Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spis treści Czym jest PIGE ? Obszar aktywności i współpracy PIGE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spis treści Czym jest PIGE ? Obszar aktywności i współpracy PIGE"— Zapis prezentacji:

1

2 Spis treści Czym jest PIGE ? Obszar aktywności i współpracy PIGE
Polska Elektrotechnika Czym jest PIGE ? Obszar aktywności i współpracy PIGE

3 Czym jest PIGE ? POLSKA IZBA GOSPODARCZA ELEKTROTECHNIKI
Wprowadzenie Członkowie Władze POLSKA IZBA GOSPODARCZA ELEKTROTECHNIKI jest organizacją samorządu gospodarczego i reprezentuje następujące branże polskiego przemysłu, usług i handlu: producentów kabli producentów osprzętu instalacyjnego i narzędzi dla elektromonterów producentów silników elektrycznych i transformatorów producentów korytek i rur osłonowych do kabli producentów osprzętu odgromowego producentów opraw oświetleniowych i źródeł światła producentów aparatury elektrycznej hurtowników i dystrybutorów sprzętu elektrycznego firmy elektroinstalacyjne

4 Zarząd Polskiej Izby Gospodarczej Elektrotechniki
Czym jest PIGE ? Wprowadzenie Członkowie Władze Zarząd Polskiej Izby Gospodarczej Elektrotechniki Prezes: Janusz Nowak (MANEX) Kraków I V-ce prezes: Janusz Majchrowicz (ERGOM) Lódź V-ce prezes: Piotr Wojtkowiak (SPKiOE) Bydgoszcz Sekretarz : Janusz Nowastowski (ELNOWA) Bydgoszcz Członek: Sławomir Dębowski (ElektroUnion) Warszawa Członek: Mariusz Gierszewski (ANWIL) Włocławek Członek: Ryszard Klincewicz (Instytut Tele i Radiotechniczny) Warszawa Członek: Piotr Pętlak (ERKO) Jonkowo k.Olsztyna Członek: Zdzisław Rawicki (Instytut Elektrotechniki) Warszawa Członek: Jakub Sieminski (TELE-FONIKA) Kraków Członek: Kazimierz Skwierczynski (AKS) Zielonka

5 Czym jest PIGE ? Komisja Rewizyjna Biuro Izby
Wprowadzenie Członkowie Władze Komisja Rewizyjna Przewodniczący: Marek Manikowski (MARMAT) Jasin k. Poznania Sekretarz: Marian Germata (TECHNOKABEL) Warszawa Członek: Zygmunt Kuczyński (SPAMEL) Twardogóra Biuro Izby Ul. Szubińska 17 Bydgoszcz Dyrektor Biura Janusz Nowastowski

6 Czym jest PIGE ? Wprowadzenie Członkowie Władze ANGRA Piotr Gondek

7 Czym jest PIGE ? Wprowadzenie Członkowie Władze GLUZA Wiesław Gluza

8 Czym jest PIGE ? Wprowadzenie Członkowie Władze TECHNOLAND

9 Czym jest PIGE ? Wprowadzenie Członkowie Władze Członkowie Izby o zbliżonych profilach produkcyjnych lub usługowych tworzą stałe sekcje branżowe o dużej samodzielności w kreowania kierunków działalności. Do rozwiązywania konkretnych problemów lub wydania opinii powoływane są zespoły problemowe .

10 Spis treści Czym jest PIGE? Obszar aktywności i współpracy PIGE
Polska Elektrotechnika Czym jest PIGE? Obszar aktywności i współpracy PIGE

11 Obszar aktywności i współpracy PIGE
Krajowe Umowy korporacyjne Międzynarodowe Imprezy targowe Stowarzyszenie Elektryków Polskich: podejmowanie wspólnych inicjatyw umacniających środowisko elektryków i przemysł elektrotechniczny; programy unijne –partnerski wniosek unijny Longlife Learning Programme- kwalifikacje europejskie elektryków utworzenie ośrodka monitorowania wypadków spowodowanych wadliwymi instalacjami elektrycznymi oraz odbioru powykonawczego instalacji –www.FISUEL.org; wspólne misje gospodarcze i wystawy targowe. Polski Komitet Normalizacji: nowelizacja ustawy o normalizacji; delegowanie przedstawicieli do Komitetów Technicznych; wywieranie wpływu na normalizację europejską.

12 Obszar aktywności i współpracy PIGE
Krajowe Umowy korporacyjne Międzynarodowe Imprezy targowe Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej: wspólna działalność szkoleniowa dla popularyzacji wiedzy o własności przemysłowej i rozwoju prac patentowych. Ministerstwo Gospodarki: stałe prace nad aktualizacją analizy sektorowej przemysłu elektrotechnicznego; opiniowanie projektów aktów prawa gospodarczego; interwencje w innych ministerstwach w sprawach podatkowych, prawa budowlanego, nadużywania pozycji monopolistycznych.

13 Obszar aktywności i współpracy PIGE
Krajowe Umowy korporacyjne Międzynarodowe Imprezy targowe Krajowa Izba Gospodarcza: wspólne tworzenie silnego polskiego samorządu gospodarczego jako partnera władz państwowych współpraca z bratnimi izbami z przemysłu elektronicznego i elektromaszynowego Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów: aktywny nadzór rynku elektrycznego dla ochrony polskich producentów; walka z bezprawnym używaniem znaku CE na wyrobach nie spełniających podstawowych wymagań bezpieczeństwa.

14 Obszar aktywności i współpracy PIGE
Krajowe Umowy korporacyjne Międzynarodowe Imprezy targowe ORGALIME: aktywne członkostwo w organizacji zrzeszającej 32 izby z 23 krajów europejskich , skupiających firm o łącznym zatrudnieniu 10,6 mln pracowników w następujących obszarach przemysłu: elektrotechnicznego i elektronicznego; mechanicznego; metalowego. CENELEC: wpływ na normalizację europejską poprzez wspieranie wyłonionych i delegowanych polskich przedstawicieli

15 Obszar aktywności i współpracy PIGE
Krajowe Umowy korporacyjne Międzynarodowe Imprezy targowe PIGE w celu obniżki kosztów działania zrzeszonych firm podpisuje umowy dające duże zniżki dla swoich członków: telefonia komórkowa PTC ERA GSM ubezpieczenia majątkowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW energia elektryczna Tauron Polska Energetyka

16 Obszar aktywności i wspołpracy PIGE
Krajowe Umowy korporacyjne Międzynarodowe Imprezy targowe PIGE obejmuje patronatem honorowym oraz funduje nagrody na następujących targach: Bielsko-Biała Poznań Sosnowiec PIGE propaguje wśród swoich członków następujące imprezy targowe: Warszawa Kielce Lublin

17 Spis treści Czym jest PIGE? Obszar aktywności i współpracy PIGE
Polska Elektrotechnika Czym jest PIGE? Obszar aktywności i współpracy PIGE

18 Polska Elektrotechnika
PIGE zamierza reprezentować polską elektrotechnikę bez względu na własność narodową kapitału ją tworzącą- decydujące jest miejsce lokalizacji firm – Polska. Elektrotechnikę definiujemy ją na użytek izbowy jako branżowy obszar gospodarczy pomiędzy elektroniką, telekomunikacją i informatyką z jednej strony, a energetyką z drugiej strony. Według danych GUS istnieje około 430 firm produkcyjnych zatrudniających powyżej 10 osób- jest to przemysł elektrotechniczny. Cały sektor elektrotechniczny obejmujący również firmy usługowe elektroinstalacyjne oraz handel hurtowy liczy ponad firm. Jak w całej gospodarce polskiej w 95% są to mikro-firmy o zatrudnieniu do 10 osób.

19 Dużo więcej o naszej pracy samorządowej na stronie
Zapraszamy do swojego grona wszystkie firmy pragnące działać zgodnie z kodeksem etycznym i przestrzegające norm technicznych. Dużo więcej o naszej pracy samorządowej na stronie

20 Dziękuję za uwagę !


Pobierz ppt "Spis treści Czym jest PIGE ? Obszar aktywności i współpracy PIGE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google