michalska Sokołów Podlaski,21.09.2015

2 Terminy DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA GOTOWOŚĆ SZKOLNA PRZYGOTOWANIE DO SZKOŁY Rożne ujęcia procesu dojrzewania i roli uczenia się w procesie rozwojowym.

3 DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA Osiągniecie przez dziecko takiego stopnia rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego i fizycznego, jaki umożliwia mu udział w życiu szkolnym i opanowanie treści programowych klasy pierwszej. Wincenty Okoń

4 KRYTERIA GOTOWOŚCI SZKOLNEJ Pojęcie dojrzałości szkolnej (gotowości ) szkolnej dotyczy relacji między środowiskiem szkolnym, rodzinnym a dzieckiem.

5 DOJRZAŁOŚĆ SZKOŁY Osiągnięcie przez szkołę takiego poziomu wrażliwości na dziecko, jego potrzeby, oczekiwania, uczenie się i możliwości rozwojowe jaki stanowi o modyfikacji, kierunku i dynamice zmian programowo- organizacyjnych oraz zmian w procesie nauczania-uczenia się. B. Wilgocka - Okoń

6 DOJRZAŁOŚĆ RODZINY ?

7 KRYTERIA GOTOWOŚCI SZKOLNEJ Zainteresowanie dziecka uczeniem się. Długotrwałość zainteresowania, pomimo trudności. Osiąganie postępów w uczeniu się. E.B. Hurlock

8 KRYTERIA GOTOWOŚCI SZKOLNEJ Wrażliwość na naukę szkolną ( zainteresowanie szkołą, wiadomościami, umiejętnościami). Podatność na nauczanie ( to czego dziecko się uczy jest dla niego przystępne i zrozumiałe). S. Szuman

9 KRYTERIA GOTOWOŚCI SZKOLNEJ Umiejętność pokonywania trudności Samodzielność Przygotowanie do nauki, pisania i matematyki. E. Gruszczyk-Kolczyńska

10 WSKAŻNIKI DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ wg. W. Brejnaka CZY DZIECKO POTRAFI : 1. Korzystać z przyborów do rysowania, pisania ? 2. Lepić z plasteliny, modeliny? 3. Grupować przedmioty według barw, kształtu, wielkości? 4. Wymienić różnice w pozornie podobnych przedmiotach, obrazkach?

11 Cd. 5.Dobrać w pary obrazki z uwzględnieniem cechy wspólnej ? 6.Odróżnić z otoczenia dźwięki różnych zwierząt, instrumentów, itp. ? 7.Wyróżnić głoskę na początku i na końcu wyrazu?

12 Cd. 8.Odtworzyć prosty układ rytmiczny ? 9.Rozwiązywać proste zagadki ? 10.Swobodnie liczyć kolejno do 20, dodawać i odejmować z przekroczeniem progu dziesiątkowego ?

13 C.d. 11. Wykonywać proste ćwiczenia gimnastyczne ? 12. Odróżnia lewą stronę ciała od prawej ? 13. Samo zapinać guziki, założyć buty i zawiązać sznurowadło ? 14. Zgodnie bawić się w grupie ? 15. Przez dłuższą chwilę uważnie słuchać opowiadania, bajki, muzyki ?

14 C.d. 16. Opowiadać rozwiniętymi zdaniami, prawidłowo wymawiając głoski ? 17. Podporządkować się poleceniem słownym ? 18. Podać ile ma lat, gdzie mieszka, czym zajmują się rodzice ? 19. Pogodnie rozstać się z rodzicami i nawiązać kontakty ? 20. Być swobodne, szybkie i samodzielne w działaniu ?

15 . „GOTOWOŚĆ” NIE JEST STANEM, NA KTÓRY WYSTARCZY PO PROSTU CZEKAĆ, ALE TRZEBA JĄ WYKSZTAŁCAĆ.  B.Wilgocka-Okoń

16 . DOJRZAŁÓŚĆ SZKOLNA ZALEŻY OD WARUNKÓW BYTOWYCH DZIECKA, WYKSZTAŁCENIA RODZICÓW, WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, ZDOLNOŚCI DZIECKA I JEGO ZDROWIA.

17 . WIEK W JAKIM DZIECKO POWINNO ROZPOCZYNAĆ NAUKĘ W SZKOLE ZALEŻY OD WARUNKÓW, W JAKICH PRZEBYWA DZIECKO W OKRESIE PRZEDSZKOLNYM, ORAZ OD ORGANIZACYJNEJ STRUKTURY SZKOŁY, JEJ PROGRAMU I STOSOWANYCH METOD DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZYCH.

18 ZADANIA DLA NAUCZYCIELI Konstruowanie wartościowych ofert edukacyjnych Wspomaganie rozwoju dziecka i budowanie gotowości do przyjmowania tych ofert Pomoc w dopasowaniu ofert edukacyjnych do poziomu gotowości osób i grup. A.Brzezińska

19 . Dziękuję za uwagę. h_michalska@o2.pl


Pobierz ppt "Małe? Duże ? Dziecko w klasie I Hanna Michalska Sokołów Podlaski,21.09.2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google