Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LOCJA. SPIS TREŚCI: - drogi wodne (naturalne) - budowle hydrotechniczne (jaz, śluza, kanał żeglugowy) - oznakowanie śródlądowego szlaku wodnego - oznakowanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LOCJA. SPIS TREŚCI: - drogi wodne (naturalne) - budowle hydrotechniczne (jaz, śluza, kanał żeglugowy) - oznakowanie śródlądowego szlaku wodnego - oznakowanie."— Zapis prezentacji:

1 LOCJA

2 SPIS TREŚCI: - drogi wodne (naturalne) - budowle hydrotechniczne (jaz, śluza, kanał żeglugowy) - oznakowanie śródlądowego szlaku wodnego - oznakowanie morskiego szlaku wodnego ( System IALA )

3 Locja – dział wiedzy zajmujący się badaniem i opisem akwenów oraz ich oznakowaniem Locja – podręcznik nawigacyjny uzupełniający mapy, zawierający informacje o prądach, pływach, znakach nawigacyjnych, przeszkodach żeglugowych, lokalnych warunkach pogodowych, przepisach portowych itp.

4 Drogi wodne naturalne rzeki nieuregulowane uregulowane jeziora sztuczne kanały DROGI WODNE:

5 RZEKA NIEUREGULOWANA: 1.Ławica 2.Linia nurtu 3.Przemiał 4.Odsypisko 5.Przymulisko 7. Ploso ( głębia ) 8. Przykosa

6 PRZYKOSA: Przekrój przez przykosę Kierunek prądu

7 CZYTANIE WODY: 1.Blizna 2.Warkocz 3.Wir 4.Zwara 5.Bystrze 6. Wir powierzchniowy

8 RZEKA UREGULOWANA: 1.Opaska 2.Linia nurtu 3.Ostroga 4.Wał przeciwpowodziowy 5.Odsypisko 6. Tama równoległa 7. Teren zalewowy

9 BUDOWLE HYDROTECHNICZNE: 1.Jaz 2.Śluza 3.Kanał żeglugowy

10 JAZ:

11 Przykład jazu:

12 ŚLUZA: Widok z góry Przekrój

13 Przykład śluzy: Guzianka

14 Śluza Guzianka:

15 KANAŁY ŻEGLUGOWE:

16 Kanał Łuczański:

17 OZNAKOWANIE DRÓG WODNYCH: Szlak wodny na rzeceSzlak wodny na jeziorze

18 OZNAKOWANIE GRANIC SZLAKU ŻEGLOWNEGO: Prawa strona szlaku żeglownego Lewa strona szlaku żeglownego Rozgałęzienie szlaku żeglownego Czerwony walec, lub wiecha Światło szczytowe: czerwone Zielony stożek, lub żerdź Światło szczytowe: zielone

19 Przykład zmiany oznakowania granic szlaku żeglownego przy przechodzeniu rzeki przez jezioro

20 Położenie szlaku żeglownego przy prawym brzegu Położenie szlaku żeglownego przy lewym brzegu OZNAKOWANIE GRANIC SZLAKU ŻEGLOWNEGO:

21 Położenie szlaku żeglownego przy prawym brzegu Położenie szlaku żeglownego przy lewym brzegu Przykład oznakowania szlaku:

22 Znak usytuowany na prawym brzegu wskazujący przejście z prawego na lewy brzeg Znak usytuowany na lewym brzegu wskazujący przejście z lewego na prawy brzeg OZNAKOWANIE GRANIC SZLAKU ŻEGLOWNEGO:

23 Znak usytuowany na prawym brzegu wskazujący przejście z prawego na lewy brzeg Znak usytuowany na lewym brzegu wskazujący przejście z lewego na prawy brzeg Przykład oznakowania szlaku:

24 OZNAKOWANIE WYJŚCIA Z JEZIORA LUB SZEROKIEJ DROGI WODNEJ : Znak ustawiony z prawej strony wyjścia Znak ustawiony z lewej strony wyjścia

25 Znaki stałe - na prawym brzegu- na środku drogi wodnej- na lewym brzegu OZNAKOWANIE MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH NA SZLAKU WODNYM:

26 Znaki pływające - przy prawym brzegu- przy lewym brzegu OZNAKOWANIE MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH NA SZLAKU WODNYM:

27 Prawy brzeg Lewy brzeg Przykład oznakowania szlaku:

28 OZNAKOWANIE MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH POZA SZLAKIEM ŻEGLOWNYM: Znaki kardynalne

29 ZNAKI ZAKAZU: Zakaz przejścia ( znaki zdublowane oznaczają długotrwały zakaz przejścia ) tablicaflagaświatło Zakaz wyprzedzania i mijania wszystkich statków Zakaz przejścia – przygotować się do przejścia lub wejścia Zakaz wszelkiego wyprzedzania statków ( światła )

30 ZNAKI ZAKAZU: Zakaz postoju na szerokości określonej na znaku ( w metrach począwszy od znaku) Zakaz cumowania do brzegu ( po tej stronie szlaku żeglownego, po której stoi znak ) Zakaz kotwiczenia ( po tej stronie szlaku żeglownego, po której stoi znak ) Zakaz wytwarzania fali Zakaz postoju (np. kotwiczenia lub cumowania) ( po tej stronie szlaku żeglownego, po której stoi znak )

31 ZNAKI ZAKAZU: Zakaz ruchu statków żaglowych Zakaz ruchu statków o napędzie mechanicznym Zakaz przejścia poza skrajnię oznaczoną tablicami

32 ZNAKI NAKAZU: Nakaz zatrzymania się Nakaz ruchu w kierunku wskazanym przez strzałkę Nakaz zwiększenia uwagi Nakaz nadania sygnału dźwiękowego Nakaz nie przekraczania prędkości podanej na znaku ( w km/h)

33 ZNAKI OGRANICZENIA: Ograniczona wysokość prześwitu nad zwierciadłem wody Ograniczona głębokość Inne ograniczenia Ograniczona szerokość przejścia lub szlaku żeglownego Granica szlaku żeglownego oddalona od prawego brzegu ( w metrach )

34 ZNAKI WSKAZANIA: Zezwolenie przejścia światło tablica Wskazanie linii napowietrznej nad drogą wodną Liczba w prawym dolnym rogu oznacza wysokość linii napowietrznej nad poziomem najwyższej wody żeglownej; w metrach. Jaz w bliskiej odległości Zezwolenie na ruch statków żaglowych

35 ZNAKI WSKAZANIA: Prom przemieszczający się swobodnie Prom na uwięzi Miejsce, w którym zezwala się na cumowanie do brzegu Miejsc zatrzymania się na postój na przestrzeni wodnej ( licząc od tablicy w metrach )

36 ZNAKI UZUPEŁNIAJĄCE INFORMACYJNE: Prom na uwięzi w odległości 1000 m od znaku Nakaz zwiększenia uwagi, prom w pobliżu Nakaz zatrzymania statku dla przeprowadzenia odprawy celnej

37 ZNAKI UZUPEŁNIAJĄCE INFORMACYJNE: Zezwolenie postoju na odcinku określonym strzałkami Zakaz postoju na odcinku określonym strzałkami

38 ZNAKI NIE OBOWIĄZUJĄCEGO ZALECENIA : Przejście w obu kierunkach W dzień W nocy

39 ZNAKI NIE OBOWIĄZUJĄCEGO ZALECENIA : Przejście w jednym kierunku W dzień W nocy

40 OZNAKOWANIE AKWENÓW ZAMKNIĘTYCH DLA RUCHU ŻEGLUGOWEGO :

41 System IALA - znaki boczne - znaki kardynalne ( analogicznie jak na śródlądziu ) - odosobnionego niebezpieczeństwa - bezpiecznej wody - znaki specjalne OZNAKOWANIE MORSKIEGO SZLAKU WODNEGO REGION A

42 Znaki boczne : Lewa strona szlaku żeglownego (kierunek z morza) Prawa strona szlaku żeglownego (kierunek z morza)

43 Znaki boczne : Lewa strona szlaku żeglownego (kierunek z morza) Prawa strona szlaku żeglownego (kierunek z morza)

44 Znak odosobnionego niebezpieczeństwa:

45 Znak bezpiecznej wody:

46 Znaki specjalne :


Pobierz ppt "LOCJA. SPIS TREŚCI: - drogi wodne (naturalne) - budowle hydrotechniczne (jaz, śluza, kanał żeglugowy) - oznakowanie śródlądowego szlaku wodnego - oznakowanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google