Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INSTYTUT MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO W SOSNOWCU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INSTYTUT MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO W SOSNOWCU"— Zapis prezentacji:

1 INSTYTUT MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO W SOSNOWCU

2 Regionalny Ośrodek Ostrych Zatruć z Oddziałem Toksykologii Klinicznej Kliniki Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu jest jednym z dziewięciu w Polsce pełnoprofilowym, wysokospecjalistycznym ośrodkiem toksykologicznym udzielającym całodobowo telefonicznych, specjalistycznych informacji toksykologicznych uzupełnianych o szerokoprofilowe badania i identyfikacje toksykologiczne, całodobowo pełniącym dyżur, przyjmującym przypadki najcięższych zatruć.

3 Zgodnie z obowiązującym podziałem kraju
obejmuje nominalnie swoją działalnością obszar województwa śląskiego i opolskiego, na terenie których mieszka niemal 6 milionów osób.

4 Kompleksowe informacje toksykologiczne udzielane
są lekarzom wszelkiego rodzaju placówek ochrony zdrowia, stacjonarnych i ambulatoryjnych, lekarzom i ratownikom Państwowego Ratownictwa Medycznego, lekarzom placówek weterynaryjnych.

5 Przy przyjmowaniu chorych do ośrodka toksykologicznego kieruje się nade wszystko dobrem pacjenta, nie zwracając uwagi na jego obywatelstwo, miejsce zamieszkania, przynależność do oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia oraz fakt ubezpieczenia i statusu społecznego. Fundusze i środki na działalność Regionalnego Ośrodka Ostrych Zatruć z Oddziałem Toksykologii Klinicznej pochodzą jedynie z umów zawartych pomiędzy Dyrekcją Instytutu a Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach.

6 Sosnowiecki ośrodek toksykologiczny będący
integralną częścią Kliniki Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu, zgodnie z funkcjonującym podziałem składa się z:

7 Regionalnego Ośrodka Informacji Toksykologicznej
w ramach którego lekarze całodobowo udzielają kompleksowych, telefonicznych konsultacji toksykologicznych uzupełnianych o szerokie badania toksykologiczne. Udzielając informacji toksykologicznych konsultujący lekarze opierają się na swojej bogatej wiedzy, wieloletnim doświadczeniu, biorąc olbrzymią odpowiedzialność za diagnostykę i leczenie wielokrotnie trudnych pacjentów hospitalizowanych w szpitalach terenowych.

8 Regionalnego Ośrodka Ostrych Zatruć
który wyposażony jest w sześć, w pełni monitorowanych, zaopatrzonych w respiratory stanowisk, na których hospitalizowani są chorzy będący w stanie bezpośredniego zagrożenia życia.

9 Oddziału Toksykologii Klinicznej
wyposażonego w 25 łóżek, w tym 3 monitorowanych, w którym hospitalizowani są chorzy nie wymagający już leczenia w warunkach oddziału intensywnej terapii, chorzy diagnozowani z podejrzeniem zatrucia jak również pacjenci po przebyciu ostrego zatrucia hospitalizowani celem oceny wystąpienia późnych następstw i powikłań przebytego zatrucia.

10 Regionalnego Ośrodka Hiperbarii Tlenowej
wyposażonego w dwie komory hiperbaryczne, w których prowadzi się leczenie chorych wymagających ze wskazań toksykologicznych leczenia metodą hiperbarii tlenowej.

11 Pracownikami ośrodka toksykologicznego są doświadczeni lekarze specjaliści toksykologii klinicznej, pod ordynaturą Dr Tomasza Kłopotowskiego, Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie toksykologii klinicznej.

12 Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu w związku
nowym zagrożeniem związanym z zażywaniem dopalaczy i innych środków psychoaktywnych jest wiodącym ośrodkiem w zakresie innowacyjnych programów edukacyjnych i informacyjnych w walce z dopalaczami, szkoleń oraz profilaktyki w walce z dopalaczami.

13 Celem programu edukacyjnego ma być ma być
uświadamianie o niebezpieczeństwach związanych z zażywaniem dopalaczy, przedstawienie problematyki narkomanii, zażywania wszelkiego rodzaju „dopalaczy”, substancji psychoaktywnych, zapoznanie z czynnikami prowadzącymi do zażywania ww. substancji, z objawami zatrucia, skutkami zarówno somatycznymi jak i psychologicznymi oraz możliwościami przeciwdziałania.

14 jest do wszystkich środowisk, które mają kontakt
Program skierowany jest do wszystkich środowisk, które mają kontakt z młodzieżą oraz do osób szczególnie zainteresowanych tym ważnym zagadnieniem. Kompleksowy charakter działania oraz dotarcie do szerokiego grona zainteresowanych, pozwoli na osiągnięcie pożądanych efektów w walce z dopalaczami

15 W ramach wspólnej walki z dopalaczami Instytut jest aktywnym partnerem szeregu akcji i kampanii pod patronatem m.in. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Zdrowia, Wojewody Śląskiego, Śląskiego Kuratorium Oświaty, Państwowego Inspektoratu Sanitarnego, Miasta Sosnowiec.

16 DOPALACZE (ang. designer drugs; legal highs; boosters; smarts) - substancje psychoaktywne syntetyczne lub pochodzenia naturalnego Działanie: pobudzające ośrodkowy układ nerwowy poprawiające nastrój, empatogenne relaksujące halucynogenne psychodeliczne Używane w celu wywołania efektów możliwie najbardziej zbliżonych do działania nielegalnych substancji psychoaktywnych

17 Dopalacze zażyte w dużych dawkach mogą być groźne dla życia!
Opisy przypadków zatruć jako źródło wiedzy – niewystarczające (różne substancje zażywane łącznie; oznaczenie dopalaczy w płynach ustrojowych – niewykonalne lub trudne i kosztowne) Brak zgodności deklarowanego na opakowaniu składu dopalaczy w stosunku do rzeczywistej ich zwartości Dopalacze zażyte w dużych dawkach mogą być groźne dla życia! Toksyczność wzrasta przy równoczesnym spożyciu alkoholu lub innych związków psychoaktywnych (leki, narkotyki)

18 DOPALACZE SYNTETYCZNE – obraz podobny do zatruć odpowiednio amfetaminą lub kanabinoidami
Szczególnie niebezpieczne możliwe efekty: zachowania agresywne; komorowe zaburzenia rytmu serca, ostre niedokrwienie mięśnia sercowego, zawał serca; wzrost ciśnienia tętniczego; nawracające drgawki; rabdomioliza; śpiączka; zaburzenia oddychania; hipertermia; udar mózgu (krwotoczny lub niedokrwienny) DOPALACZE ZIOŁOWE – różne zaburzenia psychiczne: senność/pobudzenie, halucynacje wzrokowe, słuchowe, dotykowe; urojenia; objawy psychodeliczne (podobne do efektu LSD), skrajne emocje; zagrożenie urazami w związku z zaburzeniami równowagi, zdolności oceny odległości i orientacji przestrzennej

19 DOPALACZE – POWAŻNE ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA FIZYCZNEGO I PSYCHICZNEGO
Dopalacze nie są bezpieczną i naturalną alternatywą dla substancji narkotycznych nielegalnych! Społeczne skutki bezpośrednie użycia środka (wypadki komunikacyjne, zachowania ryzykowne i niekontrolowane, próby suicydalne) Potencjał uzależniający dopalaczy: potrzeba zażywania - pomimo konsekwencji - w celu szybkiej regulacji stanu emocjonalnego, „oderwania się od rzeczywistości”, „ulepszenia życia”; odwrót od alternatywnych źródeł przyjemności; degradacja życia emocjonalnego i społecznego DOPALACZE – POWAŻNE ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA FIZYCZNEGO I PSYCHICZNEGO

20 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "INSTYTUT MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO W SOSNOWCU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google