Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FORMY POMOCY DLA ROLNIKÓW W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM SUSZY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FORMY POMOCY DLA ROLNIKÓW W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM SUSZY."— Zapis prezentacji:

1 FORMY POMOCY DLA ROLNIKÓW W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM SUSZY.

2  Tegoroczna susza obejmuje praktycznie całe terytorium Polski przy czym największe jej nasilenie ma miejsce w środkowej, wschodniej i południowo-zachodniej części kraju.  Na terenie woj. podkarpackiego w niektórych rejonach zaobserwowano pierwsze objawy suszy już w połowie lipca br. dotyczyło to 10 gmin, natomiast tylko z 4 gmin rolnicy złożyli wnioski o szacowanie strat (Czarna dębicka, Żyraków, Horyniec Zdrój oraz Osiek Jasielski).

3  Łącznie oszacowano wówczas straty w 60 gospodarstwach, powierzchnia objęta szkodami to ok. 1.800 ha głównie, zbóż, rzepaku, ziemniaków i kukurydzy.  Wartość strat wynosiła ok. 6 mln zł, przy przeciętnym obniżeniu plonów w graniach 40-60 %.

4  W opublikowanym na dzień 31 sierpnia br. dziesiątym raporcie I.U.N.G dotyczącym monitoringu suszy zostało wykazane województwo podkarpackie jako objęte zjawiskiem suszy, w odniesieniu do 9-ciu upraw tj. roślin strączkowych- uprawa zagrożona suszą w około 97% gmin woj. podkarpackiego. ziemniaków- uprawa zagrożona suszą w około 99,5% gmin woj. podkarpackiego. krzewów owocowych- uprawa zagrożona suszą w około 99,5% gmin woj. podkarpackiego.

5 warzyw gruntowych- uprawa zagrożona suszą w około 60% gmin woj. podkarpackiego. kukurydzy na kiszonkę- uprawa zagrożona suszą w około 71% gmin woj. podkarpackiego. buraków cukrowych- uprawa zagrożona suszą w około 40% gmin woj. podkarpackiego. chmielu i tytoniu- uprawa zagrożona suszą w około 60% gmin woj. podkarpackiego. drzew owocowych- uprawa zagrożona suszą w około 38% gmin woj. podkarpackiego.

6 Klimatyczny Bilans Wodny (KBW) według stanu na dzień 31.08.br. -259 - -250 -249 - -240 -239 - -230 -229 - -220 -219 - -210 -209 - -200 -199 - -190 -189 - -180 -179 - -170 -169 - -160 -159 - -150 -149 - -140 -139 - -130 -129 - -120 -119 - -110 -109 - -100 -99 - -90 -89 - -80 -79 - -70 -69 - -60 -59 - -50 > -50 KBW [mm]

7  Według informacji na dzień 4 września br. na terenie województwa podkarpackiego w 66 gminach powołane przez Wojewodę komisje gminne szacują straty suszowe w uprawach rolnych. Do dnia 4 września br. wnioski o wyszacowanie strat zgłosiło 1469 gospodarstw rolnych, a ogólna powierzchnia dotknięta skutkami suszy szacunkowo wynosi ponad 9,5 tys. ha.  Do dnia 4.09.br. straty z tytułu suszy wyszacowano w 145 gospodarstwach na kwotę ok. 7,1 mln zł. (łącznie z wcześniej wymienionymi 60 gospodarstwami).

8  Wszyscy rolnicy, którzy stwierdzą w swoich uprawach straty wynikające z niedoboru wilgoci spowodowanego suszą powinni zgłosić wnioski do właściwej sobie gminy o ich wyszacowanie i sporządzenie przez komisję protokołu szacunku strat, dokument ten będzie stanowił podstawę do ubiegania się o wszystkie dostępne formy pomocy.

9  W dniu 31 sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w związku z wystąpieniem suszy w 2015 r.

10  PROGRAM POMOCY: o Pomoc finansowa w postaci dopłat do hektara w wysokości 800 zł przy stratach powstałych w drzewach i krzewach owocowych, a dla pozostałych upraw 400 zł do hektara. o Warunkiem otrzymania wsparcia finansowego będzie poniesienie strat w wysokości przekraczającej 30% średniej rocznej produkcji rolnej z trzech ostatnich lat. o Pomoc w tej wysokości otrzymają gospodarstwa, które ubezpieczyły co najmniej 50% powierzchni uprawy (z wyłączeniem łąk i pastwisk). o Pozostałe gospodarstwa będą miały pomniejszoną pomoc o połowę.

11  TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW: - od 11 do 30 września br. do biur powiatowych ARIMR. Wypłaty rozpoczną się od 10 października br.

12  INNE FORMY POMOCY: o kredyty preferencyjne (z oprocentowaniem ok. 2,09% jeżeli w dniu wystąpienia szkody co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich było ubezpieczonych od co najmniej jednej z klęsk żywiołowych lub 3,14% dla nieubezpieczonych), o wsparcie w postaci ułatwienia w wywiązaniu się ze zobowiązań wobec ANR oraz KRUS, o ulgi w podatku rolnym.

13 o zwiększenie limitu środków przeznaczonych na dopłaty do materiału siewnego o kwotę 17 mln zł. (pomoc o charakterze de minimis). o przewiduje się również pomoc dla producentów czarnej porzeczki (ok. 22 mln zł.) oraz dla producentów mleka i wołowiny (skierowane zostało wystąpienie z odpowiedniego programu do komisji Europejskiej.


Pobierz ppt "FORMY POMOCY DLA ROLNIKÓW W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM SUSZY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google