Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Barbara Przywara SOCJOLOGIA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Barbara Przywara SOCJOLOGIA."— Zapis prezentacji:

1 dr Barbara Przywara bprzywara@wsiz.rzeszow.pl SOCJOLOGIA

2 1. Szacka. B., Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2008. 2. Sztompka P., Socjologia, Znak, Kraków 2003 3. Giddens A., Socjologia, PWN, Warszawa 2004 LITERATURA

3 Zaliczenie: test z pytaniami otwartymi WARUNKI ZALICZENIA Kontakt brzywara@wsiz.rzeszow.pl

4 PICIE KAWY Z PERSPEKTYWY SOCJOLOGICZNEJ Wartość symboliczna - rytuał Wartość symboliczna - rytuał Część współczesnej Część współczesnej diety - używka diety - używka Stosunki gospodarcze – globalizacja Stosunki gospodarcze – globalizacja Wynik rozwoju społecznego Wynik rozwoju społecznego Element stylu życia Element stylu życia 2015-10-10

5 KORZYSTANIE Z INTERNETU Z PERSPEKTYWY SOCJOLOGICZNEJ Forum kształtowania opinii i postaw Specyficzny rodzaj komunikacji CMC Styl życia Przynależność do różnych społeczności wirtualnych

6 Różne perspektywy Prawnik : spółka-osoba prawna Socjolog – zachowania osób zarządzających Ekonomista : rynek pracy - podaż i popyt Socjolog : rynek społecznych wykluczeń i przynależności Polityk : „polityka gospodarcza” – zasady, kierunki, reguły działalności gospodarczej Socjolog : „polityka gospodarcza” – osoby czynne zawodowo i pasywne

7 Socjologia – nauka analizująca interakcje i relacje między ludźmiSOCJOLOGIA Bada bezpośrednie relacje międzyludzkie Analizuje organizacje formalne, Analizuje funkcjonowanie całych społeczeństw, związki między społeczeństwami 2015-10-10

8 Socjolog jest w [pewnym] sensie szpiegiem. Jego zadanie stanowi jak najściślejsze meldowanie o pewnym społecznym terenie. To inni (…) będą musieli decydować, jakich posunięć należy na tym terenie dokonać. [Berger 1997: 15]

9 Czy można żyć poza społeczeństwem?

10 Kto żyje poza Polis jest albo zwierzęciem albo bogiem Arystoteles Człowiek staje się człowiekiem poprzez życie w społeczeństwie.

11 Co to jest socjologia? Socio- (łac.) - społeczeństwo, towarzystwo, wspólnota logos (gr.) - nauka

12 SOCJOLOGIA nauka o społeczeństwie, czyli nauka, która bada ludzkie zachowania społeczne, związki między ludźmi i rezultaty działalności społecznej Co to jest socjologia?

13 Odrobina historii Rok urodzenia: 1838 Ojciec socjologii: August Comte Matka : myśl społeczna od III w. przed Chr.

14 Inne nauki społeczne antropologia ekonomia nauki polityczne psychologia

15 2015-10-10 PRZEDSOCJOLOGICZNA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE  Początki życia gromadnego – pierwsze pytania natury socjologicznej  Rozwój piśmienności – wiedza o świecie w postaci ogólnych systemów filozoficznych - Platon; państwo to nie festyn ludowy ; - Arystoteles; człowiek istota społeczna Oddzielenie porządku ludzkiego od porządku natury

16 Przedsocjologiczna wiedza o społeczeństwie Wiedza potoczna Artystyczna wrażliwość (np. „socjologiczne” powieści Balzaka, Zoli, Faulknera ) Myśl filozoficzna 2015-10-10

17 F. Goya: Rozstrzelanie powstańców madryckich 3 maja 1808

18 2015-10-10 H. Bosch: Ogród ziemskich rozkoszy

19 2015-10-10 F. Goya: Pielgrzymka do kościoła San Isidro, 1788

20 2015-10-10 H. Bosch: Sąd ostateczny

21 2015-10-10 F. Delacroix: Wolność Wiodąca Lud na Barykady - 1830

22 2015-10-10 Rembrandt: Dziecko w furii, ok. 1635

23 CECHY MYŚLENIA POTOCZNEGO (PRAKTYCZNO- ŻYCIOWEGO) służy celom doraźnym bywa błędne, zawodne opiera się na pochopnych uogólnieniach bywa szablonowe, stereotypowe bywa zabobonne opiera się często na naukowych pseudoautorytetach pozbawione bywa samokrytycyzmu nie prowadzi do wiedzy teoretycznej nie służy ogólnemu poznaniu świata 2015-10-10

24 WIEDZA POTOCZNA VERSUS WIEDZA NAUKOWA Socjologiczna wiedza wynikająca z przysłów A. O pewnych rolach społecznych i relacjach między płciami: - Baba bez brzucha jak garnek bez ucha; - Baba skrzy, to chłop drży; - Babi naród zawsze chytry - Kapusty nie przesieka, baby nie przeszczeka - Chłopaki nie płaczą B. O nierównościach i stosunkach społecznych: - Chłop chce szlachcicem, szlachcic chce być królem; - Bieda dokuczy, bieda nauczy;

25 2015-10-10 C. O konformizmie, kontroli społecznej - Jak wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one; - Kruk krukowi oka nie wykole; - Co człowiek, to drugiego sędzia; D. O władzy i porządku społecznym: - Gdy kota nie czują, myszy tańcują; - Co ludzie gadają, to wygadają. - Bagnetami można wojować, ale trudno rządzić; E. O samospełniającym się proroctwie:

26 CECHY NAUKOWEGO OBRAZU ŚWIATA Obiektywizm Ścisłość i precyzja 2015-10-10 Chociaż Platon jest moim przyjacielem, to większa przyjaciółką jest dla mnie prawda. Arystoteles Chociaż Platon jest moim przyjacielem, to większa przyjaciółką jest dla mnie prawda. Arystoteles

27 SOCJOLOGIA JAKO DYSCYPLINA NAUKOWA Aby jakaś dziedzina stała się dyscypliną naukową musi spełnić co najmniej trzy warunki: musi posiadać przedmiot swoich dociekań, badań, opisu do badania tego przedmiotu musi wypracować adekwatne, właściwe jej narzędzia i w metodyczny sposób podchodzić do opisu badanych zjawisk – zatem konieczna jest metodologia. 2015-10-10

28 SOCJOLOGIA JEDNĄ Z NAUK SPOŁECZNYCH Socjologia jest jedną z nauk społecznych, takich jak: historia, antropologia, ekonomia, nauki polityczne, psychologia. 2015-10-10

29 Praktyczna rola socjologii Edukacyjna i instrumentalna rola w rozwiązywaniu problemów społecznych Rozpoznawanie problemów Proponowane sposoby rozwiązania Pomoc w realizacji Badania opinii społecznej i rynku 2015-10-10

30 SOCJOLOGIA JAKO DYSCYPLINA NAUKOWA Narodziny jako dyscypliny nauki: I poł. XIX wieku; pierwszy wydział socjologii powstał w 1892 r. w Stanach Zjednoczonych na Uniwersytecie Chicago Narodziny jako dyscypliny nauki: I poł. XIX wieku; pierwszy wydział socjologii powstał w 1892 r. w Stanach Zjednoczonych na Uniwersytecie Chicago w Europie pierwsza katedra socjologii ustanowiona została we Francji (1895) na Uniwersytecie w Bordeaux (pod kierunkiem Emile Durkheima) W Polsce pierwszy socjologiczny ośrodek uniwersytecki utworzył Florian Znaniecki na Uniwersytecie w Poznaniu w 1920 roku (był on również pierwszym redaktorem „przeglądu Socjologicznego” – pisma ukazującego się do dzisiaj). Nazwę „socjologia” wprowadza w 1838 roku francuski filozof Auguste Comte: socius (łac. zbiorowość, społeczeństwo) + logos (gr. mądrość, wiedza); Nazwę „socjologia” wprowadza w 1838 roku francuski filozof Auguste Comte: socius (łac. zbiorowość, społeczeństwo) + logos (gr. mądrość, wiedza);

31 WARUNKI NARODZIN SOCJOLOGII Dwie rewolucje: myśl epoki oświecenia we Francji i rewolucja francuska 1789 roku Spontaniczność procesów społecznych Zmiana ustroju nie likwiduje nierówności społecznych Społeczeństwo jest czymś odrębnym od państwa 2015-10-10

32 WARUNKI NARODZIN SOCJOLOGII rewolucja przemysłowa zapoczątkowana w końcu XVIII wieku w Wielkiej Brytanii Zmiana trybu i rytmu życia – zegar zamiast słońca Przemieszczanie się ludzi ze wsi do miast – urbanizacja Zanik wspólnot lokalnych sprawujących kontrolę i określających tożsamość jednostki Pojawienie się kwestii socjalnych i patologii społecznych 2015-10-10

33 INSTYTUCJE 2015-10-10

34 Jak do tego doszło?? 2015-10-10

35 Czym są instytucje? Regulują działania ludzkie - dostarczają procedur, za których pomocą postępowanie ludzkie jest modelowane, wymuszane, utrzymywane w takich ramach, jak tego wymaga społeczeństwo. 2015-10-10

36 Przykłady instytucji prawo klasa edukacja‚ rodzina małżeństwo religia służba wojskowa gospodarka 2015-10-10


Pobierz ppt "Dr Barbara Przywara SOCJOLOGIA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google