Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

S TUDIA PRZYPADKÓW : STRATEGIE SIECI / ŁAŃCUCHÓW DOSTAW WYBRANYCH, WIODĄCYCH, ŚWIATOWYCH FIRM Toyota Honda, Chrysler, Smart, Benetton, Inditex. 32.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "S TUDIA PRZYPADKÓW : STRATEGIE SIECI / ŁAŃCUCHÓW DOSTAW WYBRANYCH, WIODĄCYCH, ŚWIATOWYCH FIRM Toyota Honda, Chrysler, Smart, Benetton, Inditex. 32."— Zapis prezentacji:

1 S TUDIA PRZYPADKÓW : STRATEGIE SIECI / ŁAŃCUCHÓW DOSTAW WYBRANYCH, WIODĄCYCH, ŚWIATOWYCH FIRM Toyota Honda, Chrysler, Smart, Benetton, Inditex. 32

2 T OYOTA – NA PODSTAWIE : J.K. L IKER, D ROGA T OYOTY. 14 ZASAD ZARZĄDZANIA WIODĄCEJ FIRMY PRODUKCYJNEJ ŚWIATA, MT B IZNES, K RAKÓW 2005, ORAZ RED. M. C IESIELSKI, I NSTRUMENTY Z ARZĄDZANIA Ł AŃCUCHAMI D OSTAW, PWE, W- WA 2009 33

3 T OYOTA Sakichi Toyoda wynalazł pierwszy w Japonii mechaniczny warsztat tkacki, który zrewolucjonizował krajowy przemysł tekstylny. W styczniu 1918 r. Sakichi założył spółkę Toyoda Spinning & Weaving Company. W 1924 r. z pomocą swojego syna Kiichiro Toyody zbudował automatyczny warsztat tkacki. Dwa lata później założył zakład Toyoda Automatic Loom Works, firmę macierzystą Toyota Group, będącą do dzisiaj centralną jednostką keiretsu Toyoty. Podobnie jak jego ojciec Kiichiro był innowacyjnym wizjonerem. Zainwestował 100 000 funtów, które Sakichi Toyoda otrzymał za sprzedaż praw patentowych do automatycznego warsztatu tkackiego i stworzył fundament dla Toyota Motor Corporation (TMC), która powstała w roku 1937. Pierwsza oficjalnie importowana do Europy Toyota pojawiła się w 1963 r. w Danii. 34

4 Doskonałość operacyjna firmy związana jest ze stosowaniem takich narzędzi i metod jak: just-in-time (JIT) - produkcja dokładnie na czas, kaizen – ciągłe doskonalenie się, jidoka – uwidacznianie problemów[1], heijunka – wyrównana produkcja. Przyczyniły się one do rozwoju „szczupłego wytwarzania” (ang. lean manufacturing). System produkcji Toyoty to swoiste dla tej firmy podejście do wytwarzania. Można je zobrazować na schemacie „domu systemu produkcji Toyoty” [1] ang. autonomation „autonomiczna autonomika – kontrolne zatrzymanie procesu, maszyna automatycznie wykrywa defekty obrabianej części i wówczas automatycznie zatrzymuje się. W systemie Toyoty do zatrzymania procesu upoważnieni są pracownicy wykonawczy” 35

5 D OM SYSTEMU PRODUKCJI T OYOTY 36

6 Opierać decyzje w zarządzaniu na dalekosiężnej koncepcji – nawet kosztem krótkoterminowych wyników finansowych Zasada 1.  Wykraczać poza myśl o zarabianiu pieniędzy  Wytwarzać wartości dla klienta, społeczeństwa i gospodarki  Mieć poczucie odpowiedzialności  Działać z wiarą we własne siły 37

7 „Jeśli w wytwarzaniu opartym na zasadzie przepływu jednej sztuki pojawia się jakiś problem, zatrzymuje się cała linia produkcyjna. W tym sensie jest to bardzo kiepski system wytwarzania. Kiedy jednak produkcja zatrzymuje się, wszyscy są zmuszeni do natychmiastowego rozwiązywania problemu. Tak więc członkowie zespołu muszą myśleć, a dzięki myśleniu rozwijają się i stają się lepszymi członkami zespołu i ludźmi.” Teruyuki Minoura, były prezes Toyota Motor Manufacturing North America 38

8 Z ASADA 2. S TWORZYĆ CIĄGŁY I PŁYNNY PROCES UJAWNIANIA PROBLEMÓW Przeprojektować procesy robocze, aby zapewnić ich ciągły przepływ generujący dużą wartość dodaną. Starać się wyeliminować – najlepiej całkowicie – okresy bezczynności etapów procesu roboczego czy ich oczekiwania na kogoś, kto je zrealizujewartość dodaną. Stworzyć szybki przepływ materiału i informacji oraz powiązać ludzi i proces w taki sposób, by problemy ujawniały się z chwilą ich powstania Uczynić przepływ widocznym elementem całej kultury organizacji. Jest to klucz do prawdziwego procesu ciągłej poprawy oraz rozwoju ludzi 39

9 S TRATY W SYSTEMIE WARTOŚCI 40


Pobierz ppt "S TUDIA PRZYPADKÓW : STRATEGIE SIECI / ŁAŃCUCHÓW DOSTAW WYBRANYCH, WIODĄCYCH, ŚWIATOWYCH FIRM Toyota Honda, Chrysler, Smart, Benetton, Inditex. 32."

Podobne prezentacje


Reklamy Google