Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Programowanie w języku Visual Basic dla arkusza kalkulacyjnego Excel.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Programowanie w języku Visual Basic dla arkusza kalkulacyjnego Excel."— Zapis prezentacji:

1 Programowanie w języku Visual Basic dla arkusza kalkulacyjnego Excel.

2 W celu dostosowania arkusza kalkulacyjnego do swoich potrzeb, użytkownik może tworzyć tzw. Makra (skrót od makrokomendy), czyli programy w języku Visual Basic. Najprostszą i zarazem najprymitywniejszą formą tworzenia makra jest automatyczne rejestrowanie czynności wykonywanych ręcznie przez użytkownika na arkuszu. Takie makro, po uruchomieniu odtworzy dokładnie wszystkie wykonane operacje.

3

4

5 Podstawowe komendy makr w arkuszu kalkulacyjnym

6

7

8 Wstawianie napisów – ActiveCell.FormulaR1C1 = Range("B1").Select ActiveCell.FormulaR1C1 = "Obliczenie średniej arytmetycznej" Range("A3").Select: ActiveCell.FormulaR1C1 = "Nr" Range("B3"). ActiveCell.FormulaR1C1 = "L"

9 Parametry tekstu:

10

11

12

13

14

15

16 Zmiana arkusza: Zmiana na Arkusz2 Sheets("Arkusz2").Select

17 Rysowanie ramek:

18 Grubości linii gruba (.Weight = xlThick), średnia(.Weight = xlMedium), cienka(.Weight = xlThin),

19 Zaznaczenie obszaru: Range("A3:F9").Select Rysowanie linii zewnętrznych (Edge): - lewa ramka (xlEdgeLeft) With Selection.Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlContinuous.Weight = xlThick End With

20 - górna ramka (xlEdgeTop) With Selection.Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlContinuous.Weight = xlThick End With - dolna ramka (xlEdgeBottom) With Selection.Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlContinuous.Weight = xlThick End With

21 - prawa ramka (xlEdgeRight) With Selection.Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlContinuous.Weight = xlThick End With

22 Linie wewnętrzne (Inside): - linie pionowe (xlInsideVertical) With Selection.Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlContinuous.Weight = xlThin End With - linie poziome (xlInsideHorizontal) With Selection.Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlContinuous.Weight = xlMedium End With

23 Range("A3:F9").Select With Selection.Borders(xlEdgeLeft).Weight = xlThick.Borders(xlEdgeTop).Weight = xlThick.Borders(xlEdgeBottom).Weight = xlThick.Borders(xlEdgeRight).Weight = xlThick.Borders(xlInsideVertical).Weight = xlThin.Borders(xlInsideHorizontal).Weight = xlMedium End With

24

25 W polach B4:B9 będziemy wpisywać dane, a więc obszar ten nie może być zablokowany ani ukryty. Range("B4:B9").Select Selection.Locked = False Selection.FormulaHidden = False

26

27

28

29 Sub srednia() '**************** WYCZYSZCZENIE ZAWARTOŚCI ARKUSZA ***** ActiveSheet.Unprotect Range("A2:F30").Select Selection.Delete Shift:=xlUp '**************** WSTAWIENIE TYTUŁU ******************* Range("B1").Select Selection.Font.Bold = True Selection.Font.Italic = True ActiveCell.FormulaR1C1 = "Obliczenie średniej arytmetycznej "

30 '******************* PYTANIE O LICZBĘ POMIARÓW ***************** Range("C2").Select liczba = InputBox("Podaj liczbe wartości do uśrednienia") lis = Trim(Str(liczba)) Str –zamiana liczby na string; Trim – usuwanie zbędnych spacji

31 '****************** WSTAWIANIE OPISÓW TABELKI *********************** Range("A3").ActiveCell.FormulaR1C1 = "Nr" Range("B3").ActiveCell.FormulaR1C1 = "L" Range("C3").ActiveCell.FormulaR1C1 = "l" Range("D3").ActiveCell.FormulaR1C1 = "v" Range("E3").ActiveCell.FormulaR1C1 = "vv" Range("A4").ActiveCell.FormulaR1C1 = "1" Range("A5").ActiveCell.FormulaR1C1 = "2" Range("A3:E3").Select: Selection.HorizontalAlignment = xlCenter

32

33 '*************** WSTAWIANIE NUMERÓW POMIARÓW ***************** ls = Trim(Str(liczba + 3)) ra = "A4:A" + ls Range("A4:A5").Select Selection.AutoFill Destination:=Range(ra), Type:=xlFillDefault Range(ra).Select: Selection.HorizontalAlignment = xlCenter

34 '********** WSTAWIANIE NAPISU Xmin ***************** r3 = "A" + Trim(Str(liczba + 5)) Range(r3).Select Selection.Font.Bold = True ActiveCell.FormulaR1C1 = "xmin= With ActiveCell.Characters(Start:=2, Length:=3).Font.Subscript = True End With Selection.HorizontalAlignment = xlRight

35

36 '*********** WSTAWIANIE NAPISU DELTA X ************** r4 = "A" + Trim(Str(liczba + 6)) Range(r4).Select Selection.Font.Bold = True ActiveCell.FormulaR1C1 = "Dx=" With ActiveCell.Characters(Start:=1, Length:=1).Font.Name = "Symbol" End With Selection.HorizontalAlignment = xlRight

37 '********* WSTAWIANIE NAPISU X= ********************** r5 = "A" + Trim(Str(liczba + 7)) Range(r5).Select Selection.Font.Bold = True ActiveCell.FormulaR1C1 = "X=" Selection.HorizontalAlignment = xlRight '********** OBLICZENIE Xmin I NADANIE NAZWY Xmin ************************ r3 = "B" + Trim(Str(liczba + 5)) Range(r3).Select ActiveCell.FormulaR1C1 = "=MIN(R[-7]C:R[-2]C)" ActiveWorkbook.Names.Add Name:="xmin" RefersToR1C1:="=Arkusz1!R" + Trim(Str(liczba + 5)) + "C2"

38

39 '*********** FORMATOWANIE PÓL Z DANYMI ****************** rb = "B4:B" + Trim(Str(liczba + 5)) Range(rb).Select Selection.NumberFormat = "0.00" Selection.HorizontalAlignment = xlRight Range("B4").Select '*********** OBLICZANIE WARTOŚCI l ********************* Range("C4").ActiveCell.FormulaR1C1 = "=(RC[-1]-xmin)*100" rc = "C4:C" + Trim(Str(liczba + 3)) Range("C4").Select Selection.AutoFill Destination:=Range(rc), Type:=xlFillDefault

40 '********** OBLICZANIE SUMY l *************************** Range("C" + Trim(Str(liczba + 4))).Select ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUM(R[-" + lis + "]C:R[-1]C)" '********* OBLICZENIE DELTA X ****************** rb = "B" + Trim(Str(liczba + 6)) Range(rb).Select ActiveCell.FormulaR1C1 = "=R[-2]C[1]/" + lis ActiveWorkbook.Names.Add Name:="dx", RefersToR1C1:="=Arkusz1!R" + Trim(Str(liczba + 6)) + "C2" '********** OBLICZENIE X ************************ rb = "B" + Trim(Str(liczba + 7)) Range(rb).Select ActiveCell.FormulaR1C1 = "=R[-2]C+R[-1]C/100"

41

42 '********** FORMATOWANIE PÓL Dx i X ****************** rb = "B" + Trim(Str(liczba + 6)) + ":B" + Trim(Str(liczba + 7)) Range(rb).Select Selection.NumberFormat = "0.00" Selection.HorizontalAlignment = xlRight '*********** OBLICZENIE V ********************** Range("D4").Select: ActiveCell.FormulaR1C1 = "=(dx-RC[-1])" rd = "D4:D" + Trim(Str(liczba + 3)) Range("D4").Select Selection.AutoFill Destination:=Range(rd), Type:=xlFillDefault

43 '************ OBLICZENIE SUMY V ************************** Range("D" + Trim(Str(liczba + 4))).Select ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUM(R[-" + lis + "]C:R[-1]C)" '*********** OBLICZENIE VV ************************* Range("E4").Select: ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-1]^2" re = "E4:E" + Trim(Str(liczba + 3)) Range("E4").Select Selection.AutoFill Destination:=Range(re), Type:=xlFillDefault '************ OBLICZENIE SUMY VV ********************** Range("E" + Trim(Str(liczba + 4))).Select ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUM(R[-" + Trim(Str(liczba)) + "]C:R[-1]C)"

44

45 '************ FORMATOWANIE PÓL V I VV ****************** rb = "D4:E" + Trim(Str(liczba + 4)) Range(rb).Select Selection.NumberFormat = "0.00" Selection.HorizontalAlignment = xlRight '************ WSTAWIANIE NAPISÓW m= i mx = *********************** rd = "D" + Trim(Str(liczba + 6)) Range(rd).Select: ActiveCell.FormulaR1C1 = "m =" Selection.HorizontalAlignment = xlRight rd = "D" + Trim(Str(liczba + 7)) Range(rd).Select ActiveCell.FormulaR1C1 = "mx =" ActiveCell.Characters(Start:=2, Length:=1).Font.Subscript = True Selection.HorizontalAlignment = xlRight

46 '************ OBLICZANIE WARTOŚCI m= i mx = *********************** re = "E" + Trim(Str(liczba + 6)) Range(re).Select ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SQRT(R[-2]C/" + Trim(Str(liczba - 1)) + ")" re = "E" + Trim(Str(liczba + 7)) Range(re).Select: ActiveCell.FormulaR1C1 = "=R[-1]C/SQRT(" + lis + ")" '************ FORMATOWANIE PÓL m i mx ****************************** rb = "E" + Trim(Str(liczba + 6)) + ":E" + Trim(Str(liczba + 7)) Range(rb).Select Selection.NumberFormat = "0.0"

47

48 '**************** RYSOWANIE RAMEK ********************************* r2 = "A3:E" + ls Range(r2).Select With Selection.Borders(xlEdgeLeft).Weight = xlThick.Borders(xlEdgeTop).Weight = xlThick.Borders(xlEdgeBottom).Weight = xlThick.Borders(xlEdgeRight).Weight = xlThick.Borders(xlInsideVertical).Weight = xlThin.Borders(xlInsideHorizontal).Weight = xlThin End With

49 '******** ZAZNACZENIE PÓL NIECHRONIONYCH ********** rb = "B4:B" + ls Range(rb).Select Selection.Locked = False Selection.FormulaHidden = False Selection.Interior.ColorIndex = 27 '*********** WŁĄCZENIE OCHRONY ARKUSZA ************** ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True Range("B4").Select End Sub

50


Pobierz ppt "Programowanie w języku Visual Basic dla arkusza kalkulacyjnego Excel."

Podobne prezentacje


Reklamy Google