Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inteligentna Specjalizacja Nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze Kielce, 23 września 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inteligentna Specjalizacja Nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze Kielce, 23 września 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 Inteligentna Specjalizacja Nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze
Kielce, 23 września 2015 r.

2 Nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze
Członkowie konsorcjum: Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. Zakład Przetwórstwa Owoców i Warzyw  „POLKON” Sp. z o.o. Targi Kielce S.A. SAN-EXPORT-GROUP Sp. z o.o. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Świętokrzyska Izba Rolnicza WIR Zakłady Mięsne Sp. z o.o. Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. txt

3 Nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze
Diagnoza sektora rolno-spożywczego w województwie: Duże zasoby wysokojakościowej ziemi rolniczej Niekorzystna struktura obszarowa gospodarstw – średnia 4,45 ha 2 miejsce w kraju pod względem produkcji jabłek 1 miejsce w kraju pod względem produkcji owoców pestkowych Duże rozproszenie producentów warzyw oraz indywidualne działanie Słaba promocja produktów i małe wsparcie eksportu Rosnące zapotrzebowanie na zdrową żywność txt

4 Nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze
Kierunki rozwoju inteligentnej specjalizacji: Edukacja Badania Inwestycje Promocja txt

5 Nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze
Edukacja: Wdrożenie systemu szkoleń dla m. in. rolników, przetwórców osób zarządzających podmiotami gospodarczymi sektorze spożywczym Budowanie trwałych relacji współpracy pomiędzy producentami i przetwórcami Uruchomienie nowych kierunków studiów związanych z zarządzaniem w sektorze rolno-przetwórczym oraz ochroną środowiska Budowa sieci dostawców i odbiorców produktów rolnych województwa Wsparcie szkolnictwa zawodowego Wsparcie rozwoju klasteringu wertykalnego podmiotów sektora rolno-spożywczego Rozwój przetwórstwa i sprzedaży bezpośredniej na poziomie gospodarstwa txt

6 Nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze
Badania: Utworzenie laboratoriów chemiczno-rolniczych do badań pozostałości pestycydów w owocach i warzywach oraz produktach kierowanych na rynki zagraniczne Utworzenie niezależnego Systemu Informatycznego symulującego zagrożenie patogenami chorobotwórczymi Stworzenie systemu informatycznego wsparcia procesów decyzyjnych w grupach producenckich w celu ujednolicenia oferty produkcyjnej i cenowej w transakcjach eksportowych Zagospodarowanie odpadów poprzemysłowych z przemysłu spożywczego Wykorzystanie bakterii do generowania energii elektrycznej z odpadów płynnych Ochrona terenów sadowniczych przed degradacją Dostosowanie oferowanych produktów rolno-spożywczych do potrzeb konsumentów txt

7 Nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze
Inwestycje: Wdrożenie nowych (innowacyjnych) technologii przetwórstwa owoców i warzyw (produkcja soków, cydrów, chipsów, rodzynków owocowych itp..) Wdrożenie technologii upraw gwarantujących obniżenie pozostałości nawozów i środków ochrony roślin w produktach ogrodniczych Obniżenie energochłonności i uciążliwości dla środowiska naturalnego procesów przetwórstwa spożywczego Rozwój inkubatora przetwórczego na potrzeby sprzedaży bezpośredniej producentów rolnych txt

8 Nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze
Promocja: Integracja podmiotów gospodarczych funkcjonujących na rynku w kierunku stworzenia wspólnych ofert eksportowych Ekspansja zagraniczna świętokrzyskich produktów ogrodniczych Budowa marki promocyjnej Udział w misjach, konferencjach, imprezach targowych w kraju i zagranicą Owocowy raj na ziemi - promowanie zdrowego stylu życia, promocja regionalnych potraw Budowa strategii dla wzrostu sprzedaży lokalnej produktów regionalnych oraz strategii eksportu produktów regionalnych Identyfikacja, urynkowienie i sieciowanie produktu regionalnego i tradycyjnego txt

9 LGD a inteligentne specjalizacje (IS) woj.
Promocja IS wśród wnioskodawców, Rozważenie wpisania działań IS do LSR, Uwzględnienie IS w punktacji przy wyborze projektów, Inicjowanie i realizacja projektów wpisujących się w IS Województwa, w tym inkubatory przetwórcze i krótkie łańcuchy dostaw.

10 Inkubator przetwórczy/ kuchenny
Rodzaj instytucji otoczenia biznesu, która ma pomagać w inkubowaniu/ wylęganiu się nowych produktów oraz nowych działalności, To miejsce z pomieszczeniami przystosowanymi do przetwórstwa rolno-spożywczego oraz personelem zapewniającym wsparcie doradcze, Może być wynajmowany krótko i długoterminowo dla celów produkcyjnych rolnikom bądź firmom, Może sam produkować i wprowadzać produkty na rynek.

11 Inkubator przetwórczy/ kuchenny
Popularne w innych krajach Europy Zach. oraz w USA, W Polsce dopiero kilka inicjatyw (K-PODR Minikowo, CDR Radom, LGD Gościniec 4 Żywiołów – Małopolska, Dwikozy i Bieliny – Świętokrzyskie), Możliwość tworzenia w nowym PROW.

12 Inkubator przetwórczy/ kuchenny Cele
Zapewnienie dostępu do infrastruktury niezbędnej do wytwarzania produktów lokalnych przez rolników, Umożliwienie sprzedaży produktów lokalnych, wytwarzanych przez rolników i przetwórców na bazie lokalnego surowca i lokalnej tradycji, Wprowadzenie oferty lokalnych produktów w punktach sprzedaży, w tym oferowanie turystom i mieszkańcom lokalnych przetworów, Rozwój rynku produktów lokalnych, dobrej, zdrowej i tradycyjnej żywności.

13 Inkubator przetwórczy/ kuchenny Możliwy zakres usług
Wynajęcie pomieszczeń i wyposażenia, Produkcja przetworów w imieniu własnym i na zlecenie („gadżety”), Pomoc w sprzedaży produktów klientów inkubatora; promocja, marka, certyfikacja, jakość Tworzenie sieci dystrybucji produktów lokalnych, Doradztwo w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego i gastronomii, Szkolenia i kursy kwalifikacyjne.

14 Zapraszam do współpracy!
Dziękuję za uwagę Halina Siemaszko Zapraszam do współpracy!


Pobierz ppt "Inteligentna Specjalizacja Nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze Kielce, 23 września 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google